Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 11.62 2020-07
Indeks Giełdowy 7130 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2020-03
Stopa Bezrobocia 18.2 2019-12
Inflacja 2.4 2020-05
Stopa Procentowa 4.25 2020-06
Bilans Handlowy -1212 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -6581 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 23 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2020-03
PKB 18.34 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 25071 2020-03
Środki Trwałe Brutto 33231 2019-12
Pkb Per Capita 8093 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 17766 2019-12
Rolnictwo w PKB 374 2020-03
Budownictwo w PKB 1883 2020-03
Przemysł w PKB 1436 2020-03
Górnictwo w PKB 2407 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 3239 2020-03
Usługi w PKB 5499 2020-03
Transport w PKB 1571 2020-03
Media w PKB 236 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.2 2019-12
Populacja 2.3 2019-12
Pracujący 483814 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 6533 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-05
Inflacja Bazowa 2.8 2020-04
Inflacja Żywności 3.1 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-05
Cpi Transport 101 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-06
Bilans Banków 99110 2020-01
Stopa Depozytowa 1.64 2020-02
Bilans Banku Centralnego 62910 2020-03
Rezerwy Walutowe 6514 2019-11
Stopa Pożyczkowa 6.25 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 23664 2020-03
Podaż Pieniądza M1 21176 2020-03
Podaż Pieniądza M2 86339 2020-03
Podaż Pieniądza M3 86339 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1212 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -6581 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Eksport 143 2020-04
Import 1355 2020-04
Dług Zagraniczny 14488 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 678 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2019-12
Wydatki Rządowe 20425 2019-12
Dług Publiczny 26025 2019-12
Rating Kredytowy 70 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 15953 2019-09
Bilans Budżetu -4128 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 11825 2019-09
Wydatki Wojskowe 502 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 2054 2019-12
Szybkość Internetu 2553 2017-03
Adresy IP 10680 2017-03
Index Konkurencyjności 55.49 2019-12
Ranking Konkurencyjności 91 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2019-12
Ranking Korupcji 34 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 87 2019-12
Produkcja Przemysłowa -3 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.9 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11854 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25 2020-03
Kredyt Konsumencki 40745 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Botswana - Wskaźniki ekonomiczne.