Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 84.25 84.84 85.18 85.54 85.88 86.59
Indeks Giełdowy 4933.89 5050 5006 4961 4917 4830
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 8.1 8.1 8.3 8.3 8.3
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Inflacja 5.62 5.6 5.7 6 5.9 6
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Bilans Handlowy -98.20 -154 -135 -135 -135 -160
Saldo Obrotów Bieżących -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 8.1 8.1 8.3 8.3 8.3
PKB 274.03 286 286 305 305 305
Pkb W Cenach Stałych 11055.14 10247 11053 11073 11073 11973
Produkt Narodowy Brutto 11550.46 10672 11557 11578 11578 12509
Środki Trwałe Brutto 8005.33 6517 7615 7629 7629 8670
Pkb Per Capita 1203.20 1253 1253 1336 1336 1336
Pkb Per Capita Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Rolnictwo w PKB 10739.10 11317 11317 11338 11630 12256
Budownictwo w PKB 8068.14 7956 7956 7970 8738 8616
Przemysł w PKB 25730.30 24244 24244 24288 27866 26256
Górnictwo w PKB 1876.60 1889 1889 1892 2032 2046
Administracja Publiczna w PKB 3881.40 3942 3942 3949 4204 4269
Usługi w PKB 147461.80 148004 148004 148278 159701 160288
Transport w PKB 11671.90 11805 11805 11827 12641 12785
Media w PKB 166844.00 163112 163112 163414 180692 176650
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
Populacja 163.70 165 164 166 166 166
Koszty Utrzymania Rodziny 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
Koszty Utrzymania 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
Płaca Minimalna 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 5.62 5.6 5.7 6 5.9 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 263.69 272 273 278 276 289
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.25 0.62 0.6 0.6 0.6 0.3
Inflacja Żywności 5.42 5.9 6 6 6 4.8
Cpi Transport 243.26 245 249 251 257 263
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Międzybankowa 4.69 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
Podaż Pieniądza M2 12196.12 11760 12700 12700 12700 13500
Rezerwy Walutowe 32775.80 30778 32400 32400 32400 33500
Kredyty dla Sektora prywatnego 9592.98 9430 9846 10070 10389 10664
Stopa Depozytowa 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -98.20 -154 -135 -135 -135 -160
Saldo Obrotów Bieżących -936.00 -1500 -150 -150 -150 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7
Eksport 234.01 229 235 235 235 240
Import 332.23 383 370 370 370 400
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1368.20 1285 1330 1330 1330 1500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1583.00 1850 1850 1900 1900 1900
Dług Zagraniczny 33.11 30.64 35.79 35.86 35.86 38.76
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 27.90 25.9 25.9 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8
Wydatki Rządowe 1597.68 1281 1563 1566 1566 1730
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.60 9.8 8.3 8.3 8.3 5.5
Produkcja w Górnictwie 5.10 0.7 -2 -2 -2 0.9
Produkcja Energii Elektrycznej 6005.00 4970 5100 5100 5100 5500
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 19293.84 15949 18484 18519 18519 20895
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 65244 70632 70763 70763 76495
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9854.40 9860 9950 9950 9950 10550
Kredyt Konsumencki 11468.85 11178 11679 11872 12421 12648


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.