Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2021-01
Indeks Giełdowy 1454 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.39 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.91 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Inflacja -3.6 2020-11
Stopa Procentowa 1 2020-12
Bilans Handlowy 1638 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -299 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 103 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 97607 2021-01
Śmierć koronawirusa 360 2021-01
Odzyskany koronawirus 93726 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.39 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.91 2020-09
PKB 38.57 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 3031 2020-09
Środki Trwałe Brutto 3728 2019-12
Pkb Per Capita 20913 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 45026 2019-12
Rolnictwo w PKB 8.83 2020-09
Budownictwo w PKB 235 2020-09
Przemysł w PKB 447 2020-09
Górnictwo w PKB 616 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 374 2020-09
Usługi w PKB 1650 2020-09
Transport w PKB 157 2020-09
Media w PKB 47.72 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Pracujący 569479 2020-09
Populacja 1.62 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 783 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -3.6 2020-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 96.7 2020-11
Deflator Pkb 112 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 95.5 2020-11
Cpi Transport 104 2020-11
Inflacja Żywności 2.2 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-12
Stopa Międzybankowa 2.23 2021-01
Podaż Pieniądza M0 598 2020-11
Podaż Pieniądza M2 12764 2020-11
Bilans Banków 206470 2020-10
Bilans Banku Centralnego 2976 2020-11
Rezerwy Walutowe 737 2020-11
Tempo Wzrostu Kredytów 5.61 2020-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 5312 2020-11
Podaż Pieniądza M1 3820 2020-11
Podaż Pieniądza M3 14063 2020-11
Stopa Reverse Repo 0.75 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1638 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -299 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 11116 2019-12
Import 9478 2019-12
Rezerwy Złota 4.67 2020-09
Rachunek kapitałowy 492 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 43 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 354 2019-12
Indeks Terroryzmu 2.4 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 103 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2019-12
Wydatki Rządowe 2096 2019-12
Dług Publiczny 13079 2020-09
Rating Kredytowy 35 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 3547 2020-12
Bilans Budżetu -601 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 2946 2020-12
Wydatki Wojskowe 1357 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 111 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 429 2018-12
Szybkość Internetu 7923 2017-03
Adresy IP 87840 2017-03
Index Konkurencyjności 65.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 45 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2019-12
Ranking Korupcji 77 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4857 2019-12
Kredyt Konsumencki 4696 2020-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.67 2020-09
Cena Benzyny 0.37 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 97607 2021-01
Śmierć koronawirusa 360 2021-01
Odzyskany koronawirus 93726 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.