Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 12.47 12.56 12.71 12.87 13.03 13.35
Indeks Giełdowy 7171.54 7155 7128 7101 7074 7020

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 6.50 1.6 2.3 2.3 2.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.00 3.5 4.1 3.7 4 4
Stopa Bezrobocia 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
Inflacja 11.90 10 8.5 7.4 6.8 7
Stopa Procentowa 2.15 2.65 3.15 3.65 4.15 4.5
Bilans Handlowy 713.00 -900 -3300 -700 -800 1600
Saldo Obrotów Bieżących -3566.60 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
Dług Publiczny do PKB 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
Budżet Państwa do PKB -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.8
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 6.50 1.6 2.3 2.3 2.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.00 3.5 4.1 3.7 4 4
PKB 15.78 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Pkb W Cenach Stałych 46485.30 47705 49495 48391 48205 50327
Środki Trwałe Brutto 10790.20 11009 10345 11233 11189 11682
PKB Per Capita 6525.51 7150 7150 7150 7150 7300
PKB Per Capita PPP 16040.01 17250 17500 17500 17500 17500
Rolnictwo w PKB 791.10 787 821 824 820 856
Budownictwo w PKB 4334.30 4245 4295 4512 4495 4692
Przemysł w PKB 2570.80 2509 2621 2676 2666 2783
Górnictwo w PKB 9421.40 10541 11742 9808 9770 10200
Administracja Publiczna w PKB 7897.80 8140 8110 8222 8190 8550
Usługi w PKB 5090.40 5253 5269 5299 5279 5511
Transport w PKB 818.90 800 818 852 849 887
Media w PKB 368.00 402 381 383 382 398

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
Populacja 2.41 2.45 2.45 2.47 2.47 2.47
Pracujący 477716.00 446000 446000 446000 446000 446000
Przeciętne Wynagrodzenia 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 11.90 10 8.5 7.4 6.8 7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123.20 125 124 123 125 132
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118.00 120 120 121 121 127
Inflacja Bazowa 5.80 6.8 6.5 5.7 5.2 5
Inflacja Żywności 8.30 7.4 5.6 4.5 4.2 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.60 1.4 0.8 0.4 0.2 0.2
Cpi Transport 144.20 146 147 148 148 149

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 2.15 2.65 3.15 3.65 4.15 4.5
Bilans Banków 108954.00 112500 110000 110000 110000 118000
Stopa Depozytowa 1.65 2.15 2.65 3.15 3.65 3.65
Stopa Pożyczkowa 5.76 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Rezerwy Walutowe 4926.00 4900 5000 4700 4700 5100
Bilans Banku Centralnego 54438.68 61200 59800 61000 61000 62000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 713.00 -900 -3300 -700 -800 1600
Saldo Obrotów Bieżących -3566.60 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
Import 6417.20 7400 7100 6800 6800 5800
Eksport 7128.00 6700 6300 7100 7100 7400
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 194.35 1000 1000 1000 1000 1000
Dług Zagraniczny 15768.90 15500 16701 16669 16733 17502

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
Budżet Państwa do PKB -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.8
Wydatki Rządowe 54744.50 54742 54901 56989 56770 59269
Dług Publiczny 29228.70 27300 27300 27300 27300 27300
Bilans Budżetu -530.30 -3597 -3597 -3597 -3597 -3597

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja w Górnictwie 30.40 18 10 10 3 3
Produkcja Przemysłowa 15.10 5.8 4.3 2.7 5 5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wydatki Konsumpcyjne 20427.70 19402 19240 21265 21184 22116
Kredyt Konsumencki 45986.32 46404 47487 47646 47826 49386
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 5.76 6.26 6.76 7.26 7.76 7.76


Botswana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.