Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 84.49 2019-08
Indeks Giełdowy 5223 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.2 2017-12
Inflacja 5.62 2019-07
Stopa Procentowa 6 2019-07
Bilans Handlowy -152 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -936 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2018-12
PKB 274 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 11055 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 11550 2019-12
Środki Trwałe Brutto 8005 2019-12
Pkb Per Capita 1203 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3879 2018-12
Rolnictwo w PKB 10739 2019-06
Budownictwo w PKB 8068 2019-06
Przemysł w PKB 25730 2019-06
Górnictwo w PKB 1877 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 3881 2019-06
Usługi w PKB 147462 2019-06
Transport w PKB 11672 2019-06
Media w PKB 166844 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2017-12
Pracujący 60.8 2016-12
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 2017-12
Populacja 164 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 15100 2018-12
Koszty Utrzymania 8080 2018-12
Płaca Minimalna 8000 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.62 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 264 2019-07
Deflator Pkb 229 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 226 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 259 2019-12
Cpi Transport 243 2019-07
Inflacja Żywności 5.42 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.25 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2019-07
Stopa Międzybankowa 3.46 2019-07
Podaż Pieniądza M0 1798 2019-05
Podaż Pieniądza M1 2734241 2019-05
Podaż Pieniądza M2 12052 2019-05
Podaż Pieniądza M3 1517156 2019-05
Rezerwy Walutowe 31345 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 9490 2019-05
Stopa Depozytowa 6.66 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -152 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -936 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 269 2019-05
Import 421 2019-05
Terms of Trade 87.1 2018-12
Rachunek kapitałowy 2.02 2019-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1368 2019-06
Rezerwy Złota 14 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2019-04
Dług Zagraniczny 33.11 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1583 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.7 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Bilans Budżetu -107584 2018-12
Wydatki Rządowe 1598 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 263911 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 371495 2018-12
Rating Kredytowy 40
Wydatki Wojskowe 3822 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13 2019-02
Szybkość Internetu 4176 2017-03
Adresy IP 188139 2017-03
Index Konkurencyjności 52.08 2018-12
Ranking Konkurencyjności 103 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2018-12
Ranking Korupcji 149 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 176 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4174 2019-02
Produkcja w Górnictwie 2.7 2019-02
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 19294 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65340 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5139 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9766 2019-05
Kredyt Konsumencki 11384 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bangladesz - Wskaźniki ekonomiczne.