Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 11 2019-08
Indeks Giełdowy 7573 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 18.1 2017-12
Inflacja 2.9 2019-07
Stopa Procentowa 5 2019-07
Bilans Handlowy -340 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -815 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12 2017-12
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 2019-03
PKB 18.62 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 24485 2019-03
Środki Trwałe Brutto 30833 2018-12
Pkb Per Capita 8031 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16518 2018-12
Rolnictwo w PKB 378 2019-03
Budownictwo w PKB 1825 2019-03
Przemysł w PKB 1400 2019-03
Górnictwo w PKB 2559 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 3095 2019-03
Usługi w PKB 5263 2019-03
Transport w PKB 1533 2019-03
Media w PKB 266 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.1 2017-12
Populacja 2.29 2017-12
Pracujący 420762 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 4640 2018-12
Koszty Utrzymania 2700 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6533 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Inflacja Bazowa 2.1 2019-07
Inflacja Żywności 1.6 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-07
Cpi Transport 101 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-07
Bilans Banków 92627 2019-04
Stopa Depozytowa 1.58 2019-05
Bilans Banku Centralnego 77275 2019-04
Rezerwy Walutowe 6843 2019-03
Stopa Pożyczkowa 6.5 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 22831 2019-05
Podaż Pieniądza M1 17010 2019-04
Podaż Pieniądza M2 80651 2019-04
Podaż Pieniądza M3 80651 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -340 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -815 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12 2017-12
Eksport 6029 2019-05
Import 6460 2019-05
Dług Zagraniczny 16028 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 746 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Wydatki Rządowe 19729 2018-12
Dług Publiczny 24465 2018-12
Rating Kredytowy 72
Wydatki Budżetu Państwa 13708 2018-09
Bilans Budżetu -287 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 13422 2018-09
Wydatki Wojskowe 502 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -2941 2018-12
Szybkość Internetu 2553 2017-03
Adresy IP 10680 2017-03
Koniunktura w przemyśle 58 2018-06
Index Konkurencyjności 54.54 2018-12
Ranking Konkurencyjności 90 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 86 2018-12
Produkcja Przemysłowa 3.6 2019-03
Produkcja w Górnictwie 3.1 2019-03
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11439 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.5 2019-05
Kredyt Konsumencki 36195 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Botswana - Wskaźniki ekonomiczne.