Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Indeks Giełdowy 7476.27 7446 7405 7365 7324 7244
Waluta 12.20 12.16 12.24 12.31 12.38 12.53

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 -4 0.6 1.3 -1.8 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 -5.6 -2 1.6 3.1 3.5
Stopa Bezrobocia 18.20 18.8 18.8 18.8 19.5 19.5
Inflacja 2.20 3 3.2 3.4 3 3.2
Stopa Procentowa 4.75 4.5 4.5 4 4 4
Bilans Handlowy 333.60 450 -1670 163 1200 255
Saldo Obrotów Bieżących -5521.72 5000 -800 -2500 -2500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 8 8 8 9.4 9.4
Dług Publiczny do PKB 13.40 25 25 25 20 20
Budżet Państwa do PKB -3.90 -5.8 -5.8 -5.8 -3 -3
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 -4 0.6 1.3 -1.8 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 -5.6 -2 1.6 3.1 3.5
PKB 17.70 18.45 18.45 18.45 18.6 18.6
Pkb W Cenach Stałych 25288.10 24143 24643 25693 26072 26592
Środki Trwałe Brutto 33230.90 29970 30525 31326 31789 32423
Pkb Per Capita 8031.00 8100 8100 8100 8240 8240
Pkb Per Capita Ppp 16518.24 15225 15225 16500 15225 16060
Rolnictwo w PKB 379.70 370 381 391 396 404
Budownictwo w PKB 1887.00 1824 1863 1912 1940 1979
Przemysł w PKB 1518.40 1380 1518 1539 1562 1593
Górnictwo w PKB 2491.70 2357 2367 2429 2465 2514
Administracja Publiczna w PKB 3227.40 3096 3200 3284 3332 3399
Usługi w PKB 5513.10 5424 5331 5471 5552 5663
Transport w PKB 1629.80 1521 1604 1647 1671 1704
Media w PKB 319.90 250 238 244 248 253

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 18.20 18.8 18.8 18.8 19.5 19.5
Populacja 2.30 2.35 2.35 2.33 2.4 2.37
Pracujący 483814.00 442000 444000 446500 446500 446000
Przeciętne Wynagrodzenia 6533.00 6400 6400 6500 6500 6500

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.20 3 3.2 3.4 3 3.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.70 105 105 106 106 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.40 104 105 105 106 108
Inflacja Bazowa 2.80 2.8 2.6 2.6 2.7 2.5
Inflacja Żywności 3.50 3.8 3.6 4 3.5 3.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4
Cpi Transport 101.40 104 104 105 104 108

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 4.75 4.5 4.5 4 4 4
Bilans Banków 98060.50 105700 103000 104000 104000 112000
Stopa Depozytowa 1.64 1.64 1.64 1.81 1.64 1.81
Stopa Pożyczkowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Bilans Banku Centralnego 71392.45 77882 79000 79000 79000 77931

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 333.60 450 -1670 163 1200 255
Saldo Obrotów Bieżących -5521.72 5000 -800 -2500 -2500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 8 8 8 9.4 9.4
Import 4845.30 5400 5370 5600 5600 5800
Eksport 5178.80 5850 3700 6800 6800 6900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 430.04 680 935 850 850 1000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 13.40 25 25 25 20 20
Budżet Państwa do PKB -3.90 -5.8 -5.8 -5.8 -3 -3
Wydatki Rządowe 20425.40 19177 19532 20045 20341 20747
Dług Publiczny 24465.00 26700 26700 26700 26700 27300
Bilans Budżetu 2118.20 -2182 -2182 -2987 -2987 -3597

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja w Górnictwie -1.80 -3.2 1.5 7 7 5.6
Produkcja Przemysłowa -3.50 -1 3 2.3 2.3 1.7

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Konsumpcyjne 11640.20 11147 11454 11755 11928 12166
Kredyt Konsumencki 39420.27 35828 38100 40051 40642 41453
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


Botswana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.