Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 71.03 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Inflacja 3.9 2019-04
Stopa Procentowa 7.04 2019-09
Bilans Handlowy -9054 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -31307 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 110 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2018-12
PKB 2.53 2018-12
Pkb Per Capita 3173 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9348 2018-12
Rolnictwo w PKB 8060 2018-12
Budownictwo w PKB 10644 2018-12
Przemysł w PKB 5753 2018-12
Górnictwo w PKB 2062 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 4642 2018-12
Usługi w PKB 26905 2018-12
Transport w PKB 7185 2018-12
Media w PKB 10080 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Populacja 0.75 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.9 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141 2019-04
Inflacja Żywności 4.8 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.3 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.04 2019-09
Stopa Depozytowa 2 2018-12
Rezerwy Walutowe 1036 2019-05
Podaż Pieniądza M1 67750 2019-05
Podaż Pieniądza M2 119277 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -9054 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -31307 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.2 2018-12
Eksport 5753 2019-03
Import 14806 2019-03
Dochody z Turystyki 2.6 2019-07
Dług Zagraniczny 2642 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 700 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.02 2017-12
Przyjazdy Turystów 2419 2019-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 110 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Rating Kredytowy 40
Wydatki Budżetu Państwa 56514 2018-12
Bilans Budżetu -1847 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 54667 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 50 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3426 2017-03
Adresy IP 3582 2017-03
Index Konkurencyjności 4.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 82 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 68 2018-12
Ranking Korupcji 25 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 81 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bhutan - Wskaźniki ekonomiczne.