Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.38 2020-04
Indeks Giełdowy 1313 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.44 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-12
Inflacja 0.1 2020-02
Stopa Procentowa 1 2020-03
Bilans Handlowy -320 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -835 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 723 2020-04
Śmierć koronawirusa 4 2020-04
Odzyskany koronawirus 451 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.44 2019-12
PKB 39.3 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 3205 2019-12
Środki Trwałe Brutto 3676 2018-12
Pkb Per Capita 21439 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 41973 2018-12
Rolnictwo w PKB 9.13 2019-12
Budownictwo w PKB 238 2019-12
Przemysł w PKB 484 2019-12
Górnictwo w PKB 613 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 333 2019-12
Usługi w PKB 1806 2019-09
Transport w PKB 248 2019-12
Media w PKB 35.22 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-12
Pracujący 620713 2019-12
Populacja 1.62 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 532 2019-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.6 2020-02
Deflator Pkb 107 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 96.1 2020-02
Cpi Transport 104 2020-02
Inflacja Żywności 2.1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-03
Stopa Międzybankowa 1.97 2020-04
Podaż Pieniądza M0 550 2020-01
Podaż Pieniądza M2 12278 2020-01
Bilans Banków 205185 2020-01
Bilans Banku Centralnego 3310 2020-01
Rezerwy Walutowe 1244 2020-01
Tempo Wzrostu Kredytów 1.7 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 5103 2020-01
Podaż Pieniądza M1 3531 2020-01
Podaż Pieniądza M3 14029 2020-01
Stopa Reverse Repo 2 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -320 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -835 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.9 2018-12
Eksport 6865 2018-12
Import 7185 2018-12
Rezerwy Złota 4.67 2019-12
Rachunek kapitałowy 1481 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 40 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10903 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.2 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 93.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.7 2019-12
Wydatki Rządowe 2101 2018-12
Dług Publiczny 12045 2019-12
Rating Kredytowy 35 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 3687 2018-12
Bilans Budżetu -1316 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2372 2018-12
Wydatki Wojskowe 1357 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 534 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 429 2018-12
Szybkość Internetu 7923 2017-03
Adresy IP 87840 2017-03
Index Konkurencyjności 65.38 2019-12
Ranking Konkurencyjności 45 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2019-12
Ranking Korupcji 77 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4766 2018-12
Kredyt Konsumencki 4310 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.98 2019-09
Cena Benzyny 0.37 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 723 2020-04
Śmierć koronawirusa 4 2020-04
Odzyskany koronawirus 451 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahrajn - Wskaźniki ekonomiczne.