Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 585.19 597 601 606 610 619
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.20 6.5 6.3 6.3 6.4 6.5
Stopa Bezrobocia 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Inflacja -1.70 -1.3 0.9 1.3 2 2
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.25
Bilans Handlowy -164.98 -322 -322 -271 -320 -313
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.80 -9 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Dług Publiczny do PKB 26.20 27 28 28 28 28
Budżet Państwa do PKB -4.70 -2.7 -2.7 -1.9 -1.9 -1.9
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.20 6.5 6.3 6.3 6.4 6.5
PKB 10.36 10.4 9.7 9.7 9.7 9.7
Pkb Per Capita 896.30 928 912 912 912 912
Pkb Per Capita Ppp 2151.50 2178 2200 2200 2200 2200
Pkb W Cenach Stałych 4323.80 4605 4583 4596 4596 4872
Rolnictwo w PKB 900.20 959 954 957 957 1014
Przemysł w PKB 943.50 1005 1000 1003 1003 1063
Górnictwo w PKB 15.00 15.98 15.9 15.95 15.95 16.9
Administracja Publiczna w PKB 314.00 334 333 334 334 354
Usługi w PKB 1593.00 1697 1689 1693 1693 1795
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -1.70 -1.3 0.9 1.3 2 2
Inflacja Żywności -6.30 -5.7 -4 1 2.2 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.50 99.88 103 102 102 102
Cpi Transport 106.20 98.11 97.27 97.65 113 100
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.25
Stopa Międzybankowa 6.46 5.76 5.76 5.76 5.76 5.51
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -164.98 -322 -322 -271 -320 -313
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.80 -9 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 26.20 27 28 28 28 28
Budżet Państwa do PKB -4.70 -2.7 -2.7 -1.9 -1.9 -1.9
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 20.00 18 18 18 18 18


Benin - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.