Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 6.83 6.85 6.88 6.9 6.92 6.97

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -6.20 -1.5 3.7 -5 1.5 -1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.91 5.5 2.7 3.5 3.2 4
Stopa Bezrobocia 5.60 4.5 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflacja 0.18 0.3 1.3 1.5 1.7 1.7
Stopa Procentowa 3.91 4.5 4.5 4.5 4.7 5
Bilans Handlowy 194.70 -180 -180 -180 -180 -140
Saldo Obrotów Bieżących 334.06 -600 -600 -600 -600 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -3.6 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1
Dług Publiczny do PKB 67.30 68 65 65 65 65
Budżet Państwa do PKB -9.70 -8.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -6.20 -1.5 3.7 -5 1.5 -1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.91 5.5 2.7 3.5 3.2 4
PKB 36.69 40.1 40.1 40.1 40.1 41
Pkb W Cenach Stałych 11491533.00 13884546 11507764 11893737 11859262 14439928
Środki Trwałe Brutto 1745224.82 3248494 1731199 1806308 1801072 3378434
Pkb Per Capita 2345.48 2430 2490 2490 2490 2490
Pkb Per Capita Ppp 7931.75 8200 8500 8500 8500 8500
Rolnictwo w PKB 2056853.00 1544939 1602354 2128843 2122672 1606736
Budownictwo w PKB 349744.00 759195 275345 361985 360936 789563
Przemysł w PKB 1782128.00 2460788 1812603 1844502 1839156 2559219
Administracja Publiczna w PKB 1201940.00 1491477 1297984 1244008 1240402 1551136
Usługi w PKB 1049951.00 1000643 912503 1086699 1083549 1040669
Transport w PKB 1268605.00 1460326 1213106 1313006 1309200 1518739
Media w PKB 271500.00 348485 228184 281003 280188 362425

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 5.60 4.5 3.8 3.8 3.8 3.8
Płaca Minimalna 2164.00 2500 2500 2500 2500 2500
Populacja 11.68 11.75 11.75 11.75 11.75 11.9
Uczestnictwo w Rynku Pracy 76.10 73.9 73.9 73.9 73.9 73
Pracujący 6145039.00 5680000 5680000 5680000 5680000 5720000
Wskaźnik Zatrudnienia 72.00 69.9 69.9 69.9 69.9 70.1
Bezrobotni Zarejestrowani 352771.00 237000 237000 237000 237000 240000

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 0.18 0.3 1.3 1.5 1.7 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.39 105 105 105 105 105
Wskaźnik Cen Eksportowych 137.42 132 132 132 132 135
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.52 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Wskaźnik Cen Importowych 84.77 80 80 80 80 82
Inflacja Żywności 0.14 1.3 1.5 1.5 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.21 106 107 107 107 107
Cpi Transport 106.03 106 107 107 107 108

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 3.91 4.5 4.5 4.5 4.7 5
Rezerwy Walutowe 1846.44 7350 7350 7350 7350 7350
Stopa Depozytowa 3.54 2.83 3.94 3.94 3.94 4.24

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 194.70 -180 -180 -180 -180 -140
Saldo Obrotów Bieżących 334.06 -600 -600 -600 -600 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -3.6 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1
Import 733.69 920 920 920 920 920
Eksport 943.46 740 740 740 740 780
Rachunek kapitałowy -229.23 -740 -740 -740 -740 -740
Transfery Pieniężne od Emigrantów 338.00 350 350 350 350 360
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -154.70 -157 -171 -177 -177 -176
Dług Zagraniczny 12442.20 14500 14500 14500 14500 14100

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 67.30 68 65 65 65 65
Budżet Państwa do PKB -9.70 -8.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Wydatki Wojskowe 598.00 630 610 610 610 610
Wydatki Rządowe 1423181.50 1799865 1305703 1472993 1468723 1871859

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 12.18 3.5 3.5 3.5 3.5 3.1

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Cena Benzyny 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Wydatki Konsumpcyjne 7636393.44 10785852 8417025 7903667 7880758 11217286
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.90 6.49 6.49 6.49 6.69 6.99


Boliwia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.