Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 592 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.1 2018-12
Inflacja 0.3 2019-12
Stopa Procentowa 4.5 2019-12
Bilans Handlowy -165 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -927 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 26.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2019-09
PKB 10.36 2018-12
Pkb Per Capita 896 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2152 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4630 2018-12
Rolnictwo w PKB 984 2018-12
Przemysł w PKB 1013 2018-12
Górnictwo w PKB 15.9 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 330 2018-12
Usługi w PKB 1696 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 2018-12
Populacja 11.49 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-12
Inflacja Żywności -4.9 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-12
Cpi Transport 110 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-12
Stopa Międzybankowa 6.46 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -165 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -927 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.8 2018-12
Eksport 184 2019-06
Import 349 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 26.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2018-12
Rating Kredytowy 32 2020-01
Wydatki Wojskowe 84 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 1517 2017-03
Adresy IP 5580 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.3 2019-09
Index Konkurencyjności 45.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 125 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 149 2019-12
Produkcja Przemysłowa 19.4 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.5 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Benin - Wskaźniki ekonomiczne.