Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Indeks Giełdowy 6551.82 6533 6497 6462 6426 6355
Waluta 10.78 10.84 10.91 10.97 11.04 11.17

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.70 2 1.3 2.2 2.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.10 6.5 7.3 7.5 6.3 5.5
Stopa Bezrobocia 23.30 18.6 18.6 18.6 18.3 18.3
Inflacja 3.20 2.8 2 2.8 2.6 2.9
Stopa Procentowa 3.75 3.25 2.75 2.75 2.75 2.5
Bilans Handlowy 403.70 163 1200 255 255 255
Saldo Obrotów Bieżących -3847.76 -2500 -2500 -2000 -2000 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Dług Publiczny do PKB 17.70 25 25 25 25 17
Budżet Państwa do PKB -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.70 2 1.3 2.2 2.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.10 6.5 7.3 7.5 6.3 5.5
PKB 18.34 18.5 18.5 18.5 18.5 21
Pkb W Cenach Stałych 24264.40 20082 25101 26084 25793 27519
Środki Trwałe Brutto 30535.10 35430 35696 32825 32459 34631
Pkb Per Capita 8093.00 7200 7200 7200 7200 7500
Pkb Per Capita Ppp 17766.50 17250 17250 17250 17250 17500
Rolnictwo w PKB 390.40 418 425 420 415 443
Budownictwo w PKB 1824.90 1279 1866 1962 1940 2070
Przemysł w PKB 1494.90 1071 1535 1607 1589 1695
Górnictwo w PKB 1887.20 1019 2170 2029 2006 2140
Administracja Publiczna w PKB 3303.10 3462 3556 3551 3511 3746
Usługi w PKB 5090.40 3541 4937 5472 5411 5773
Transport w PKB 1514.40 1380 1579 1628 1610 1718
Media w PKB 260.80 281 364 280 277 296

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 23.30 18.6 18.6 18.6 18.3 18.3
Populacja 2.37 2.4 2.4 2.37 2.37 2.41
Pracujący 477716.00 446500 446500 446000 446000 446000
Przeciętne Wynagrodzenia 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.20 2.8 2 2.8 2.6 2.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.00 105 106 107 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.50 106 106 105 105 108
Inflacja Bazowa 3.30 2.5 2.3 2.3 2.3 2.4
Inflacja Żywności 4.00 4.3 3.6 3.4 3.4 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6
Cpi Transport 102.80 96.53 98.94 101 103 104

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.75 3.25 2.75 2.75 2.75 2.5
Bilans Banków 104533.80 104200 104200 104000 104000 106000
Stopa Depozytowa 1.36 0.86 0.86 1.81 0.36 0.11
Stopa Pożyczkowa 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Bilans Banku Centralnego 54501.19 79250 79250 79500 79500 79700

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 403.70 163 1200 255 255 255
Saldo Obrotów Bieżących -3847.76 -2500 -2500 -2000 -2000 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Import 113.30 5600 5600 5800 5800 5800
Eksport 517.00 6800 6800 6900 6900 6900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 594.28 850 850 1000 1000 1000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 17.70 25 25 25 25 17
Budżet Państwa do PKB -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Wydatki Rządowe 21317.80 21770 21934 22917 22661 24177
Dług Publiczny 29228.70 26700 26700 27300 27300 27300
Bilans Budżetu -5556.40 -2987 -2987 -3597 -3597 -3597

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja w Górnictwie -27.10 7 7 5.6 5.6 5.6
Produkcja Przemysłowa -15.90 2.3 2.3 1.7 1.7 1.7

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 12613.50 10989 12653 13560 13408 14305
Kredyt Konsumencki 42996.97 43223 44358 46080 45706 48615
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 4.75 4.75 6.75 4.25 4


Botswana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.