Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2019-02
Indeks Giełdowy 1379 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.36 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.7 2017-12
Inflacja 2 2018-12
Stopa Procentowa 2.75 2019-01
Bilans Handlowy -263 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -522 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2017-12
Dług Publiczny do PKB 90.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -13.2 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.36 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-09
PKB 35.31 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3181 2018-09
Środki Trwałe Brutto 3043 2016-12
Pkb Per Capita 22112 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 43291 2017-12
Rolnictwo w PKB 8.87 2018-09
Budownictwo w PKB 231 2018-09
Przemysł w PKB 467 2018-09
Górnictwo w PKB 622 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 387 2018-09
Usługi w PKB 1805 2018-09
Transport w PKB 229 2018-09
Media w PKB 47.3 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2017-12
Pracujący 647655 2018-09
Populacja 1.5 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131 2018-12
Deflator Pkb 101 2016-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 2018-12
Cpi Transport 136 2018-12
Inflacja Żywności 1.1 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-01
Stopa Międzybankowa 3.95 2019-02
Podaż Pieniądza M0 536 2018-11
Podaż Pieniądza M2 10732 2018-11
Stopa Depozytowa 1 2015-12
Bilans Banków 192141 2018-11
Bilans Banku Centralnego 2425 2018-11
Rezerwy Walutowe 654 2018-11
Tempo Wzrostu Kredytów 9 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 5052 2018-11
Podaż Pieniądza M1 3362 2018-11
Podaż Pieniądza M3 12504 2018-11
Stopa Reverse Repo 2.5 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -263 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -522 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2017-12
Eksport 5781 2017-12
Import 6045 2017-12
Rezerwy Złota 4.7 2019-03
Rachunek kapitałowy 363 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 40 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 195 2017-12
Indeks Terroryzmu 3.88 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -13.2 2017-12
Wydatki Rządowe 1833 2016-12
Dług Publiczny 11501 2018-06
Rating Kredytowy 60
Wydatki Budżetu Państwa 3687 2018-12
Bilans Budżetu -1316 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2372 2018-12
Wydatki Wojskowe 1384 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-01
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 197 2016-12
Rejestracje nowych samochodów 428 2017-12
Szybkość Internetu 7923 2017-03
Adresy IP 87840 2017-03
Index Konkurencyjności 63.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 50 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4799 2016-12
Kredyt Konsumencki 4132 2018-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.35 2018-09
Cena Benzyny 0.37 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.