Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.17
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 1.3 1.9 2 2.1 2.2
Stopa Bezrobocia 0.30 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Inflacja 5.30 5.4 5 5.1 5 5.1
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Bilans Handlowy -238.60 -510 -160 -220 -220 -470
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -4 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 27.80 27.8 27.5 27.5 27.5 27.5
Budżet Państwa do PKB 2.90 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 1.3 1.9 2 2.1 2.2
PKB 59.66 60.45 63.3 63.3 63.3 63.3
Pkb W Cenach Stałych 19810.60 20935 18994 20207 20227 21395
Środki Trwałe Brutto 5147.80 7021 4457 5251 5256 7176
Pkb Per Capita 6744.50 6870 6900 6900 6900 6900
Pkb Per Capita Ppp 17741.86 17900 18500 18500 18500 18500
Rolnictwo w PKB 792.10 2061 841 808 809 2106
Budownictwo w PKB 1793.00 1869 1493 1829 1831 1911
Przemysł w PKB 7404.10 6920 6504 7552 7560 7072
Górnictwo w PKB 241.30 267 232 246 246 272
Administracja Publiczna w PKB 1174.40 1269 1111 1198 1199 1297
Usługi w PKB 16249.50 15932 14857 16574 16591 16282
Transport w PKB 1887.70 1854 1887 1925 1927 1895
Media w PKB 918.80 1002 1102 937 938 1024
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 0.30 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Przeciętne Wynagrodzenia 1123.40 1267 1110 1110 1110 1436
Płaca Minimalna 330.00 330 375 375 375 375
Populacja 9.49 9.5 9.48 9.48 9.48 9.48
Wiek Emerytalny Kobiet 56.00 56.5 57 57 57 57
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.00 61.5 62 62 62 62
Koszty Utrzymania Rodziny 515.00 585 585 585 585 663
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 589.00 669 669 669 669 758
Płace Nisko Wykwalifikowanych 395.00 449 449 449 449 509
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 5.30 5.4 5 5.1 5 5.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.90 105 105 105 107 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.7 0.8 0.4 0.4 0.5
Inflacja Żywności 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 105.10 6.8 6.8 6.5 6.5 5.6
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Stopa Depozytowa 8.00 8 8 8 8 8
Stopa Pożyczkowa 10.00 10 10 10 10 10
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -238.60 -510 -160 -220 -220 -470
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -4 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 3059.90 3740 3290 3340 3340 3820
Eksport 2821.30 3230 3130 3120 3120 3350
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 27.80 27.8 27.5 27.5 27.5 27.5
Budżet Państwa do PKB 2.90 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6
Wydatki Rządowe 2727.60 2725 2765 2782 2785 2785
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa 0.60 3 3.7 4.1 4.1 4.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.10 1.7 1.3 1.6 1.9 2.2
Produkcja w Górnictwie 0.60 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 11919.00 11551 11459 12157 12169 11805
Cena Benzyny 0.82 0.75 0.73 0.71 0.69 0.65


Białoruś - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.