Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 71.49 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.5 2017-12
Inflacja 3.9 2019-04
Stopa Procentowa 7.04 2019-07
Bilans Handlowy -9252 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -31307 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 110 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2018-12
PKB 2.53 2018-12
Pkb Per Capita 3173 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9348 2018-12
Rolnictwo w PKB 7786 2017-12
Budownictwo w PKB 9980 2017-12
Przemysł w PKB 5453 2017-12
Górnictwo w PKB 1927 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 4052 2017-12
Usługi w PKB 25466 2017-12
Transport w PKB 6564 2017-12
Media w PKB 10469 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.5 2017-12
Populacja 0.81 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.9 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141 2019-04
Inflacja Żywności 4.8 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 125 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.3 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.04 2019-07
Stopa Depozytowa 2 2018-12
Rezerwy Walutowe 972 2018-12
Podaż Pieniądza M1 68307 2018-12
Podaż Pieniądza M2 117191 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -9252 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -31307 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.2 2018-12
Eksport 8831 2018-12
Import 18082 2018-12
Dochody z Turystyki 7.1 2019-03
Dług Zagraniczny 2642 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 238 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.02 2017-12
Przyjazdy Turystów 5441 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 110 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Rating Kredytowy 40
Wydatki Budżetu Państwa 54380 2017-12
Bilans Budżetu -1847 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 54667 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 50 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3426 2017-03
Adresy IP 3582 2017-03
Index Konkurencyjności 4.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 82 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 68 2018-12
Ranking Korupcji 25 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 81 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bhutan - Wskaźniki ekonomiczne.