Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Indeks Giełdowy 7001.22 6963 6924 6886 6849 6773
Waluta 11.57 11.7 11.77 11.84 11.91 12.05

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -24.80 0.6 1.3 -1.8 0.7 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -24.00 -7.8 -8.7 4.3 5 5.4
Stopa Bezrobocia 18.20 18.8 18.8 18.6 18.6 18.6
Inflacja 1.00 1.4 2.1 2.2 2.3 2.2
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4 4
Bilans Handlowy -6308.30 -1670 163 1200 1200 255
Saldo Obrotów Bieżących -4258.04 -800 -2500 -2500 -2500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -6.5 -6.5 -3 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 23.00 35 35 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -3.90 -7 -7 -4 -4 -4
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -24.80 0.6 1.3 -1.8 0.7 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -24.00 -7.8 -8.7 4.3 5 5.4
PKB 18.34 17 17 18.5 18.5 18.5
Pkb W Cenach Stałych 18848.70 23900 23088 26149 26325 24335
Środki Trwałe Brutto 33230.90 30002 30340 34660 34892 31978
Pkb Per Capita 8093.00 7000 7000 7200 7200 7200
Pkb Per Capita Ppp 17766.50 17050 17050 17250 17250 17250
Rolnictwo w PKB 392.30 369 347 390 393 365
Budownictwo w PKB 1200.50 1808 1723 1964 1977 1816
Przemysł w PKB 1005.00 1393 1386 1497 1507 1461
Górnictwo w PKB 963.90 2298 2275 2510 2527 2398
Administracja Publiczna w PKB 3250.30 3106 2947 3378 3401 3106
Usługi w PKB 3314.20 5144 5033 5736 5774 5305
Transport w PKB 1297.90 1557 1488 1638 1649 1568
Media w PKB 257.80 237 292 246 247 308

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 18.20 18.8 18.8 18.6 18.6 18.6
Populacja 2.30 2.35 2.33 2.4 2.4 2.37
Pracujący 483814.00 444000 446500 446500 446500 446000
Przeciętne Wynagrodzenia 6533.00 6400 6500 6500 6500 6500

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.00 1.4 2.1 2.2 2.3 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.80 103 104 105 105 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.90 105 105 106 107 108
Inflacja Bazowa 2.80 2.5 2.6 2.7 2.5 2.3
Inflacja Żywności 4.20 4 3.8 3.5 3.3 3.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4
Cpi Transport 94.00 102 103 104 96.06 106

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4 4
Bilans Banków 102165.80 103500 104000 104000 104200 104000
Stopa Depozytowa 1.64 1.64 1.64 1.64 1.39 1.39
Stopa Pożyczkowa 5.75 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Bilans Banku Centralnego 64578.05 78000 79300 79300 79250 79500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -6308.30 -1670 163 1200 1200 255
Saldo Obrotów Bieżących -4258.04 -800 -2500 -2500 -2500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -6.5 -6.5 -3 -3 -3
Import 7251.80 5370 5600 5600 5600 5800
Eksport 943.50 3700 6800 6800 6800 6900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 566.44 935 850 850 850 1000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 23.00 35 35 25 25 25
Budżet Państwa do PKB -3.90 -7 -7 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 20425.40 19012 18648 21304 21447 19655
Dług Publiczny 26025.20 26700 26700 26700 26700 27300
Bilans Budżetu -4127.80 -2182 -2987 -2987 -2987 -3597

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja w Górnictwie -5.60 1.5 7 7 7 5.6
Produkcja Przemysłowa -1.90 3 2.3 2.3 2.3 1.7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 11853.70 11105 10628 12363 12446 11201
Kredyt Konsumencki 40584.75 36984 36487 42497 42614 38457
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.75 5.75 5.75 5.75 5.5 5.5


Botswana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.