Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.85 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 2020-06
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-12
Inflacja 0.46 2020-09
Stopa Procentowa 3.47 2020-09
Bilans Handlowy 7.62 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 72.3 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 57.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 141124 2020-10
Śmierć koronawirusa 8694 2020-10
Odzyskany koronawirus 110303 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 2020-06
PKB 40.9 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 9795505 2020-06
Środki Trwałe Brutto 1791307 2020-06
Pkb Per Capita 2580 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8724 2019-12
Rolnictwo w PKB 1970563 2020-06
Budownictwo w PKB 111873 2020-06
Przemysł w PKB 1552848 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1205670 2020-06
Usługi w PKB 839700 2020-06
Transport w PKB 1018817 2020-06
Media w PKB 231549 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-12
Płaca Minimalna 2122 2019-12
Populacja 11.47 2019-12
Pracujący 5744465 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 70.6 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.7 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 255576 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.46 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-09
Cpi Transport 108 2020-09
Inflacja Żywności -3.62 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.47 2020-09
Podaż Pieniądza M1 70291562 2020-09
Podaż Pieniądza M2 115758955 2020-09
Podaż Pieniądza M3 208655338 2020-09
Rezerwy Walutowe 3465 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 164719 2020-08
Stopa Depozytowa 3.18 2019-12
Bilans Banku Centralnego 148036 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7.62 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 72.3 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.4 2019-12
Eksport 485 2020-09
Import 627 2020-09
Rachunek kapitałowy -211 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 285 2020-03
Rezerwy Złota 42.5 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 59 2020-06
Dług Zagraniczny 11321 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 123 2020-06
Indeks Terroryzmu 3.39 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2019-12
Rating Kredytowy 33 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 8213 2020-03
Bilans Budżetu -2560 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 6999 2020-03
Wydatki Rządowe 1366739 2020-06
Wydatki Wojskowe 598 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 2019-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2689 2017-03
Adresy IP 220795 2017-03
Zmiany Zapasów -931095 2020-06
Index Konkurencyjności 51.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 107 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2019-12
Ranking Korupcji 123 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 150 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.75 2020-07

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.83 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 7206842 2020-06
Cena Benzyny 0.54 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 141124 2020-10
Śmierć koronawirusa 8694 2020-10
Odzyskany koronawirus 110303 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Boliwia - Wskaźniki ekonomiczne.