Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 10.71 2020-01
Indeks Giełdowy 7513 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 17.9 2018-12
Inflacja 2.2 2019-12
Stopa Procentowa 4.75 2020-01
Bilans Handlowy -3425 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 846 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-09
PKB 18.62 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 24892 2019-09
Środki Trwałe Brutto 30833 2018-12
Pkb Per Capita 8031 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16518 2018-12
Rolnictwo w PKB 384 2019-09
Budownictwo w PKB 1882 2019-09
Przemysł w PKB 1515 2019-09
Górnictwo w PKB 2391 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 3232 2019-09
Usługi w PKB 5385 2019-09
Transport w PKB 1621 2019-09
Media w PKB 241 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.9 2018-12
Populacja 2.25 2018-12
Pracujący 420762 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 4640 2018-12
Koszty Utrzymania 2700 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6533 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-12
Inflacja Bazowa 2.5 2019-12
Inflacja Żywności 3 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-12
Cpi Transport 101 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2020-01
Bilans Banków 97732 2019-09
Stopa Depozytowa 1.64 2019-11
Bilans Banku Centralnego 72797 2019-09
Rezerwy Walutowe 6723 2019-10
Stopa Pożyczkowa 6.25 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 22617 2019-10
Podaż Pieniądza M1 19197 2019-09
Podaż Pieniądza M2 85653 2019-09
Podaż Pieniądza M3 85653 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3425 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 846 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Eksport 2162 2019-10
Import 5587 2019-10
Dług Zagraniczny 15661 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 584 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Wydatki Rządowe 19729 2018-12
Dług Publiczny 24465 2018-12
Rating Kredytowy 72 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 14903 2019-03
Bilans Budżetu 2118 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 17022 2019-03
Wydatki Wojskowe 502 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -2941 2018-12
Szybkość Internetu 2553 2017-03
Adresy IP 10680 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 58 2018-06
Index Konkurencyjności 55.49 2019-12
Ranking Konkurencyjności 91 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2019-12
Ranking Korupcji 34 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 87 2019-12
Produkcja Przemysłowa -3.5 2019-06
Produkcja w Górnictwie -8.7 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11570 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25 2019-10
Kredyt Konsumencki 38871 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Botswana - Wskaźniki ekonomiczne.