Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.5 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 0.2 2020-03
Inflacja 4.4 2020-02
Stopa Procentowa 8.75 2020-02
Bilans Handlowy -43.1 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -864 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 26.9 2019-09
Budżet Państwa do PKB 4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Przypadki koronawirusa 1066 2020-04
Śmierć koronawirusa 13 2020-04
Odzyskany koronawirus 77 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-09
PKB 60.45 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 21056 2019-12
Środki Trwałe Brutto 7537 2019-12
Pkb Per Capita 6744 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 17742 2018-12
Rolnictwo w PKB 4772 2019-09
Budownictwo w PKB 2021 2019-09
Przemysł w PKB 7229 2019-09
Górnictwo w PKB 226 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1191 2019-09
Usługi w PKB 16112 2019-09
Transport w PKB 1950 2019-09
Media w PKB 904 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.2 2020-03
Pracujący 4335 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 10.2 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 1120 2020-02
Płaca Minimalna 330 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń -1.2 2019-11
Populacja 9.48 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 56 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 265 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 589 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 395 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.4 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-02
Inflacja Żywności 3.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 104 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.75 2020-02
Podaż Pieniądza M0 3606 2020-02
Podaż Pieniądza M1 9414 2020-02
Podaż Pieniądza M2 20674 2020-02
Podaż Pieniądza M3 48395 2020-02
Rezerwy Walutowe 8805 2020-02
Stopa Depozytowa 7.75 2020-02
Bilans Banków 73198546 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2020-01
Stopa Pożyczkowa 9.75 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -43.1 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -864 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 1998 2020-01
Import 2041 2020-01
Dług Zagraniczny 40750 2019-12
Rachunek kapitałowy -996 2019-12
Rezerwy Złota 48.78 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8.2 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 119 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 365534 2018-12
Bronie Sprzedaży 56 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 26.9 2019-09
Budżet Państwa do PKB 4 2018-12
Bilans Budżetu -558491 2020-02
Wydatki Rządowe 2730 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 2359762 2020-02
Dług Publiczny 46822560 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 2918253 2020-02
Rating Kredytowy 26 2020-04
Wydatki Wojskowe 713 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -3.3 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.9 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5 2020-01
Zmiany Zapasów 485 2019-12
Szybkość Internetu 9757 2017-03
Adresy IP 1236913 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.6 2020-02
Produkcja w Górnictwie -3.6 2020-01
Produkcja Stali 215 2020-02

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11827 2019-12
Kredyt Konsumencki 5609 2020-01
Cena Benzyny 0.83 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2019-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1066 2020-04
Śmierć koronawirusa 13 2020-04
Odzyskany koronawirus 77 2020-04
ICU Beds 866 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Białoruś - Wskaźniki ekonomiczne.