Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 2.13 2.11 2.12 2.13 2.14 2.16
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 1.9 2 2.1 2.2 2.1
Stopa Bezrobocia 0.30 0.4 0.5 0.5 0.7 1
Inflacja 4.70 4.2 4.5 4.8 5.1 4.2
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 8.5
Bilans Handlowy -549.20 -160 -220 -940 -470 -440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
Dług Publiczny do PKB 27.80 27.5 27.5 27.5 27.5 27
Budżet Państwa do PKB 4.00 2 2 2 2 2.2
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 1.9 2 2.1 2.2 2.1
PKB 59.66 63.3 63.3 63.3 63.3 67
Pkb W Cenach Stałych 21327.40 18994 20207 20227 20246 20672
Środki Trwałe Brutto 5476.70 4457 5251 5256 5261 5372
Pkb Per Capita 6744.50 6900 6900 6900 6900 7200
Pkb Per Capita Ppp 17741.86 18500 18500 18500 18500 18500
Rolnictwo w PKB 792.10 841 808 809 810 827
Budownictwo w PKB 1793.00 1493 1829 1831 1832 1871
Przemysł w PKB 7404.10 6504 7552 7560 7567 7726
Górnictwo w PKB 241.30 232 246 246 247 252
Administracja Publiczna w PKB 1174.40 1111 1198 1199 1200 1225
Usługi w PKB 16249.50 14857 16574 16591 16607 16956
Transport w PKB 1887.70 1887 1925 1927 1929 1970
Media w PKB 918.80 1102 937 938 939 959
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 0.30 0.4 0.5 0.5 0.7 1
Przeciętne Wynagrodzenia 981.60 1204 1229 1259 1117 1266
Płaca Minimalna 330.00 375 375 375 375 390
Populacja 9.49 9.45 9.45 9.45 9.45 9.43
Wiek Emerytalny Kobiet 56.00 57 57 57 57 57
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.00 62 62 62 62 62
Koszty Utrzymania Rodziny 515.00 587 586 585 586 664
Koszty Utrzymania 265.00 302 301 301 301 342
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 589.00 671 670 669 670 760
Płace Nisko Wykwalifikowanych 395.00 450 449 449 449 509
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 4.70 4.2 4.5 4.8 5.1 4.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.30 107 107 107 105 111
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.8 0.4 0.4 0.5 0.5
Inflacja Żywności 4.30 4.8 4.8 4.8 4 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 104.40 6.8 6.5 6.5 5.6 5.6
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 8.5
Stopa Depozytowa 8.00 8 8 8 8 8
Stopa Pożyczkowa 10.00 10 10 10 10 10
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -549.20 -160 -220 -940 -470 -440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
Import 3171.10 3290 3340 3340 3820 3890
Eksport 2621.90 2100 2200 2400 2700 3200
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 27.80 27.5 27.5 27.5 27.5 27
Budżet Państwa do PKB 4.00 2 2 2 2 2.2
Bilans Budżetu 64454.80 331509 331509 331509 506004 617962
Wydatki Rządowe 2744.20 2765 2782 2785 2788 2846
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 34.00 34 34 34 34 34
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa 1.00 3.7 4.1 4.1 4.5 2.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.20 1.3 1.6 1.9 2.2 1.7
Produkcja w Górnictwie 0.40 2.8 2.8 2.8 3.7 3.7
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 12245.40 11459 12157 12169 12181 12437
Kredyt Konsumencki 5342.50 4648 4956 5368 5481 5596
Cena Benzyny 0.83 0.92 0.95 0.97 0.99 0.99


Białoruś - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.