Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 84.69 2020-04
Indeks Giełdowy 4008 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Inflacja 5.46 2020-02
Stopa Procentowa 6 2020-02
Bilans Handlowy -136 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -1008 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 54 2020-03
Śmierć koronawirusa 6 2020-03
Odzyskany koronawirus 25 2020-03

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2018-12
PKB 286 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 11055 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 11550 2019-12
Środki Trwałe Brutto 8005 2019-12
Pkb Per Capita 1203 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3879 2018-12
Rolnictwo w PKB 10739 2019-06
Budownictwo w PKB 8068 2019-06
Przemysł w PKB 25730 2019-06
Górnictwo w PKB 1877 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 3881 2019-06
Usługi w PKB 147462 2019-06
Transport w PKB 11672 2019-06
Media w PKB 166844 2019-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 2017-12
Populacja 165 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 15100 2018-12
Koszty Utrzymania 8080 2018-12
Płaca Minimalna 8000 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.46 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 276 2020-02
Deflator Pkb 229 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 226 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 259 2019-12
Cpi Transport 249 2020-02
Inflacja Żywności 5 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.19 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2020-02
Stopa Międzybankowa 5.06 2020-02
Podaż Pieniądza M0 1734 2020-01
Podaż Pieniądza M1 2728960 2020-01
Podaż Pieniądza M2 12976 2020-01
Podaż Pieniądza M3 1597260 2019-11
Rezerwy Walutowe 32987 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 10021 2020-01
Stopa Depozytowa 6.66 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -136 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -1008 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 264 2020-01
Import 400 2020-01
Terms of Trade 87.1 2018-12
Rachunek kapitałowy 2.93 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1639 2020-01
Rezerwy Złota 13.97 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2019-11
Dług Zagraniczny 33.11 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1583 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.21 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Bilans Budżetu -107584 2018-12
Wydatki Rządowe 1598 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 263911 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 371495 2018-12
Rating Kredytowy 40 2020-03
Wydatki Wojskowe 3822 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.8 2019-09
Szybkość Internetu 4176 2017-03
Adresy IP 188139 2017-03
Index Konkurencyjności 52.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 105 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 168 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6919 2019-09
Produkcja w Górnictwie 2.9 2019-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 19294 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65340 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5139 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10116 2019-11
Kredyt Konsumencki 12455 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 54 2020-03
Śmierć koronawirusa 6 2020-03
Odzyskany koronawirus 25 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bangladesz - Wskaźniki ekonomiczne.