Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 83.62 2019-04
Indeks Giełdowy 5324 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.2 2017-12
Inflacja 5.55 2019-03
Stopa Procentowa 6 2019-03
Bilans Handlowy -193 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -1354 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2018-12
PKB 250 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 10224 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 10691 2018-12
Środki Trwałe Brutto 7044 2018-12
Pkb Per Capita 1093 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 3524 2017-12
Rolnictwo w PKB 10469 2018-06
Budownictwo w PKB 7360 2018-06
Przemysł w PKB 22427 2018-06
Górnictwo w PKB 1747 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 3646 2018-06
Usługi w PKB 136914 2018-06
Transport w PKB 10921 2018-06
Media w PKB 150890 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2017-12
Pracujący 60.8 2016-12
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 2017-12
Populacja 162 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 15100 2018-12
Koszty Utrzymania 8080 2018-12
Płaca Minimalna 8000 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2.7 2016-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.55 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 262 2019-03
Deflator Pkb 219 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 214 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 246 2018-12
Cpi Transport 237 2019-03
Inflacja Żywności 5.72 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.42 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2019-03
Stopa Międzybankowa 4.36 2019-02
Podaż Pieniądza M0 1574 2019-01
Podaż Pieniądza M1 2516101 2019-01
Podaż Pieniądza M2 11546 2019-01
Podaż Pieniądza M3 1396923 2018-08
Rezerwy Walutowe 32236 2019-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 9156 2019-01
Stopa Depozytowa 5.61 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -193 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -1354 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 272 2019-01
Import 465 2019-01
Terms of Trade 87.1 2018-12
Rachunek kapitałowy 0.17 2018-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1203 2018-12
Rezerwy Złota 14 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2018-12
Dług Zagraniczny 28.57 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1706 2017-12
Indeks Terroryzmu 5.7 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Bilans Budżetu -107584 2018-12
Wydatki Rządowe 1446 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 263911 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 371495 2018-12
Rating Kredytowy 40
Wydatki Wojskowe 3473 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.4 2018-11
Szybkość Internetu 4176 2017-03
Adresy IP 188139 2017-03
Index Konkurencyjności 52.08 2018-12
Ranking Konkurencyjności 103 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2018-12
Ranking Korupcji 149 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 176 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4712 2018-11
Produkcja w Górnictwie -2.7 2018-08
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 17099 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65340 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5005 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9056 2018-10
Kredyt Konsumencki 10868 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bangladesz - Wskaźniki ekonomiczne.