Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.36 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2018-12
Stopa Bezrobocia 9.2 2018-12
Inflacja -0.1 2019-04
Stopa Procentowa 5.5 2019-05
Bilans Handlowy 470 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 2.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.6 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2018-12
PKB 12.13 2017-12
Pkb Per Capita 31440 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 71809 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4783 2018-12
Rolnictwo w PKB 34.6 2018-12
Budownictwo w PKB 105 2018-12
Przemysł w PKB 665 2018-12
Górnictwo w PKB 2033 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 635 2018-12
Usługi w PKB 1924 2018-12
Transport w PKB 117 2018-12
Media w PKB 52.8 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1991 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.2 2018-12
Populacja 0.44 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99 2019-04
Inflacja Żywności -0.6 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-05
Stopa Depozytowa 0.32 2017-12
Bilans Banków 18328 2018-12
Podaż Pieniądza M0 1249 2018-12
Podaż Pieniądza M1 4274 2018-12
Podaż Pieniądza M2 14930 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 470 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.5 2018-12
Eksport 880 2019-03
Import 410 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 117 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 635 2017-12
Przyjazdy Turystów 258955 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 2.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.6 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 1183 2018-12
Wydatki Wojskowe 336 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 18.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 8.3 2018-12
Index Konkurencyjności 61.43 2018-12
Ranking Konkurencyjności 62 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2018-12
Ranking Korupcji 31 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 960 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brunei - Wskaźniki ekonomiczne.