Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.11 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-11
Inflacja 4.7 2019-12
Stopa Procentowa 9 2020-01
Bilans Handlowy -549 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 482 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.8 2019-06
Budżet Państwa do PKB 4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-06
PKB 59.66 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 21327 2019-09
Środki Trwałe Brutto 5477 2019-09
Pkb Per Capita 6744 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 17742 2018-12
Rolnictwo w PKB 792 2019-06
Budownictwo w PKB 1793 2019-06
Przemysł w PKB 7404 2019-06
Górnictwo w PKB 241 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1174 2019-06
Usługi w PKB 16250 2019-06
Transport w PKB 1888 2019-06
Media w PKB 919 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-11
Pracujący 4335 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 10.2 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 982 2019-11
Płaca Minimalna 330 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń -1.2 2019-11
Populacja 9.49 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 56 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 265 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 589 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 395 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.7 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2019-12
Inflacja Żywności 4.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 104 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2020-01
Podaż Pieniądza M0 3708 2019-12
Podaż Pieniądza M1 10275 2019-12
Podaż Pieniądza M2 21523 2019-12
Podaż Pieniądza M3 48510 2019-12
Rezerwy Walutowe 9394 2019-12
Stopa Depozytowa 8 2020-01
Bilans Banków 71443954 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2020-01
Stopa Pożyczkowa 10 2020-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -549 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 482 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 2622 2019-11
Import 3171 2019-11
Dług Zagraniczny 39673 2019-09
Rachunek kapitałowy 850 2019-09
Rezerwy Złota 48.78 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -159 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 122 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 365534 2018-12
Bronie Sprzedaży 56 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.8 2019-06
Budżet Państwa do PKB 4 2018-12
Bilans Budżetu 64455 2019-11
Wydatki Rządowe 2744 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 2865671 2019-11
Dług Publiczny 43721838 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 2801217 2019-11
Rating Kredytowy 26 2020-01
Wydatki Wojskowe 713 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.9 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.3 2019-12
Zmiany Zapasów 1374 2019-09
Szybkość Internetu 9757 2017-03
Adresy IP 1236913 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 44 2018-12
Ranking Korupcji 70 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.2 2019-12
Produkcja w Górnictwie 0.4 2019-12
Produkcja Stali 225 2019-11
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 12245 2019-09
Kredyt Konsumencki 5342 2019-11
Cena Benzyny 0.84 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Białoruś - Wskaźniki ekonomiczne.