Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 11.57 2020-09
Indeks Giełdowy 7001 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -24.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -24 2020-06
Stopa Bezrobocia 18.2 2019-12
Inflacja 1 2020-08
Stopa Procentowa 4.25 2020-08
Bilans Handlowy -6308 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -4258 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 23 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -24.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -24 2020-06
PKB 18.34 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 18849 2020-06
Środki Trwałe Brutto 33231 2019-12
Pkb Per Capita 8093 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 17766 2019-12
Rolnictwo w PKB 392 2020-06
Budownictwo w PKB 1200 2020-06
Przemysł w PKB 1005 2020-06
Górnictwo w PKB 964 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 3250 2020-06
Usługi w PKB 3314 2020-06
Transport w PKB 1298 2020-06
Media w PKB 258 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.2 2019-12
Populacja 2.3 2019-12
Pracujący 483814 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 6533 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-08
Inflacja Bazowa 2.8 2020-07
Inflacja Żywności 4.2 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-08
Cpi Transport 94 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-08
Bilans Banków 102166 2020-03
Stopa Depozytowa 1.64 2020-02
Bilans Banku Centralnego 64578 2020-06
Rezerwy Walutowe 5703 2020-04
Stopa Pożyczkowa 5.75 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 23264 2020-06
Podaż Pieniądza M1 25157 2020-06
Podaż Pieniądza M2 87858 2020-06
Podaż Pieniądza M3 87858 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6308 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -4258 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Eksport 944 2020-06
Import 7252 2020-06
Dług Zagraniczny 14488 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 566 2020-03
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2019-12
Wydatki Rządowe 20425 2019-12
Dług Publiczny 26025 2019-12
Rating Kredytowy 70 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 15953 2019-09
Bilans Budżetu -4128 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 11825 2019-09
Wydatki Wojskowe 502 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 2054 2019-12
Szybkość Internetu 2553 2017-03
Adresy IP 10680 2017-03
Index Konkurencyjności 55.49 2019-12
Ranking Konkurencyjności 91 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2019-12
Ranking Korupcji 34 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 87 2019-12
Produkcja Przemysłowa -1.9 2020-03
Produkcja w Górnictwie -5.6 2020-03

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11854 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.75 2020-05
Kredyt Konsumencki 40585 2020-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Botswana - Wskaźniki ekonomiczne.