Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -9.84 1.3 -2.3 1.8 0.5 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.84 3.5 3.5 3.6 3.8 3.7
Stopa Bezrobocia 3.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflacja 1.47 1.9 2.3 2.7 3.1 4.5
Stopa Procentowa 3.55 3 2.8 2.8 2.8 3.2
Bilans Handlowy 75.76 -215 -215 -215 -220 -220
Saldo Obrotów Bieżących -172.50 -490 -430 -320 -560 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.90 -5 -5 -5 -5 -4.9
Dług Publiczny do PKB 33.30 55 55 55 55 57
Budżet Państwa do PKB -8.30 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -9.84 1.3 -2.3 1.8 0.5 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.84 3.5 3.5 3.6 3.8 3.7
PKB 40.29 41 41 41 41 42
Pkb W Cenach Stałych 12531060.00 11752560 12969647 12982178 13007240 13488508
Środki Trwałe Brutto 2277733.00 2187738 2357454 2359731 2364287 2451765
Pkb Per Capita 2559.51 2710 2710 2710 2710 2825
Pkb Per Capita Ppp 6986.05 7400 7400 7400 7400 7400
Rolnictwo w PKB 1999498.00 1578458 2069480 2071480 2075479 2152272
Budownictwo w PKB 403172.00 284591 417283 417686 418493 433977
Przemysł w PKB 2067394.00 1826456 2139753 2141820 2145955 2225355
Administracja Publiczna w PKB 1227971.00 1255997 1270950 1272178 1274634 1321795
Usługi w PKB 1083334.00 909843 1121251 1122334 1124501 1166107
Transport w PKB 1358000.00 1296410 1405530 1406888 1409604 1461759
Media w PKB 269515.00 228479 278948 279218 279757 290108
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Płaca Minimalna 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500
Populacja 11.30 11.5 11.5 11.5 11.6 11.75
Bezrobotni Zarejestrowani 191469.00 193000 193000 193000 190000 190000
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.47 1.9 2.3 2.7 3.1 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.88 102 102 102 105 105
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.54 0.4 0.6 0.3 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.16 107 108 108 108 113
Cpi Transport 104.23 104 105 105 107 112
Inflacja Żywności 2.00 2.7 2.5 2.6 2.8 3.5
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 3.55 3 2.8 2.8 2.8 3.2
Rezerwy Walutowe 4180.65 7500 7500 7500 7350 7350
Stopa Depozytowa 3.03 2.48 2.28 2.28 2.28 2.38
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 75.76 -215 -215 -215 -220 -220
Saldo Obrotów Bieżących -172.50 -490 -430 -320 -560 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.90 -5 -5 -5 -5 -4.9
Import 820.40 875 875 875 920 920
Eksport 840.45 660 660 660 700 700
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 56.00 -157 -171 -177 -177 -176
Dług Zagraniczny 10846.20 8000 10575 10522 7800 7800
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 33.30 55 55 55 55 57
Budżet Państwa do PKB -8.30 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
Wydatki Rządowe 1464345.00 1309744 1515597 1517061 1519990 1576230
Wydatki Wojskowe 598.00 630 630 630 630 610
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 8374746.00 8542132 8667862 8676237 8692986 9014627
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.94 5.39 5.19 5.19 5.19 5.29
Cena Benzyny 0.54 0.59 0.61 0.62 0.64 0.64


Boliwia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.