Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.05 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-09
Inflacja 5.3 2019-10
Stopa Procentowa 9 2019-11
Bilans Handlowy -239 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 297 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.8 2019-06
Budżet Państwa do PKB 2.9 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
PKB 59.66 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 19811 2019-06
Środki Trwałe Brutto 5148 2019-06
Pkb Per Capita 6744 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 17742 2018-12
Rolnictwo w PKB 825 2019-03
Budownictwo w PKB 1466 2019-03
Przemysł w PKB 6382 2019-03
Górnictwo w PKB 228 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1090 2019-03
Usługi w PKB 14580 2019-03
Transport w PKB 1851 2019-03
Media w PKB 1081 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-09
Pracujący 4330 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 11.6 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1108 2019-09
Płaca Minimalna 330 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 13.2 2019-08
Populacja 9.49 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 56 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 265 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 589 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 395 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.3 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2019-09
Inflacja Żywności 5.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 106 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2019-11
Podaż Pieniądza M0 3421 2019-09
Podaż Pieniądza M1 9170 2019-09
Podaż Pieniądza M2 19471 2019-09
Podaż Pieniądza M3 45296 2019-09
Rezerwy Walutowe 9194 2019-10
Stopa Depozytowa 8 2019-11
Bilans Banków 71443954 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-09
Stopa Pożyczkowa 10 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -239 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 297 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 2821 2019-09
Import 3060 2019-09
Dług Zagraniczny 40071 2019-06
Rachunek kapitałowy 252 2019-06
Rezerwy Złota 48.78 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -159 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 122 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 282694 2017-12
Bronie Sprzedaży 56 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.8 2019-06
Budżet Państwa do PKB 2.9 2017-12
Bilans Budżetu -441349 2019-09
Wydatki Rządowe 2728 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 2746263 2019-09
Dług Publiczny 42993538 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 3187613 2019-09
Rating Kredytowy 25
Wydatki Wojskowe 713 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.7 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.8 2019-09
Zmiany Zapasów -46.4 2019-06
Szybkość Internetu 9757 2017-03
Adresy IP 1236913 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 44 2018-12
Ranking Korupcji 70 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1 2019-09
Produkcja w Górnictwie 0.6 2019-09
Produkcja Stali 220 2019-09
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11919 2019-06
Kredyt Konsumencki 5123 2019-08
Cena Benzyny 0.82 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Białoruś - Wskaźniki ekonomiczne.