Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.02 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-01
Inflacja 5.7 2019-06
Stopa Procentowa 10 2019-06
Bilans Handlowy -220 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1064 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29 2018-09
Budżet Państwa do PKB 2.9 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
PKB 59.66 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 18640 2019-03
Środki Trwałe Brutto 4374 2019-03
Pkb Per Capita 6744 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 17742 2018-12
Rolnictwo w PKB 825 2019-03
Budownictwo w PKB 1466 2019-03
Przemysł w PKB 6382 2019-03
Górnictwo w PKB 228 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1090 2019-03
Usługi w PKB 14580 2019-03
Transport w PKB 1851 2019-03
Media w PKB 1081 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-01
Pracujący 4323 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 14.1 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 1072 2019-05
Płaca Minimalna 330 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 13.5 2019-05
Populacja 9.49 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 56 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 265 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 589 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 395 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.7 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2019-06
Inflacja Żywności 6.1 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 107 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10 2019-06
Podaż Pieniądza M0 3243 2019-06
Podaż Pieniądza M1 8777 2019-06
Podaż Pieniądza M2 18081 2019-06
Podaż Pieniądza M3 43773 2019-06
Rezerwy Walutowe 8291 2019-06
Stopa Depozytowa 8.5 2019-06
Bilans Banków 67792352 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-06
Stopa Pożyczkowa 11.5 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -220 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1064 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 2629 2019-05
Import 2848 2019-05
Dług Zagraniczny 38676 2019-03
Rachunek kapitałowy -751 2019-03
Rezerwy Złota 47 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 31 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 144 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 103 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 282694 2017-12
Bronie Sprzedaży 56 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29 2018-09
Budżet Państwa do PKB 2.9 2017-12
Bilans Budżetu 212804 2019-05
Wydatki Rządowe 2713 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 2981182 2019-05
Dług Publiczny 43886420 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 2768378 2019-05
Rating Kredytowy 25
Wydatki Wojskowe 713 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.1 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.6 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.2 2019-06
Zmiany Zapasów -149 2019-03
Szybkość Internetu 9757 2017-03
Adresy IP 1236913 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 44 2018-12
Ranking Korupcji 70 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.9 2019-06
Produkcja w Górnictwie 1.1 2019-06
Produkcja Stali 225 2019-05
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11245 2019-03
Kredyt Konsumencki 4773 2019-05
Cena Benzyny 0.81 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.6 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Białoruś - Wskaźniki ekonomiczne.