Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 10.66 2019-06
Indeks Giełdowy 7656 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 18.1 2017-12
Inflacja 2.6 2019-05
Stopa Procentowa 5 2019-05
Bilans Handlowy 698 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -924 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12 2017-12
Dług Publiczny do PKB 22.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2018-12
PKB 17.41 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 24851 2018-12
Środki Trwałe Brutto 30833 2018-12
Pkb Per Capita 7523 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 15807 2017-12
Rolnictwo w PKB 386 2018-12
Budownictwo w PKB 1831 2018-12
Przemysł w PKB 1494 2018-12
Górnictwo w PKB 2707 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 3103 2018-12
Usługi w PKB 5432 2018-12
Transport w PKB 1554 2018-12
Media w PKB 266 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.1 2017-12
Populacja 2.29 2017-12
Pracujący 417162 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 4640 2018-12
Koszty Utrzymania 2700 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6347 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-05
Inflacja Bazowa 1.6 2019-04
Inflacja Żywności 1 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2019-05
Cpi Transport 101 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-05
Bilans Banków 91553 2019-02
Stopa Depozytowa 1.58 2019-04
Bilans Banku Centralnego 73815 2019-02
Rezerwy Walutowe 7096 2019-01
Stopa Pożyczkowa 6.5 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 22507 2019-03
Podaż Pieniądza M1 17382 2019-02
Podaż Pieniądza M2 80981 2019-02
Podaż Pieniądza M3 80981 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 698 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -924 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12 2017-12
Eksport 6457 2019-03
Import 5759 2019-03
Dług Zagraniczny 16072 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 579 2018-12
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 22.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Wydatki Rządowe 19729 2018-12
Dług Publiczny 26977 2017-12
Rating Kredytowy 72
Wydatki Budżetu Państwa 13708 2018-09
Bilans Budżetu -300 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 13409 2018-09
Wydatki Wojskowe 502 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -2941 2018-12
Szybkość Internetu 2553 2017-03
Adresy IP 10680 2017-03
Koniunktura w przemyśle 58 2018-06
Index Konkurencyjności 54.54 2018-12
Ranking Konkurencyjności 90 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 86 2018-12
Produkcja Przemysłowa 9.4 2018-12
Produkcja w Górnictwie 15.1 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11251 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.5 2019-03
Kredyt Konsumencki 35653 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Botswana - Wskaźniki ekonomiczne.