Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 587.75 592 596 601 605 614
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 6 6.1 5.8 5.6 6
Stopa Bezrobocia 6.30 6 6 5.5 5.5 5.5
Inflacja -4.50 -4.2 -5 -3.7 -3.2 2
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.25 4.25 4 4
Bilans Handlowy -263.60 -182 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.60 -8 -8 -7 -7 -7
Dług Publiczny do PKB 24.40 34 34 36 36 36
Budżet Państwa do PKB -4.90 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 6 6.1 5.8 5.6 6
PKB 14.44 13.8 13.8 15 15 15
Środki Trwałe Brutto 2098.90 2225 2227 2221 2216 2361
Pkb Per Capita 709.80 732 732 750 750 750
Pkb Per Capita Ppp 1755.59 1810 1810 1855 1855 1855
Pkb W Cenach Stałych 4948.90 5246 5251 5236 5226 5566
Rolnictwo w PKB 1093.90 1160 1161 1157 1155 1230
Przemysł w PKB 747.30 792 793 791 789 840
Górnictwo w PKB 243.60 258 258 258 257 274
Administracja Publiczna w PKB 1067.60 1132 1133 1130 1127 1201
Usługi w PKB 863.40 915 916 913 912 971
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.30 6 6 5.5 5.5 5.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -4.50 -4.2 -5 -3.7 -3.2 2
Inflacja Żywności -8.30 -7.2 -8.5 -7.7 -6 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.20 103 99.24 98.51 99.7 101
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.25 4.25 4 4
Stopa Międzybankowa 5.95 5.95 5.7 5.7 5.45 5.45
Stopa Depozytowa 6.50 6.5 6.25 6.25 6 6
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -263.60 -182 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.60 -8 -8 -7 -7 -7
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 24.40 34 34 36 36 36
Budżet Państwa do PKB -4.90 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Wydatki Rządowe 799.40 847 848 846 844 899
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 2922.70 3098 3101 3092 3086 3287


Burkina-Faso - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.