Białoruś - PKB - PrognozyBiałoruś PKB Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 3 2.7 3.2 2.4 2.2
PKB 54.44 70 73 73 73 76
Pkb W Cenach Stałych 19699 20969 18887 20329 20172 22009
Środki Trwałe Brutto 4869 7344 4301 5025 4986 7708
Pkb Per Capita 6376 6430 6570 6570 6570 6600
Pkb Per Capita Ppp 17168 17250 17900 17900 17900 18500
Rolnictwo w PKB 808 2480 833 834 827 2603
Budownictwo w PKB 1654 1691 1225 1707 1693 1774
Administracja Publiczna w PKB 996 880 1124 1027 1019 923
Usługi w PKB 14243 13604 13486 14699 14585 14278
Transport w PKB 1836 1630 1729 1894 1880 1711
[+]