Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 84.78 2020-06
Indeks Giełdowy 3970 2020-06

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Inflacja 5.48 2020-03
Stopa Procentowa 6 2020-05
Bilans Handlowy -136 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -582 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 47153 2020-06
Śmierć koronawirusa 672 2020-06
Odzyskany koronawirus 11120 2020-06

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2019-12
PKB 286 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 11055 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 11550 2019-12
Środki Trwałe Brutto 8005 2019-12
Pkb Per Capita 1203 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3879 2018-12
Rolnictwo w PKB 10739 2019-06
Budownictwo w PKB 8068 2019-06
Przemysł w PKB 25730 2019-06
Górnictwo w PKB 1877 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 3881 2019-06
Usługi w PKB 147462 2019-06
Transport w PKB 11672 2019-06
Media w PKB 166844 2019-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 2017-12
Populacja 165 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 15100 2018-12
Koszty Utrzymania 8080 2018-12
Płaca Minimalna 8000 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.48 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 277 2020-03
Deflator Pkb 229 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 226 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 259 2019-12
Cpi Transport 250 2020-03
Inflacja Żywności 4.9 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.44 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2020-05
Stopa Międzybankowa 4.89 2020-04
Podaż Pieniądza M0 1734 2020-01
Podaż Pieniądza M1 2728960 2020-01
Podaż Pieniądza M2 12976 2020-01
Podaż Pieniądza M3 1621808 2020-01
Rezerwy Walutowe 32928 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 10021 2020-01
Stopa Depozytowa 6.66 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -136 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -582 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2019-12
Eksport 264 2020-01
Import 400 2020-01
Terms of Trade 87.1 2018-12
Rachunek kapitałowy 2.93 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1452 2020-02
Rezerwy Złota 14 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2020-01
Dług Zagraniczny 37.8 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2650 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.21 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Bilans Budżetu -157270 2019-12
Wydatki Rządowe 1598 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 350795 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 442540 2019-12
Rating Kredytowy 40 2020-06
Wydatki Wojskowe 3822 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.3 2019-12
Szybkość Internetu 4176 2017-03
Adresy IP 188139 2017-03
Index Konkurencyjności 52.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 105 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 168 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4652 2020-12
Produkcja w Górnictwie 6.1 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 19294 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65340 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5139 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10291 2020-01
Kredyt Konsumencki 12455 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 47153 2020-06
Śmierć koronawirusa 672 2020-06
Odzyskany koronawirus 11120 2020-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bangladesz - Wskaźniki ekonomiczne.