Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 83.47 2019-02
Indeks Giełdowy 5750 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.3 2017-12
Stopa Bezrobocia 4.2 2017-12
Inflacja 5.35 2018-12
Stopa Procentowa 6 2019-01
Bilans Handlowy -147 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -1354 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.3 2017-12
PKB 250 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 9479 2017-12
Produkt Narodowy Brutto 9873 2017-12
Środki Trwałe Brutto 7044 2018-12
Pkb Per Capita 1093 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 3524 2017-12
Rolnictwo w PKB 10469 2018-06
Budownictwo w PKB 7360 2018-06
Przemysł w PKB 22427 2018-06
Górnictwo w PKB 1747 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 3646 2018-06
Usługi w PKB 136914 2018-06
Transport w PKB 10921 2018-06
Media w PKB 150890 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2017-12
Pracujący 60.8 2016-12
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 2017-12
Populacja 162 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 15100 2018-12
Koszty Utrzymania 8080 2018-12
Płaca Minimalna 8000 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2.7 2016-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.35 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 258 2018-12
Deflator Pkb 219 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 182 2015-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 212 2015-12
Cpi Transport 235 2018-12
Inflacja Żywności 5.28 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2019-01
Stopa Międzybankowa 4.12 2019-01
Podaż Pieniądza M0 1523 2018-11
Podaż Pieniądza M1 2441739 2018-11
Podaż Pieniądza M2 11315 2018-11
Podaż Pieniądza M3 1396923 2018-08
Rezerwy Walutowe 31280 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 8951 2018-11
Stopa Depozytowa 5.61 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -147 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -1354 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Eksport 227 2018-11
Import 374 2018-11
Terms of Trade 86.05 2015-12
Rachunek kapitałowy 0.17 2018-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1203 2018-12
Rezerwy Złota 14 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2018-08
Dług Zagraniczny 28.57 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1706 2017-12
Indeks Terroryzmu 5.7 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2017-12
Bilans Budżetu -106845 2017-12
Wydatki Rządowe 1446 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 223195 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 317174 2017-12
Rating Kredytowy 40
Wydatki Wojskowe 3473 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 29.1 2018-08
Szybkość Internetu 4176 2017-03
Adresy IP 188139 2017-03
Index Konkurencyjności 52.08 2018-12
Ranking Konkurencyjności 103 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2018-12
Ranking Korupcji 149 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 176 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5808 2018-10
Produkcja w Górnictwie -2.7 2018-08
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 17099 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 60355 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5005 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9056 2018-10
Kredyt Konsumencki 10622 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bangladesz - Wskaźniki ekonomiczne.