Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Indeks Giełdowy 1513.99 1483 1466 1448 1431 1397

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 1.5 1.5 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.51 2.4 2.9 3 2.5 3
Stopa Bezrobocia 4.90 5.6 5.6 5.6 5.1 5.1
Inflacja -2.00 0.2 0.8 1.4 1.3 1.9
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 1638.10 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -1220.00 -850 -550 -550 -550 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 128.30 130 130 130 130 135
Budżet Państwa do PKB -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 1.5 1.5 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.51 2.4 2.9 3 2.5 3
PKB 38.57 37 37 37 37 42
Pkb W Cenach Stałych 3031.02 3473 3059 3422 3122 3215
Środki Trwałe Brutto 3728.20 3821 3818 3274 3840 3955
Pkb Per Capita 20913.10 21150 21150 21150 21150 21700
Pkb Per Capita Ppp 45025.80 45000 45000 45000 45000 45900
Rolnictwo w PKB 8.89 9.41 8.86 9.54 9.09 9.37
Budownictwo w PKB 232.80 241 240 248 242 249
Przemysł w PKB 439.26 477 440 502 461 475
Górnictwo w PKB 536.10 551 620 669 634 654
Administracja Publiczna w PKB 393.78 401 438 417 385 397
Usługi w PKB 1741.05 1844 1677 1942 1700 1751
Transport w PKB 171.81 232 131 247 162 167
Media w PKB 45.48 43.97 49.47 50.89 49.15 50.63

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.90 5.6 5.6 5.6 5.1 5.1
Populacja 1.64 1.81 1.81 1.81 1.81 1.89

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja -2.00 0.2 0.8 1.4 1.3 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 96.50 97.12 96.59 145 99.17 101
Deflator Pkb 111.97 110 112 113 114 116
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 94.40 94.66 93.09 132 96.23 98.06
Cpi Transport 103.10 102 103 151 106 108
Inflacja Żywności -2.20 2.1 1.9 2 2 2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Stopa Międzybankowa 1.33 2.23 2.23 4.02 2.23 2.23
Podaż Pieniądza M2 12949.00 13144 13301 13457 13614 14084
Tempo Wzrostu Kredytów 5.41 2.2 1.9 3 3 4
Kredyty dla Sektora prywatnego 5280.70 5516 5457 5487 5413 5651
Bilans Banku Centralnego 3566.80 3726 3828 3931 3931 4341
Bilans Banków 210434.50 220756 223173 225590 225590 235258
Rezerwy Walutowe 1327.10 1100 1250 1250 1250 1250

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 1638.10 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -1220.00 -850 -550 -550 -550 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Import 9478.00 8500 8500 8500 8500 9000
Eksport 11116.00 9000 9000 9000 9000 9500
Rachunek kapitałowy 1468.20 -500 -330 -330 -330 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 110.90 350 350 350 350 500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 128.30 130 130 130 130 135
Budżet Państwa do PKB -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
Wydatki Rządowe 2096.00 2148 2146 1972 2159 2224
Dług Publiczny 13079.40 12800 12100 12500 12500 12000
Wydatki Wojskowe 1385.00 1310 1310 1310 1310 1350
Bilans Budżetu -600.71 -1700 -1700 -1700 -1700 -1500
Dochody Budżetu Państwa 2946.49 2100 2350 2350 2350 2500
Wydatki Budżetu Państwa 3547.20 4100 4100 4100 4100 3800

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Zmiany Zapasów 111.00 500 500 500 500 500
Rejestracje nowych samochodów 290.00 450 450 450 450 500

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 4856.70 4978 4973 5163 5002 5152
Kredyt Konsumencki 4737.20 4518 4574 4478 4836 4982
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.77 4.67 4.67 5.6 4.67 4.67
Cena Benzyny 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.