Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Indeks Giełdowy 1454.97 1210 1150 1150 1150 1080
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.73 2.5 1.6 1.8 2 3.1
Stopa Bezrobocia 3.70 3.9 3.9 3.9 4 4
Inflacja 1.00 1.1 1.7 2.2 2.5 3.1
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Bilans Handlowy -320.30 -200 -200 -200 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -490 -490 -490 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 93.40 99 99 99 102 102
Budżet Państwa do PKB -11.70 -8.5 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.73 2.5 1.6 1.8 2 3.1
PKB 35.31 39.3 39.3 39.3 40.5 40.5
Pkb W Cenach Stałych 3154.91 3250 3231 3238 3244 3329
Środki Trwałe Brutto 3371.00 3068 3092 3098 3104 3185
Pkb Per Capita 22111.50 22352 22352 22352 22790 22790
Pkb Per Capita Ppp 43290.70 43652 43652 43652 44002 44002
Rolnictwo w PKB 8.93 8.94 9.01 9.03 9.05 9.28
Budownictwo w PKB 234.74 232 234 235 235 241
Przemysł w PKB 444.22 470 474 475 476 489
Górnictwo w PKB 553.03 623 632 633 635 651
Administracja Publiczna w PKB 399.81 446 393 394 395 405
Usługi w PKB 1857.22 1875 1834 1837 1841 1889
Transport w PKB 240.79 231 233 233 234 240
Media w PKB 56.80 45.06 48.06 48.15 48.25 49.5
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.70 3.9 3.9 3.9 4 4
Populacja 1.50 1.62 1.62 1.58 1.66 1.66
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.00 1.1 1.7 2.2 2.5 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133.30 134 134 134 137 138
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.6 0.4 0.1 0.4 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 123.50 120 121 122 127 125
Cpi Transport 138.80 137 139 139 142 144
Inflacja Żywności 2.30 1.7 3.2 3.5 3.1 2.9
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Stopa Międzybankowa 3.18 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
Podaż Pieniądza M2 11513.00 10755 10780 10800 10800 10900
Tempo Wzrostu Kredytów 6.70 10.3 10.3 10.4 10.4 11.2
Kredyty dla Sektora prywatnego 5131.10 5035 5022 5188 5195 5349
Rezerwy Walutowe 918.30 826 613 654 654 850
Bilans Banku Centralnego 2969.30 2680 2720 2790 2790 2910
Bilans Banków 201155.50 190800 190760 191000 191000 192500
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -320.30 -200 -200 -200 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -490 -490 -490 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5 -3.5
Import 7185.40 7200 7200 7200 6500 6500
Eksport 6865.10 7000 7000 7000 7200 7200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10902.70 275 275 275 310 310
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 93.40 99 99 99 102 102
Budżet Państwa do PKB -11.70 -8.5 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6
Wydatki Rządowe 1890.00 1848 1862 1866 1870 1918
Dług Publiczny 11457.00 11800 12000 12300 12300 13500
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Zmiany Zapasów 647.00 223 223 223 253 253
Rejestracje nowych samochodów 428.00 478 478 478 508 508
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 4729.70 4837 4876 4885 4895 5022
Kredyt Konsumencki 4279.30 3964 4123 4237 4278 4356
Cena Benzyny 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.22 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.