Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 6.82 6.82 6.83 6.85 6.86 6.89

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.01 2.1 3.2 4 3.5 3
Stopa Bezrobocia 6.90 6 6 6 5 5
Inflacja 0.87 1.9 2.7 2.9 3.5 3
Stopa Procentowa 4.28 4.5 4.7 5 5 5
Bilans Handlowy 177.30 96 90 -14 123 -17
Saldo Obrotów Bieżących -159.30 -150 -300 -750 -200 -850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 67.30 65 65 65 65 64
Budżet Państwa do PKB -9.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.01 2.1 3.2 4 3.5 3
PKB 36.69 40.1 40.1 41 41 41
Pkb W Cenach Stałych 13098574.00 11732855 12252617 13622517 13557024 14031192
Środki Trwałe Brutto 3202695.39 1781875 2048208 3330803 3314790 3430727
PKB Per Capita 3015.95 2490 2490 2490 2490 2530
PKB Per Capita PPP 7931.75 8500 8500 8500 8500 8720
Rolnictwo w PKB 1473557.00 2100047 1562788 1532499 1525131 1578474
Budownictwo w PKB 731395.00 357089 542660 760651 756994 783470
Przemysł w PKB 2242670.00 1819553 2114209 2332377 2321163 2402348
Administracja Publiczna w PKB 1423815.00 1227181 1376248 1480768 1473649 1525191
Usługi w PKB 947703.00 1072000 980387 985611 980873 1015179
Transport w PKB 1450685.00 1295246 1474513 1508712 1501459 1553974
Media w PKB 335761.00 277202 256974 349191 347513 359667

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.90 6 6 6 5 5
Płaca Minimalna 2164.00 2500 2500 2500 2500 2500
Populacja 11.68 11.75 11.75 11.9 11.9 11.9
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.20 73.9 73.9 73 73 73
Pracujący 6487235.00 6449222 6518396 6587570 6656745 6864267
Wskaźnik Zatrudnienia 75.20 69.9 69.9 70.1 70.1 70.1
Bezrobotni Zarejestrowani 256920.00 289656 283198 271960 255797 233479

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 0.87 1.9 2.7 2.9 3.5 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.96 105 105 105 105 105
Wskaźnik Cen Eksportowych 137.42 132 132 135 135 135
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Importowych 84.77 80 80 82 82 82
Inflacja Żywności -0.40 0.8 1.1 1 0.6 1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.70 107 108 109 109 112
Cpi Transport 107.38 108 108 109 109 110

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 4.28 4.5 4.7 5 5 5
Rezerwy Walutowe 1415.58 7350 7350 7350 7350 7350
Stopa Depozytowa 3.54 3.76 3.96 4.26 4.26 4.26

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 177.30 96 90 -14 123 -17
Saldo Obrotów Bieżących -159.30 -150 -300 -750 -200 -850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
Import 894.10 821 836 950 822 989
Eksport 932.53 917 926 936 945 972
Rachunek kapitałowy 13.00 -422 -429 -437 -445 -430
Transfery Pieniężne od Emigrantów 339.00 350 350 360 360 360
Rezerwy Złota 42.51 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -40.00 -62 -69 -76 -83 -105
Dług Zagraniczny 12566.30 14500 14500 14100 14100 14100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 67.30 65 65 65 65 64
Budżet Państwa do PKB -9.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Wydatki Wojskowe 598.00 610 610 610 610 635
Bilans Budżetu -1681.50 -458 -1221 -7723 -2499 -7654
Dochody Budżetu Państwa 7713.95 7236 7292 7347 7403 7626
Wydatki Rządowe 1855575.10 1453068 1577764 1929798 1920520 1987692
Wydatki Budżetu Państwa 6614.46 7642 7704 7767 7829 8077

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 29.42 29.42 29.42 29.42 29.42 29.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.20 3.5 3.5 3.1 3.1 3.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Cena Benzyny 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.62
Wydatki Konsumpcyjne 10171906.78 7796758 8186485 10578783 10527924 10896147
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 5.97 6.19 6.39 6.69 6.69 6.69


Boliwia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.