Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.14 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-09
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-01
Inflacja 5.8 2019-01
Stopa Procentowa 10 2019-02
Bilans Handlowy -498 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 369 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.7 2017-12
Dług Publiczny do PKB 29 2018-09
Budżet Państwa do PKB 2.9 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-09
PKB 54.44 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 21050 2018-09
Środki Trwałe Brutto 5410 2018-09
Pkb Per Capita 6376 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 17168 2017-12
Rolnictwo w PKB 4508 2018-09
Budownictwo w PKB 1775 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 1170 2018-09
Usługi w PKB 14524 2018-09
Transport w PKB 1793 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-01
Pracujący 4336 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 13.3 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1115 2018-12
Płaca Minimalna 330 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 18.8 2018-11
Populacja 9.49 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 56 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 265 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 589 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 395 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.8 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-01
Inflacja Żywności 6.2 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.4 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10 2019-02
Podaż Pieniądza M0 2870 2019-01
Podaż Pieniądza M1 7541 2019-01
Podaż Pieniądza M2 15869 2019-01
Podaż Pieniądza M3 42575 2019-01
Rezerwy Walutowe 7018 2019-01
Stopa Depozytowa 8.5 2019-02
Bilans Banków 67792352 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2018-12
Stopa Pożyczkowa 11.5 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -498 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 369 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.7 2017-12
Eksport 2663 2018-12
Import 3161 2018-12
Dług Zagraniczny 39461 2018-09
Rachunek kapitałowy 125 2018-09
Rezerwy Złota 46.9 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 31 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 144 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 103 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 282694 2017-12
Bronie Sprzedaży 23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29 2018-09
Budżet Państwa do PKB 2.9 2017-12
Bilans Budżetu -975561 2018-12
Wydatki Rządowe 2722 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 3491058 2018-12
Dług Publiczny 45375394 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 4466619 2018-12
Rating Kredytowy 25
Wydatków Rządowych W Pkb 28.8 2015-12
Wydatki Wojskowe 564 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.9 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0 2019-01
Zmiany Zapasów 1081 2018-09
Szybkość Internetu 9757 2017-03
Adresy IP 1236913 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 44 2018-12
Ranking Korupcji 70 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.7 2019-01
Produkcja w Górnictwie 3.9 2019-01
Produkcja Stali 220 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11822 2018-09
Kredyt Konsumencki 4385 2018-12
Cena Benzyny 0.71 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.5 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Białoruś - Wskaźniki ekonomiczne.