Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.36 1.39 1.39 1.39 1.4 1.4
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 0.9 1.1 1.3 1.2 1.4
Stopa Bezrobocia 9.20 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3
Inflacja -0.80 -0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bilans Handlowy 251.80 230 230 230 230 211
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.50 12.9 13.1 13.1 13.1 13.1
Dług Publiczny do PKB 2.40 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
Budżet Państwa do PKB -8.60 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 0.9 1.1 1.3 1.2 1.4
PKB 13.57 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Pkb Per Capita 31436.90 31556 32200 32200 32200 32200
Pkb Per Capita Ppp 71802.50 72012 72783 72783 72783 72783
Pkb W Cenach Stałych 4729.70 4606 4610 4782 4791 4707
Rolnictwo w PKB 35.80 40.33 40.37 36.19 36.27 41.22
Budownictwo w PKB 93.00 171 171 94.02 94.21 175
Przemysł w PKB 795.80 628 628 805 806 641
Górnictwo w PKB 2051.90 2020 2022 2074 2079 2064
Administracja Publiczna w PKB 519.60 524 524 525 526 535
Usługi w PKB 1803.70 1735 1736 1824 1827 1773
Transport w PKB 60.90 98.53 98.62 61.57 61.69 101
Media w PKB 38.90 46.46 46.5 39.33 39.41 47.48
Środki Trwałe Brutto 1447.90 2629 2631 1464 1467 2687
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 9.20 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3
Populacja 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.80 -0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Inflacja Żywności -1.20 1.9 1.9 1.9 1.9 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.60 99.69 99.6 99.9 98.79 101
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Depozytowa 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 0.32
Podaż Pieniądza M2 13643.91 14500 14500 14500 14500 14610
Bilans Banków 17264.74 16939 16939 16939 16939 16910
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 251.80 230 230 230 230 211
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.50 12.9 13.1 13.1 13.1 13.1
Import 419.00 570 410 590 590 620
Eksport 670.80 850 800 770 770 900
Przyjazdy Turystów 258955.00 213500 198300 198300 198300 198300
Wydobycie Ropy Naftowej 114.00 99 110 100 110 100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 635.30 690 713 713 713 713
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 2.40 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
Budżet Państwa do PKB -8.60 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Wydatki Rządowe 1343.30 1043 1044 1358 1361 1065
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy Firmy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Zmiany Zapasów 7.00 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 903.80 938 938 914 916 958


Brunei - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.