Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 6.10 -7 -3 0.7 0.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.56 -6 -2.5 0.6 1 1.5
Stopa Bezrobocia 3.60 4.5 4.5 3.9 3.9 3.9
Inflacja 1.35 1.2 1.1 0.8 1 1.5
Stopa Procentowa 3.34 3.3 3.1 2.9 3 3.2
Bilans Handlowy -47.22 -375 -270 -270 -190 -180
Saldo Obrotów Bieżących 72.30 -320 -560 -470 -470 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -5 -5 -4.9 -4.9 -4.9
Dług Publiczny do PKB 57.70 69 69 70 70 60
Budżet Państwa do PKB -7.20 -10 -10 -9 -9 -9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 6.10 -7 -3 0.7 0.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.56 -6 -2.5 0.6 1 1.5
PKB 40.90 38.5 38.5 40.1 40.1 40.1
Pkb W Cenach Stałych 11379577.00 11740718 12620405 13021669 13073445 12809711
Środki Trwałe Brutto 1854853.00 2314842 3516500 3628307 3642734 3569248
Pkb Per Capita 2579.89 2410 2410 2500 2500 2500
Pkb Per Capita Ppp 8724.50 7900 7900 8280 8280 8280
Rolnictwo w PKB 1552242.00 1338418 1384259 1428272 1433951 1405023
Budownictwo w PKB 220783.00 554483 697261 719430 722290 707719
Przemysł w PKB 1782962.00 2113874 2096942 2163614 2172217 2128396
Administracja Publiczna w PKB 1271877.00 1254967 1319859 1361824 1367239 1339657
Usługi w PKB 900972.00 941698 878838 906780 910386 892020
Transport w PKB 1253570.00 1409962 1366649 1410101 1415708 1387148
Media w PKB 230352.00 226576 298789 308289 309515 303271

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.60 4.5 4.5 3.9 3.9 3.9
Płaca Minimalna 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500
Populacja 11.47 11.5 11.6 11.6 11.6 11.75
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.70 75.3 75 74.8 74.6 73.9
Pracujący 5744465.00 5550000 5600000 5650000 5700000 5680000
Wskaźnik Zatrudnienia 70.60 69.7 69.3 68.7 68.9 69.9
Bezrobotni Zarejestrowani 255576.00 260000 250000 245000 240000 237000

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.35 1.2 1.1 0.8 1 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.41 102 105 105 105 105
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.14 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4
Inflacja Żywności -0.14 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.11 107 106 106 106 108
Cpi Transport 107.24 104 105 104 107 107

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 3.34 3.3 3.1 2.9 3 3.2
Rezerwy Walutowe 3650.52 7500 7350 7350 7350 7350
Stopa Depozytowa 3.18 3.14 2.94 2.74 2.84 3.04

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -47.22 -375 -270 -270 -190 -180
Saldo Obrotów Bieżących 72.30 -320 -560 -470 -470 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -5 -5 -4.9 -4.9 -4.9
Import 371.08 875 920 920 920 920
Eksport 324.35 500 650 650 730 740
Rachunek kapitałowy -234.00 -580 -825 -590 -590 -740
Transfery Pieniężne od Emigrantów 324.00 310 320 330 360 350
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -4.40 -157 -171 -177 -177 -176
Dług Zagraniczny 11321.40 13575 13800 14000 14100 14500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 57.70 69 69 70 70 60
Budżet Państwa do PKB -7.20 -10 -10 -9 -9 -9
Wydatki Wojskowe 598.00 630 630 630 630 610
Wydatki Rządowe 1291190.00 1472665 1596858 1647630 1654181 1620811

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -16.71 -2.5 -2 0.5 1.5 3.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Cena Benzyny 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Wydatki Konsumpcyjne 8418919.00 7807512 9803430 10115129 10155348 9950481
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.93 5.89 5.69 5.49 5.59 5.79


Boliwia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.