Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 3.31 3.35 3.39 3.43 3.48 3.56

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.40 -3.5 -2.8 -3.2 -1.3 2.6
Stopa Bezrobocia 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Inflacja 16.80 12.5 11.5 9.8 8 5.8
Stopa Procentowa 12.00 14 15 15 15 16
Bilans Handlowy -353.60 -1090 -1090 -690 -690 -690
Saldo Obrotów Bieżących 896.90 183 210 -189 200 -142
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 33.50 45 45 45 42 42
Budżet Państwa do PKB -0.30 -1 -1 -1 0.2 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.40 -3.5 -2.8 -3.2 -1.3 2.6
PKB 60.26 62.5 62.5 62.5 62.5 64.1
Pkb W Cenach Stałych 32906.30 29386 32795 31853 32479 32681
Środki Trwałe Brutto 9494.70 6832 6698 9191 9371 9430
PKB Per Capita 6222.28 6700 6700 6900 6900 6900
PKB Per Capita PPP 19148.18 18200 18200 19500 19500 19500
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 2.30 -6.9 -6.9 -6.9 1.3 1.3
Rolnictwo w PKB 5741.40 1167 1301 5581 5558 5702
Budownictwo w PKB 2472.50 1655 2108 2403 2393 2456
Przemysł w PKB 10578.60 8233 9599 10282 10240 10506
Górnictwo w PKB 308.30 238 255 300 298 306
Administracja Publiczna w PKB 1596.00 1592 1548 1551 1545 1585
Usługi w PKB 20931.70 19295 20290 20346 20262 20789
Transport w PKB 2286.80 2068 2179 2223 2214 2271
Media w PKB 1097.40 1442 1056 1067 1062 1090

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Przeciętne Wynagrodzenia 1602.70 1633 1640 1906 1820 2160
Płaca Minimalna 400.00 400 400 415 415 415
Populacja 9.35 9.43 9.43 9.41 9.41 9.41
Wiek Emerytalny Kobiet 57.50 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.50 63 63 63 63 63

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 16.80 12.5 11.5 9.8 8 5.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 21251.80 20999 21668 22020 23438 24156
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Inflacja Żywności 11.40 7.3 6.5 4 4 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.30 13 13.6 13 13 9.7

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 12.00 14 15 15 15 16
Stopa Depozytowa 8.25 8.25 10.25 11.25 11.25 12.25
Stopa Pożyczkowa 10.25 10.25 12.25 13.25 13.25 14.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -353.60 -1090 -1090 -690 -690 -690
Saldo Obrotów Bieżących 896.90 183 210 -189 200 -142
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
Import 3307.80 3890 3890 3890 3890 3890
Eksport 2954.20 2800 2800 3200 3200 3200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 33.50 45 45 45 42 42
Budżet Państwa do PKB -0.30 -1 -1 -1 0.2 0.2
Bilans Budżetu -473957.30 617962 617962 617962 617962 617962
Wydatki Rządowe 4839.90 4562 4580 4685 4777 4807

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -2.50 4.5 4.5 4 4 4
Produkcja w Górnictwie 8.90 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 17967.60 16935 17807 17393 17734 17845
Kredyt Konsumencki 5241.70 5375 5058 5090 5074 5206
Cena Benzyny 0.67 0.69 0.72 0.74 0.77 0.77


Białoruś - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.