Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.83 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.91 2021-06
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-12
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 58.58 2021-10
Inflacja 0.18 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 6931689 2021-10
Stopa Procentowa 3.91 2021-09
Bilans Handlowy 195 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 334 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 67.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.7 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Przypadki koronawirusa 505157 2021-10
Śmierć koronawirusa 18824 2021-10
Odzyskany koronawirus 358851 2021-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.91 2021-06
PKB 36.69 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 11491533 2021-06
Środki Trwałe Brutto 1791307 2020-06
Pkb Per Capita 2345 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 7932 2020-12
Rolnictwo w PKB 2056853 2021-06
Budownictwo w PKB 349744 2021-06
Przemysł w PKB 1782128 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 1201940 2021-06
Usługi w PKB 1049951 2021-06
Transport w PKB 1268605 2021-06
Media w PKB 271500 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-12
Płaca Minimalna 2164 2021-12
Populacja 11.68 2020-12
Pracujący 6145039 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 72 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.1 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 352771 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 58.58 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 6931689 2021-10
Przypadki koronawirusa 505157 2021-10
Śmierć koronawirusa 18824 2021-10
Odzyskany koronawirus 358851 2021-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.18 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2021-09
Cpi Transport 106 2021-09
Wskaźnik Cen Importowych 84.77 2021-03
Inflacja Żywności 0.14 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 137 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.52 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.91 2021-09
Podaż Pieniądza M1 69511632 2021-07
Podaż Pieniądza M2 118567509 2021-07
Podaż Pieniądza M3 215071101 2021-07
Rezerwy Walutowe 2009 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 168982 2021-06
Stopa Depozytowa 3.54 2020-12
Bilans Banku Centralnego 155241 2021-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 195 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 334 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2020-12
Eksport 943 2021-08
Import 734 2021-08
Rachunek kapitałowy -229 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 338 2021-03
Rezerwy Złota 42.51 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 35 2021-05
Dług Zagraniczny 12442 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -155 2021-06
Terms of Trade 61.73 2021-03
Indeks Terroryzmu 2.8 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 67.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.7 2020-12
Rating Kredytowy 31 2021-10
Wydatki Budżetu Państwa 7430 2021-06
Bilans Budżetu -1466 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 7937 2021-06
Wydatki Rządowe 1366739 2020-06
Wydatki Wojskowe 598 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 2021-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2689 2017-03
Adresy IP 220795 2017-03
Zmiany Zapasów 522398 2021-06
Index Konkurencyjności 51.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 107 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2020-12
Ranking Korupcji 124 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 150 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 12.18 2021-07

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.9 2021-09
Wydatki Konsumpcyjne 7636393 2021-06
Cena Benzyny 0.54 2021-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Boliwia - Wskaźniki ekonomiczne.