Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 1583.65 1480 1480 1500 1490 1500
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.84 2 2.2 2.9 3 3.1
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 4 4 4 4
Inflacja 1.90 2 2.5 2.7 2.5 3.1
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2 2 2
Bilans Handlowy -320.30 -200 500 500 700 500
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Dług Publiczny do PKB 93.40 99 102 102 102 102
Budżet Państwa do PKB -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.84 2 2.2 2.9 3 3.1
PKB 37.75 39.3 40.5 40.5 40.5 40.5
Pkb W Cenach Stałych 3244.18 3280 3207 3338 3342 3381
Środki Trwałe Brutto 3371.00 3416 3445 3469 3472 3522
Pkb Per Capita 21438.60 22352 22790 22790 22790 22790
Pkb Per Capita Ppp 41973.30 43652 44002 44002 44002 44002
Rolnictwo w PKB 8.64 9.27 9.13 8.89 8.9 9.56
Budownictwo w PKB 238.86 236 240 246 246 243
Przemysł w PKB 456.98 466 454 470 471 480
Górnictwo w PKB 612.12 611 565 630 630 630
Administracja Publiczna w PKB 430.05 443 409 443 443 456
Usługi w PKB 1868.13 1898 1883 1922 1924 1957
Transport w PKB 245.96 241 241 253 253 249
Media w PKB 59.45 59.79 56.16 61.17 61.23 61.64
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 4 4 4 4
Populacja 1.57 1.6 1.63 1.63 1.63 1.63
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.90 2 2.5 2.7 2.5 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.50 100 103 102 102 103
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97.32 98.31 103 103 101 101
Cpi Transport 102.52 100 103 103 103 103
Inflacja Żywności 4.30 3.5 3.1 3.3 3 2.9
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2 2 2
Stopa Międzybankowa 2.72 2.92 2.92 2.67 2.67 2.67
Podaż Pieniądza M2 11940.00 11810 11900 12025 12125 12225
Tempo Wzrostu Kredytów 3.50 4.1 10 10 11 11.2
Kredyty dla Sektora prywatnego 5194.20 5164 5205 5394 5326 5324
Rezerwy Walutowe 1357.40 920 1100 1300 1050 1200
Bilans Banku Centralnego 3043.30 2890 2990 3000 2790 2910
Bilans Banków 203711.50 203100 208000 210200 212700 215500
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -320.30 -200 500 500 700 500
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Import 7185.40 7200 6500 6500 6500 6500
Eksport 6865.10 7000 7200 7200 7200 7200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10902.70 8500 9700 9700 9700 9700
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 93.40 99 102 102 102 102
Budżet Państwa do PKB -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Wydatki Rządowe 1890.00 1915 1932 1945 1947 1975
Dług Publiczny 12045.40 12300 12800 12850 13000 13500
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Zmiany Zapasów 647.00 300 450 450 450 450
Rejestracje nowych samochodów 429.00 478 508 508 508 508
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 4729.70 4793 4834 4867 4872 4941
Kredyt Konsumencki 4341.60 4218 4316 4428 4473 4349
Cena Benzyny 0.37 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.98 5.07 5.07 4.82 4.82 4.82


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.