Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.6 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 0.2 2020-07
Inflacja 5.6 2020-08
Stopa Procentowa 7.75 2020-08
Bilans Handlowy -194 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 273 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 26.5 2020-03
Budżet Państwa do PKB 4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Przypadki koronawirusa 76104 2020-09
Śmierć koronawirusa 791 2020-09
Odzyskany koronawirus 73386 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
PKB 63.08 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 18604 2020-03
Środki Trwałe Brutto 4591 2020-03
Pkb Per Capita 6678 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 19150 2019-12
Rolnictwo w PKB 978 2020-03
Budownictwo w PKB 1758 2020-03
Przemysł w PKB 6706 2020-03
Górnictwo w PKB 202 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 1263 2020-03
Usługi w PKB 16112 2019-09
Transport w PKB 1854 2020-03
Media w PKB 1163 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.2 2020-07
Pracujący 4309 2020-07
Bezrobotni Zarejestrowani 10.2 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 1288 2020-07
Płaca Minimalna 330 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 14.6 2020-05
Populacja 9.48 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 56 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.6 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-08
Inflacja Żywności 4.6 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.4 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.75 2020-08
Podaż Pieniądza M0 4082 2020-08
Podaż Pieniądza M1 9559 2020-08
Podaż Pieniądza M2 19285 2020-08
Podaż Pieniądza M3 51288 2020-08
Rezerwy Walutowe 7458 2020-08
Stopa Depozytowa 6.75 2020-08
Bilans Banków 73198546 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2020-07
Stopa Pożyczkowa 8.75 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -194 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 273 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 2450 2020-07
Import 2644 2020-07
Dług Zagraniczny 41116 2020-06
Rachunek kapitałowy 560 2020-06
Rezerwy Złota 49.3 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1469 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 105 2020-03
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 365534 2018-12
Bronie Sprzedaży 115 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 26.5 2020-03
Budżet Państwa do PKB 4 2018-12
Bilans Budżetu 374211 2020-07
Wydatki Rządowe 2737 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 3875822 2020-07
Dług Publiczny 53123189 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 3501611 2020-07
Rating Kredytowy 28 2020-09
Wydatki Wojskowe 713 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.2 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.8 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.2 2020-08
Zmiany Zapasów -204 2020-03
Szybkość Internetu 9757 2017-03
Adresy IP 1236913 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.3 2020-08
Produkcja w Górnictwie -1.8 2020-08
Produkcja Stali 210 2020-07

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 11529 2020-03
Kredyt Konsumencki 5744 2020-07
Cena Benzyny 0.74 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.1 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.8 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 76104 2020-09
Śmierć koronawirusa 791 2020-09
Odzyskany koronawirus 73386 2020-09
Łóżka OIOM 866 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Białoruś - Wskaźniki ekonomiczne.