Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.09 2019-05
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-09
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-01
Inflacja 5.5 2019-04
Stopa Procentowa 10 2019-05
Bilans Handlowy -288 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 157 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29 2018-09
Budżet Państwa do PKB 2.9 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-09
PKB 54.44 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 20666 2018-12
Środki Trwałe Brutto 6931 2018-12
Pkb Per Capita 6376 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 17168 2017-12
Rolnictwo w PKB 4508 2018-09
Budownictwo w PKB 1775 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 1170 2018-09
Usługi w PKB 14524 2018-09
Transport w PKB 1793 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.3 2019-01
Pracujący 4340 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 15.4 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1057 2019-03
Płaca Minimalna 330 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 18.8 2018-11
Populacja 9.49 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 56 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 515 2018-12
Koszty Utrzymania 265 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 589 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 395 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.5 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-03
Inflacja Żywności 6.4 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.04 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.1 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10 2019-05
Podaż Pieniądza M0 2987 2019-03
Podaż Pieniądza M1 7830 2019-04
Podaż Pieniądza M2 17033 2019-03
Podaż Pieniądza M3 43861 2019-03
Rezerwy Walutowe 7568 2019-04
Stopa Depozytowa 8.5 2019-03
Bilans Banków 67792352 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2018-12
Stopa Pożyczkowa 11.5 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -288 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 157 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 2711 2019-03
Import 2999 2019-03
Dług Zagraniczny 39044 2018-12
Rachunek kapitałowy 163 2018-12
Rezerwy Złota 47 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 31 2019-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 144 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 103 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 282694 2017-12
Bronie Sprzedaży 23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29 2018-09
Budżet Państwa do PKB 2.9 2017-12
Bilans Budżetu 47528 2019-03
Wydatki Rządowe 2690 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2910460 2019-03
Dług Publiczny 44102112 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 2862932 2019-03
Rating Kredytowy 25
Wydatków Rządowych W Pkb 28.8 2015-12
Wydatki Wojskowe 713 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.2 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.6 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.8 2019-04
Zmiany Zapasów 173 2018-12
Szybkość Internetu 9757 2017-03
Adresy IP 1236913 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 44 2018-12
Ranking Korupcji 70 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 37 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.4 2019-04
Produkcja w Górnictwie 3.3 2019-04
Produkcja Stali 220 2019-03
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11402 2018-12
Kredyt Konsumencki 4562 2019-03
Cena Benzyny 0.77 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.5 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.5 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Białoruś - Wskaźniki ekonomiczne.