Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 589.64 590 595 599 604 613
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 6.1 5.8 5.6 5.6 6
Stopa Bezrobocia 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Inflacja -5.40 -5 -3.7 -3.2 1.8 2
Stopa Procentowa 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Bilans Handlowy -222.40 -69.81 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.20 -7.1 -7 -7 -7 -7
Dług Publiczny do PKB 23.60 23.2 22.4 22.4 22.4 22.4
Budżet Państwa do PKB -4.90 -3.4 -3 -3 -3 -3
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 6.1 5.8 5.6 5.6 6
PKB 14.44 13.8 15 15 15 15
Środki Trwałe Brutto 2098.90 2229 2221 2221 2216 2352
Pkb Per Capita 709.80 732 750 750 750 750
Pkb Per Capita Ppp 1755.59 1810 1855 1855 1855 1855
Pkb W Cenach Stałych 4948.90 5234 5215 5236 5226 5522
Rolnictwo w PKB 1093.90 1005 1001 1157 1155 1060
Przemysł w PKB 747.30 950 947 791 789 1003
Górnictwo w PKB 243.60 195 194 258 257 205
Administracja Publiczna w PKB 1067.60 1188 1183 1130 1127 1253
Usługi w PKB 863.40 846 843 913 912 893
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -5.40 -5 -3.7 -3.2 1.8 2
Inflacja Żywności -9.80 -8.5 -7.7 -6 -5.4 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.50 107 104 98.51 99.7 109
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Stopa Międzybankowa 5.73 4.44 4.44 5.7 5.45 4.44
Stopa Depozytowa 6.50 6.5 6.5 6.25 6 6.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -222.40 -69.81 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.20 -7.1 -7 -7 -7 -7
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 23.60 23.2 22.4 22.4 22.4 22.4
Budżet Państwa do PKB -4.90 -3.4 -3 -3 -3 -3
Wydatki Rządowe 799.40 849 846 846 844 896
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 2922.70 3104 3092 3092 3086 3275


Burkina-Faso - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.