Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 84.79 85.03 85.26 85.5 85.74 86.21
Indeks Giełdowy 5515.78 5394 5275 5158 5044 4816

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5
Stopa Bezrobocia 5.30 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4
Inflacja 5.02 6.12 6.5 3.5 5.5 5.5
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Bilans Handlowy -106.10 -80 -90 -40 -160 -110
Saldo Obrotów Bieżących 3534.00 -600 -750 -350 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Budżet Państwa do PKB -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5
PKB 302.57 310 310 310 310 340
Pkb W Cenach Stałych 11637.40 11221 11553 11553 12537 12161
Produkt Narodowy Brutto 12195.25 11724 12070 12070 13109 12744
Środki Trwałe Brutto 8879.88 8125 8366 8366 8637 9279
Pkb Per Capita 1287.80 1280 1280 1280 1280 1310
Pkb Per Capita Ppp 4753.70 4680 4680 4680 4680 4700
Rolnictwo w PKB 11023.20 10961 11285 11519 12837 11454
Budownictwo w PKB 8849.20 8236 8479 9247 9024 8606
Przemysł w PKB 27106.70 25996 26764 28327 27500 27166
Górnictwo w PKB 1931.10 1878 1933 2018 2143 1962
Administracja Publiczna w PKB 4113.10 3938 4054 4298 4471 4115
Usługi w PKB 155496.00 150279 154721 162493 167882 157041
Transport w PKB 12430.00 11881 12232 12989 13391 12416
Media w PKB 175530.00 167830 172791 183429 185019 175383

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 5.30 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Populacja 166.50 169 169 169 169 171
Płaca Minimalna 8100.00 8000 8000 8000 10000 10000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 5.02 6.12 6.5 3.5 5.5 5.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 290.03 294 294 298 303 320
Deflator Pkb 240.29 243 244 237 254 267
Wskaźnik Cen Importowych 237.28 251 251 251 251 269
Wskaźnik Cen Eksportowych 277.03 299 299 299 299 308
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.91 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3
Inflacja Żywności 5.20 5.1 4.4 4.1 4.5 4
Cpi Transport 269.58 265 270 272 281 296

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Stopa Międzybankowa 1.78 4.36 4.23 4.23 4.36 4.36
Podaż Pieniądza M2 14539.60 14664 15017 15370 15723 17135
Rezerwy Walutowe 42669.80 39905 41232 42559 43886 49194
Kredyty dla Sektora prywatnego 10749.98 10174 10652 10983 11146 10632
Stopa Depozytowa 6.78 5.61 6.78 6.78 5.61 5.61

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -106.10 -80 -90 -40 -160 -110
Saldo Obrotów Bieżących 3534.00 -600 -750 -350 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 351.73 350 310 320 390 390
Eksport 245.62 260 270 250 280 280
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2050.65 1776 1776 1776 1912 2094
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1510.00 2500 2500 2500 2500 2865
Dług Zagraniczny 44.20 45 45 45 45 45

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Budżet Państwa do PKB -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Bilans Budżetu -150054.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
Wydatki Rządowe 1745.09 1622 1670 1670 1773 1824
Dochody Budżetu Państwa 351523.00 352000 352000 352000 352000 390000
Wydatki Budżetu Państwa 523190.00 586781 586781 586781 586781 602547
Wydatki Wojskowe 3822.00 3700 3700 3700 3700 3700

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.90 1.5 8.5 4.5 4.5 5.5
Produkcja w Górnictwie 1.40 1.5 3.5 2.2 1.5 2
Produkcja Energii Elektrycznej 5326.00 5000 5500 5900 6000 7000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 20886.72 19583 20162 20162 20967 21827
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 66320 68280 68280 80119 69304
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7077.06 5800 5800 5800 5800 6500
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10984.99 11530 11790 12100 12324 13382
Kredyt Konsumencki 13446.89 12592 12859 13613 13247 13159


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.