BANGLADESZ - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 4.20 4.5 4.5 4.6 4.6 4.8
Inflacja 5.51 5.4 5.7 5.8 6 6.5
Stopa Procentowa 6.00 6.75 6.75 6.75 6.25 6.75
Bilans Handlowy -109.40 -168 -120 -183 -174 -160
Dług Publiczny do PKB 27.10 27 27 25.9 25.9 25.5
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 83.70
84.46 85.08 85.7 86.32 88.87
Indeks Giełdowy 5516.50
5559 5508 5458 5407 5211
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.30
7 7 7.2 7.2 7.3
PKB 249.72
267 267 286 286 305
Pkb W Cenach Stałych 9478.98
9449 10143 10161 10161 11666
Produkt Narodowy Brutto 9872.56
10006 10564 10583 10583 12151
Środki Trwałe Brutto 7043.96
3027765 6450 6462 6462 8102
Pkb Per Capita 1093.05
1156 1156 1253 1253 1336
Pkb Per Capita Ppp 3523.98
3631 3631 3715 3715 4282
Rolnictwo w PKB 10117.30
10826 10826 10846 10846 12452
Budownictwo w PKB 6695.10
7164 7164 7177 7177 8240
Przemysł w PKB 19776.50
21161 21161 21200 21200 24340
Górnictwo w PKB 1633.00
1747 1747 1751 1751 2010
Administracja Publiczna w PKB 3361.50
3597 3597 3604 3604 4137
Usługi w PKB 127417.00
136336 136336 136591 136591 156822
Transport w PKB 10246.30
10964 10964 10984 10984 12611
Media w PKB 138196.00
147870 147870 148146 148146 170088
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 4.20
4.5 4.5 4.6 4.6 4.8
Pracujący 60.00
59 59 58 57 57
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00
13500 13500 14500 14500 15500
Populacja 161.80
163 163 165 165 167
Koszty Utrzymania Rodziny 11800.00
12300 12300 12900 12900 13300
Koszty Utrzymania 7360.00
8600 8600 9800 9800 10000
Płaca Minimalna 5300.00
5300 5300 5300 5300 5300
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00
59 59 59 59 61
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00
59 59 59 59 61
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8900.00
9900 9900 10400 10400 10900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4650.00
4850 4850 4920 4920 5000
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 5.51
5.4 5.7 5.8 6 6.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 249.65
258 259 263 262 293
Deflator Pkb 219.37
219 219 231 231 244
Wskaźnik Cen Importowych 182.34
212 212 225 225 237
Wskaźnik Cen Eksportowych 211.90
226 226 231 231 246
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.15
0.4 0.5 0.53 0.43 0.3
Inflacja Żywności 6.18
7.2 7.2 7.7 5.6 4.8
Cpi Transport 226.60
228 230 233 239 261
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 6.00
6.75 6.75 6.75 6.25 6.75
Stopa Międzybankowa 3.31
4.06 4.06 4.06 3.56 4.06
Podaż Pieniądza M0 1549.41
1407 1416 1413 1400 1517
Podaż Pieniądza M1 2548906.00
2260000 2272000 2246000 2265500 2285000
Podaż Pieniądza M2 11099.78
10937 11100 11350 11550 13500
Podaż Pieniądza M3 1336541.70
1360000 1369900 1380000 1387000 1620000
Rezerwy Walutowe 32078.60
31600 33200 31100 31575 33500
Kredyty dla Sektora prywatnego 8591.31
8800 9160 9470 9780 12800
Stopa Depozytowa 5.61
6.36 6.36 6.36 5.86 6.36
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -109.40
-168 -120 -183 -174 -160
Eksport 211.88
227 230 224 227 240
Import 321.31
395 350 407 401 400
Saldo Obrotów Bieżących -2316.00
-3100 -300 -3090 -2900 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60
1.8 1.5 1.2 1.2 0.9
Terms of Trade 86.05
93.81 93.81 97.4 97.4 96.34
Rachunek kapitałowy 2.06
1.4 2.1 7.5 2.6 10.5
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1316.93
1400 1205 1198 1250 1500
Rezerwy Złota 14.00
14 14 14 14 14
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1706.00
1576 1750 1490 1530 1900
Dług Zagraniczny 28.57
30.5 30.5 34 34 37
Wydobycie Ropy Naftowej 3.00
3 3 3 3 3
Indeks Terroryzmu 6.18
5.8 5.8 5.7 5.7 6
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 27.10
27 27 25.9 25.9 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80
-4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.2
Bilans Budżetu -106845.00
-95000 -95000 -95000 -95000 -97000
Wydatki Rządowe 1446.22
511645 1268 1270 1270 1664
Dochody Budżetu Państwa 223195.00
230000 230000 250000 250000 260000
Wydatki Budżetu Państwa 317174.00
325000 325000 345000 345000 357000
Wydatki Wojskowe 3473.12
3680 3680 3890 3890 4020
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.70
14.7 9.9 10.5 12.6 5.5
Szybkość Internetu 4176.25
4300 4330 4240 4298 4820
Adresy IP 188139.00
190000 195000 205000 210000 225000
Produkcja w Górnictwie -0.50
-0.6 4.6 -0.7 -0.3 0.9
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177.00
181 181 182 182 179
Produkcja Energii Elektrycznej 5504.00
4990 4700 4850 4880 5500
Index Konkurencyjności 3.91
3.8 4 3.8 3.9 4.2
Ranking Konkurencyjności 99.00
98 98 97 97 98
Indeks Percepcji Korupcji 28.00
28 28 27 27 26
Ranking Korupcji 143.00
142 142 141 141 139
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Wydatki Konsumpcyjne 17099.29
13910 15786 15816 15816 19669
Rozporządzalny Dochód Osobisty 60355.24
63500 63500 66350 66350 67000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5004.60
5262 5321 5456 5592 6985
Kredyt dla Sectora Prywatnego 8658.70
8960 9200 9430 9670 10550
Kredyt Konsumencki 10216.43
10000 10300 10600 10800 13200
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00
25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00
30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00
15 15 15 15 15
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 5.94
416 68.11 22.83 187 207
Temperatura 18.44
27.98 22.6 21.02 25.24 25.42