Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -1.14 5.5 -0.7 1.3 -2.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.27 3.8 3.9 3.5 3.5 3.8
Stopa Bezrobocia 3.40 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8
Inflacja 1.92 2.3 2.6 2.9 3.1 3.5
Stopa Procentowa 3.04 3 3 2.8 2.8 2.8
Bilans Handlowy -137.80 -75 -215 -215 -215 -220
Saldo Obrotów Bieżących -542.10 -475 -520 -490 -430 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.90 -5.1 -5.1 -5 -5 -5
Dług Publiczny do PKB 33.30 50 50 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -8.30 -7.1 -7.1 -6.5 -6.5 -6.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -1.14 5.5 -0.7 1.3 -2.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.27 3.8 3.9 3.5 3.5 3.8
PKB 40.29 39 39 41 41 41
Pkb W Cenach Stałych 12808532.00 12597709 13308065 13256831 13256831 13813771
Środki Trwałe Brutto 3921684.00 2455657 4074630 4058943 4058943 4229466
Pkb Per Capita 2559.51 2680 2680 2710 2710 2710
Pkb Per Capita Ppp 6986.05 7200 7200 7400 7400 7400
Rolnictwo w PKB 1367906.00 1386929 1421254 1415783 1415783 1475262
Budownictwo w PKB 721087.00 593579 749209 746325 746325 777679
Przemysł w PKB 2138278.00 2187550 2221671 2213118 2213118 2306094
Administracja Publiczna w PKB 1311707.00 1303391 1362864 1357617 1357617 1414652
Usługi w PKB 903183.00 994998 938407 934794 934794 974067
Transport w PKB 1442840.00 1514158 1499111 1493339 1493339 1556077
Media w PKB 304153.00 242170 316015 314798 314798 328024
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8
Płaca Minimalna 2122.00 2200 2200 2400 2400 2400
Populacja 11.30 11.4 11.4 11.5 11.5 11.5
Bezrobotni Zarejestrowani 191469.00 193000 193000 193000 193000 190000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.92 2.3 2.6 2.9 3.1 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.44 102 102 102 102 105
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.57 107 108 108 109 111
Cpi Transport 103.02 104 105 105 106 109
Inflacja Żywności 3.80 3.4 3 2.7 2.5 2.8
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.04 3 3 2.8 2.8 2.8
Rezerwy Walutowe 5653.59 7200 7500 7500 7500 7350
Stopa Depozytowa 3.03 2.99 2.99 2.79 2.79 2.79
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -137.80 -75 -215 -215 -215 -220
Saldo Obrotów Bieżących -542.10 -475 -520 -490 -430 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.90 -5.1 -5.1 -5 -5 -5
Import 755.01 860 875 875 875 920
Eksport 617.21 785 660 660 660 700
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19.40 -157 -171 -177 -177 -176
Dług Zagraniczny 10166.20 10204 10575 10522 10522 10977
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 33.30 50 50 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -8.30 -7.1 -7.1 -6.5 -6.5 -6.5
Wydatki Rządowe 1607705.00 1549838 1670405 1663975 1663975 1733881
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 9912937.00 8293660 10299542 10259890 10259890 10690924
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.79 5.75 5.75 5.55 5.55 5.55
Cena Benzyny 0.54 0.52 0.5 0.49 0.47 0.47


Boliwia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.