Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 11 2021-01
Indeks Giełdowy 6889 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 24.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6 2020-09
Stopa Bezrobocia 18.2 2019-12
Inflacja 2.2 2020-12
Stopa Procentowa 3.75 2020-12
Bilans Handlowy -3350 2021-10
Saldo Obrotów Bieżących -6985 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 23 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 24.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6 2020-09
PKB 18.34 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 23404 2020-09
Środki Trwałe Brutto 33231 2019-12
Pkb Per Capita 8093 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 17766 2019-12
Rolnictwo w PKB 396 2020-09
Budownictwo w PKB 1740 2020-09
Przemysł w PKB 1431 2020-09
Górnictwo w PKB 2022 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 3314 2020-09
Usługi w PKB 4547 2020-09
Transport w PKB 1471 2020-09
Media w PKB 369 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.2 2019-12
Populacja 2.3 2019-12
Pracujący 492914 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 5392 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-12
Inflacja Bazowa 3.1 2020-09
Inflacja Żywności 4.3 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2020-12
Cpi Transport 98.7 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.75 2020-12
Bilans Banków 102451 2020-07
Stopa Depozytowa 1.64 2020-02
Bilans Banku Centralnego 58429 2020-10
Rezerwy Walutowe 5391 2020-06
Stopa Pożyczkowa 5.25 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 22754 2020-10
Podaż Pieniądza M1 23180 2020-10
Podaż Pieniądza M2 89067 2020-10
Podaż Pieniądza M3 89067 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3350 2021-10
Saldo Obrotów Bieżących -6985 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Eksport 4788 2021-10
Import 8138 2021-10
Dług Zagraniczny 14488 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 622 2020-06
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2019-12
Wydatki Rządowe 20425 2019-12
Dług Publiczny 26025 2019-12
Rating Kredytowy 70 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 14303 2020-03
Bilans Budżetu -1515 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 12788 2020-03
Wydatki Wojskowe 502 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 2054 2019-12
Szybkość Internetu 2553 2017-03
Adresy IP 10680 2017-03
Index Konkurencyjności 55.49 2019-12
Ranking Konkurencyjności 91 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2019-12
Ranking Korupcji 34 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 87 2019-12
Produkcja Przemysłowa -46.3 2020-06
Produkcja w Górnictwie -65.1 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11792 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2020-10
Kredyt Konsumencki 41803 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Botswana - Wskaźniki ekonomiczne.