Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 71.29 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Inflacja 2.3 2019-10
Stopa Procentowa 7.04 2019-12
Bilans Handlowy -8688 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -31307 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 110 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2018-12
PKB 2.53 2018-12
Pkb Per Capita 3173 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9348 2018-12
Rolnictwo w PKB 8060 2018-12
Budownictwo w PKB 10644 2018-12
Przemysł w PKB 5753 2018-12
Górnictwo w PKB 2062 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 4642 2018-12
Usługi w PKB 26905 2018-12
Transport w PKB 7185 2018-12
Media w PKB 10080 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Populacja 0.75 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142 2019-10
Inflacja Żywności 4.3 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.9 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.04 2019-12
Stopa Depozytowa 2 2018-12
Rezerwy Walutowe 1067 2019-07
Podaż Pieniądza M1 66774 2019-07
Podaż Pieniądza M2 117816 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -8688 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -31307 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.2 2018-12
Eksport 8572 2019-06
Import 17259 2019-06
Dochody z Turystyki 3.4 2019-08
Dług Zagraniczny 2642 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2774 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.01 2018-12
Przyjazdy Turystów 3411 2019-08
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 110 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Rating Kredytowy 40
Wydatki Budżetu Państwa 56514 2018-12
Bilans Budżetu -1847 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 54667 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 50 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3426 2017-03
Adresy IP 3582 2017-03
Index Konkurencyjności 4.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 82 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 68 2019-12
Ranking Korupcji 25 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 89 2019-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bhutan - Wskaźniki ekonomiczne.