Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Indeks Giełdowy 1329.78 1325 1310 1294 1279 1248

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 1 0.6 0.8 0.8 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.44 -1.5 -0.9 2.2 2.2 2.5
Stopa Bezrobocia 3.90 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5
Inflacja 0.10 2.7 2.5 2.9 2.9 2.6
Stopa Procentowa 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Bilans Handlowy -320.30 700 700 700 700 700
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -550 -550 -550 -550 -580
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4 -4.4
Dług Publiczny do PKB 93.40 105 105 105 105 110
Budżet Państwa do PKB -4.70 -8.2 -8.2 -8.2 -10 -10
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 1 0.6 0.8 0.8 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.44 -1.5 -0.9 2.2 2.2 2.5
PKB 39.30 39.31 39.31 39.31 40.26 40.26
Pkb W Cenach Stałych 3204.91 3256 3237 3275 3275 3357
Środki Trwałe Brutto 3676.09 3649 3660 3757 3757 3851
Pkb Per Capita 21438.60 21810 21810 21810 21996 21996
Pkb Per Capita Ppp 41973.30 40473 44002 44002 40473 40328
Rolnictwo w PKB 9.13 8.58 8.85 9.09 9.09 9.31
Budownictwo w PKB 237.88 237 233 239 239 245
Przemysł w PKB 483.60 454 476 488 488 500
Górnictwo w PKB 613.00 583 593 609 609 624
Administracja Publiczna w PKB 333.48 415 345 354 354 363
Usługi w PKB 1805.73 1854 1798 1845 1845 1892
Transport w PKB 248.33 242 252 259 259 265
Media w PKB 35.22 59 61.72 63.36 63.36 64.95

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.90 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5
Populacja 1.62 1.73 1.73 1.73 1.81 1.81

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.10 2.7 2.5 2.9 2.9 2.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.60 102 102 102 102 105
Deflator Pkb 107.18 110 110 110 110 113
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 96.10 103 101 98.99 98.89 102
Cpi Transport 103.70 103 103 106 107 109
Inflacja Żywności 2.10 3.3 3 2.9 2.9 2.2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Stopa Międzybankowa 1.90 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Podaż Pieniądza M2 12278.00 12816 13138 13459 13780 14744
Tempo Wzrostu Kredytów 2.10 10 11 11.2 11.2 11.2
Kredyty dla Sektora prywatnego 5103.40 5202 5147 5252 5216 5383
Bilans Banku Centralnego 3309.60 3000 3190 3250 3250 3310
Bilans Banków 205185.00 210200 212700 215500 215500 220000
Rezerwy Walutowe 1243.50 1100 1350 1400 1210 1450

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -320.30 700 700 700 700 700
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -550 -550 -550 -550 -580
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4 -4.4
Import 7185.40 6500 6500 6500 6500 6800
Eksport 6865.10 7200 7200 7200 7200 7500
Rachunek kapitałowy 1481.40 -330 -330 -330 -330 -330
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10902.70 9700 9700 9700 9700 11000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 93.40 105 105 105 105 110
Budżet Państwa do PKB -4.70 -8.2 -8.2 -8.2 -10 -10
Wydatki Rządowe 2101.10 2085 2092 2147 2147 2201
Dług Publiczny 12045.40 12850 13000 13500 13500 14500
Wydatki Wojskowe 1357.00 1290 1290 1290 1290 1290
Bilans Budżetu -1315.60 -1640 -1640 -1640 -1640 -1640
Dochody Budżetu Państwa 2371.60 2350 2350 2350 2350 2350
Wydatki Budżetu Państwa 3687.20 3990 3990 3990 3990 3990

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Zmiany Zapasów 533.99 450 450 450 450 450
Rejestracje nowych samochodów 429.00 508 508 508 508 508

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Konsumpcyjne 4766.30 4731 4745 4871 4871 4993
Kredyt Konsumencki 4309.90 4271 4323 4391 4405 4500
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.98 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
Cena Benzyny 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.