Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
Inflacja 5.40 5.7 5.8 6 6.1 6.5
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Bilans Handlowy -116.60 -120 -183 -174 -154 -160
Dług Publiczny do PKB 27.10 27 25.9 25.9 25.9 25.5
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 83.60
84.72 85.29 85.88 86.46 88.84
Indeks Giełdowy 5244.62
5321 5272 5223 5175 4987
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.30
7.2 7.1 7.1 7.1 7
PKB 249.72
267 286 286 286 305
Pkb W Cenach Stałych 9478.98
10161 10152 10152 10152 11645
Produkt Narodowy Brutto 9872.56
10583 10574 10574 10574 12128
Środki Trwałe Brutto 7043.96
6462 6456 6456 6456 8072
Pkb Per Capita 1093.05
1156 1253 1253 1253 1336
Pkb Per Capita Ppp 3523.98
3631 3715 3715 3715 4282
Rolnictwo w PKB 10117.30
10846 10836 10836 10836 12429
Budownictwo w PKB 6695.10
7177 7170 7170 7170 8225
Przemysł w PKB 19776.50
21200 21181 21181 21181 24295
Górnictwo w PKB 1633.00
1751 1749 1749 1749 2006
Administracja Publiczna w PKB 3361.50
3604 3600 3600 3600 4130
Usługi w PKB 127417.00
136591 136464 136464 136464 156529
Transport w PKB 10246.30
10984 10974 10974 10974 12587
Media w PKB 138196.00
148146 148008 148008 148008 169771
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 4.20
4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
Pracujący 60.80
59 58 57 57 57
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00
13500 14200 14200 14200 15100
Populacja 161.80
163 165 165 165 167
Koszty Utrzymania Rodziny 15100.00
12300 12900 12900 12900 13300
Koszty Utrzymania 8080.00
8600 9800 9800 9800 10000
Płaca Minimalna 5300.00
5300 5300 5300 5300 5300
Bezrobotni Zarejestrowani 2.70
2.8 2.83 2.86 2.88 3.11
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00
59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00
59 59 59 59 59
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690.00
9900 9900 9690 10400 10900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210.00
4850 4920 5210 4920 5000
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 5.40
5.7 5.8 6 6.1 6.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 259.13
259 263 262 273 293
Deflator Pkb 219.37
219 231 231 231 244
Wskaźnik Cen Importowych 182.34
212 225 225 225 237
Wskaźnik Cen Eksportowych 211.90
226 231 231 231 246
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60
0.5 0.73 0.43 0.62 0.3
Inflacja Żywności 5.08
7.2 7.7 5.6 5.9 4.8
Cpi Transport 234.21
230 233 239 246 261
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 6.00
6 6 6 6 6
Stopa Międzybankowa 4.22
4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
Podaż Pieniądza M0 1549.41
1416 1413 1400 1391 1517
Podaż Pieniądza M1 2548906.00
2272000 2246000 2265500 2273800 2285000
Podaż Pieniądza M2 11099.78
11100 11350 11550 11760 13500
Podaż Pieniądza M3 1373748.50
1369900 1380000 1387000 1396000 1620000
Rezerwy Walutowe 31957.70
33200 31100 31575 30778 33500
Kredyty dla Sektora prywatnego 8591.31
9160 9470 9780 10000 12800
Stopa Depozytowa 5.61
5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -116.60
-120 -183 -174 -154 -160
Eksport 215.30
230 224 227 229 240
Import 331.90
350 407 401 383 400
Saldo Obrotów Bieżących -2694.00
-300 -3090 -2900 -1500 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60
-2.6 -1.7 -1.7 -1.7 -0.9
Terms of Trade 86.05
92 97.4 97.4 97.4 93
Rachunek kapitałowy 0.19
2.1 7.5 2.6 2.2 10.5
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1411.05
1205 1198 1250 1285 1500
Rezerwy Złota 14.00
14 14 14 14 14
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1706.00
1750 1850 1850 1850 1900
Dług Zagraniczny 28.57
30.5 34 34 34 37
Wydobycie Ropy Naftowej 3.00
3 3 3 3 3
Indeks Terroryzmu 6.18
5.8 5.7 5.7 5.7 6
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 27.10
27 25.9 25.9 25.9 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80
-4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.2
Bilans Budżetu -106845.00
-100000 -60000 -60000 -60000 -140000
Wydatki Rządowe 1446.22
1270 1269 1269 1269 1657
Dochody Budżetu Państwa 223195.00
250000 285000 285000 285000 299000
Wydatki Budżetu Państwa 317174.00
325000 345000 345000 345000 357000
Wydatki Wojskowe 3473.12
3680 3890 3890 3890 4020
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.70
9.9 10.5 12.6 9.8 5.5
Szybkość Internetu 4176.25
4330 4240 4298 4312 4820
Adresy IP 188139.00
195000 205000 210000 215000 225000
Produkcja w Górnictwie 6.10
4.6 -0.7 -0.3 0.7 0.9
Łatwość Prowadzenia Biznesu 176.00
181 176 182 182 179
Produkcja Energii Elektrycznej 5812.00
4700 4850 4880 4970 5500
Index Konkurencyjności 52.08
52.58 52.58 52.58 52.58 55.08
Ranking Konkurencyjności 103.00
103 103 103 103 103
Indeks Percepcji Korupcji 28.00
28 28 28 28 28
Ranking Korupcji 143.00
143 143 143 143 143
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Wydatki Konsumpcyjne 17099.29
15816 15801 15801 15801 19595
Rozporządzalny Dochód Osobisty 60355.24
63500 66350 66350 66350 67000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5004.60
5900 6500 6500 6500 6900
Kredyt dla Sectora Prywatnego 8807.50
9200 9430 9670 9860 10550
Kredyt Konsumencki 10312.85
10300 10600 10800 11100 13200
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00
25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00
30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00
15 15 15 15 15
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Osad 5.94
68.11 22.83 187 185 207
Temperatura 18.44
22.6 21.02 25.24 25.34 25.42BANGLADESZ - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE