Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2020-07
Indeks Giełdowy 1274 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.44 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-12
Inflacja -2.6 2020-05
Stopa Procentowa 1 2020-06
Bilans Handlowy 1094 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -299 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 26758 2020-07
Śmierć koronawirusa 87 2020-07
Odzyskany koronawirus 21948 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.44 2019-12
PKB 39.3 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 3205 2019-12
Środki Trwałe Brutto 3676 2018-12
Pkb Per Capita 21439 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 41973 2018-12
Rolnictwo w PKB 9.13 2019-12
Budownictwo w PKB 238 2019-12
Przemysł w PKB 484 2019-12
Górnictwo w PKB 613 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 333 2019-12
Usługi w PKB 1826 2019-12
Transport w PKB 248 2019-12
Media w PKB 35.22 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-12
Pracujący 620713 2019-12
Populacja 1.62 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 532 2019-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.6 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 96.4 2020-04
Deflator Pkb 112 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 94.1 2020-04
Cpi Transport 103 2020-04
Inflacja Żywności 3.5 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -2.1 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-06
Stopa Międzybankowa 2.25 2020-07
Podaż Pieniądza M0 635 2020-05
Podaż Pieniądza M2 12833 2020-05
Bilans Banków 14248 2020-05
Bilans Banku Centralnego 3154 2020-05
Rezerwy Walutowe 675 2020-05
Tempo Wzrostu Kredytów 5.1 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 5459 2020-05
Podaż Pieniądza M1 3970 2020-05
Podaż Pieniądza M3 14248 2020-05
Stopa Reverse Repo 0.75 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1094 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -299 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Eksport 11265 2018-12
Import 10170 2018-12
Rezerwy Złota 4.7 2020-03
Rachunek kapitałowy 492 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 30 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 354 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.2 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2019-12
Wydatki Rządowe 2101 2018-12
Dług Publiczny 12045 2019-12
Rating Kredytowy 35 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 3687 2018-12
Bilans Budżetu -1316 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2372 2018-12
Wydatki Wojskowe 1357 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 534 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 429 2018-12
Szybkość Internetu 7923 2017-03
Adresy IP 87840 2017-03
Index Konkurencyjności 65.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 45 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2019-12
Ranking Korupcji 77 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4766 2018-12
Kredyt Konsumencki 4458 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.91 2019-12
Cena Benzyny 0.37 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 26758 2020-07
Śmierć koronawirusa 87 2020-07
Odzyskany koronawirus 21948 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.