Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 584.00 593 598 603 607 617
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.2 6.1 6.2 5.8 6
Stopa Bezrobocia 6.30 6 6 5.5 5.5 5.5
Inflacja -2.10 2.3 2.6 2.5 2.2 2
Bilans Handlowy -263.60 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.60 -8 -8 -8 -7 -7
Dług Publiczny do PKB 24.40 34 34 34 36 36
Budżet Państwa do PKB -4.90 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 6.2 6.1 6.2 5.8 6
PKB 12.87 13.3 13.3 13.3 13.5 13.5
Środki Trwałe Brutto 2098.90 2229 2227 2229 2221 2363
Pkb Per Capita 688.53 732 732 732 750 750
Pkb Per Capita Ppp 1703.10 1810 1810 1810 1855 1855
Pkb W Cenach Stałych 4928.90 5234 5230 5234 5215 5549
Rolnictwo w PKB 946.00 1005 1004 1005 1001 1065
Przemysł w PKB 894.90 950 949 950 947 1007
Górnictwo w PKB 183.40 195 195 195 194 206
Administracja Publiczna w PKB 1118.50 1188 1187 1188 1183 1259
Usługi w PKB 796.80 846 845 846 843 897
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 6.30 6 6 5.5 5.5 5.5
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja -2.10 2.3 2.6 2.5 2.2 2
Inflacja Żywności -4.40 2.3 2.6 3 3.2 3.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.80 110 110 107 104 109
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Międzybankowa 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
Stopa Depozytowa 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -263.60 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.60 -8 -8 -8 -7 -7
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 24.40 34 34 34 36 36
Budżet Państwa do PKB -4.90 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
Wydatki Rządowe 799.40 849 848 849 846 900
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 2922.70 3104 3101 3104 3092 3290


Burkina-Faso - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.