Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.38 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 1.2 0.9 1.1 1.3 1.4
Stopa Bezrobocia 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Inflacja -0.60 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4
Bilans Handlowy 327.00 105 230 230 230 211
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.50 12.9 12.9 13.1 13.1 13.1
Dług Publiczny do PKB 2.40 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
Budżet Państwa do PKB -8.60 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 1.2 0.9 1.1 1.3 1.4
PKB 13.57 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Pkb Per Capita 31436.90 31556 31556 32200 32200 32200
Pkb Per Capita Ppp 71802.50 72012 72012 72783 72783 72783
Pkb W Cenach Stałych 4729.70 4588 4606 4610 4610 4707
Rolnictwo w PKB 35.80 40.17 40.33 40.37 40.37 41.22
Budownictwo w PKB 93.00 171 171 171 171 175
Przemysł w PKB 795.80 625 628 628 628 641
Górnictwo w PKB 2051.90 2012 2020 2022 2022 2064
Administracja Publiczna w PKB 519.60 522 524 524 524 535
Usługi w PKB 1803.70 1728 1735 1736 1736 1773
Transport w PKB 60.90 98.14 98.53 98.62 98.62 101
Media w PKB 38.90 46.27 46.46 46.5 46.5 47.48
Środki Trwałe Brutto 1447.90 2619 2629 2631 2631 2687
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 9.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Populacja 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -0.60 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3
Inflacja Żywności -0.70 1.8 1.9 1.9 1.9 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.70 100 99.69 99.6 99.6 101
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Depozytowa 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
Podaż Pieniądza M2 14913.84 14440 14500 14500 14500 14610
Bilans Banków 18023.85 17007 16939 16939 16939 16910
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 327.00 105 230 230 230 211
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.50 12.9 12.9 13.1 13.1 13.1
Import 421.50 585 570 410 590 620
Eksport 748.50 690 850 800 770 900
Przyjazdy Turystów 258955.00 213500 213500 198300 198300 198300
Wydobycie Ropy Naftowej 89.00 92 91 91 91 87
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 635.30 690 690 713 713 713
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 2.40 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
Budżet Państwa do PKB -8.60 -11.5 -11.5 -9.5 -9.5 -9.5
Wydatki Rządowe 1343.30 1038 1043 1044 1044 1065
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy Firmy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Zmiany Zapasów 7.00 6.9 6.8 6.8 6.8 6.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 903.80 934 938 938 938 958


Brunei - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.