Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 6.83 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -6.20 1.3 0.5 0.7 1.1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 2 7 5 2.5 2.3
Stopa Bezrobocia 3.60 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Inflacja 0.70 0.4 0.8 1.4 1.5 3
Stopa Procentowa 3.82 3.3 3 3 3.2 3.4
Bilans Handlowy 7.62 -270 -270 -190 -220 -180
Saldo Obrotów Bieżących -311.40 -470 -470 -470 -600 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1
Dług Publiczny do PKB 57.70 70 70 70 70 69
Budżet Państwa do PKB -7.20 -9 -9 -9 -9 -8
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -6.20 1.3 0.5 0.7 1.1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.68 2 7 5 2.5 2.3
PKB 40.90 40.1 40.1 40.1 40.1 41
Pkb W Cenach Stałych 9795505.00 11607169 10481190 10285280 13586402 10271322
Środki Trwałe Brutto 1791307.30 1891950 1916699 1880873 2648382 1878320
Pkb Per Capita 2579.89 2500 2500 2500 2500 2550
Pkb Per Capita Ppp 8724.50 8280 8280 8280 8280 8500
Rolnictwo w PKB 1970563.00 1583287 2108502 2069091 1495778 2066283
Budownictwo w PKB 111873.00 225199 119704 117467 640165 117307
Przemysł w PKB 1552848.00 1818621 1661547 1630490 2359233 1628278
Administracja Publiczna w PKB 1205670.00 1297315 1290067 1265954 1405683 1264235
Usługi w PKB 839700.00 918991 898479 881685 1073087 880488
Transport w PKB 1018817.00 1278641 1090134 1069758 1632992 1068306
Media w PKB 231549.00 234959 247757 243126 261176 242796

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 3.60 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Płaca Minimalna 2122.00 2400 2400 2400 2500 2500
Populacja 11.47 11.6 11.6 11.6 11.75 11.9
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.70 74.8 74.6 74.6 73.9 73
Pracujący 5744465.00 5650000 5700000 5700000 5680000 5720000
Wskaźnik Zatrudnienia 70.60 68.7 68.9 68.9 69.9 70.1
Bezrobotni Zarejestrowani 255576.00 245000 240000 240000 237000 240000

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.70 0.4 0.8 1.4 1.5 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.07 105 105 105 105 105
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4
Inflacja Żywności -0.78 0.4 0.7 1 1.3 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.35 104 105 106 119 106
Cpi Transport 105.72 103 104 107 116 105

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 3.82 3.3 3 3 3.2 3.4
Rezerwy Walutowe 2144.20 7350 7350 7350 7350 7350
Stopa Depozytowa 3.18 2.96 2.66 2.36 2.83 2.56

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 7.62 -270 -270 -190 -220 -180
Saldo Obrotów Bieżących -311.40 -470 -470 -470 -600 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1
Import 819.96 920 920 920 920 920
Eksport 772.52 650 730 730 740 780
Rachunek kapitałowy -210.80 -590 -590 -590 -740 -740
Transfery Pieniężne od Emigrantów 285.00 330 360 360 350 360
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 123.20 -157 -171 -177 -177 -176
Dług Zagraniczny 11321.40 14000 14100 14100 14500 14100

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 57.70 70 70 70 70 69
Budżet Państwa do PKB -7.20 -9 -9 -9 -9 -8
Wydatki Wojskowe 598.00 630 630 630 610 610
Wydatki Rządowe 1366738.90 1317013 1462411 1435076 1671472 1433128

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.75 0.5 1.5 1.8 3.5 3.1

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Cena Benzyny 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Wydatki Konsumpcyjne 7206841.70 8587297 7711321 7567184 8944564 7556914
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.83 5.61 5.31 5.01 5.95 5.21


Boliwia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.