BAHRAJN - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 2018-03
Stopa Bezrobocia 4 2016-12
Inflacja 2.7 2018-07
Stopa Procentowa 2.25 2018-08
Bilans Handlowy -263 2017-12
Dług Publiczny do PKB 90.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2018-09
Indeks Giełdowy 1340 Punkty 2018-09
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.5 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 % 2018-03
PKB 35.31 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3044 Bhd Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 3043 Bhd Million 2016-12
Pkb Per Capita 22112 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 43291 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 23.94 Bhd Million 2017-12
Budownictwo w PKB 228 Bhd Million 2018-03
Przemysł w PKB 465 Bdt - Milion 2018-03
Górnictwo w PKB 484 Bhd Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 402 Bhd Million 2017-12
Usługi w PKB 1790 Bhd Million 2018-03
Transport w PKB 224 Bhd Million 2018-03
Media w PKB 42.4 Bhd Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 % 2016-12
Pracujący 650423 2018-03
Populacja 1.5 Milion 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133 Punkty Indeksowe 2018-07
Deflator Pkb 101 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 136 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 2.5 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 % 2018-08
Stopa Międzybankowa 3.58 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 585 Bhd Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 10629 Bhd Million 2018-06
Stopa Depozytowa 1 % 2015-12
Bilans Banków 188200 W Mln Usd 2018-06
Bilans Banku Centralnego 2711 Bhd Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 818 Bhd Million 2018-06
Tempo Wzrostu Kredytów 9.3 % 2018-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 4912 Bhd Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 3383 Bhd Million 2018-06
Podaż Pieniądza M3 12402 Bhd Million 2018-06
Stopa Reverse Repo 2 % 2018-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -263 Bhd Million 2017-12
Eksport 5781 Bhd Million 2017-12
Import 6045 Bhd Million 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -522 Bhd Million 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 % 2017-12
Rezerwy Złota 4.7 Ton 2018-06
Rachunek kapitałowy 363 Bhd Million 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 40 BBL/D/1K 2018-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 195 Bhd Million 2017-12
Indeks Terroryzmu 3.67 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -13.2 % of GDP 2017-12
Wydatki Rządowe 1833 Bhd Million 2016-12
Dług Publiczny 10662 Bhd Million 2018-03
Rating Kredytowy 60
Wydatki Budżetu Państwa 3682 Bhd Million 2016-12
Bilans Budżetu -1505 Bhd Million 2016-12
Dochody Budżetu Państwa 2178 Bhd Million 2016-12
Wydatki Wojskowe 1384 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 197 Bhd Million 2016-12
Rejestracje nowych samochodów 428 Setki 2017-12
Szybkość Internetu 7923 KBps 2017-03
Adresy IP 87840 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.54 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 44 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 133 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 66 2017-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4799 Bhd Million 2016-12
Kredyt Konsumencki 3933 Bhd Million 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.29 % 2018-06
Cena Benzyny 0.37 Usd / Litr 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 29.46 mm 2015-12
Temperatura 18.37 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.