Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 84.67 84.91 85.14 85.38 85.62 86.09
Indeks Giełdowy 4008.28 3920 3833 3749 3666 3500

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 7.5 7.5 7.5 7.2 7.2
Stopa Bezrobocia 4.20 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
Inflacja 5.46 5.9 6.1 6 6 6
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Bilans Handlowy -135.70 -60 -15 -145 -145 -150
Saldo Obrotów Bieżących -1008.00 -150 -200 -1800 -1800 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 27.90 30.3 30.3 30.3 34.1 34.1
Budżet Państwa do PKB -4.80 -6.5 -6.5 -6.5 -7 -7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 7.5 7.5 7.5 7.2 7.2
PKB 286.00 315 315 315 340 340
Pkb W Cenach Stałych 11055.14 10991 10991 11884 11851 12740
Produkt Narodowy Brutto 11550.46 11492 11492 12417 12382 13311
Środki Trwałe Brutto 8005.33 7572 7572 8606 8582 9225
Pkb Per Capita 1203.20 1353 1353 1353 1428 1428
Pkb Per Capita Ppp 3879.20 3969 3715 3969 3969 4075
Rolnictwo w PKB 10739.10 11545 11545 11545 11512 12376
Budownictwo w PKB 8068.14 8673 8673 8673 8649 9298
Przemysł w PKB 25730.30 27660 27660 27660 27583 29652
Górnictwo w PKB 1876.60 2017 2017 2017 2012 2163
Administracja Publiczna w PKB 3881.40 4173 4173 4173 4161 4473
Usługi w PKB 147461.80 158521 158521 158521 158079 169935
Transport w PKB 11671.90 12547 12547 12547 12512 13451
Media w PKB 166844.00 179357 179357 179357 178857 192271

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 4.20 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 14200 14200 15100 15100 15100
Populacja 165.20 168 168 168 169 169
Koszty Utrzymania Rodziny 15100.00 12900 12900 13300 13300 15400
Koszty Utrzymania 8080.00 9800 9800 10000 10000 10000
Płaca Minimalna 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690.00 10400 10400 10900 10900 11500

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 5.46 5.9 6.1 6 6 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 275.63 276 288 289 292 307
Deflator Pkb 229.41 232 233 243 243 258
Wskaźnik Cen Importowych 225.99 237 237 237 237 237
Wskaźnik Cen Eksportowych 259.43 246 246 246 246 246
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.19 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3
Inflacja Żywności 5.00 6 4.2 4.8 4.8 4.8
Cpi Transport 249.14 257 262 263 264 279

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Międzybankowa 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06
Podaż Pieniądza M2 12975.50 12700 12700 13500 13500 13500
Rezerwy Walutowe 32987.40 32400 33000 33500 33500 33500
Kredyty dla Sektora prywatnego 10021.24 10312 10387 10776 10743 11551
Stopa Depozytowa 6.66 6.66 6.66 5.61 6.66 5.61

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -135.70 -60 -15 -145 -145 -150
Saldo Obrotów Bieżących -1008.00 -150 -200 -1800 -1800 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2 -2
Import 400.05 310 395 400 400 420
Eksport 264.38 250 380 255 255 270
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1638.53 1640 1686 1731 1776 1912
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1583.00 1900 1900 1900 1900 1900
Dług Zagraniczny 33.11 37 37 37 37 40

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 27.90 30.3 30.3 30.3 34.1 34.1
Budżet Państwa do PKB -4.80 -6.5 -6.5 -6.5 -7 -7
Bilans Budżetu -107584.00 -58000 -58000 -58000 -58000 -58000
Wydatki Rządowe 1597.68 1555 1555 1718 1713 1841
Dochody Budżetu Państwa 263911.00 299000 299000 299000 299000 299000
Wydatki Budżetu Państwa 371495.00 357000 357000 357000 357000 357000
Wydatki Wojskowe 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.80 8.3 8 5.5 5.5 5.5
Produkcja w Górnictwie 2.90 -2 2.5 0.9 0.9 0.9
Produkcja Energii Elektrycznej 6919.00 7683 7914 8144 8375 9066

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Konsumpcyjne 19293.84 18382 18382 20741 20683 22234
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 70240 70240 70240 70044 75298
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5138.92 6900 6900 6900 6900 6900
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10115.90 10737 11001 11266 11530 12324
Kredyt Konsumencki 12454.72 12329 12720 13336 13351 14297


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.