Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.1 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.7 2017-12
Inflacja 0.8 2018-09
Stopa Procentowa 2.5 2018-10
Bilans Handlowy -263 2017-12
Dług Publiczny do PKB 90.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2018-11
Indeks Giełdowy 1306 Punkty 2018-11
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.1 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 % 2018-06
PKB 35.31 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3225 Bhd Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 3043 Bhd Million 2016-12
Pkb Per Capita 22112 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 43291 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 8.87 Bhd Million 2018-06
Budownictwo w PKB 230 Bhd Million 2018-06
Przemysł w PKB 466 Bdt - Milion 2018-06
Górnictwo w PKB 592 Bhd Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 442 Bhd Million 2018-06
Usługi w PKB 1857 Bhd Million 2018-06
Transport w PKB 229 Bhd Million 2018-06
Media w PKB 44.5 Bhd Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 % 2017-12
Pracujący 650047 2018-06
Populacja 1.5 Milion 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 Punkty Indeksowe 2018-09
Deflator Pkb 101 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 136 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 0.7 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 3.68 % 2018-11
Podaż Pieniądza M0 524 Bhd Million 2018-09
Podaż Pieniądza M2 10703 Bhd Million 2018-09
Stopa Depozytowa 1 % 2015-12
Bilans Banków 192692 W Mln Usd 2018-09
Bilans Banku Centralnego 2362 Bhd Million 2018-09
Rezerwy Walutowe 559 Bhd Million 2018-09
Tempo Wzrostu Kredytów 10.1 % 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 4943 Bhd Million 2018-09
Podaż Pieniądza M1 3374 Bhd Million 2018-09
Podaż Pieniądza M3 12415 Bhd Million 2018-09
Stopa Reverse Repo 2.25 % 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -263 Bhd Million 2017-12
Eksport 5781 Bhd Million 2017-12
Import 6045 Bhd Million 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -522 Bhd Million 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 % 2017-12
Rezerwy Złota 4.7 Ton 2018-09
Rachunek kapitałowy 363 Bhd Million 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 40 BBL/D/1K 2018-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 195 Bhd Million 2017-12
Indeks Terroryzmu 3.67 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -13.2 % of GDP 2017-12
Wydatki Rządowe 1833 Bhd Million 2016-12
Dług Publiczny 11501 Bhd Million 2018-06
Rating Kredytowy 60
Wydatki Budżetu Państwa 3682 Bhd Million 2016-12
Bilans Budżetu -1505 Bhd Million 2016-12
Dochody Budżetu Państwa 2178 Bhd Million 2016-12
Wydatki Wojskowe 1384 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 197 Bhd Million 2016-12
Rejestracje nowych samochodów 428 Setki 2017-12
Szybkość Internetu 7923 KBps 2017-03
Adresy IP 87840 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 63.63 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 50 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 133 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 62 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4799 Bhd Million 2016-12
Kredyt Konsumencki 4058 Bhd Million 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.35 % 2018-09
Cena Benzyny 0.37 Usd / Litr 2018-10
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 29.46 mm 2015-12
Temperatura 18.37 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.