Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.83 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 2020-06
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-12
Inflacja 0.7 2020-12
Stopa Procentowa 3.82 2020-11
Bilans Handlowy 7.62 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -311 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 57.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 246822 2021-02
Śmierć koronawirusa 11577 2021-02
Odzyskany koronawirus 191081 2021-02

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 2020-06
PKB 40.9 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 9795505 2020-06
Środki Trwałe Brutto 1791307 2020-06
Pkb Per Capita 2580 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8724 2019-12
Rolnictwo w PKB 1970563 2020-06
Budownictwo w PKB 111873 2020-06
Przemysł w PKB 1552848 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1205670 2020-06
Usługi w PKB 839700 2020-06
Transport w PKB 1018817 2020-06
Media w PKB 231549 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-12
Płaca Minimalna 2122 2019-12
Populacja 11.47 2019-12
Pracujący 5744465 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 70.6 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.7 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 255576 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2021-01
Cpi Transport 106 2021-01
Inflacja Żywności -0.78 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.82 2020-11
Podaż Pieniądza M1 74109838 2020-12
Podaż Pieniądza M2 123509612 2020-12
Podaż Pieniądza M3 218463343 2020-12
Rezerwy Walutowe 2144 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 164719 2020-08
Stopa Depozytowa 3.18 2019-12
Bilans Banku Centralnego 148036 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7.62 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -311 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.4 2019-12
Eksport 773 2020-12
Import 820 2020-12
Rachunek kapitałowy -211 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 285 2020-03
Rezerwy Złota 42.51 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 61.03 2020-10
Dług Zagraniczny 11321 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 123 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.8 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2019-12
Rating Kredytowy 33 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 8213 2020-03
Bilans Budżetu -2560 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 6999 2020-03
Wydatki Rządowe 1366739 2020-06
Wydatki Wojskowe 598 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 2019-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2689 2017-03
Adresy IP 220795 2017-03
Zmiany Zapasów -931095 2020-06
Index Konkurencyjności 51.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 107 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2020-12
Ranking Korupcji 124 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 150 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.75 2020-07

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.83 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 7206842 2020-06
Cena Benzyny 0.54 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 246822 2021-02
Śmierć koronawirusa 11577 2021-02
Odzyskany koronawirus 191081 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Boliwia - Wskaźniki ekonomiczne.