Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 73.76 74.11 74.45 74.8 75.13 75.81

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.4 1.6 1.6 1.6 1.6
Stopa Bezrobocia 3.40 4.1 4.3 4.2 4.2 4.3
Inflacja 7.44 4.2 4 3.3 3.1 3.5
Stopa Procentowa 6.86 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Bilans Handlowy -7890.75 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
Saldo Obrotów Bieżących -39677.40 -45500 -39500 -39500 -39500 -39500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -23.71 -25 -22 -22 -22 -22
Dług Publiczny do PKB 104.40 112 111 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -1.10 -9.5 -11 -11 -11 -11

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.4 1.6 1.6 1.6 1.6
PKB 2.45 2 2.2 2.2 2.2 2.2
Pkb Per Capita 3128.00 3050 3100 3100 3100 3100
Pkb Per Capita Ppp 11345.40 10100 10700 10700 10700 10700
Rolnictwo w PKB 8059.80 8800 8800 8800 8800 8800
Budownictwo w PKB 10644.10 13400 13400 13400 13400 13400
Przemysł w PKB 5753.00 5950 5950 5950 5950 5950
Górnictwo w PKB 2062.30 2600 2600 2600 2600 2600
Administracja Publiczna w PKB 4641.90 4700 4700 4700 4700 4700
Usługi w PKB 26905.30 31000 31000 31000 31000 31000
Transport w PKB 7184.60 8000 8000 8000 8000 8000
Media w PKB 10079.80 11200 11200 11200 11200 11200

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.40 4.1 4.3 4.2 4.2 4.3
Populacja 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 7.44 4.2 4 3.3 3.1 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.09 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.10 131 136 136 136 153
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 7 8.6 8.6 8.6 10
Inflacja Żywności 14.68 4 3.5 3.5 3.5 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.68 106 108 108 108 111

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 6.86 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Stopa Depozytowa 2.25 2.8 2.29 2.29 2.29 2.8
Podaż Pieniądza M2 145063.22 146634 150629 154625 154625 162615
Rezerwy Walutowe 1423.28 1350 1395 1441 1441 1532

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -7890.75 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
Saldo Obrotów Bieżących -39677.40 -45500 -39500 -39500 -39500 -39500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -23.71 -25 -22 -22 -22 -22
Eksport 8854.24 10500 10500 10500 10500 10500
Import 16744.99 19500 19500 19500 19500 19500
Dochody z Turystyki 3.12 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8
Przyjazdy Turystów 2135.00 1200 1500 1500 1700 2000
Dług Zagraniczny 2728.40 3500 3000 3000 3000 3000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -72.70 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 104.40 112 111 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -1.10 -9.5 -11 -11 -11 -11
Wydatki Budżetu Państwa 56513.50 61700 61700 61700 61700 61700
Dochody Budżetu Państwa 54666.70 52140 52140 52140 52140 52140

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek od Towarów i Usług 50.00 50 50 50 50 50

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15.70 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5


Bhutan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.