Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 84.63 2020-10
Indeks Giełdowy 4914 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Inflacja 5.97 2020-09
Stopa Procentowa 4.75 2020-09
Bilans Handlowy -56.7 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -2439 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 29.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 393131 2020-10
Śmierć koronawirusa 5747 2020-10
Odzyskany koronawirus 310532 2020-10

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 2019-12
PKB 303 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 11637 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 12195 2020-12
Środki Trwałe Brutto 8880 2020-12
Pkb Per Capita 1288 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4754 2019-12
Rolnictwo w PKB 11023 2020-06
Budownictwo w PKB 8849 2020-06
Przemysł w PKB 27107 2020-06
Górnictwo w PKB 1931 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 4113 2020-06
Usługi w PKB 155496 2020-06
Transport w PKB 12430 2020-06
Media w PKB 175530 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 13258 2017-12
Populacja 165 2019-12
Płaca Minimalna 8000 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.97 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 288 2020-09
Deflator Pkb 240 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 237 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 277 2020-12
Cpi Transport 263 2020-09
Inflacja Żywności 6.5 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.13 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2020-09
Stopa Międzybankowa 2.87 2020-09
Podaż Pieniądza M0 2247 2020-07
Podaż Pieniądza M1 3398741 2020-07
Podaż Pieniądza M2 14049 2020-07
Podaż Pieniądza M3 1738812 2020-07
Rezerwy Walutowe 39125 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 10489 2020-07
Stopa Depozytowa 6.78 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -56.7 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -2439 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.7 2019-12
Eksport 231 2020-07
Import 288 2020-07
Terms of Trade 85.7 2020-12
Rachunek kapitałowy 3.83 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1964 2020-08
Rezerwy Złota 14 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2020-06
Dług Zagraniczny 37.8 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2650 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.21 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2019-12
Bilans Budżetu -157270 2019-12
Wydatki Rządowe 1745 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 350795 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 442540 2019-12
Rating Kredytowy 40 2020-10
Wydatki Wojskowe 3822 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.1 2020-06
Szybkość Internetu 4176 2017-03
Adresy IP 188139 2017-03
Index Konkurencyjności 52.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 105 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 168 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6613 2020-06
Produkcja w Górnictwie 1.6 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 20887 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65340 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6068 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10732 2020-07
Kredyt Konsumencki 13210 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 393131 2020-10
Śmierć koronawirusa 5747 2020-10
Odzyskany koronawirus 310532 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bangladesz - Wskaźniki ekonomiczne.