Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 10.81 2019-12
Indeks Giełdowy 7505 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 17.9 2018-12
Inflacja 2.4 2019-10
Stopa Procentowa 4.75 2019-12
Bilans Handlowy -741 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 846 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-06
PKB 18.62 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 24814 2019-06
Środki Trwałe Brutto 30833 2018-12
Pkb Per Capita 8031 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16518 2018-12
Rolnictwo w PKB 383 2019-06
Budownictwo w PKB 1876 2019-06
Przemysł w PKB 1465 2019-06
Górnictwo w PKB 2422 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 3169 2019-06
Usługi w PKB 5556 2019-06
Transport w PKB 1565 2019-06
Media w PKB 273 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.9 2018-12
Populacja 2.25 2018-12
Pracujący 420762 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 4640 2018-12
Koszty Utrzymania 2700 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6533 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-10
Inflacja Bazowa 2.3 2019-10
Inflacja Żywności 2.5 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-10
Cpi Transport 101 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2019-12
Bilans Banków 98151 2019-08
Stopa Depozytowa 1.64 2019-09
Bilans Banku Centralnego 74247 2019-08
Rezerwy Walutowe 6981 2019-07
Stopa Pożyczkowa 6.25 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 22458 2019-09
Podaż Pieniądza M1 18414 2019-08
Podaż Pieniądza M2 85010 2019-08
Podaż Pieniądza M3 85010 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -741 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 846 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Eksport 4251 2019-09
Import 5247 2019-09
Dług Zagraniczny 15661 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 584 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Wydatki Rządowe 19729 2018-12
Dług Publiczny 24465 2018-12
Rating Kredytowy 72 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 14903 2019-03
Bilans Budżetu 2118 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 17022 2019-03
Wydatki Wojskowe 502 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -2941 2018-12
Szybkość Internetu 2553 2017-03
Adresy IP 10680 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 58 2018-06
Index Konkurencyjności 55.49 2019-12
Ranking Konkurencyjności 91 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 87 2019-12
Produkcja Przemysłowa -3.5 2019-06
Produkcja w Górnictwie -8.7 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11470 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25 2019-09
Kredyt Konsumencki 38485 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Botswana - Wskaźniki ekonomiczne.