Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 585 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.1 2018-12
Inflacja -1.7 2019-09
Stopa Procentowa 4.5 2019-09
Bilans Handlowy -165 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -927 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 26.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.2 2019-06
PKB 10.36 2018-12
Pkb Per Capita 896 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2152 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4324 2017-12
Rolnictwo w PKB 900 2017-12
Przemysł w PKB 944 2017-12
Górnictwo w PKB 15 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 314 2017-12
Usługi w PKB 1593 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2018-12
Populacja 11.49 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.7 2019-09
Inflacja Żywności -6.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.7 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.3 2019-09
Cpi Transport 110 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-09
Stopa Międzybankowa 5.73 2019-08
Stopa Depozytowa 6.49 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -165 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -927 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.8 2018-12
Eksport 184 2019-06
Import 349 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 26.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Rating Kredytowy 30
Wydatki Wojskowe 84 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 1517 2017-03
Adresy IP 5580 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 60.4 2019-06
Index Konkurencyjności 45.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 125 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2018-12
Ranking Korupcji 85 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 153 2018-12
Produkcja Przemysłowa 10.7 2019-06
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.3 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Benin - Wskaźniki ekonomiczne.