Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 74.21 74.1 74.39 74.68 74.97 75.56

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 1.8 1.8 4.5 4.5 4.5
Stopa Bezrobocia 5.00 4.2 4.32 4.1 4.1 4.1
Inflacja 5.15 6.6 5.5 5.1 4.5 4
Stopa Procentowa 6.86 6.86 6.86 7 7 7
Bilans Handlowy -9612.77 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
Saldo Obrotów Bieżących -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.40 -22 -22 -22 -22 -15
Dług Publiczny do PKB 120.74 121 121 121 121 118
Budżet Państwa do PKB -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 1.8 1.8 4.5 4.5 4.5
PKB 2.41 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5
Pkb Per Capita 3007.70 3100 3100 3100 3100 3500
Pkb Per Capita Ppp 10909.10 10700 10700 10700 10700 11500
Rolnictwo w PKB 7385.60 8800 8800 8800 8800 8800
Budownictwo w PKB 8348.20 13400 13400 13400 13400 13400
Przemysł w PKB 5956.12 5950 5950 5950 5950 5950
Górnictwo w PKB 3775.96 2600 2600 2600 2600 2600
Administracja Publiczna w PKB 4953.18 4700 4700 4700 4700 4700
Usługi w PKB 33306.41 31000 31000 31000 31000 31000
Transport w PKB 9120.50 8000 8000 8000 8000 8000
Media w PKB 9618.50 11200 11200 11200 11200 11200

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.00 4.2 4.32 4.1 4.1 4.1
Populacja 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 5.15 6.6 5.5 5.1 4.5 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124.60 136 153 153 153 184
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.80 8.6 10 10 10 10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.09 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.12 108 111 111 111 116
Inflacja Żywności 4.40 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 6.86 6.86 6.86 7 7 7
Stopa Depozytowa 3.00 3 2.8 3.14 3.14 3.14
Podaż Pieniądza M2 174639.04 154625 162615 162615 162615 178597
Rezerwy Walutowe 1554.40 1441 1532 1532 1532 1713

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -9612.77 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000
Saldo Obrotów Bieżących -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.40 -22 -22 -22 -22 -15
Import 18943.10 19500 19500 19500 19500 19500
Eksport 9330.34 10500 10500 10500 10500 10500
Dochody z Turystyki 0.00 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
Przyjazdy Turystów 0.00 1700 2000 2000 2000 3500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 42.37 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
Dług Zagraniczny 2989.70 3000 3000 3000 3000 3000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 120.74 121 121 121 121 118
Budżet Państwa do PKB -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5
Dochody Budżetu Państwa 52726.60 52140 52140 52140 52140 52140
Wydatki Budżetu Państwa 57472.30 61700 61700 61700 61700 61700

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek od Towarów i Usług 50.00 50 50 50 50 50

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Kredyt dla Sectora Prywatnego 118812.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5


Bhutan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.