Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.36 1.37 1.37 1.37 1.38 1.38

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
Stopa Bezrobocia 9.10 9.3 9.3 9.7 9.6 9.7
Inflacja 2.60 5 5 6 4 3
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bilans Handlowy -57.80 180 211 280 280 141
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 -1.5 -1.5 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Budżet Państwa do PKB -10.50 -11.1 -11.1 -12 -12 -12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
PKB 13.47 12 12 14 14 14
Pkb Per Capita 32327.40 31900 31900 32100 32100 32100
Pkb Per Capita Ppp 62099.60 60100 60100 61200 61200 61200
Pkb W Cenach Stałych 4752.80 4670 5189 5195 5195 5262
Rolnictwo w PKB 34.90 39.2 35.66 35.69 35.69 36.16
Budownictwo w PKB 116.80 161 121 121 121 123
Przemysł w PKB 950.20 659 917 917 917 929
Górnictwo w PKB 2031.70 2040 2202 2204 2204 2233
Administracja Publiczna w PKB 481.10 528 654 655 655 664
Usługi w PKB 1655.80 1811 1962 1964 1964 1990
Transport w PKB 57.80 96.54 136 136 136 138
Media w PKB 53.40 47.71 49.43 49.48 49.48 50.13
Środki Trwałe Brutto 1751.10 2106 1774 1776 1776 1799

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 9.10 9.3 9.3 9.7 9.6 9.7
Populacja 0.44 0.48 0.48 0.5 0.5 0.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.60 5 5 6 4 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Inflacja Żywności 2.80 1.5 2 2 2 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.00 104 104 107 105 108

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Depozytowa 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Podaż Pieniądza M2 15221.91 14999 15076 15152 15152 15382
Bilans Banków 17942.55 16112 15926 16578 16578 17911

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -57.80 180 211 280 280 141
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 -1.5 -1.5 2 2 2
Import 595.20 590 620 620 620 650
Eksport 537.40 770 900 900 900 950
Przyjazdy Turystów 258955.00 150000 150000 190000 190000 190000
Wydobycie Ropy Naftowej 110.00 110 115 115 115 110
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 511.00 350 350 500 500 500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 2.40 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
Budżet Państwa do PKB -10.50 -11.1 -11.1 -12 -12 -12
Wydatki Wojskowe 336.00 328 328 328 328 328
Wydatki Rządowe 1206.20 1062 1222 1223 1223 1239

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy Firmy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Zmiany Zapasów 8.10 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 1031.30 988 1045 1046 1046 1059


Brunei - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.