Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Indeks Giełdowy 7039.88 7004 6968 6933 6898 6827

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.40 1.8 2 2.3 3 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.40 5 3.8 4.7 5.9 4.4
Stopa Bezrobocia 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
Inflacja 8.70 8 7.3 5.8 4.6 4
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.75 3.25 3.25 3.25
Bilans Handlowy -3840.80 -900 -3300 -700 -800 1600
Saldo Obrotów Bieżących -2696.11 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
Dług Publiczny do PKB 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
Budżet Państwa do PKB -5.60 -4 -4 -4 -4 -3.8
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.40 1.8 2 2.3 3 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.40 5 3.8 4.7 5.9 4.4
PKB 15.78 17 17 18.5 18.5 18.5
Pkb W Cenach Stałych 47833.70 48630 48041 50082 50656 52885
Środki Trwałe Brutto 10966.20 10981 11383 11482 11613 12124
PKB Per Capita 6525.51 7150 7150 7150 7150 7300
PKB Per Capita PPP 16040.01 17250 17250 17250 17500 17500
Rolnictwo w PKB 793.10 792 792 830 840 877
Budownictwo w PKB 4149.50 4608 4270 4345 4394 4588
Przemysł w PKB 2532.10 2525 2523 2651 2681 2799
Górnictwo w PKB 11264.40 9347 10602 11794 11929 12454
Administracja Publiczna w PKB 7840.70 8140 8239 8209 8303 8669
Usługi w PKB 5090.40 5345 5284 5330 5391 5628
Transport w PKB 790.20 862 805 827 837 874
Media w PKB 478.50 528 404 501 507 529

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 23.30 22.7 22.7 22.7 22.7 21.8
Populacja 2.37 2.37 2.37 2.37 2.41 2.41
Pracujący 477716.00 446000 446000 446000 446000 446000
Przeciętne Wynagrodzenia 5392.00 6500 6500 6500 6500 6500

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 8.70 8 7.3 5.8 4.6 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.50 114 119 119 119 123
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113.40 111 116 117 117 121
Inflacja Bazowa 7.00 3.3 3.5 3.5 3.5 3.2
Inflacja Żywności 7.20 6 5 4 3.5 3
Cpi Transport 116.80 117 117 117 118 118
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.3 0.02 0.2 0.1

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.75 3.25 3.25 3.25
Bilans Banków 108683.90 112000 114000 115500 110000 118000
Stopa Depozytowa 1.48 1.48 1.48 1.48 0.98 0.98
Stopa Pożyczkowa 5.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Bilans Banku Centralnego 52240.30 79500 79500 79500 79700 79700

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -3840.80 -900 -3300 -700 -800 1600
Saldo Obrotów Bieżących -2696.11 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -1
Import 8801.50 8500 8100 7400 7100 5800
Eksport 4960.70 7600 4800 6700 6300 7400
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 262.08 1000 1000 1000 1000 1000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 18.20 26.8 26.8 26.8 26.8 25
Budżet Państwa do PKB -5.60 -4 -4 -4 -4 -3.8
Wydatki Rządowe 52928.00 55574 54939 55416 56051 58517
Dług Publiczny 29228.70 27300 27300 27300 27300 27300
Bilans Budżetu -5556.40 -3597 -3597 -3597 -3597 -3597

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja w Górnictwie -27.10 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Produkcja Przemysłowa 185.60 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wydatki Konsumpcyjne 17633.20 19448 18303 18462 18674 19495
Kredyt Konsumencki 44299.30 45497 45866 46381 46913 48977
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 5.25 5.25 5.25 4.75 4.75 4.75


Botswana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.