Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2021-09
Indeks Giełdowy 1687 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.11 2021-03
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 145 2021-09
Inflacja 0.3 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2540329 2021-09
Stopa Procentowa 1 2021-08
Bilans Handlowy 1638 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1220 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 128 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.1 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Przypadki koronawirusa 274383 2021-09
Śmierć koronawirusa 1388 2021-09
Odzyskany koronawirus 260782 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.11 2021-03
PKB 38.47 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 3064 2021-03
Środki Trwałe Brutto 3728 2019-12
Pkb Per Capita 19019 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 40933 2020-12
Rolnictwo w PKB 9.22 2021-03
Budownictwo w PKB 233 2021-03
Przemysł w PKB 435 2021-03
Górnictwo w PKB 549 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 403 2021-03
Usługi w PKB 1741 2020-12
Transport w PKB 186 2021-03
Media w PKB 45.48 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Pracujący 565506 2021-03
Populacja 1.7 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 786 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 145 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2540329 2021-09
Przypadki koronawirusa 274383 2021-09
Śmierć koronawirusa 1388 2021-09
Odzyskany koronawirus 260782 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2021-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 97.1 2021-07
Deflator Pkb 112 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 95 2021-07
Cpi Transport 103 2021-07
Inflacja Żywności 0.1 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2021-08
Stopa Międzybankowa 1.56 2021-09
Podaż Pieniądza M0 596 2021-07
Podaż Pieniądza M2 13278 2021-07
Bilans Banków 212810 2021-05
Bilans Banku Centralnego 3919 2021-06
Rezerwy Walutowe 1440 2021-06
Tempo Wzrostu Kredytów 3.66 2021-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 5460 2021-06
Podaż Pieniądza M1 4408 2021-07
Podaż Pieniądza M3 14674 2021-07
Stopa Reverse Repo 0.75 2021-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1638 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1220 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 11116 2019-12
Import 9478 2019-12
Rezerwy Złota 4.67 2021-06
Rachunek kapitałowy 1468 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 172 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 111 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.4 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 128 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.1 2020-12
Wydatki Rządowe 2096 2019-12
Dług Publiczny 13465 2021-06
Rating Kredytowy 33 2021-09
Wydatki Budżetu Państwa 3547 2020-12
Bilans Budżetu -601 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 2946 2020-12
Wydatki Wojskowe 1405 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 111 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 290 2019-12
Szybkość Internetu 7923 2017-03
Adresy IP 87840 2017-03
Index Konkurencyjności 65.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 45 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2020-12
Ranking Korupcji 78 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4857 2019-12
Kredyt Konsumencki 4813 2021-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.83 2021-03
Cena Benzyny 0.37 2021-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.