Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Indeks Giełdowy 6888.82 6847 6809 6772 6735 6661
Waluta 11.00 11.02 11.08 11.15 11.22 11.35

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 24.10 1.8 2 1.3 2.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.00 4.3 6.5 7.3 7.8 4.5
Stopa Bezrobocia 18.20 18.6 18.6 18.6 18.6 18.3
Inflacja 2.20 2.2 2.8 2 2.8 3.4
Stopa Procentowa 3.75 3.25 3.25 2.75 2.75 2.5
Bilans Handlowy -3349.60 163 1200 1200 255 255
Saldo Obrotów Bieżących -6984.63 -2500 -2500 -2500 -2000 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Dług Publiczny do PKB 23.00 25 25 25 25 17
Budżet Państwa do PKB -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 24.10 1.8 2 1.3 2.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.00 4.3 6.5 7.3 7.8 4.5
PKB 18.34 18.5 18.5 18.5 18.5 21
Pkb W Cenach Stałych 23403.80 24297 26169 20082 28035 26192
Środki Trwałe Brutto 33230.90 31902 34660 35391 32382 34390
Pkb Per Capita 8093.00 7200 7200 7200 7200 7500
Pkb Per Capita Ppp 17766.50 17250 17250 17250 17250 17500
Rolnictwo w PKB 396.30 365 394 418 435 393
Budownictwo w PKB 1739.50 1812 1964 1279 2066 1953
Przemysł w PKB 1430.90 1458 1497 1071 1686 1571
Górnictwo w PKB 2022.30 2387 2504 1019 3054 2573
Administracja Publiczna w PKB 3314.40 3098 3378 3462 3500 3340
Usługi w PKB 4547.30 5315 5756 3541 6128 5730
Transport w PKB 1471.40 1562 1635 1380 1754 1683
Media w PKB 368.70 314 252 281 300 338

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 18.20 18.6 18.6 18.6 18.6 18.3
Populacja 2.30 2.4 2.4 2.4 2.37 2.41
Pracujący 492914.00 446500 446500 446500 446000 446000
Przeciętne Wynagrodzenia 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.20 2.2 2.8 2 2.8 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.40 105 105 106 107 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.90 106 106 107 105 108
Inflacja Bazowa 3.10 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4
Inflacja Żywności 4.30 3.5 3.3 3.5 3.4 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6
Cpi Transport 98.70 104 96.53 98.94 101 105

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 3.75 3.25 3.25 2.75 2.75 2.5
Bilans Banków 102451.10 104000 104200 104200 104000 106000
Stopa Depozytowa 1.64 1.64 1.14 1.14 1.81 0.64
Stopa Pożyczkowa 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Bilans Banku Centralnego 58429.37 79300 79250 79250 79500 79700

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -3349.60 163 1200 1200 255 255
Saldo Obrotów Bieżących -6984.63 -2500 -2500 -2500 -2000 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -3 -3 -3 -3 4
Import 8138.00 5600 5600 5600 5800 5800
Eksport 4788.50 6800 6800 6800 6900 6900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 622.12 850 850 850 1000 1000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 23.00 25 25 25 25 17
Budżet Państwa do PKB -3.90 -4 -4 -4 -4 -2.7
Wydatki Rządowe 20425.40 19608 21304 21753 21828 21138
Dług Publiczny 26025.20 26700 26700 26700 27300 27300
Bilans Budżetu -1515.30 -2987 -2987 -2987 -3597 -3597

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja w Górnictwie -65.10 7 7 7 5.6 5.6
Produkcja Przemysłowa -46.30 2.3 2.3 2.3 1.7 1.7

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 11792.00 11785 12487 10989 12693 12704
Kredyt Konsumencki 41802.86 38365 42497 43223 39442 41358
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.75 5.25 5.25 6.75 4.75


Botswana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.