Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 84.58 2021-01
Indeks Giełdowy 5715 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Inflacja 5.29 2020-12
Stopa Procentowa 4.75 2020-12
Bilans Handlowy -77.6 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 3534 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 29.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 532916 2021-01
Śmierć koronawirusa 8055 2021-01
Odzyskany koronawirus 477426 2021-01

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2019-12
PKB 303 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 11637 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 12195 2020-12
Środki Trwałe Brutto 8880 2020-12
Pkb Per Capita 1288 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4754 2019-12
Rolnictwo w PKB 11023 2020-06
Budownictwo w PKB 8849 2020-06
Przemysł w PKB 27107 2020-06
Górnictwo w PKB 1931 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 4113 2020-06
Usługi w PKB 155496 2020-06
Transport w PKB 12430 2020-06
Media w PKB 175530 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 2017-12
Populacja 165 2019-12
Płaca Minimalna 8000 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.29 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 287 2020-12
Deflator Pkb 240 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 237 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 277 2020-12
Cpi Transport 266 2020-12
Inflacja Żywności 5.3 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.45 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2020-12
Stopa Międzybankowa 1.79 2020-12
Podaż Pieniądza M0 2038 2020-10
Podaż Pieniądza M1 3226342 2020-10
Podaż Pieniądza M2 14397 2020-10
Podaż Pieniądza M3 1767856 2020-10
Rezerwy Walutowe 42973 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 10683 2020-10
Stopa Depozytowa 6.78 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -77.6 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 3534 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.7 2019-12
Eksport 242 2020-10
Import 320 2020-10
Terms of Trade 85.7 2020-12
Rachunek kapitałowy 2.16 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2051 2020-12
Rezerwy Złota 13.97 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2020-09
Dług Zagraniczny 37.8 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2650 2019-12
Indeks Terroryzmu 4.91 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2019-12
Bilans Budżetu -157270 2019-12
Wydatki Rządowe 1745 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 350795 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 442540 2019-12
Rating Kredytowy 40 2021-01
Wydatki Wojskowe 3822 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.5 2020-09
Szybkość Internetu 4176 2017-03
Adresy IP 188139 2017-03
Index Konkurencyjności 52.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 105 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 168 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 7248 2020-09
Produkcja w Górnictwie 15.7 2020-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 20887 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65340 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6068 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10919 2020-10
Kredyt Konsumencki 13360 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 532916 2021-01
Śmierć koronawirusa 8055 2021-01
Odzyskany koronawirus 477426 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bangladesz - Wskaźniki ekonomiczne.