Białoruś - Wydatki Rządowe - PrognozyBiałoruś Rząd Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 30.3 28 28.2 27.8 27.8 27.5
Budżet Państwa do PKB 2.9 0.8 0.8 1.4 1.44 1.6
Bilans Budżetu -78407 334026 565893 420909 574155 711968
Wydatki Rządowe 2696 2824 2770 2758 2855 2902
Dochody Budżetu Państwa 2682594 2813090 2977475 2894424 3048528 3186405
Dług Publiczny 41965249 42454055 42417418 42413381 42415850 42415643
Wydatki Budżetu Państwa 2761001 2479063 2473026 2473516 2474374 2474437
Wydatków Rządowych W Pkb 28.8 32.69 33.4 34.29 35.19 42.55
Rating Kredytowy 25
Wydatki Wojskowe 564 570 564 566 568 556
[+]