Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2020-01
Indeks Giełdowy 1644 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.39 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.58 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-12
Inflacja 1.7 2019-11
Stopa Procentowa 2.25 2019-11
Bilans Handlowy -320 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -835 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.39 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.58 2019-09
PKB 37.75 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 3210 2019-09
Środki Trwałe Brutto 3371 2017-12
Pkb Per Capita 21439 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 41973 2018-12
Rolnictwo w PKB 8.89 2019-09
Budownictwo w PKB 234 2019-09
Przemysł w PKB 478 2019-09
Górnictwo w PKB 596 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 430 2019-06
Usługi w PKB 1806 2019-09
Transport w PKB 253 2019-09
Media w PKB 62 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-12
Pracujący 625119 2019-06
Populacja 1.57 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 538 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-11
Deflator Pkb 107 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97.4 2019-11
Cpi Transport 103 2019-11
Inflacja Żywności 2.5 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-11
Stopa Międzybankowa 2.67 2020-01
Podaż Pieniądza M0 550 2019-11
Podaż Pieniądza M2 11980 2019-11
Bilans Banków 205538 2019-11
Bilans Banku Centralnego 3128 2019-11
Rezerwy Walutowe 1357 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 2.6 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 5194 2019-10
Podaż Pieniądza M1 3524 2019-11
Podaż Pieniądza M3 13634 2019-11
Stopa Reverse Repo 2.25 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -320 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -835 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Eksport 6865 2018-12
Import 7185 2018-12
Rezerwy Złota 4.67 2019-12
Rachunek kapitałowy 1481 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 40 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10903 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.2 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2018-12
Wydatki Rządowe 1890 2017-12
Dług Publiczny 12045 2019-09
Rating Kredytowy 35 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 3687 2018-12
Bilans Budżetu -1316 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2372 2018-12
Wydatki Wojskowe 1357 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 647 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 429 2018-12
Szybkość Internetu 7923 2017-03
Adresy IP 87840 2017-03
Index Konkurencyjności 65.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 45 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2019-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4730 2017-12
Kredyt Konsumencki 4342 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.98 2019-09
Cena Benzyny 0.37 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.