Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 84.24 83.82 84.23 84.66 85.08 85.94
Indeks Giełdowy 5530.07 5660 5608 5557 5507 5407
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.30 7.1 7.1 7.1 7.1 7
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
Inflacja 5.47 5.7 6 6.1 6.3 6.5
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Bilans Handlowy -148.60 -183 -174 -154 -135 -160
Saldo Obrotów Bieżących -1354.00 -3090 -2900 -1500 -150 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -3 -3 -3 -3 -2
Dług Publiczny do PKB 27.10 25.9 25.9 25.9 25.9 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.2
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.30 7.1 7.1 7.1 7.1 7
PKB 249.72 286 286 286 286 305
Pkb W Cenach Stałych 10224.38 10152 10152 10152 10152 10863
Produkt Narodowy Brutto 10690.64 10574 10574 10574 10574 11314
Środki Trwałe Brutto 7043.96 6456 6456 6456 7544 8072
Pkb Per Capita 1093.05 1253 1253 1253 1253 1336
Pkb Per Capita Ppp 3523.98 3715 3715 3715 3715 3715
Rolnictwo w PKB 10468.80 10836 11212 11212 11212 11997
Budownictwo w PKB 7359.50 7170 7882 7882 7882 8434
Przemysł w PKB 22427.00 21181 24019 24019 24019 25701
Górnictwo w PKB 1747.40 1749 1871 1871 1871 2002
Administracja Publiczna w PKB 3646.30 3600 3905 3905 3905 4179
Usługi w PKB 136914.00 136464 146635 146635 146635 156899
Transport w PKB 10920.80 10974 11696 11696 11696 12515
Media w PKB 150890.00 148008 161603 161603 161603 172915
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
Pracujący 60.80 58 57 57 58 57
Przeciętne Wynagrodzenia 13258.00 14200 14200 14200 14200 15100
Populacja 161.80 165 165 165 164 166
Koszty Utrzymania Rodziny 15100.00 12900 12900 12900 12900 13300
Koszty Utrzymania 8080.00 9800 9800 9800 9800 10000
Płaca Minimalna 8000.00 8000 8000 8000 8000 8000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 59.00 59 59 59 59 59
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 9690.00 9900 9690 10400 10400 10900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5210.00 4920 5210 4920 4920 5000
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 5.47 5.7 6 6.1 6.3 6.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 261.36 263 262 273 274 292
Deflator Pkb 219.37 231 231 231 231 244
Wskaźnik Cen Importowych 182.34 225 225 225 225 237
Wskaźnik Cen Eksportowych 211.90 231 231 231 231 246
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.08 0.73 0.43 0.62 0.6 0.3
Inflacja Żywności 5.44 7.7 5.6 5.9 6 4.8
Cpi Transport 236.23 233 239 246 249 265
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Podaż Pieniądza M0 1583.61 1413 1400 1391 1399 1517
Podaż Pieniądza M1 2554560.00 2246000 2265500 2273800 2280000 2285000
Stopa Międzybankowa 4.12 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Podaż Pieniądza M2 11553.61 11350 11550 11760 12700 13500
Podaż Pieniądza M3 1396923.40 1380000 1387000 1396000 1410000 1620000
Rezerwy Walutowe 32235.70 31100 31575 30778 32400 33500
Kredyty dla Sektora prywatnego 9108.65 9470 9780 10000 11500 12800
Stopa Depozytowa 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -148.60 -183 -174 -154 -135 -160
Saldo Obrotów Bieżących -1354.00 -3090 -2900 -1500 -150 -1800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -3 -3 -3 -3 -2
Eksport 233.67 224 227 229 235 240
Import 382.25 407 401 383 370 400
Terms of Trade 86.05 97.4 97.4 97.4 97.4 96.34
Rachunek kapitałowy 0.17 7.5 2.6 2.2 9.3 10.5
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1202.85 1198 1250 1285 1330 1500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1706.00 1850 1850 1850 1850 1900
Dług Zagraniczny 28.57 34 34 34 34 37
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 27.10 25.9 25.9 25.9 25.9 25.5
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.2
Bilans Budżetu -106845.00 -60000 -60000 -60000 -60000 -58000
Wydatki Rządowe 1446.22 1269 1269 1269 1549 1657
Dochody Budżetu Państwa 223195.00 285000 285000 285000 285000 299000
Wydatki Budżetu Państwa 317174.00 345000 345000 345000 345000 357000
Wydatki Wojskowe 3473.12 3890 3890 3890 3890 4020
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Dóbr w Fabrykach 29.10 10.5 12.6 9.8 8.3 5.5
Produkcja w Górnictwie -2.70 -0.7 -0.3 0.7 -2 0.9
Produkcja Energii Elektrycznej 5808.00 4850 4880 4970 5100 5500
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 17099.29 15801 15801 15801 18313 19595
Rozporządzalny Dochód Osobisty 65339.96 64640 64640 64640 69979 74878
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5004.60 6500 6500 6500 6500 6900
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9056.10 9430 9670 9860 9950 10550
Kredyt Konsumencki 10803.50 10327 10942 11075 11571 12380


Bangladesz - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.