Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 12.2 2020-04
Indeks Giełdowy 7476 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
Stopa Bezrobocia 18.2 2019-12
Inflacja 2.2 2020-02
Stopa Procentowa 4.75 2020-02
Bilans Handlowy 334 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -5522 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
PKB 17.7 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 25288 2019-12
Środki Trwałe Brutto 33231 2019-12
Pkb Per Capita 8031 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16518 2018-12
Rolnictwo w PKB 380 2019-12
Budownictwo w PKB 1887 2019-12
Przemysł w PKB 1518 2019-12
Górnictwo w PKB 2492 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 3227 2019-12
Usługi w PKB 5513 2019-12
Transport w PKB 1630 2019-12
Media w PKB 320 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.2 2019-12
Populacja 2.3 2019-12
Pracujący 483814 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 4640 2018-12
Koszty Utrzymania 2700 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6533 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Inflacja Bazowa 2.8 2020-02
Inflacja Żywności 3.5 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2020-02
Cpi Transport 101 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2020-02
Bilans Banków 98060 2019-11
Stopa Depozytowa 1.64 2020-01
Bilans Banku Centralnego 71392 2019-11
Rezerwy Walutowe 6514 2019-11
Stopa Pożyczkowa 6.25 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 22686 2019-11
Podaż Pieniądza M1 19689 2019-11
Podaż Pieniądza M2 85605 2019-11
Podaż Pieniądza M3 85605 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 334 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -5522 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Eksport 5179 2020-01
Import 4845 2020-01
Dług Zagraniczny 15661 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 430 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2019-12
Wydatki Rządowe 20425 2019-12
Dług Publiczny 24465 2018-12
Rating Kredytowy 72 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 14903 2019-03
Bilans Budżetu 2118 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 17022 2019-03
Wydatki Wojskowe 502 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 2054 2019-12
Szybkość Internetu 2553 2017-03
Adresy IP 10680 2017-03
Index Konkurencyjności 55.49 2019-12
Ranking Konkurencyjności 91 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2019-12
Ranking Korupcji 34 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 87 2019-12
Produkcja Przemysłowa -3.5 2019-06
Produkcja w Górnictwie -1.8 2019-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11640 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25 2019-11
Kredyt Konsumencki 39420 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Botswana - Wskaźniki ekonomiczne.