Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Indeks Giełdowy 1286.33 1271 1256 1241 1227 1197

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.24 2.5 1.5 1 1 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 -0.9 1.6 2.5 2.4 3
Stopa Bezrobocia 3.90 4.3 4.3 4.5 4.4 4.5
Inflacja -2.60 -2.5 -0.5 0.8 1.5 1.8
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 1094.30 700 700 700 700 700
Saldo Obrotów Bieżących -298.60 -850 -850 -550 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -9 -9 -6.5 -6.5 -6.5
Dług Publiczny do PKB 93.40 110 110 105 105 105
Budżet Państwa do PKB -4.70 -8.2 -8.2 -10 -10 -10
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.24 2.5 1.5 1 1 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 -0.9 1.6 2.5 2.4 3
PKB 38.57 33 33 37 37 37
Pkb W Cenach Stałych 3133.16 3237 3256 3285 3282 3354
Środki Trwałe Brutto 3676.09 3660 3735 3768 3764 3847
Pkb Per Capita 20913.10 20500 20500 21150 21150 21150
Pkb Per Capita Ppp 45025.80 44002 44002 44002 40473 40328
Rolnictwo w PKB 9.13 8.85 9.28 9.36 9.35 9.55
Budownictwo w PKB 235.51 233 242 244 244 249
Przemysł w PKB 465.36 478 491 496 495 506
Górnictwo w PKB 537.74 619 623 628 628 641
Administracja Publiczna w PKB 333.48 358 339 342 341 349
Usługi w PKB 1815.41 1861 1855 1872 1870 1911
Transport w PKB 226.18 264 252 255 254 260
Media w PKB 42.90 36.69 35.78 36.1 36.07 36.86

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.90 4.3 4.3 4.5 4.4 4.5
Populacja 1.62 1.73 1.73 1.81 1.81 1.81

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -2.60 -2.5 -0.5 0.8 1.5 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 97.00 97.4 98.9 99.29 98.46 101
Deflator Pkb 111.70 109 111 113 113 113
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97.10 95.62 95.72 96.77 95.51 97.44
Cpi Transport 103.20 98.22 102 104 105 104
Inflacja Żywności 5.20 3 2.9 2.9 2.9 2.2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Stopa Międzybankowa 2.30 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Podaż Pieniądza M2 12833.00 13138 13459 13780 13780 14744
Tempo Wzrostu Kredytów 5.10 0.5 1.2 1.5 2.2 3
Kredyty dla Sektora prywatnego 5458.70 5147 5221 5408 5590 5377
Bilans Banku Centralnego 3154.30 3190 3250 3250 3250 3310
Bilans Banków 14247.90 212700 215500 215500 215500 220000
Rezerwy Walutowe 674.90 1350 1400 1210 1210 1450

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 1094.30 700 700 700 700 700
Saldo Obrotów Bieżących -298.60 -850 -850 -550 -550 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.90 -9 -9 -6.5 -6.5 -6.5
Import 10170.00 6500 6500 6500 6500 6800
Eksport 11265.00 7200 7200 7200 7200 7500
Rachunek kapitałowy 491.70 -330 -330 -330 -330 -330
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 354.10 9700 9700 9700 9700 11000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 93.40 110 110 105 105 105
Budżet Państwa do PKB -4.70 -8.2 -8.2 -10 -10 -10
Wydatki Rządowe 2101.10 2092 2135 2154 2152 2199
Dług Publiczny 12045.40 13000 13500 13500 13500 14500
Wydatki Wojskowe 1357.00 1290 1290 1290 1290 1290
Bilans Budżetu -1315.60 -1640 -1640 -1640 -1640 -1640
Dochody Budżetu Państwa 2371.60 2350 2350 2350 2350 2350
Wydatki Budżetu Państwa 3687.20 3990 3990 3990 3990 3990

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Zmiany Zapasów 533.99 450 450 450 450 450
Rejestracje nowych samochodów 429.00 508 508 508 508 508

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 4766.30 4745 4843 4885 4881 4988
Kredyt Konsumencki 4458.40 4323 4365 4518 4565 4496
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91
Cena Benzyny 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.