Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 87.63 87.42 87.7 87.98 88.26 88.83
Indeks Giełdowy 6237.97 6131 6005 5883 5763 5530

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Stopa Bezrobocia 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
Inflacja 6.29 6.8 6.5 5.3 5 5.4
Stopa Procentowa 4.75 5 5.5 5.5 6 6
Bilans Handlowy -241.40 -110 -75 -30 -30 -50
Saldo Obrotów Bieżących -5644.00 -4800 -5000 -5500 -5500 -7000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.3 -1.4 -1.5 -1.5 -1.8
Dług Publiczny do PKB 31.70 35.1 35.1 36.5 36.5 36.5
Budżet Państwa do PKB -5.35 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4 -7.4
Podatek Dochodowy Firmy 32.50 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.47 6.5 6.5 6.5 6.5 7
PKB 324.24 375 385 400 400 430
Pkb W Cenach Stałych 12072.46 12277 12394 12394 12394 12857
Produkt Narodowy Brutto 12821.19 12666 12786 12786 12786 13655
Środki Trwałe Brutto 9010.03 8805 8889 8889 8889 9596
PKB Per Capita 1625.67 1715 1730 1750 1750 1850
PKB Per Capita PPP 4818.10 5100 5200 5300 5300 5600
Rolnictwo w PKB 11540.50 11973 12291 12291 12291 13151
Budownictwo w PKB 9582.40 9390 10205 10205 10205 10920
Przemysł w PKB 27576.40 27768 29369 29369 29369 31425
Górnictwo w PKB 1873.50 1990 1995 1995 1995 2135
Administracja Publiczna w PKB 4342.40 4356 4625 4625 4625 4948
Usługi w PKB 164109.00 164041 174776 174776 174776 187010
Transport w PKB 12871.80 12924 13708 13708 13708 14668
Media w PKB 1761.10 1791 1876 1876 1876 2007

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.30 5.4 5.4 5.4 5.4 4.7
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 15100 15100 15100 15100 15100
Populacja 165.00 167 168 168 168 170
Płaca Minimalna 8100.00 10000 10000 10000 10000 10000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 6.29 6.8 6.5 5.3 5 5.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 312.38 312 324 321 326 338
Deflator Pkb 249.42 257 256 263 262 277
Wskaźnik Cen Importowych 240.50 245 248 250 250 260
Wskaźnik Cen Eksportowych 283.38 290 293 295 295 310
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.73 1.5 1 1 1 1
Inflacja Żywności 6.20 7 6 5.3 5.3 5
Cpi Transport 319.82 325 328 331 334 338

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 4.75 5 5.5 5.5 6 6
Stopa Międzybankowa 4.58 4.83 5.33 5.33 5.83 5.83
Podaż Pieniądza M2 16209.37 17000 17400 17700 17700 18500
Rezerwy Walutowe 44089.00 43886 43886 49194 49194 49194
Kredyty dla Sektora prywatnego 12157.91 12136 12314 12809 12948 13705
Stopa Depozytowa 5.05 5.3 5.8 5.8 6.3 6.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -241.40 -110 -75 -30 -30 -50
Saldo Obrotów Bieżących -5644.00 -4800 -5000 -5500 -5500 -7000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.3 -1.4 -1.5 -1.5 -1.8
Eksport 316.84 370 390 420 420 450
Import 558.28 480 465 450 450 500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1859.97 2000 2050 2200 2200 2300
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1510.00 2000 2000 2000 2000 2500
Dług Zagraniczny 44.20 46 46 45 45 40

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 31.70 35.1 35.1 36.5 36.5 36.5
Budżet Państwa do PKB -5.35 -7.6 -7.6 -7.4 -7.4 -7.4
Bilans Budżetu -150054.00 -248000 -255500 -263000 -263000 -275000
Wydatki Rządowe 1861.25 1813 1830 1830 1830 1982
Dochody Budżetu Państwa 351523.00 360000 365000 370000 370000 408000
Wydatki Budżetu Państwa 523190.00 608000 620500 633000 633000 683000
Wydatki Wojskowe 4335.00 3700 3700 3700 3700 3700

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 32.50 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Dóbr w Fabrykach 15.80 17 16 15 9 10
Produkcja w Górnictwie -8.60 3.5 4.8 3.8 2.1 3.5
Produkcja Energii Elektrycznej 5310.00 8300 6500 5200 6400 5500

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 22832.88 22035 22244 22244 22244 24317
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 68934 69587 69587 69587 73414
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7077.06 10000 10000 10000 10000 10800
Kredyt dla Sectora Prywatnego 12429.40 12800 13000 13382 13382 11500
Kredyt Konsumencki 15462.40 15326 15644 16318 16467 17460


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.