Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Indeks Giełdowy 7129.50 7090 7051 7013 6974 6897
Waluta 11.61 11.73 11.8 11.87 11.94 12.08

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 0.6 1.3 -1.8 0.7 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.60 -7.6 -8.5 5 4.7 5.6
Stopa Bezrobocia 18.20 18.8 18.8 19 19 19
Inflacja 2.40 3.2 3.4 3 3.2 3.4
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4 4 4 4
Bilans Handlowy -1212.20 -1670 1200 1200 1200 1100
Saldo Obrotów Bieżących -6581.05 -800 -2500 -2500 -2500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 6.5 6.5 7 7 7
Dług Publiczny do PKB 23.00 25 25 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -3.90 -5.8 -5.8 -3 -3 -3
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.90 0.6 1.3 -1.8 0.7 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.60 -7.6 -8.5 5 4.7 5.6
PKB 18.34 17 17 18.5 18.5 18.5
Pkb W Cenach Stałych 25071.00 23925 23139 26553 26477 24434
Środki Trwałe Brutto 33230.90 30033 30406 34892 34793 32109
Pkb Per Capita 8093.00 7000 7000 7200 7200 7200
Pkb Per Capita Ppp 17766.50 17050 17050 17250 17250 17250
Rolnictwo w PKB 374.00 370 347 399 398 367
Budownictwo w PKB 1882.70 1810 1727 1981 1976 1823
Przemysł w PKB 1435.50 1396 1389 1594 1590 1467
Górnictwo w PKB 2406.70 2300 2280 2616 2609 2408
Administracja Publiczna w PKB 3239.10 3109 2953 3389 3379 3118
Usługi w PKB 5499.30 5150 5044 5789 5772 5327
Transport w PKB 1570.60 1559 1491 1711 1706 1575
Media w PKB 235.70 238 293 336 335 309

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 18.20 18.8 18.8 19 19 19
Populacja 2.30 2.35 2.33 2.4 2.4 2.37
Pracujący 483814.00 444000 446500 446500 446500 446000
Przeciętne Wynagrodzenia 6533.00 6400 6500 6500 6500 6500

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.40 3.2 3.4 3 3.2 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.70 105 106 106 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.00 105 105 106 107 108
Inflacja Bazowa 2.80 2.6 2.6 2.7 2.5 2.5
Inflacja Żywności 3.10 3.6 4 3.5 3.7 3.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4
Cpi Transport 100.70 104 105 104 104 108

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4 4 4 4
Bilans Banków 99110.40 103500 104000 104000 104200 104000
Stopa Depozytowa 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Stopa Pożyczkowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Bilans Banku Centralnego 62910.21 78000 79300 79300 79250 79500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -1212.20 -1670 1200 1200 1200 1100
Saldo Obrotów Bieżących -6581.05 -800 -2500 -2500 -2500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 6.5 6.5 7 7 7
Import 1355.10 5370 5600 5600 5600 5800
Eksport 142.80 3700 6800 6800 6800 6900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 677.80 935 850 850 850 1000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 23.00 25 25 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -3.90 -5.8 -5.8 -3 -3 -3
Wydatki Rządowe 20425.40 19032 18689 21447 21385 19736
Dług Publiczny 26025.20 26700 26700 26700 26700 27300
Bilans Budżetu -4127.80 -2182 -2987 -2987 -2987 -3597

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja w Górnictwie -7.90 1.5 7 7 7 5.6
Produkcja Przemysłowa -3.00 3 2.3 2.3 2.3 1.7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 11853.70 11116 10651 12222 12187 11247
Kredyt Konsumencki 40744.98 37023 36567 42621 42499 38615
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


Botswana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.