Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2019-06
Indeks Giełdowy 1454 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.49 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.73 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.7 2017-12
Inflacja 1 2019-04
Stopa Procentowa 2.75 2019-05
Bilans Handlowy -320 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -835 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.49 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.73 2019-03
PKB 35.31 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3155 2019-03
Środki Trwałe Brutto 3371 2017-12
Pkb Per Capita 22112 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 43291 2017-12
Rolnictwo w PKB 8.93 2019-03
Budownictwo w PKB 235 2019-03
Przemysł w PKB 444 2019-03
Górnictwo w PKB 553 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 400 2019-03
Usługi w PKB 1857 2019-03
Transport w PKB 241 2019-03
Media w PKB 56.8 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2017-12
Pracujący 644824 2018-12
Populacja 1.5 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 538 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133 2019-04
Deflator Pkb 107 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 124 2019-04
Cpi Transport 139 2019-04
Inflacja Żywności 2.3 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-05
Stopa Międzybankowa 3.18 2019-06
Podaż Pieniądza M0 549 2019-04
Podaż Pieniądza M2 11513 2019-04
Bilans Banków 201156 2019-04
Bilans Banku Centralnego 2969 2019-04
Rezerwy Walutowe 918 2019-04
Tempo Wzrostu Kredytów 6.7 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 5131 2019-04
Podaż Pieniądza M1 3563 2019-04
Podaż Pieniądza M3 13410 2019-04
Stopa Reverse Repo 2.5 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -320 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -835 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Eksport 6865 2018-12
Import 7185 2018-12
Rezerwy Złota 4.7 2019-06
Rachunek kapitałowy 1481 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 40 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10903 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.88 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2018-12
Wydatki Rządowe 1890 2017-12
Dług Publiczny 11457 2019-03
Rating Kredytowy 60
Wydatki Budżetu Państwa 3687 2018-12
Bilans Budżetu -1316 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2372 2018-12
Wydatki Wojskowe 1357 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 647 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 428 2017-12
Szybkość Internetu 7923 2017-03
Adresy IP 87840 2017-03
Index Konkurencyjności 63.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 50 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4730 2017-12
Kredyt Konsumencki 4279 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.22 2019-03
Cena Benzyny 0.37 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.