Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.42 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.3 2020-03
Stopa Bezrobocia 0.2 2020-03
Inflacja 5.2 2020-06
Stopa Procentowa 7.75 2020-06
Bilans Handlowy -125 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -1239 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 26.5 2020-03
Budżet Państwa do PKB 4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Przypadki koronawirusa 64932 2020-07
Śmierć koronawirusa 464 2020-07
Odzyskany koronawirus 55492 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.3 2020-03
PKB 63.08 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 18604 2020-03
Środki Trwałe Brutto 4591 2020-03
Pkb Per Capita 6678 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 19150 2019-12
Rolnictwo w PKB 978 2020-03
Budownictwo w PKB 1758 2020-03
Przemysł w PKB 6706 2020-03
Górnictwo w PKB 202 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 1263 2020-03
Usługi w PKB 16112 2019-09
Transport w PKB 1854 2020-03
Media w PKB 1163 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.2 2020-03
Pracujący 4335 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 10.2 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 1228 2020-05
Płaca Minimalna 330 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 14.8 2020-03
Populacja 9.48 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 56 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.2 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.8 2020-05
Inflacja Żywności 4.8 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 105 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.75 2020-06
Podaż Pieniądza M0 3956 2020-05
Podaż Pieniądza M1 9836 2020-05
Podaż Pieniądza M2 20739 2020-05
Podaż Pieniądza M3 50344 2020-05
Rezerwy Walutowe 8796 2020-06
Stopa Depozytowa 6.75 2020-06
Bilans Banków 73198546 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2020-04
Stopa Pożyczkowa 8.75 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -125 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -1239 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 1955 2020-05
Import 2080 2020-05
Dług Zagraniczny 39468 2020-03
Rachunek kapitałowy -1780 2020-03
Rezerwy Złota 49.5 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 33 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1469 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 105 2020-03
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 365534 2018-12
Bronie Sprzedaży 115 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 26.5 2020-03
Budżet Państwa do PKB 4 2018-12
Bilans Budżetu -707438 2020-05
Wydatki Rządowe 2737 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 2241204 2020-05
Dług Publiczny 49883740 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 2948642 2020-05
Rating Kredytowy 26 2020-07
Wydatki Wojskowe 713 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -3.9 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -10.5 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4 2020-04
Zmiany Zapasów -204 2020-03
Szybkość Internetu 9757 2017-03
Adresy IP 1236913 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.8 2020-05
Produkcja w Górnictwie -2.2 2020-04
Produkcja Stali 175 2020-05

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11529 2020-03
Kredyt Konsumencki 5698 2020-05
Cena Benzyny 0.74 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 18.5 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.5 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 64932 2020-07
Śmierć koronawirusa 464 2020-07
Odzyskany koronawirus 55492 2020-07
Łóżka OIOM 866 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Białoruś - Wskaźniki ekonomiczne.