Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.84 2020-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.84 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.34 2019-09
Stopa Bezrobocia 3 2018-12
Inflacja 1.21 2020-01
Stopa Procentowa 3.55 2019-12
Bilans Handlowy 75.76 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -172 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 33.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.84 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.34 2019-09
PKB 40.29 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 12531060 2019-06
Środki Trwałe Brutto 2277733 2019-06
Pkb Per Capita 2560 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6986 2018-12
Rolnictwo w PKB 1999498 2019-06
Budownictwo w PKB 403172 2019-06
Przemysł w PKB 2067394 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1227971 2019-06
Usługi w PKB 1083334 2019-06
Transport w PKB 1358000 2019-06
Media w PKB 269515 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3 2018-12
Płaca Minimalna 2122 2019-12
Populacja 11.3 2018-12
Pracujący 5396338 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.4 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 191469 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.21 2020-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-01
Cpi Transport 104 2020-01
Inflacja Żywności 1.4 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.03 2020-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.55 2019-12
Podaż Pieniądza M1 65366955 2019-09
Podaż Pieniądza M2 111234068 2019-09
Podaż Pieniądza M3 196973144 2019-09
Rezerwy Walutowe 4107 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 161038 2019-09
Stopa Depozytowa 3.03 2018-12
Bilans Banku Centralnego 128744 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 75.76 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -172 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.9 2018-12
Eksport 840 2019-07
Import 820 2019-08
Rachunek kapitałowy -482 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 330 2019-06
Rezerwy Złota 42.51 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 62 2019-09
Dług Zagraniczny 10846 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 151 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.39 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.3 2018-12
Rating Kredytowy 38 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 7996 2019-05
Bilans Budżetu -2429 2019-05
Dochody Budżetu Państwa 8518 2019-05
Wydatki Rządowe 1464345 2019-06
Wydatki Wojskowe 598 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2689 2017-03
Adresy IP 220795 2017-03
Zmiany Zapasów 883363 2019-06
Index Konkurencyjności 51.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 107 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2019-12
Ranking Korupcji 123 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 150 2019-12
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.11 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 8374746 2019-06
Cena Benzyny 0.54 2020-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Boliwia - Wskaźniki ekonomiczne.