Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Indeks Giełdowy 7513.19 7474 7453 7432 7411 7369
Waluta 10.71 10.73 10.79 10.85 10.92 11.05
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -1.3 0.4 1.6 2.4 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.2 3.7 4.1 3.8 4.6
Stopa Bezrobocia 17.90 18.3 18.3 18.3 18.3 19
Inflacja 2.20 2.8 3 3.2 3.4 3.1
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.5 4.5 4 4
Bilans Handlowy -3425.10 -700 450 -1670 1200 1100
Saldo Obrotów Bieżących 846.12 -2800 5000 -800 -2500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 8 8 8 8 9.4
Dług Publiczny do PKB 13.40 13 13 13 13 10
Budżet Państwa do PKB -1.00 -2 -2 -2 -2 -1.7
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -1.3 0.4 1.6 2.4 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.2 3.7 4.1 3.8 4.6
PKB 18.62 18.45 18.45 18.45 18.45 18.6
Pkb W Cenach Stałych 24891.70 24845 25298 25402 25838 27026
Środki Trwałe Brutto 30833.10 31326 31404 31465 32005 33477
Pkb Per Capita 8031.00 8100 8100 8100 8100 8240
Pkb Per Capita Ppp 16518.24 16500 16500 16500 16500 16500
Rolnictwo w PKB 384.40 382 388 392 399 417
Budownictwo w PKB 1881.70 1854 1911 1920 1953 2043
Przemysł w PKB 1514.80 1441 1516 1576 1572 1645
Górnictwo w PKB 2391.10 2604 2470 2440 2482 2596
Administracja Publiczna w PKB 3232.00 3160 3244 3298 3355 3509
Usługi w PKB 5385.30 5365 5683 5496 5590 5847
Transport w PKB 1620.70 1558 1594 1654 1682 1760
Media w PKB 240.60 211 262 246 250 261
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 17.90 18.3 18.3 18.3 18.3 19
Populacja 2.25 2.35 2.35 2.35 2.33 2.37
Przeciętne Wynagrodzenia 6533.00 6400 6400 6400 6500 6500
Pracujący 420762.00 440000 442000 444000 446500 446000
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.20 2.8 3 3.2 3.4 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.20 103 105 105 105 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.50 103 103 104 105 107
Inflacja Bazowa 2.50 2.2 1.8 2 2.3 2.1
Inflacja Żywności 3.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Cpi Transport 101.30 103 104 104 105 108
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.5 4.5 4 4
Bilans Banków 97731.50 102500 105700 103000 104000 112000
Stopa Depozytowa 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Stopa Pożyczkowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Bilans Banku Centralnego 72797.19 77882 77908 79000 79000 77931
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -3425.10 -700 450 -1670 1200 1100
Saldo Obrotów Bieżących 846.12 -2800 5000 -800 -2500 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.70 8 8 8 8 9.4
Import 5587.00 6000 5400 5370 5600 5800
Eksport 2161.90 5300 5850 3700 6800 6900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 584.47 820 680 935 850 1000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 13.40 13 13 13 13 10
Budżet Państwa do PKB -1.00 -2 -2 -2 -2 -1.7
Wydatki Rządowe 19729.30 20045 20094 20134 20479 21421
Dług Publiczny 24465.00 26700 26700 26700 26700 27300
Bilans Budżetu 2118.20 -2182 -2182 -2182 -2987 -3597
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja w Górnictwie -8.70 8 -3.2 1.5 7 5.6
Produkcja Przemysłowa -3.50 2.2 -1 3 2.3 1.7
Koniunktura w Przemyśle 58.00 67 67 72 74 74
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 11569.80 11628 11680 11807 12009 12562
Kredyt Konsumencki 38870.92 36223 37542 39274 39948 41785
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25


Botswana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.