Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.35 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2018-09
Stopa Bezrobocia 7.1 2017-12
Inflacja 0.05 2018-12
Stopa Procentowa 5.5 2018-09
Bilans Handlowy 234 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 2.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -13.01 2017-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2018-09
PKB 12.13 2017-12
Pkb Per Capita 31440 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 71809 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4511 2018-09
Rolnictwo w PKB 39.5 2018-09
Budownictwo w PKB 168 2018-09
Przemysł w PKB 615 2018-09
Górnictwo w PKB 1978 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 513 2018-09
Usługi w PKB 1699 2018-09
Transport w PKB 96.5 2018-09
Media w PKB 45.5 2018-09
Środki Trwałe Brutto 2575 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2017-12
Populacja 0.43 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.05 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.1 2018-12
Inflacja Żywności 0.3 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2018-09
Stopa Depozytowa 0.3 2017-12
Bilans Banków 17528 2018-09
Podaż Pieniądza M0 1194 2018-06
Podaż Pieniądza M1 4467 2018-06
Podaż Pieniądza M2 14352 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 234 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2017-12
Eksport 771 2018-11
Import 537 2018-11
Wydobycie Ropy Naftowej 95 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 238 2015-12
Przyjazdy Turystów 218213 2015-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 2.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -13.01 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 1021 2018-09
Wydatki Wojskowe 348 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 18.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 8.6 2018-09
Index Konkurencyjności 61.43 2018-12
Ranking Konkurencyjności 62 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2018-12
Ranking Korupcji 31 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 918 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brunei - Wskaźniki ekonomiczne.