Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.82 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.94 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.34 2019-09
Stopa Bezrobocia 3 2018-12
Inflacja 1.3 2020-02
Stopa Procentowa 3.77 2020-02
Bilans Handlowy 75.76 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -286 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 57.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 268 2020-04
Śmierć koronawirusa 19 2020-04
Odzyskany koronawirus 2 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.94 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.34 2019-09
PKB 39 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 12504699 2019-09
Środki Trwałe Brutto 2462598 2019-09
Pkb Per Capita 2560 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6986 2018-12
Rolnictwo w PKB 1438888 2019-09
Budownictwo w PKB 589876 2019-09
Przemysł w PKB 2253847 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1337946 2019-09
Usługi w PKB 1001142 2019-09
Transport w PKB 1499870 2019-09
Media w PKB 241038 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3 2018-12
Płaca Minimalna 2122 2019-12
Populacja 11.47 2019-12
Pracujący 5773042 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 71.1 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.5 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 194171 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-02
Cpi Transport 104 2020-02
Inflacja Żywności 1.6 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.06 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.77 2020-02
Podaż Pieniądza M1 62626952 2020-01
Podaż Pieniądza M2 104146027 2020-01
Podaż Pieniądza M3 191641160 2020-01
Rezerwy Walutowe 3777 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 161038 2019-09
Stopa Depozytowa 3.03 2018-12
Bilans Banku Centralnego 128744 2019-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 75.76 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -286 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.9 2018-12
Eksport 731 2019-12
Import 994 2019-12
Rachunek kapitałowy -482 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 330 2019-06
Rezerwy Złota 42.51 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 62 2019-11
Dług Zagraniczny 10846 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 151 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.39 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8.3 2018-12
Rating Kredytowy 38 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 7369 2019-11
Bilans Budżetu -899 2019-11
Dochody Budżetu Państwa 7132 2019-11
Wydatki Rządowe 1566821 2019-09
Wydatki Wojskowe 598 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 2018-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2689 2017-03
Adresy IP 220795 2017-03
Zmiany Zapasów 721134 2019-09
Index Konkurencyjności 51.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 107 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2019-12
Ranking Korupcji 123 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 150 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.11 2019-12

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.11 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 8337206 2019-09
Cena Benzyny 0.54 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 268 2020-04
Śmierć koronawirusa 19 2020-04
Odzyskany koronawirus 2 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Boliwia - Wskaźniki ekonomiczne.