Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -6.20 0.5 0.7 1.1 1.1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 7 5 5.5 2.7 4
Stopa Bezrobocia 3.60 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7
Inflacja 1.16 0.8 1.4 1.5 1.7 2.4
Stopa Procentowa 4.07 3 3 3 3.2 3.6
Bilans Handlowy 110.62 -270 -270 -220 -220 -180
Saldo Obrotów Bieżących 11.90 -470 -470 -600 -600 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -3.6 -3.6 -3.6 -4.1 -4.1
Dług Publiczny do PKB 67.30 70 70 70 70 69
Budżet Państwa do PKB -9.70 -9 -9 -9 -9 -8
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -6.20 0.5 0.7 1.1 1.1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 7 5 5.5 2.7 4
PKB 40.90 40.1 40.1 40.1 40.1 41
Pkb W Cenach Stałych 9795505.00 10481190 10285280 10334258 10059984 10747628
Środki Trwałe Brutto 1791307.30 1916699 1880873 1889829 1839673 1965422
Pkb Per Capita 2579.89 2500 2500 2500 2500 2550
Pkb Per Capita Ppp 8724.50 8280 8280 8280 8280 8500
Rolnictwo w PKB 1970563.00 2108502 2069091 2078944 2023768 2162102
Budownictwo w PKB 111873.00 119704 117467 118026 114894 122747
Przemysł w PKB 1552848.00 1661547 1630490 1638255 1594775 1703785
Administracja Publiczna w PKB 1205670.00 1290067 1265954 1271982 1238223 1322861
Usługi w PKB 839700.00 898479 881685 885884 862372 921319
Transport w PKB 1018817.00 1090134 1069758 1074852 1046325 1117846
Media w PKB 231549.00 247757 243126 244284 237801 254056

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 3.60 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7
Płaca Minimalna 2122.00 2400 2400 2500 2500 2500
Populacja 11.68 11.6 11.6 11.75 11.75 11.9
Pracujący 5788074.00 5700000 5700000 5680000 5680000 5720000
Wskaźnik Zatrudnienia 70.60 68.9 68.9 69.9 69.9 70.1
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.70 74.6 74.6 73.9 73.9 73
Bezrobotni Zarejestrowani 255576.00 240000 240000 237000 237000 240000

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.16 0.8 1.4 1.5 1.7 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.05 105 105 105 105 105
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.38 106 106 119 107 109
Cpi Transport 105.22 105 107 116 108 110
Wskaźnik Cen Importowych 84.95 78.9 78.9 80 80 82
Inflacja Żywności 0.67 0.7 1 1.3 1.5 1.9
Wskaźnik Cen Eksportowych 137.17 131 131 132 132 135
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.12 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 4.07 3 3 3 3.2 3.6
Rezerwy Walutowe 1928.48 7350 7350 7350 7350 7350
Stopa Depozytowa 3.54 3 2.7 2.83 2.7 3.1

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 110.62 -270 -270 -220 -220 -180
Saldo Obrotów Bieżących 11.90 -470 -470 -600 -600 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -3.6 -3.6 -3.6 -4.1 -4.1
Import 622.56 920 920 920 920 920
Eksport 733.18 730 730 740 740 780
Rachunek kapitałowy -438.80 -590 -590 -740 -740 -740
Transfery Pieniężne od Emigrantów 353.00 360 360 350 350 360
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 241.20 -157 -171 -177 -177 -176
Dług Zagraniczny 11321.40 14100 14100 14500 14500 14100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 67.30 70 70 70 70 69
Budżet Państwa do PKB -9.70 -9 -9 -9 -9 -8
Wydatki Wojskowe 588.00 630 630 630 610 610
Wydatki Rządowe 1366738.90 1462411 1435076 1441910 1403641 1499586

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.76 1.5 1.8 3.5 3.5 3.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 7206841.70 7711321 7567184 7603218 7401426 7907347
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.06 5.65 5.35 5.95 5.35 5.75
Cena Benzyny 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42


Boliwia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.