Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 84.79 2021-08
Indeks Giełdowy 6457 2021-08

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-12
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 7.8 2021-08
Inflacja 5.64 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 12849265 2021-08
Stopa Procentowa 4.75 2021-06
Bilans Handlowy -176 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -3977 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 31.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.35 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 32.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2021-12
Przypadki koronawirusa 1240115 2021-07
Śmierć koronawirusa 20916 2021-08
Odzyskany koronawirus 816250 2021-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2020-12
PKB 324 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 11637 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 12195 2020-12
Środki Trwałe Brutto 8880 2020-12
Pkb Per Capita 1305 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 4818 2020-12
Rolnictwo w PKB 11023 2020-06
Budownictwo w PKB 8849 2020-06
Przemysł w PKB 27107 2020-06
Górnictwo w PKB 1931 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 4113 2020-06
Usługi w PKB 155496 2020-06
Transport w PKB 12430 2020-06
Media w PKB 175530 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 2017-12
Populacja 165 2020-12
Płaca Minimalna 8100 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 7.8 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 12849265 2021-08
Przypadki koronawirusa 1240115 2021-07
Śmierć koronawirusa 20916 2021-08
Odzyskany koronawirus 816250 2021-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.64 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 292 2021-06
Deflator Pkb 240 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 237 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 277 2020-12
Cpi Transport 297 2021-06
Inflacja Żywności 5.5 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.31 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2021-06
Stopa Międzybankowa 2.25 2021-06
Podaż Pieniądza M0 2209 2021-05
Podaż Pieniądza M1 3535092 2021-05
Podaż Pieniądza M2 15263 2021-05
Podaż Pieniądza M3 1891599 2021-05
Rezerwy Walutowe 46391 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 11229 2021-05
Stopa Depozytowa 6.07 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -176 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -3977 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2020-12
Eksport 245 2021-05
Import 421 2021-05
Terms of Trade 85.7 2020-12
Rachunek kapitałowy 0.33 2021-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1941 2021-06
Rezerwy Złota 13.97 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2021-03
Dług Zagraniczny 44.2 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1510 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.91 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 31.7 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.35 2020-12
Bilans Budżetu -150054 2020-12
Wydatki Rządowe 1745 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 351523 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 523190 2020-12
Rating Kredytowy 40 2021-07
Wydatki Wojskowe 4335 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 32.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 25.2 2021-03
Szybkość Internetu 4176 2017-03
Adresy IP 188139 2017-03
Index Konkurencyjności 52.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 105 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2020-12
Ranking Korupcji 146 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 168 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6976 2021-03
Produkcja w Górnictwie -6.3 2021-03

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 20887 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65340 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7077 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11409 2021-04
Kredyt Konsumencki 14001 2021-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bangladesz - Wskaźniki ekonomiczne.