Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.83 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.06 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-12
Inflacja 1.44 2020-06
Stopa Procentowa 3.3 2020-06
Bilans Handlowy -47.22 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -146 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 57.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 85141 2020-08
Śmierć koronawirusa 3465 2020-08
Odzyskany koronawirus 27373 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.06 2019-12
PKB 40.9 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 12944005 2019-12
Środki Trwałe Brutto 3606667 2019-12
Pkb Per Capita 2580 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8724 2019-12
Rolnictwo w PKB 1419753 2019-12
Budownictwo w PKB 715139 2019-12
Przemysł w PKB 2150710 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 1353702 2019-12
Usługi w PKB 901372 2019-12
Transport w PKB 1401691 2019-12
Media w PKB 306450 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-12
Płaca Minimalna 2122 2019-12
Populacja 11.47 2019-12
Pracujący 5744465 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 70.4 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.1 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 214770 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.44 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-06
Cpi Transport 106 2020-06
Inflacja Żywności 0.55 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.36 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.3 2020-06
Podaż Pieniądza M1 70536476 2020-05
Podaż Pieniądza M2 115003161 2020-05
Podaż Pieniądza M3 207019089 2020-05
Rezerwy Walutowe 3754 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 164308 2020-05
Stopa Depozytowa 3.18 2019-12
Bilans Banku Centralnego 141250 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -47.22 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -146 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.4 2019-12
Eksport 324 2020-05
Import 371 2020-05
Rachunek kapitałowy -234 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 324 2019-09
Rezerwy Złota 42.5 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 59 2020-04
Dług Zagraniczny 11321 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -4.4 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.39 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2019-12
Rating Kredytowy 36 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 8213 2020-03
Bilans Budżetu -2560 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 6999 2020-03
Wydatki Rządowe 1637803 2019-12
Wydatki Wojskowe 598 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 2019-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2689 2017-03
Adresy IP 220795 2017-03
Zmiany Zapasów -1745176 2019-12
Index Konkurencyjności 51.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 107 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2019-12
Ranking Korupcji 123 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 150 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -22.43 2020-04

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.11 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 10054800 2019-12
Cena Benzyny 0.54 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 85141 2020-08
Śmierć koronawirusa 3465 2020-08
Odzyskany koronawirus 27373 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Boliwia - Wskaźniki ekonomiczne.