Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Indeks Giełdowy 1467.81 1450 1433 1416 1400 1366

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.59 1.5 1 1 0.8 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.90 1.6 2.5 2.4 2.9 3
Stopa Bezrobocia 3.90 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1
Inflacja -1.50 -0.5 0.8 1.5 1.5 1.8
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 1094.30 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -298.60 -850 -850 -550 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -9 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Dług Publiczny do PKB 103.40 110 110 105 105 105
Budżet Państwa do PKB -4.70 -8.2 -10 -10 -10 -10
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.59 1.5 1 1 0.8 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.90 1.6 2.5 2.4 2.9 3
PKB 38.57 36 37 37 37 37
Pkb W Cenach Stałych 2987.48 3329 3256 3285 3282 3422
Środki Trwałe Brutto 3676.09 3185 3735 3768 3764 3274
Pkb Per Capita 20913.10 20500 21150 21150 21150 21150
Pkb Per Capita Ppp 45025.80 44500 45000 45000 45000 45000
Rolnictwo w PKB 8.65 9.28 9.28 9.36 9.35 9.54
Budownictwo w PKB 233.89 241 242 244 244 248
Przemysł w PKB 429.42 489 491 496 495 502
Górnictwo w PKB 605.89 651 623 628 628 669
Administracja Publiczna w PKB 427.28 405 339 342 341 417
Usługi w PKB 1815.41 1889 1855 1872 1870 1942
Transport w PKB 128.24 240 252 255 254 247
Media w PKB 48.31 49.5 35.78 36.1 36.07 50.89

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.90 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1
Populacja 1.62 1.73 1.81 1.81 1.81 1.81

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -1.50 -0.5 0.8 1.5 1.5 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.40 98.9 99.29 97.85 99.88 101
Deflator Pkb 111.70 111 113 113 113 113
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.30 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.40 95.72 96.77 94.29 103 97.44
Cpi Transport 101.80 102 104 105 103 104
Inflacja Żywności 4.20 2.5 2.5 2.1 1.9 2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Stopa Międzybankowa 2.25 3.77 2.25 2.25 2.25 4.02
Podaż Pieniądza M2 12820.00 13459 13780 14150 14422 14744
Tempo Wzrostu Kredytów 4.18 3.5 2.5 2.2 1.9 3
Kredyty dla Sektora prywatnego 5303.00 5221 5408 5516 5466 5377
Bilans Banku Centralnego 2859.20 3520 3623 3726 3828 3931
Bilans Banków 210186.70 215923 218340 220756 223173 225590
Rezerwy Walutowe 708.10 850 1000 1100 1250 1250

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 1094.30 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -298.60 -850 -850 -550 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -9 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Import 10170.00 7500 8500 8500 8500 8500
Eksport 11265.00 8000 9000 9000 9000 9000
Rachunek kapitałowy 491.70 -500 -500 -330 -330 -330
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 354.10 100 350 350 350 350

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 103.40 110 110 105 105 105
Budżet Państwa do PKB -4.70 -8.2 -10 -10 -10 -10
Wydatki Rządowe 2101.10 1918 2135 2154 2152 1972
Dług Publiczny 13079.40 13100 13000 12800 12100 12500
Wydatki Wojskowe 1357.00 1290 1310 1310 1310 1310
Bilans Budżetu -1315.60 -1640 -1700 -1700 -1700 -1700
Dochody Budżetu Państwa 2371.60 2100 2100 2350 2350 2350
Wydatki Budżetu Państwa 3687.20 3990 4100 4100 4100 4100

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Zmiany Zapasów 533.99 650 500 500 500 500
Rejestracje nowych samochodów 429.00 350 450 450 450 450

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 4766.30 5022 4843 4885 4881 5163
Kredyt Konsumencki 4596.70 4356 4365 4518 4565 4478
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.91 5.35 4.91 4.91 4.91 5.6
Cena Benzyny 0.37 0.33 0.33 0.32 0.3 0.32


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.