Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 538.48 551 555 559 563 571

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 4.2 5 5.6 5.8 6.5
Stopa Bezrobocia 2.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
Inflacja 2.10 2 2.8 4 4.1 3.7
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -169.02 -335 -335 -335 -308 -335
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.70 -6 -6 -6 -6 -5
Dług Publiczny do PKB 21.60 22 22 22 22 20
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 4.2 5 5.6 5.8 6.5
PKB 14.39 14 14 14 14 17
Pkb Per Capita 1259.81 1200 1200 1200 1200 1260
Pkb Per Capita Ppp 3287.30 2850 2850 2850 2850 3000
Pkb W Cenach Stałych 4629.70 4872 4755 4824 5154 5154
Rolnictwo w PKB 983.50 1014 1010 1025 1073 1073
Przemysł w PKB 1012.80 1063 1040 1055 1125 1125
Górnictwo w PKB 15.90 16.9 16.33 16.57 17.88 17.88
Administracja Publiczna w PKB 330.00 354 339 344 374 374
Usługi w PKB 1696.10 1795 1742 1767 1899 1899

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 2.00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
Populacja 11.88 12.46 12.46 12.46 12.42 12.73

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.10 2 2.8 4 4.1 3.7
Inflacja Żywności 3.40 0.8 1.2 1.5 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.8 1 1 1.3 1.4
Cpi Transport 111.50 112 110 109 104 117
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.40 103 106 107 106 107

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 3.81 5.27 3.66 3.66 5.27 5.27

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -169.02 -335 -335 -335 -308 -335
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.70 -6 -6 -6 -6 -5
Import 280.77 460 460 460 480 480
Eksport 111.75 125 125 125 145 145

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 21.60 22 22 22 22 20
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18


Benin - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.