Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 85.55 85.62 85.98 86.34 86.7 87.43
Indeks Giełdowy 7005.78 6910 6748 6589 6434 6136

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.47 4.5 5 5 5 5
Stopa Bezrobocia 5.30 6 5.4 5.4 5.4 5.4
Inflacja 5.59 5.5 5.1 5.1 5 5
Stopa Procentowa 4.75 4.75 5 5 5 5.5
Bilans Handlowy -163.50 -110 -110 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących -3887.00 -550 -550 -550 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Budżet Państwa do PKB -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Podatek Dochodowy Firmy 32.50 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.47 4.5 5 5 5 5
PKB 324.24 310 310 310 310 340
Pkb W Cenach Stałych 12072.46 12537 12161 12219 12219 12676
Produkt Narodowy Brutto 12821.19 13109 13109 12606 12606 13462
Środki Trwałe Brutto 9010.03 8637 8637 8764 8764 9461
Pkb Per Capita 1305.26 1280 1280 1280 1280 1310
Pkb Per Capita Ppp 4818.10 4680 4680 4680 4680 4700
Rolnictwo w PKB 11023.20 12837 12837 11519 11574 12095
Budownictwo w PKB 8849.20 9024 9024 9247 9292 9710
Przemysł w PKB 27106.70 27500 27500 28327 28462 29743
Górnictwo w PKB 1931.10 2143 2143 2018 2028 2119
Administracja Publiczna w PKB 4113.10 4471 4471 4298 4319 4513
Usługi w PKB 155496.00 167882 167882 162493 163271 170618
Transport w PKB 12430.00 13391 13391 12989 13052 13639
Media w PKB 175530.00 185019 185019 183429 184307 192600

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 5.30 6 5.4 5.4 5.4 5.4
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Populacja 165.00 169 169 169 169 171
Płaca Minimalna 8100.00 10000 10000 10000 10000 10000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 5.59 5.5 5.1 5.1 5 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 304.22 303 307 307 319 318
Deflator Pkb 249.42 243 254 253 253 262
Wskaźnik Cen Importowych 240.50 251 251 251 251 269
Wskaźnik Cen Eksportowych 283.38 299 299 299 299 308
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.18 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Inflacja Żywności 5.21 4.5 4.3 4.3 4.3 4
Cpi Transport 303.73 305 305 306 307 308

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 4.75 4.75 5 5 5 5.5
Stopa Międzybankowa 2.17 2.17 2.42 2.42 2.42 2.92
Podaż Pieniądza M2 15780.46 15723 15723 15723 15723 17135
Rezerwy Walutowe 46199.80 43886 43886 43886 43886 49194
Kredyty dla Sektora prywatnego 11351.85 11450 11676 11966 11919 12022
Stopa Depozytowa 6.07 5.61 6.07 6.32 6.32 6.82

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -163.50 -110 -110 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących -3887.00 -550 -550 -550 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 385.94 390 390 390 390 390
Eksport 222.47 280 280 280 280 280
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1810.10 1912 1912 1912 1912 2094
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1510.00 2500 2500 2500 2500 2865
Dług Zagraniczny 44.20 45 45 45 45 45

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Budżet Państwa do PKB -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Bilans Budżetu -150054.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
Wydatki Rządowe 1861.25 1773 1773 1804 1804 1954
Dochody Budżetu Państwa 351523.00 352000 352000 352000 352000 390000
Wydatki Budżetu Państwa 523190.00 586781 586781 586781 586781 602547
Wydatki Wojskowe 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 32.50 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Dóbr w Fabrykach 33.10 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Produkcja w Górnictwie 3.76 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Produkcja Energii Elektrycznej 7331.00 6000 6000 6000 6000 7000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 22832.88 20967 20967 21931 21931 23975
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 80119 80119 68607 68607 71694
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7077.06 5800 5800 5800 5800 6500
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11643.90 12324 12324 12324 12324 13382
Kredyt Konsumencki 14462.83 14249 14393 15110 15186 14962


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.