Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 84.63 2020-08
Indeks Giełdowy 4365 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Inflacja 6.02 2020-06
Stopa Procentowa 5.25 2020-06
Bilans Handlowy -111 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -871 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 252502 2020-08
Śmierć koronawirusa 3365 2020-08
Odzyskany koronawirus 145584 2020-08

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2019-12
PKB 303 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 11055 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 11550 2019-12
Środki Trwałe Brutto 8005 2019-12
Pkb Per Capita 1288 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4754 2019-12
Rolnictwo w PKB 10739 2019-06
Budownictwo w PKB 8068 2019-06
Przemysł w PKB 25730 2019-06
Górnictwo w PKB 1877 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 3881 2019-06
Usługi w PKB 147462 2019-06
Transport w PKB 11672 2019-06
Media w PKB 166844 2019-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 2017-12
Populacja 165 2019-12
Płaca Minimalna 8000 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.02 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 276 2020-06
Deflator Pkb 229 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 226 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 259 2019-12
Cpi Transport 253 2020-06
Inflacja Żywności 6.5 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.95 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.25 2020-06
Stopa Międzybankowa 5.01 2020-06
Podaż Pieniądza M0 2111 2020-05
Podaż Pieniądza M1 3167724 2020-05
Podaż Pieniądza M2 13516 2020-05
Podaż Pieniądza M3 1654086 2020-04
Rezerwy Walutowe 35853 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 10416 2020-05
Stopa Depozytowa 6.78 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -111 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -871 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2019-12
Eksport 104 2020-05
Import 215 2020-05
Terms of Trade 87.1 2018-12
Rachunek kapitałowy 3.26 2020-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1833 2020-06
Rezerwy Złota 14 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2020-04
Dług Zagraniczny 37.8 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2650 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.21 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2019-12
Bilans Budżetu -157270 2019-12
Wydatki Rządowe 1598 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 350795 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 442540 2019-12
Rating Kredytowy 40 2020-08
Wydatki Wojskowe 3822 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.3 2020-03
Szybkość Internetu 4176 2017-03
Adresy IP 188139 2017-03
Index Konkurencyjności 52.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 105 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 168 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5705 2020-03
Produkcja w Górnictwie -2.8 2020-03

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 19294 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65340 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6068 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10528 2020-04
Kredyt Konsumencki 12819 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 252502 2020-08
Śmierć koronawirusa 3365 2020-08
Odzyskany koronawirus 145584 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bangladesz - Wskaźniki ekonomiczne.