Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.39 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 9.2 2018-12
Inflacja -0.6 2019-05
Stopa Procentowa 5.5 2019-07
Bilans Handlowy 327 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 2.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.6 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.5 2019-03
PKB 13.57 2018-12
Pkb Per Capita 31437 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 71802 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4730 2019-03
Rolnictwo w PKB 35.8 2019-03
Budownictwo w PKB 93 2019-03
Przemysł w PKB 796 2019-03
Górnictwo w PKB 2052 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 520 2019-03
Usługi w PKB 1804 2019-03
Transport w PKB 60.9 2019-03
Media w PKB 38.9 2019-03
Środki Trwałe Brutto 1448 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.2 2018-12
Populacja 0.44 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.6 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.7 2019-05
Inflacja Żywności -0.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-07
Stopa Depozytowa 0.31 2018-12
Bilans Banków 18024 2019-03
Podaż Pieniądza M0 1213 2019-03
Podaż Pieniądza M1 4619 2019-03
Podaż Pieniądza M2 14914 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 327 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.5 2018-12
Eksport 748 2019-04
Import 422 2019-04
Wydobycie Ropy Naftowej 89 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 635 2017-12
Przyjazdy Turystów 258955 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 2.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.6 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 1343 2019-03
Wydatki Wojskowe 336 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 18.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 7 2019-03
Index Konkurencyjności 61.43 2018-12
Ranking Konkurencyjności 62 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2018-12
Ranking Korupcji 31 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 904 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brunei - Wskaźniki ekonomiczne.