Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 84.60 85.08 85.42 85.76 86.1 86.79
Indeks Giełdowy 4779.18 4639 4595 4552 4509 4425
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3
Stopa Bezrobocia 4.30 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4
Inflacja 5.54 5.7 6 5.9 6 6
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Bilans Handlowy -105.40 -135 -135 -110 -60 -160
Saldo Obrotów Bieżących -1008.00 -150 -150 -150 -200 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 27.90 25.9 25.5 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 8.1 8.3 8.3 8.3 8.3
PKB 274.03 286 305 305 305 305
Pkb W Cenach Stałych 11055.14 10950 10940 11073 11073 11717
Produkt Narodowy Brutto 11550.46 11450 11439 11578 11578 12251
Środki Trwałe Brutto 8005.33 7544 7537 7629 7629 8072
Pkb Per Capita 1203.20 1253 1336 1336 1336 1336
Pkb Per Capita Ppp 3879.20 3715 3715 3715 3715 3715
Rolnictwo w PKB 10739.10 11212 11202 11338 11630 11997
Budownictwo w PKB 8068.14 7882 7875 7970 8738 8434
Przemysł w PKB 25730.30 24019 23997 24288 27866 25701
Górnictwo w PKB 1876.60 1871 1870 1892 2032 2002
Administracja Publiczna w PKB 3881.40 3905 3902 3949 4204 4179
Usługi w PKB 147461.80 146635 146498 148278 159701 156899
Transport w PKB 11671.90 11696 11685 11827 12641 12515
Media w PKB 166844.00 161603 161452 163414 180692 172915
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 4.30 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
Populacja 163.70 165 165 165 165 165
Koszty Utrzymania Rodziny 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
Koszty Utrzymania 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
Płaca Minimalna 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690.00 10400 10400 10400 10400 10900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210.00 4920 4920 4920 4920 5000
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 5.54 5.7 6 5.9 6 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 273.30 273 278 276 288 289
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.85 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3
Inflacja Żywności 5.30 6 6 6 4.2 4.8
Cpi Transport 247.48 249 251 257 262 263
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Międzybankowa 4.64 4.36 4.36 3.46 3.46 4.36
Podaż Pieniądza M2 12463.05 12700 12700 12700 12700 13500
Rezerwy Walutowe 32437.70 32400 32400 32400 33000 33500
Kredyty dla Sektora prywatnego 9568.77 11500 9846 10070 10389 12800
Stopa Depozytowa 6.66 5.61 5.61 6.66 6.66 5.61
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -105.40 -135 -135 -110 -60 -160
Saldo Obrotów Bieżących -1008.00 -150 -150 -150 -200 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
Import 328.31 385 400 310 395 400
Eksport 222.92 245 290 250 380 255
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1482.84 1330 1430 1430 1320 1500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1583.00 1850 1900 1900 1900 1900
Dług Zagraniczny 33.11 35 37 37 37 37
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 27.90 25.9 25.5 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.1 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Wydatki Rządowe 1597.68 1549 1547 1566 1566 1657
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.10 8.3 8.3 8.3 8 5.5
Produkcja w Górnictwie -2.10 -2 -2 -2 2.5 0.9
Produkcja Energii Elektrycznej 6662.00 4600 5700 6500 6800 5000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 19293.84 18313 18296 18519 18519 19595
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 69979 69914 70763 70763 74878
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9782.80 9950 9950 9950 9950 10550
Kredyt Konsumencki 11701.78 11571 11560 11872 12421 12380


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.