Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 84.79 85.03 85.26 85.5 85.74 86.21
Indeks Giełdowy 4972.13 4917 4809 4702 4598 4390

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
Stopa Bezrobocia 4.20 4.4 4.4 4.6 4.5 4.6
Inflacja 5.68 3.83 3.7 4.3 5.5 6
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Bilans Handlowy -137.20 -90 -80 -90 -40 -110
Saldo Obrotów Bieżących -871.00 -1050 -850 -320 -150 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
Budżet Państwa do PKB -5.50 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 1.5 1.5 8.5 8.5 8.5
PKB 302.57 275 275 310 310 310
Pkb W Cenach Stałych 11637.40 10378 11221 11995 11995 12175
Produkt Narodowy Brutto 12195.25 10851 11724 12532 12532 12720
Środki Trwałe Brutto 8879.88 7150 8125 8686 8686 8816
Pkb Per Capita 1287.80 1250 1250 1280 1280 1280
Pkb Per Capita Ppp 4753.70 3715 3715 3969 3969 4075
Rolnictwo w PKB 10739.10 10900 10900 11652 11652 11827
Budownictwo w PKB 8068.14 8189 8189 8754 8754 8885
Przemysł w PKB 25730.30 26116 26116 27917 27917 28336
Górnictwo w PKB 1876.60 1905 1905 2036 2036 2067
Administracja Publiczna w PKB 3881.40 3940 3940 4211 4211 4274
Usługi w PKB 147461.80 149674 149674 159996 159996 162396
Transport w PKB 11671.90 11847 11847 12664 12664 12854
Media w PKB 166844.00 169347 169347 181026 181026 183741

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.20 4.4 4.4 4.6 4.5 4.6
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 14200 15100 15100 15100 15100
Populacja 165.20 168 168 169 169 169
Płaca Minimalna 8000.00 8000 8000 8000 8000 10000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 5.68 3.83 3.7 4.3 5.5 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 282.11 282 283 289 291 300
Deflator Pkb 240.29 228 238 239 242 255
Wskaźnik Cen Importowych 237.28 237 237 237 237 237
Wskaźnik Cen Eksportowych 277.03 246 246 246 246 246
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.38 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Inflacja Żywności 6.10 4.2 4.8 4.8 4.8 4.8
Cpi Transport 257.59 257 257 261 267 273

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Stopa Międzybankowa 4.70 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
Podaż Pieniądza M2 13737.35 12700 13500 13500 13500 13500
Rezerwy Walutowe 38849.90 33000 33500 33500 33500 33500
Kredyty dla Sektora prywatnego 10509.76 9808 10174 10944 10944 11039
Stopa Depozytowa 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -137.20 -90 -80 -90 -40 -110
Saldo Obrotów Bieżących -871.00 -1050 -850 -320 -150 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Import 334.67 290 330 350 310 390
Eksport 197.48 200 250 260 270 280
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1832.63 1686 1731 1776 1776 1912
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2650.00 2315 2315 2865 2865 2865
Dług Zagraniczny 37.80 40 40 45 45 45

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 27.90 30.3 30.3 34.1 34.1 34.1
Budżet Państwa do PKB -5.50 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Bilans Budżetu -157270.00 -198000 -198000 -210000 -210000 -210000
Wydatki Rządowe 1745.09 1468 1622 1733 1733 1759
Dochody Budżetu Państwa 350795.00 390151 390151 410000 410000 410000
Wydatki Budżetu Państwa 442540.00 523190 523190 586781 586781 586781
Wydatki Wojskowe 3822.00 4020 4020 4020 4020 4020

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Dóbr w Fabrykach -24.50 8 5.5 5.5 5.5 5.5
Produkcja w Górnictwie -2.80 2.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Produkcja Energii Elektrycznej 5705.00 7914 8144 8375 8375 9066

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 20886.72 17356 19583 20934 20934 21248
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 66320 66320 70894 70894 71957
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6067.90 6900 6900 6900 6900 6900
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10527.50 11001 11266 11530 11530 12324
Kredyt Konsumencki 13026.35 12010 12592 13575 13575 13662


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.