Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 2.49 2.49 2.51 2.52 2.53 2.55

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 3.9 2.3 2.1 2.1 1.6
Stopa Bezrobocia 0.20 1 1 1 0.7 0.7
Inflacja 9.40 9 8.4 7 6.5 5.8
Stopa Procentowa 8.50 8.5 9 9 9 8.5
Bilans Handlowy -200.00 -1320 -1220 -440 -440 -1090
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8
Dług Publiczny do PKB 30.90 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.1 -2.1 -2.1 -1.3 -1.3
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 3.9 2.3 2.1 2.1 1.6
PKB 63.08 60.71 60.71 60.71 62.5 62.5
Pkb W Cenach Stałych 32474.30 20255 18827 22168 22168 20681
Środki Trwałe Brutto 9349.70 7250 4646 7435 7435 7403
Pkb Per Capita 6678.50 6700 6700 6700 6700 6900
Pkb Per Capita Ppp 19149.60 18200 18200 18200 18200 19500
Rolnictwo w PKB 2778.00 2466 990 4836 4836 2517
Budownictwo w PKB 2309.10 2019 1779 1904 1904 2061
Przemysł w PKB 8977.60 6845 6787 4799 4799 6989
Górnictwo w PKB 194.50 223 204 140 140 228
Administracja Publiczna w PKB 1614.60 1174 1278 1255 1255 1198
Usługi w PKB 18060.10 15500 16306 15579 15579 15826
Transport w PKB 1952.60 2060 1877 1923 1923 2103
Media w PKB 1092.60 1003 1177 683 683 1024

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 0.20 1 1 1 0.7 0.7
Przeciętne Wynagrodzenia 1398.20 1436 1408 1628 1628 1628
Płaca Minimalna 400.00 400 400 400 400 415
Populacja 9.35 9.43 9.43 9.43 9.43 9.41
Wiek Emerytalny Kobiet 57.50 57.5 57.5 57.5 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.50 62.5 62.5 62.5 63 63

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 9.40 9 8.4 7 6.5 5.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 18035.50 16973 17167 112 112 17685
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Inflacja Żywności 8.90 6 6 4 5 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.00 6 4.5 4.2 4.2 4.2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 8.50 8.5 9 9 9 8.5
Stopa Depozytowa 7.50 7.5 8 8 8 7.5
Stopa Pożyczkowa 9.50 9.5 10 10 10 9.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -200.00 -1320 -1220 -440 -440 -1090
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.40 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8
Import 3274.60 3820 3820 3890 3890 3890
Eksport 3074.60 2500 2700 2800 2800 3200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 30.90 30 30 30 30 32
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.1 -2.1 -2.1 -1.3 -1.3
Bilans Budżetu 1079268.00 506004 506004 617962 617962 617962
Wydatki Rządowe 4880.80 2626 2770 2886 2886 2681

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa 11.00 8.3 6.5 5.1 2.8 4
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.50 1.5 1.5 2 2 2
Produkcja w Górnictwie -0.50 1 1.5 2.1 2.1 2.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 16753.20 11378 11668 12231 12231 11617
Kredyt Konsumencki 5288.20 5273 5909 4704 4704 5383
Cena Benzyny 0.77 0.67 0.63 0.62 0.57 0.54


Białoruś - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.