Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.85 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.14 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.27 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.4 2017-12
Inflacja 1.92 2019-07
Stopa Procentowa 3.04 2019-07
Bilans Handlowy -138 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -542 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 33.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.14 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.27 2018-12
PKB 40.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 12808532 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3921684 2018-12
Pkb Per Capita 2560 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6986 2018-12
Rolnictwo w PKB 1367906 2018-12
Budownictwo w PKB 721087 2018-12
Przemysł w PKB 2138278 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 1311707 2018-12
Usługi w PKB 903183 2018-12
Transport w PKB 1442840 2018-12
Media w PKB 304153 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2017-12
Płaca Minimalna 2122 2019-12
Populacja 11.3 2018-12
Pracujący 5396338 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.4 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 191469 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.92 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-07
Cpi Transport 103 2019-07
Inflacja Żywności 3.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.04 2019-07
Podaż Pieniądza M1 63324816 2019-04
Podaż Pieniądza M2 108936463 2019-04
Podaż Pieniądza M3 192481868 2019-04
Rezerwy Walutowe 5654 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 155365 2019-04
Stopa Depozytowa 3.03 2018-12
Bilans Banku Centralnego 131049 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -138 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -542 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.9 2018-12
Eksport 617 2019-04
Import 755 2019-04
Rachunek kapitałowy -705 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 291 2016-06
Rezerwy Złota 42.51 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 59 2019-05
Dług Zagraniczny 10166 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19.4 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.3 2018-12
Rating Kredytowy 37.5
Wydatki Budżetu Państwa 21136 2018-12
Bilans Budżetu -11020 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 10116 2018-12
Wydatki Rządowe 1607705 2018-12
Wydatki Wojskowe 598 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2689 2017-03
Adresy IP 220795 2017-03
Zmiany Zapasów -1718612 2018-12
Index Konkurencyjności 51.4 2018-12
Ranking Konkurencyjności 105 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2018-12
Ranking Korupcji 132 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 156 2018-12
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.79 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 9912937 2018-12
Cena Benzyny 0.54 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Boliwia - Wskaźniki ekonomiczne.