Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2020-10
Indeks Giełdowy 1448 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.59 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.9 2020-06
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-12
Inflacja -3.6 2020-08
Stopa Procentowa 1 2020-09
Bilans Handlowy 1094 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -299 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 79574 2020-10
Śmierć koronawirusa 311 2020-10
Odzyskany koronawirus 76143 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.59 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.9 2020-06
PKB 38.57 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2987 2020-06
Środki Trwałe Brutto 3676 2018-12
Pkb Per Capita 20913 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 45026 2019-12
Rolnictwo w PKB 8.65 2020-06
Budownictwo w PKB 234 2020-06
Przemysł w PKB 429 2020-06
Górnictwo w PKB 606 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 427 2020-06
Usługi w PKB 1815 2020-03
Transport w PKB 128 2020-06
Media w PKB 48.31 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-12
Pracujący 620713 2019-12
Populacja 1.62 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 532 2019-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -3.6 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 97.1 2020-08
Deflator Pkb 112 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 94.7 2020-08
Cpi Transport 103 2020-08
Inflacja Żywności 4.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-09
Stopa Międzybankowa 2.25 2020-10
Podaż Pieniądza M0 645 2020-07
Podaż Pieniądza M2 12910 2020-07
Bilans Banków 210187 2020-05
Bilans Banku Centralnego 3354 2020-07
Rezerwy Walutowe 672 2020-07
Tempo Wzrostu Kredytów 3.65 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 5336 2020-07
Podaż Pieniądza M1 3961 2020-07
Podaż Pieniądza M3 14219 2020-07
Stopa Reverse Repo 0.75 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1094 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -299 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Eksport 11265 2018-12
Import 10170 2018-12
Rezerwy Złota 4.7 2020-06
Rachunek kapitałowy 492 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 43 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 354 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.2 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2019-12
Wydatki Rządowe 2101 2018-12
Dług Publiczny 12327 2020-06
Rating Kredytowy 35 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 3687 2018-12
Bilans Budżetu -1316 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2372 2018-12
Wydatki Wojskowe 1357 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 534 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 429 2018-12
Szybkość Internetu 7923 2017-03
Adresy IP 87840 2017-03
Index Konkurencyjności 65.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 45 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2019-12
Ranking Korupcji 77 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4766 2018-12
Kredyt Konsumencki 4505 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.91 2019-12
Cena Benzyny 0.37 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 79574 2020-10
Śmierć koronawirusa 311 2020-10
Odzyskany koronawirus 76143 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.