Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.84 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.84 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.84 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2017-12
Inflacja 2.54 2019-10
Stopa Procentowa 3.49 2019-10
Bilans Handlowy 75.76 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -542 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 33.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.84 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.84 2019-06
PKB 40.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 12531060 2019-06
Środki Trwałe Brutto 2277733 2019-06
Pkb Per Capita 2560 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6986 2018-12
Rolnictwo w PKB 1999498 2019-06
Budownictwo w PKB 403172 2019-06
Przemysł w PKB 2067394 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1227971 2019-06
Usługi w PKB 1083334 2019-06
Transport w PKB 1358000 2019-06
Media w PKB 269515 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2017-12
Płaca Minimalna 2122 2019-12
Populacja 11.3 2018-12
Pracujący 5396338 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.4 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 191469 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.54 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-10
Cpi Transport 103 2019-10
Inflacja Żywności 6.4 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.45 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.49 2019-10
Podaż Pieniądza M1 64920238 2019-07
Podaż Pieniądza M2 111170179 2019-07
Podaż Pieniądza M3 195934239 2019-07
Rezerwy Walutowe 5318 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 159275 2019-07
Stopa Depozytowa 3.03 2018-12
Bilans Banku Centralnego 128744 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 75.76 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -542 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.9 2018-12
Eksport 840 2019-07
Import 765 2019-07
Rachunek kapitałowy -705 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 291 2016-06
Rezerwy Złota 42.51 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 58 2019-07
Dług Zagraniczny 10549 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19.4 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.3 2018-12
Rating Kredytowy 37.5
Wydatki Budżetu Państwa 9886 2019-04
Bilans Budżetu 1731 2019-04
Dochody Budżetu Państwa 13799 2019-04
Wydatki Rządowe 1464345 2019-06
Wydatki Wojskowe 598 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2689 2017-03
Adresy IP 220795 2017-03
Zmiany Zapasów 883363 2019-06
Index Konkurencyjności 51.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 107 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2018-12
Ranking Korupcji 132 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 150 2019-12
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.94 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 8374746 2019-06
Cena Benzyny 0.54 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Boliwia - Wskaźniki ekonomiczne.