Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 84.79 85.03 85.26 85.5 85.74 86.21
Indeks Giełdowy 4869.09 4762 4657 4554 4453 4252

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 1.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Stopa Bezrobocia 4.20 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6
Inflacja 6.44 4.2 4.3 5.5 5.9 6
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Bilans Handlowy -89.00 -80 -90 -40 -70 -110
Saldo Obrotów Bieżących -2439.00 -850 -600 -750 -350 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.70 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 29.30 30.3 34.1 34.1 34.1 34.1
Budżet Państwa do PKB -5.50 -7.5 -7 -7 -7 -7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 1.5 8.5 8.5 8.5 8.5
PKB 302.57 275 310 310 310 310
Pkb W Cenach Stałych 11637.40 11717 11221 11995 11995 12537
Produkt Narodowy Brutto 12195.25 12251 11724 12532 12532 13109
Środki Trwałe Brutto 8879.88 8072 8125 8686 8686 8637
Pkb Per Capita 1287.80 1250 1280 1280 1280 1280
Pkb Per Capita Ppp 4753.70 4550 4680 4680 4680 4680
Rolnictwo w PKB 11023.20 11997 10900 11652 11652 12837
Budownictwo w PKB 8849.20 8434 8189 8754 8754 9024
Przemysł w PKB 27106.70 25701 26116 27917 27917 27500
Górnictwo w PKB 1931.10 2002 1905 2036 2036 2143
Administracja Publiczna w PKB 4113.10 4179 3940 4211 4211 4471
Usługi w PKB 155496.00 156899 149674 159996 159996 167882
Transport w PKB 12430.00 12515 11847 12664 12664 13391
Media w PKB 175530.00 172915 169347 181026 181026 185019

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.20 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Populacja 165.20 168 169 169 169 169
Płaca Minimalna 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 6.44 4.2 4.3 5.5 5.9 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 290.91 284 289 291 299 302
Deflator Pkb 240.29 239 239 242 243 255
Wskaźnik Cen Importowych 237.28 237 251 251 251 251
Wskaźnik Cen Eksportowych 277.03 282 299 299 299 299
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.97 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3
Inflacja Żywności 7.30 5.1 5.1 4.4 4.1 4.5
Cpi Transport 263.41 259 261 267 273 274

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Stopa Międzybankowa 2.61 4.36 4.23 4.23 4.23 4.36
Podaż Pieniądza M2 14154.12 14310 14664 15017 15370 15723
Rezerwy Walutowe 40816.30 38579 39905 41232 42559 43886
Kredyty dla Sektora prywatnego 10557.32 12800 10174 11060 11403 11039
Stopa Depozytowa 6.78 5.61 6.78 6.78 6.78 5.61

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -89.00 -80 -90 -40 -70 -110
Saldo Obrotów Bieżących -2439.00 -850 -600 -750 -350 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.70 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 306.65 330 350 310 320 390
Eksport 217.66 250 260 270 250 280
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1963.94 1731 1776 1776 1776 1912
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2650.00 1700 2500 2500 2500 2500
Dług Zagraniczny 37.80 40 45 45 45 45

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 29.30 30.3 34.1 34.1 34.1 34.1
Budżet Państwa do PKB -5.50 -7.5 -7 -7 -7 -7
Bilans Budżetu -157270.00 -198000 -210000 -210000 -210000 -210000
Wydatki Rządowe 1745.09 1657 1622 1733 1733 1773
Dochody Budżetu Państwa 350795.00 295000 352000 352000 352000 352000
Wydatki Budżetu Państwa 442540.00 523190 586781 586781 586781 586781
Wydatki Wojskowe 3822.00 3500 3700 3700 3700 3700

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.10 1.5 1.5 8.5 4.5 5.5
Produkcja w Górnictwie 1.60 0.9 1.5 3.5 2.2 1.5
Produkcja Energii Elektrycznej 6613.00 4700 5000 5500 5900 6000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 20886.72 19595 19583 20934 20934 20967
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 74878 66320 70894 70894 80119
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6067.90 6100 5800 5800 5800 5800
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10732.02 11266 11530 11790 12100 12324
Kredyt Konsumencki 13264.00 12380 12592 13351 14134 13247


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.