Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 3.94 -15 -7 -3 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.34 -3.5 -3.3 -2.5 0.6 1.5
Stopa Bezrobocia 3.00 4.5 4.5 4.5 3.9 3.9
Inflacja 1.30 1.5 1.7 1.9 2.1 3.1
Stopa Procentowa 3.77 3.2 3 2.8 2.9 3.2
Bilans Handlowy 75.76 -215 -215 -220 -220 -220
Saldo Obrotów Bieżących -286.10 -430 -320 -560 -470 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.90 -5 -5 -5 -4.9 -4.9
Dług Publiczny do PKB 57.70 62 62 62 60 60
Budżet Państwa do PKB -8.30 -10 -10 -10 -9 -9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 3.94 -15 -7 -3 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.34 -3.5 -3.3 -2.5 0.6 1.5
PKB 39.00 39.67 41 41 42 42
Pkb W Cenach Stałych 12504699.00 12092473 12092044 12192082 12579727 12374963
Środki Trwałe Brutto 2462598.00 2198012 2381332 2401033 2477374 2437049
Pkb Per Capita 2559.51 2590 2710 2710 2825 2825
Pkb Per Capita Ppp 6986.05 7071 7400 7400 7071 7197
Rolnictwo w PKB 1438888.00 1929516 1391405 1402916 1447521 1423960
Budownictwo w PKB 589876.00 389061 570410 575129 593415 583756
Przemysł w PKB 2253847.00 1995035 2179470 2197501 2267370 2230463
Administracja Publiczna w PKB 1337946.00 1184992 1293794 1304497 1345974 1324065
Usługi w PKB 1001142.00 1045417 968104 976113 1007149 990755
Transport w PKB 1499870.00 1310470 1450374 1462373 1508869 1484309
Media w PKB 241038.00 260082 233084 235012 242484 238537

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.00 4.5 4.5 4.5 3.9 3.9
Płaca Minimalna 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500
Populacja 11.47 11.5 11.5 11.6 11.6 11.75
Wskaźnik Zatrudnienia 71.10 70.9 70.7 70.5 70.4 70.3
Bezrobotni Zarejestrowani 194171.00 195000 194000 195000 198000 197000

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.30 1.5 1.7 1.9 2.1 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.79 102 102 105 105 105
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.06 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
Inflacja Żywności 1.60 1.9 2.2 2.4 2.7 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.99 107 107 107 107 110
Cpi Transport 103.86 104 104 106 106 110

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 3.77 3.2 3 2.8 2.9 3.2
Rezerwy Walutowe 3777.31 7500 7500 7350 7350 7350
Stopa Depozytowa 3.03 2.66 2.46 2.83 2.06 2.83

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 75.76 -215 -215 -220 -220 -220
Saldo Obrotów Bieżących -286.10 -430 -320 -560 -470 -600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.90 -5 -5 -5 -4.9 -4.9
Import 994.35 875 875 920 920 920
Eksport 730.84 660 660 700 700 700
Rachunek kapitałowy -482.00 -710 -580 -825 -590 -740
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 151.00 -157 -171 -177 -177 -176
Dług Zagraniczny 10846.20 8000 10575 7800 7800 7800

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 57.70 62 62 62 60 60
Budżet Państwa do PKB -8.30 -10 -10 -10 -9 -9
Wydatki Wojskowe 598.00 630 630 630 630 610
Wydatki Rządowe 1566821.00 1413093 1515116 1527650 1576222 1550565

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.11 3.7 3.5 3.5 3.6 3.7

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Cena Benzyny 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Wydatki Konsumpcyjne 8337206.00 8081630 8062078 8128776 8387229 8250707
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.11 5.54 5.34 5.14 5.24 5.24


Boliwia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.