Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 556.50 561 566 572 578 589

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 4.2 4.4 4.6 4.8 6
Stopa Bezrobocia 2.50 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3
Inflacja 2.70 3.6 3.4 3.6 3.8 3.7
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -245.00 -335 -308 -308 -308 -335
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
Dług Publiczny do PKB 46.10 42 42 42 41 41
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.3 -3.3 -3 -3 -3

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 4.2 4.4 4.6 4.8 6
PKB 15.65 16 16 17 17 17
Pkb Per Capita 1273.54 1200 1200 1200 1200 1260
Pkb Per Capita Ppp 3323.14 2850 2850 2850 2850 3000
Pkb W Cenach Stałych 7271.46 7410 7591 7606 7620 8047
Rolnictwo w PKB 2083280.00 2116292 1073 2174944 2179111 2305441
Przemysł w PKB 1012.80 1058 1125 1057 1059 1121
Górnictwo w PKB 15.90 16.62 17.88 16.6 16.63 17.6
Administracja Publiczna w PKB 330.00 345 374 345 345 365
Usługi w PKB 3841360.00 3985222 1899 4010380 4018063 4251003

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 2.50 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3
Populacja 12.11 12.46 12.42 12.42 12.42 12.73

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.70 3.6 3.4 3.6 3.8 3.7
Inflacja Żywności 8.90 10 7 6 5 4.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.90 2.3 1.7 1.3 0.8 1.3
Cpi Transport 105.80 116 111 109 110 115
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.20 108 106 107 113 110

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -245.00 -335 -308 -308 -308 -335
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
Import 384.90 460 480 480 480 480
Eksport 139.90 125 145 145 145 145

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 46.10 42 42 42 41 41
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.3 -3.3 -3 -3 -3

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18


Benin - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.