Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Indeks Giełdowy 1534.69 1210 1150 1150 1150 1080
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.73 2.1 2.4 2.2 2.9 3.1
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 3.9 4 4 4
Inflacja 0.20 1.7 2.2 2.5 2.7 3.1
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy -320.30 -200 -200 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -3.3 -3.3 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 93.40 99 99 102 102 102
Budżet Państwa do PKB -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.73 2.1 2.4 2.2 2.9 3.1
PKB 37.75 39.3 39.3 40.5 40.5 40.5
Pkb W Cenach Stałych 3154.91 3265 3313 3224 3246 3416
Środki Trwałe Brutto 3371.00 3442 3452 3445 3469 3559
Pkb Per Capita 21438.60 22352 22352 22790 22790 22790
Pkb Per Capita Ppp 41973.30 43652 43652 44002 44002 44002
Rolnictwo w PKB 8.93 9.63 9.37 9.13 9.19 9.66
Budownictwo w PKB 234.74 236 238 240 242 246
Przemysł w PKB 444.22 469 471 454 457 485
Górnictwo w PKB 553.03 635 617 565 569 636
Administracja Publiczna w PKB 399.81 396 447 409 411 461
Usługi w PKB 1857.22 1853 1917 1898 1911 1977
Transport w PKB 240.79 243 244 246 248 252
Media w PKB 56.80 63 60.42 58.05 58.45 62.29
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 3.9 4 4 4
Populacja 1.50 1.62 1.58 1.66 1.66 1.66
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.20 1.7 2.2 2.5 2.7 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133.00 134 134 137 137 138
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.4 0.1 0.4 0.5 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.00 121 122 127 103 125
Cpi Transport 100.00 139 139 142 103 144
Inflacja Żywności -0.50 3.2 3.5 3.1 3.3 2.9
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 3.07 3.1 3.1 2.85 2.85 3.1
Podaż Pieniądza M2 11832.00 11490 11510 11600 11625 11625
Tempo Wzrostu Kredytów 6.70 7.5 8.3 10 10.4 11.2
Kredyty dla Sektora prywatnego 5241.80 5047 5219 5205 5327 5380
Rezerwy Walutowe 1273.00 613 654 654 654 850
Bilans Banku Centralnego 2895.10 2720 2790 2790 2790 2910
Bilans Banków 203382.50 190760 191000 191000 191000 192500
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -320.30 -200 -200 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -3.3 -3.3 -2.6 -2.6 -2.6
Import 7185.40 7200 7200 6500 6500 6500
Eksport 6865.10 7000 7000 7200 7200 7200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10902.70 275 275 310 310 310
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 93.40 99 99 102 102 102
Budżet Państwa do PKB -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
Wydatki Rządowe 1890.00 1930 1935 1932 1945 1995
Dług Publiczny 11457.00 12000 12300 12300 12300 13500
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Zmiany Zapasów 647.00 223 223 253 253 253
Rejestracje nowych samochodów 428.00 478 478 508 508 508
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 4729.70 4829 4843 4834 4867 4993
Kredyt Konsumencki 4303.30 4143 4262 4316 4416 4394
Cena Benzyny 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.22 5.22 5.22 4.97 4.97 5.22


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.