Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2021-04
Indeks Giełdowy 1480 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.51 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Inflacja -3 2021-02
Stopa Procentowa 1 2021-02
Bilans Handlowy 1638 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1220 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 128 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.1 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Przypadki koronawirusa 164110 2021-04
Śmierć koronawirusa 594 2021-04
Odzyskany koronawirus 150179 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.51 2020-12
PKB 38.57 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 3031 2020-12
Środki Trwałe Brutto 3728 2019-12
Pkb Per Capita 20913 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 45026 2019-12
Rolnictwo w PKB 8.89 2020-12
Budownictwo w PKB 233 2020-12
Przemysł w PKB 439 2020-12
Górnictwo w PKB 536 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 394 2020-12
Usługi w PKB 1741 2020-12
Transport w PKB 172 2020-12
Media w PKB 45.48 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Pracujący 563086 2020-12
Populacja 1.64 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 779 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -3 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 96.7 2021-01
Deflator Pkb 112 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 94.7 2021-01
Cpi Transport 103 2021-01
Inflacja Żywności 3.3 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2021-02
Stopa Międzybankowa 1.25 2021-04
Podaż Pieniądza M0 587 2021-02
Podaż Pieniądza M2 12949 2021-02
Bilans Banków 210434 2021-01
Bilans Banku Centralnego 3567 2021-02
Rezerwy Walutowe 1327 2021-02
Tempo Wzrostu Kredytów 5.41 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 5281 2021-02
Podaż Pieniądza M1 3935 2021-02
Podaż Pieniądza M3 14170 2021-02
Stopa Reverse Repo 0.75 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1638 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1220 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 11116 2019-12
Import 9478 2019-12
Rezerwy Złota 4.67 2020-12
Rachunek kapitałowy 1468 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 43 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 111 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.4 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 128 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.1 2020-12
Wydatki Rządowe 2096 2019-12
Dług Publiczny 13079 2020-12
Rating Kredytowy 35 2021-04
Wydatki Budżetu Państwa 3547 2020-12
Bilans Budżetu -601 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 2946 2020-12
Wydatki Wojskowe 1385 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 111 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 290 2019-12
Szybkość Internetu 7923 2017-03
Adresy IP 87840 2017-03
Index Konkurencyjności 65.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 45 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2020-12
Ranking Korupcji 78 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4857 2019-12
Kredyt Konsumencki 4737 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.77 2020-12
Cena Benzyny 0.37 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 164110 2021-04
Śmierć koronawirusa 594 2021-04
Odzyskany koronawirus 150179 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.