Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 10.87 2019-10
Indeks Giełdowy 7472 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 17.9 2018-12
Inflacja 2.9 2019-08
Stopa Procentowa 4.75 2019-09
Bilans Handlowy -3211 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -815 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-06
PKB 18.62 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 24814 2019-06
Środki Trwałe Brutto 30833 2018-12
Pkb Per Capita 8031 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16518 2018-12
Rolnictwo w PKB 383 2019-06
Budownictwo w PKB 1876 2019-06
Przemysł w PKB 1465 2019-06
Górnictwo w PKB 2422 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 3169 2019-06
Usługi w PKB 5556 2019-06
Transport w PKB 1565 2019-06
Media w PKB 273 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.9 2018-12
Populacja 2.25 2018-12
Pracujący 420762 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 4640 2018-12
Koszty Utrzymania 2700 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6533 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-08
Inflacja Bazowa 2.2 2019-08
Inflacja Żywności 2 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-08
Cpi Transport 101 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2019-09
Bilans Banków 93753 2019-06
Stopa Depozytowa 1.59 2019-07
Bilans Banku Centralnego 75388 2019-07
Rezerwy Walutowe 6981 2019-07
Stopa Pożyczkowa 6.5 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 22915 2019-07
Podaż Pieniądza M1 18211 2019-07
Podaż Pieniądza M2 84684 2019-07
Podaż Pieniądza M3 84684 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3211 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -815 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.7 2018-12
Eksport 2646 2019-07
Import 5857 2019-07
Dług Zagraniczny 15661 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 746 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Wydatki Rządowe 19729 2018-12
Dług Publiczny 24465 2018-12
Rating Kredytowy 72
Wydatki Budżetu Państwa 13708 2018-09
Bilans Budżetu -287 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 13422 2018-09
Wydatki Wojskowe 502 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -2941 2018-12
Szybkość Internetu 2553 2017-03
Adresy IP 10680 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 58 2018-06
Index Konkurencyjności 55.49 2019-12
Ranking Konkurencyjności 91 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 86 2018-12
Produkcja Przemysłowa 3.6 2019-03
Produkcja w Górnictwie 3.1 2019-03
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11470 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.5 2019-07
Kredyt Konsumencki 37297 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Botswana - Wskaźniki ekonomiczne.