Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Indeks Giełdowy 1686.65 1558 1500 1499 1470 1413

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 1.5 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.11 2.9 3 2.5 2 3
Stopa Bezrobocia 4.90 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1
Inflacja 0.30 0.8 1.4 1.3 1.4 1.9
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 1638.10 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -1220.00 -550 -550 -550 -550 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 128.30 130 130 130 130 135
Budżet Państwa do PKB -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 1.5 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.11 2.9 3 2.5 2 3
PKB 38.47 37 37 37 37 42
Pkb W Cenach Stałych 3064.18 3119 3122 3141 3125 3216
Środki Trwałe Brutto 3728.20 3892 3274 3840 3821 3955
Pkb Per Capita 19018.55 21150 21150 21150 21150 21700
Pkb Per Capita Ppp 40933.35 45000 45000 45000 45000 45900
Rolnictwo w PKB 9.22 9.09 9.54 9.45 9.4 9.54
Budownictwo w PKB 233.45 241 248 239 238 247
Przemysł w PKB 435.15 460 502 446 444 466
Górnictwo w PKB 548.73 634 669 562 560 569
Administracja Publiczna w PKB 403.08 385 417 413 411 418
Usługi w PKB 1741.05 1709 1942 1793 1785 1847
Transport w PKB 185.84 162 247 190 190 182
Media w PKB 45.48 50.44 50.89 46.84 46.62 48.25

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 4.90 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1
Populacja 1.70 1.81 1.81 1.81 1.81 1.89

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 0.30 0.8 1.4 1.3 1.4 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 97.10 99.19 99.17 97.75 98.36 101
Deflator Pkb 111.97 113 114 113 114 116
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 95.00 102 96.23 95.63 96.43 98.06
Cpi Transport 102.70 103 106 104 105 108
Inflacja Żywności 0.10 1.9 2 2 2 2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Stopa Międzybankowa 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
Podaż Pieniądza M2 13476.00 13301 13457 13614 13771 14084
Tempo Wzrostu Kredytów 3.66 1.9 3 3 3 4
Kredyty dla Sektora prywatnego 5459.50 5457 5487 5419 5569 5651
Bilans Banku Centralnego 3919.10 3828 3931 3931 3931 4341
Bilans Banków 212810.10 223173 225590 225590 225590 235258
Rezerwy Walutowe 1439.60 1250 1250 1250 1250 1250

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 1638.10 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -1220.00 -550 -550 -550 -550 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Import 9478.00 8500 8500 8500 8500 9000
Eksport 11116.00 9000 9000 9000 9000 9500
Rachunek kapitałowy 1468.20 -330 -330 -330 -330 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 110.90 350 350 350 350 500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 128.30 130 130 130 130 135
Budżet Państwa do PKB -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
Wydatki Rządowe 2096.00 2188 1972 2159 2148 2224
Dług Publiczny 13464.80 12100 12500 12500 12500 12000
Wydatki Wojskowe 1405.00 1310 1310 1310 1310 1350
Bilans Budżetu -600.71 -1700 -1700 -1700 -1700 -1500
Dochody Budżetu Państwa 2946.49 2350 2350 2350 2350 2500
Wydatki Budżetu Państwa 3547.20 4100 4100 4100 4100 3800

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Zmiany Zapasów 111.00 500 500 500 500 500
Rejestracje nowych samochodów 290.00 450 450 450 450 500

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wydatki Konsumpcyjne 4856.70 5070 5163 5002 4978 5152
Kredyt Konsumencki 4812.90 4730 4478 4922 4909 5005
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.83 4.83 5.6 4.83 4.83 4.83
Cena Benzyny 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.