Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 6.82 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.20 2.5 1.3 0.5 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 -6 2 7 5 2.5
Stopa Bezrobocia 3.60 4.5 3.9 3.9 3.9 3.9
Inflacja 0.46 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5
Stopa Procentowa 3.47 3.1 2.9 3 3 3.2
Bilans Handlowy 7.62 -270 -270 -190 -190 -180
Saldo Obrotów Bieżących -311.40 -560 -470 -470 -470 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -5 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Dług Publiczny do PKB 57.70 69 70 70 70 60
Budżet Państwa do PKB -7.20 -10 -9 -9 -9 -9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.20 2.5 1.3 0.5 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 -6 2 7 5 2.5
PKB 40.90 38.5 40.1 40.1 40.1 40.1
Pkb W Cenach Stałych 9795505.00 13089019 12167365 11607169 12176147 13586402
Środki Trwałe Brutto 1791307.30 2551427 3390267 1891950 1984693 2648382
Pkb Per Capita 2579.89 2410 2500 2500 2500 2500
Pkb Per Capita Ppp 8724.50 7900 8280 8280 8280 8280
Rolnictwo w PKB 1970563.00 1441019 1334568 1583287 1660899 1495778
Budownictwo w PKB 111873.00 616729 672231 225199 236238 640165
Przemysł w PKB 1552848.00 2272864 2021667 1818621 1907769 2359233
Administracja Publiczna w PKB 1205670.00 1354223 1272480 1297315 1360908 1405683
Usługi w PKB 839700.00 1033803 847290 918991 964040 1073087
Transport w PKB 1018817.00 1573210 1317590 1278641 1341320 1632992
Media w PKB 231549.00 251614 288063 234959 246477 261176

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.60 4.5 3.9 3.9 3.9 3.9
Płaca Minimalna 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500
Populacja 11.47 11.6 11.6 11.6 11.6 11.75
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.70 75 74.8 74.6 74.6 73.9
Pracujący 5744465.00 5600000 5650000 5700000 5700000 5680000
Wskaźnik Zatrudnienia 70.60 69.3 68.7 68.9 68.9 69.9
Bezrobotni Zarejestrowani 255576.00 250000 245000 240000 240000 237000

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.46 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.63 105 105 105 105 105
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.00 0.2 0.3 0.2 0.1 0.4
Inflacja Żywności -3.62 0.1 0.4 0.7 1 1.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.03 114 107 106 107 119
Cpi Transport 107.30 112 106 105 107 116

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 3.47 3.1 2.9 3 3 3.2
Rezerwy Walutowe 2724.07 7350 7350 7350 7350 7350
Stopa Depozytowa 3.18 2.83 2.94 2.74 2.84 2.83

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 7.62 -270 -270 -190 -190 -180
Saldo Obrotów Bieżących -311.40 -560 -470 -470 -470 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -5 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Import 688.36 920 920 920 920 920
Eksport 644.32 650 650 730 730 740
Rachunek kapitałowy -210.80 -825 -590 -590 -590 -740
Transfery Pieniężne od Emigrantów 285.00 320 330 360 360 350
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 123.20 -157 -171 -177 -177 -176
Dług Zagraniczny 11321.40 13800 14000 14100 14100 14500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 57.70 69 70 70 70 60
Budżet Państwa do PKB -7.20 -10 -9 -9 -9 -9
Wydatki Wojskowe 598.00 630 630 630 630 610
Wydatki Rządowe 1366738.90 1610281 1539535 1317014 1381573 1671472

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.75 -2 0.5 1.5 1.8 3.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Cena Benzyny 0.54 0.48 0.49 0.46 0.44 0.46
Wydatki Konsumpcyjne 7206841.70 8617113 9451512 8587297 9008243 8944564
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.83 5.95 5.69 5.49 5.59 5.95


Boliwia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.