Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Indeks Giełdowy 1892.33 1500 1500 1499 1470 1413

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.49 2 1.3 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.29 2 3 2.5 2.5 2.5
Stopa Bezrobocia 4.90 5.1 5.1 5.1 5.1 4.4
Inflacja 3.90 3.2 2.5 1.5 0.7 0.2
Stopa Procentowa 1.75 2.25 3 3.5 3.5 4
Bilans Handlowy 734.10 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących 978.50 -550 -550 -350 -350 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -6.5 -4 -4.5 -4.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 128.30 130 135 135 135 135
Budżet Państwa do PKB -35.00 -10 -10 -9 -9 -9
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.49 2 1.3 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.29 2 3 2.5 2.5 2.5
PKB 34.72 37 37 42 42 42
Pkb W Cenach Stałych 3218.04 3236 3266 3298 3298 3381
Środki Trwałe Brutto 3435.50 3521 3504 3539 3521 3609
PKB Per Capita 19257.43 21150 23000 21700 21700 21700
PKB Per Capita PPP 40933.35 45000 46500 45900 45900 45900
Rolnictwo w PKB 9.91 9.31 10.27 10.16 10.16 10.41
Budownictwo w PKB 240.12 238 243 246 246 252
Przemysł w PKB 447.11 448 459 458 458 470
Górnictwo w PKB 561.15 604 605 575 575 590
Administracja Publiczna w PKB 417.40 451 393 428 428 439
Usługi w PKB 1741.05 1785 1776 1793 1785 1829
Transport w PKB 218.65 193 220 224 224 230
Media w PKB 51.40 51.27 53.02 52.69 52.69 54

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 4.90 5.1 5.1 5.1 5.1 4.4
Pracujący 552068.00 735000 735000 735000 735000 735000
Populacja 1.70 1.81 1.81 1.89 1.89 1.89

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 3.90 3.2 2.5 1.5 0.7 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.30 100 99.94 98.86 101 99.06
Deflator Pkb 105.72 109 108 107 106 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 93.70 98.14 97.27 94.9 94.36 95.09
Cpi Transport 109.30 110 110 110 111 111
Inflacja Żywności 10.60 12 10 8 6 3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.75 2.25 3 3.5 3.5 4
Stopa Międzybankowa 2.60 3.1 3.85 4.35 4.35 4.6
Podaż Pieniądza M2 13493.00 13771 13771 14084 14084 14716
Tempo Wzrostu Kredytów 6.43 3 3 4 4 4
Kredyty dla Sektora prywatnego 5111.10 5569 5574 5475 5239 5612
Bilans Banku Centralnego 4382.00 3931 3931 4341 4341 4341
Bilans Banków 212045.80 225590 225590 235258 235258 235258
Rezerwy Walutowe 1242.40 1250 1250 1250 1250 1250

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 734.10 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących 978.50 -550 -550 -350 -350 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -6.5 -4 -4.5 -4.5 -4.5
Import 8760.00 8500 8500 9000 9000 9000
Eksport 9494.00 9000 9000 9500 9500 9500
Rachunek kapitałowy -636.70 -330 -330 250 250 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 661.60 350 350 500 500 500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 128.30 130 135 135 135 135
Budżet Państwa do PKB -35.00 -10 -10 -9 -9 -9
Wydatki Rządowe 3640.00 2103 2093 2114 3731 3824
Dług Publiczny 14566.80 12500 12500 12000 12000 12000
Wydatki Wojskowe 1405.00 1310 1310 1350 1350 1350
Bilans Budżetu -600.71 -1700 -1700 -1500 -1500 -1500
Dochody Budżetu Państwa 2560.00 2350 2350 2500 2500 2500
Wydatki Budżetu Państwa 3547.20 4100 4100 3800 3800 3800

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Podatek od Towarów i Usług 5.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Zmiany Zapasów 210.00 500 500 500 500 500
Rejestracje nowych samochodów 290.00 450 450 500 500 500

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 4731.90 4850 4827 4874 4850 4971
Kredyt Konsumencki 5540.20 4905 5096 5238 5679 5369
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.26 4.76 5.51 6.01 6.01 6.26
Cena Benzyny 0.37 0.38 0.4 0.41 0.42 0.42


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.