Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 1527.73 1480 1480 1500 1490 1500
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.84 2.4 2.2 2.9 3 3.1
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 4 4 4 4
Inflacja 1.30 2 2.5 2.7 2.5 3.1
Stopa Procentowa 2.50 2.25 2.25 2 2 2
Bilans Handlowy -320.30 -200 500 500 700 500
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Dług Publiczny do PKB 93.40 99 102 102 102 102
Budżet Państwa do PKB -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.84 2.4 2.2 2.9 3 3.1
PKB 37.75 39.3 40.5 40.5 40.5 40.5
Pkb W Cenach Stałych 3244.18 3238 3244 3224 3246 3329
Środki Trwałe Brutto 3371.00 3098 3104 3445 3469 3185
Pkb Per Capita 21438.60 22352 22790 22790 22790 22790
Pkb Per Capita Ppp 41973.30 43652 44002 44002 44002 44002
Rolnictwo w PKB 8.64 9.03 9.05 9.13 9.19 9.28
Budownictwo w PKB 238.86 235 235 240 242 241
Przemysł w PKB 456.98 475 476 454 457 489
Górnictwo w PKB 612.12 633 635 565 569 651
Administracja Publiczna w PKB 430.05 394 395 409 411 405
Usługi w PKB 1868.13 1837 1841 1898 1911 1889
Transport w PKB 245.96 233 234 246 248 240
Media w PKB 59.45 48.15 48.25 58.05 58.45 49.5
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 4 4 4 4
Populacja 1.57 1.6 1.63 1.63 1.63 1.63
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.30 2 2.5 2.7 2.5 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134.20 135 136 137 137 140
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.20 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.70 123 122 127 103 127
Cpi Transport 100.00 141 143 142 103 146
Inflacja Żywności 5.40 3.5 3.1 3.3 3 2.9
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.25 2.25 2 2 2
Stopa Międzybankowa 2.95 3.02 3.02 2.77 2.77 2.77
Podaż Pieniądza M2 11782.90 11610 11800 11925 12025 12025
Tempo Wzrostu Kredytów 5.60 8.3 10 10 11 11.2
Kredyty dla Sektora prywatnego 5205.00 6100 5219 5205 5327 6750
Rezerwy Walutowe 1044.10 920 1100 1300 1050 1200
Bilans Banku Centralnego 2935.30 2890 2990 3000 2790 2910
Bilans Banków 200616.50 203100 208000 210200 212700 215500
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -320.30 -200 500 500 700 500
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Import 7185.40 7200 6500 6500 6500 6500
Eksport 6865.10 7000 7200 7200 7200 7200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10902.70 8500 9700 9700 9700 9700
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 93.40 99 102 102 102 102
Budżet Państwa do PKB -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Wydatki Rządowe 1890.00 1866 1870 1932 1945 1918
Dług Publiczny 11293.40 12300 12800 12850 13000 13500
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Zmiany Zapasów 647.00 300 450 450 450 450
Rejestracje nowych samochodów 429.00 478 508 508 508 508
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 4729.70 4885 4895 4834 4867 5022
Kredyt Konsumencki 4336.90 4237 4278 4316 4416 4356
Cena Benzyny 0.37 0.34 0.33 0.32 0.31 0.33
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.07 5.07 5.07 4.82 4.82 4.82


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.