Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 84.49 84.84 85.2 85.56 85.92 86.64
Indeks Giełdowy 5124.44 5376 5330 5284 5239 5151
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 7.1 7.1 7 6.9 7.1
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Inflacja 5.52 5.6 5.7 6 5.9 6
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Bilans Handlowy -178.40 -154 -135 -135 -135 -160
Saldo Obrotów Bieżących -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 7.1 7.1 7 6.9 7.1
PKB 274.03 286 286 305 305 305
Pkb W Cenach Stałych 11055.14 10152 10950 10940 10940 11717
Produkt Narodowy Brutto 11550.46 10574 11450 11439 11439 12251
Środki Trwałe Brutto 8005.33 6456 7544 7537 7537 8072
Pkb Per Capita 1203.20 1253 1253 1336 1336 1336
Pkb Per Capita Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Rolnictwo w PKB 10468.80 11212 11212 11202 11202 11997
Budownictwo w PKB 7359.50 7882 7882 7875 7875 8434
Przemysł w PKB 22427.00 24019 24019 23997 23997 25701
Górnictwo w PKB 1747.40 1871 1871 1870 1870 2002
Administracja Publiczna w PKB 3646.30 3905 3905 3902 3902 4179
Usługi w PKB 136914.00 146635 146635 146498 146498 156899
Transport w PKB 10920.80 11696 11696 11685 11685 12515
Media w PKB 150890.00 161603 161603 161452 161452 172915
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
Populacja 161.80 165 164 166 166 166
Koszty Utrzymania Rodziny 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
Koszty Utrzymania 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
Płaca Minimalna 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 5.52 5.6 5.7 6 5.9 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 260.44 272 273 278 275 289
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.31 0.62 0.6 0.6 0.6 0.3
Inflacja Żywności 5.40 5.9 6 6 6 4.8
Cpi Transport 242.76 245 249 251 255 263
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Międzybankowa 4.54 4.36 4.36 4.36 4.54 4.36
Podaż Pieniądza M2 11709.44 11760 12700 12700 12700 13500
Rezerwy Walutowe 31344.80 30778 32400 32400 32400 33500
Kredyty dla Sektora prywatnego 9374.96 10000 11500 9755 9949 12800
Stopa Depozytowa 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -178.40 -154 -135 -135 -135 -160
Saldo Obrotów Bieżących -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Eksport 252.00 229 235 235 235 240
Import 430.39 383 370 370 370 400
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1434.05 1285 1330 1330 1330 1500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1583.00 1850 1850 1900 1900 1900
Dług Zagraniczny 33.11 34 34 37 37 37
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Wydatki Rządowe 1597.68 1269 1549 1547 1547 1657
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.00 9.8 8.3 8.3 8.3 5.5
Produkcja w Górnictwie 2.70 0.7 -2 -2 -2 0.9
Produkcja Energii Elektrycznej 4174.00 4970 5100 5100 5100 5500
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 19293.84 15801 18313 18296 18296 19595
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 64640 69979 69914 69914 74878
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9546.80 9860 9950 9950 9950 10550
Kredyt Konsumencki 11048.97 11075 11571 11560 11560 12380


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.