Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 84.25 84.6 84.91 85.21 85.52 86.14
Indeks Giełdowy 6428.94 6240 6081 5924 5773 5482

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4.5 4.5 5 5 5
Stopa Bezrobocia 5.30 6 6 5.4 5.4 5.4
Inflacja 5.64 4.9 5.5 5.1 5.1 5
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 5 5 5.5
Bilans Handlowy -183.40 -80 -160 -160 -160 -110
Saldo Obrotów Bieżących -3977.00 -350 -550 -550 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Budżet Państwa do PKB -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Podatek Dochodowy Firmy 32.50 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.20 4.5 4.5 5 5 5
PKB 324.24 310 310 310 310 340
Pkb W Cenach Stałych 11637.40 11553 12537 12161 12219 12769
Produkt Narodowy Brutto 12195.25 12070 13109 12744 12805 13381
Środki Trwałe Brutto 8879.88 8366 8637 9279 9324 9743
Pkb Per Capita 1305.26 1280 1280 1280 1280 1310
Pkb Per Capita Ppp 4818.10 4680 4680 4680 4680 4700
Rolnictwo w PKB 11023.20 11519 12837 11519 11574 12095
Budownictwo w PKB 8849.20 9247 9024 9247 9292 9710
Przemysł w PKB 27106.70 28327 27500 28327 28462 29743
Górnictwo w PKB 1931.10 2018 2143 2018 2028 2119
Administracja Publiczna w PKB 4113.10 4298 4471 4298 4319 4513
Usługi w PKB 155496.00 162493 167882 162493 163271 170618
Transport w PKB 12430.00 12989 13391 12989 13052 13639
Media w PKB 175530.00 183429 185019 183429 184307 192600

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.30 6 6 5.4 5.4 5.4
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Populacja 165.00 169 169 169 169 171
Płaca Minimalna 8100.00 8000 10000 10000 10000 10000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 5.64 4.9 5.5 5.1 5.1 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 291.70 302 303 307 307 318
Deflator Pkb 240.29 241 254 253 253 266
Wskaźnik Cen Importowych 237.28 251 251 251 251 269
Wskaźnik Cen Eksportowych 277.03 299 299 299 299 308
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.31 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Inflacja Żywności 5.50 4.1 4.5 4.3 4.3 4
Cpi Transport 297.31 276 281 289 312 295

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 5 5 5.5
Stopa Międzybankowa 2.25 1.82 4.36 1.82 2.07 2.57
Podaż Pieniądza M2 15004.42 15370 15723 15723 15723 17135
Rezerwy Walutowe 46391.40 42559 43886 43886 43886 49194
Kredyty dla Sektora prywatnego 11164.06 10983 11146 11450 11676 12022
Stopa Depozytowa 6.07 6.07 6.07 6.32 6.32 6.32

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -183.40 -80 -160 -160 -160 -110
Saldo Obrotów Bieżących -3977.00 -350 -550 -550 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 420.71 320 390 390 390 390
Eksport 237.29 250 280 280 280 280
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1940.81 1776 1912 1912 1912 2094
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1510.00 2500 2500 2500 2500 2865
Dług Zagraniczny 44.20 45 45 45 45 45

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 31.70 35.1 35.1 35.1 35.1 36.5
Budżet Państwa do PKB -5.35 -7 -7 -7 -7 -7.5
Bilans Budżetu -150054.00 -210000 -210000 -210000 -210000 -210000
Wydatki Rządowe 1745.09 1670 1773 1824 1832 1915
Dochody Budżetu Państwa 351523.00 352000 352000 352000 352000 390000
Wydatki Budżetu Państwa 523190.00 586781 586781 586781 586781 602547
Wydatki Wojskowe 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 32.50 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Dóbr w Fabrykach 25.20 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Produkcja w Górnictwie -6.30 2.2 1.5 1.5 1.5 2
Produkcja Energii Elektrycznej 6976.00 5900 6000 6000 6000 7000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wydatki Konsumpcyjne 20886.72 20162 20967 21827 21931 22918
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 68280 68280 68607 68607 71694
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7077.06 5800 5800 5800 5800 6500
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11408.79 12100 12324 12324 12324 13382
Kredyt Konsumencki 13822.32 13613 13247 14249 14393 14962


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.