Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 84.60 84.86 85.12 85.39 85.66 86.19
Indeks Giełdowy 4440.29 4416 4374 4332 4290 4208
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2
Stopa Bezrobocia 4.30 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Inflacja 5.75 6 5.9 6 6 6
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Bilans Handlowy -169.90 -110 -60 -15 -145 -150
Saldo Obrotów Bieżących -1008.00 -150 -150 -200 -1800 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
Dług Publiczny do PKB 27.90 25.5 25.5 25.5 25.5 24
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2
PKB 274.03 315 315 315 315 340
Pkb W Cenach Stałych 11055.14 10991 10991 10991 11884 12740
Produkt Narodowy Brutto 11550.46 11492 11492 11492 12417 13311
Środki Trwałe Brutto 8005.33 7572 7572 7572 8606 9225
Pkb Per Capita 1203.20 1353 1353 1353 1353 1428
Pkb Per Capita Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Rolnictwo w PKB 10739.10 11254 11545 11545 11545 12376
Budownictwo w PKB 8068.14 7911 8673 8673 8673 9298
Przemysł w PKB 25730.30 24109 27660 27660 27660 29652
Górnictwo w PKB 1876.60 1878 2017 2017 2017 2163
Administracja Publiczna w PKB 3881.40 3920 4173 4173 4173 4473
Usługi w PKB 147461.80 147183 158521 158521 158521 169935
Transport w PKB 11671.90 11740 12547 12547 12547 13451
Media w PKB 166844.00 162207 179357 179357 179357 192271
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.30 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 14200 14200 14200 15100 15100
Populacja 163.70 168 168 168 168 169
Koszty Utrzymania Rodziny 15100.00 12900 12900 12900 13300 15400
Koszty Utrzymania 8080.00 9800 9800 9800 10000 10000
Płaca Minimalna 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690.00 10400 10400 10400 10900 11500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210.00 4920 4920 4920 5000 5100
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 5.75 6 5.9 6 6 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 272.97 278 276 288 290 307
Deflator Pkb 229.41 233 232 233 243 258
Wskaźnik Cen Importowych 225.99 237 237 237 237 237
Wskaźnik Cen Eksportowych 259.43 246 246 246 246 246
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.23 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3
Inflacja Żywności 5.90 6 6 4.2 4.8 4.8
Cpi Transport 248.24 251 257 262 263 278
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Międzybankowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Podaż Pieniądza M2 12618.11 12700 12700 12700 13500 13500
Rezerwy Walutowe 32689.20 32400 32400 33000 33500 33500
Kredyty dla Sektora prywatnego 9758.35 9996 10312 10387 10490 11246
Stopa Depozytowa 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -169.90 -110 -60 -15 -145 -150
Saldo Obrotów Bieżących -1008.00 -150 -150 -200 -1800 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
Import 425.90 400 310 395 400 420
Eksport 255.98 290 250 380 255 270
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1639.62 1430 1430 1320 1500 1500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1583.00 1900 1900 1900 1900 1900
Dług Zagraniczny 33.11 37 37 37 37 40
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 27.90 25.5 25.5 25.5 25.5 24
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5
Bilans Budżetu -107584.00 -58000 -58000 -58000 -58000 -58000
Wydatki Rządowe 1597.68 1555 1555 1555 1718 1841
Dochody Budżetu Państwa 263911.00 299000 299000 299000 299000 299000
Wydatki Budżetu Państwa 371495.00 357000 357000 357000 357000 357000
Wydatki Wojskowe 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Dóbr w Fabrykach 390.59 8.3 8.3 8 5.5 5.5
Produkcja w Górnictwie 2.60 -2 -2 2.5 0.9 0.9
Produkcja Energii Elektrycznej 7063.00 5700 6500 6800 5000 5200
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 19293.84 18382 18382 18382 20741 22234
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 70240 70240 70240 70240 75298
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5138.92 6900 6900 6900 6900 6900
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9929.70 9950 9950 9950 10550 10550
Kredyt Konsumencki 11994.63 11785 12329 12720 12894 13823


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.