Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Indeks Giełdowy 1474.02 1453 1436 1419 1402 1369

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.39 1 1.5 1.5 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.91 2.5 2.4 2.9 3 3
Stopa Bezrobocia 4.90 4.1 4.1 4.1 4.1 4
Inflacja -2.70 2.1 1.5 1.5 1.8 1.8
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy 1638.10 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -298.60 -850 -850 -550 -550 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 128.30 130 130 130 130 135
Budżet Państwa do PKB -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.39 1 1.5 1.5 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.91 2.5 2.4 2.9 3 3
PKB 38.57 37 37 37 37 42
Pkb W Cenach Stałych 3030.89 3473 3059 3119 3122 3215
Środki Trwałe Brutto 3728.20 3821 3818 3836 3840 3955
Pkb Per Capita 20913.10 21150 21150 21150 21150 21700
Pkb Per Capita Ppp 45025.80 45000 45000 45000 45000 45900
Rolnictwo w PKB 8.83 9.41 8.86 9.09 9.09 9.37
Budownictwo w PKB 234.60 241 240 241 242 249
Przemysł w PKB 447.29 477 440 460 461 475
Górnictwo w PKB 616.02 551 620 634 634 654
Administracja Publiczna w PKB 374.14 401 438 385 385 397
Usługi w PKB 1650.10 1844 1677 1698 1700 1751
Transport w PKB 156.99 232 131 162 162 167
Media w PKB 47.72 43.97 49.47 49.1 49.15 50.63

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.90 4.1 4.1 4.1 4.1 4
Populacja 1.64 1.81 1.81 1.81 1.81 1.89

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -2.70 2.1 1.5 1.5 1.8 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 96.70 101 97.85 99.88 99.56 101
Deflator Pkb 111.97 114 114 114 114 116
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 94.70 98.02 94.29 103 96.61 98.35
Cpi Transport 103.00 106 105 103 106 108
Inflacja Żywności 3.30 2.5 2.1 1.9 2 2

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Stopa Międzybankowa 1.94 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
Podaż Pieniądza M2 12840.00 13780 14150 14422 14744 16032
Tempo Wzrostu Kredytów 6.80 2.5 2.2 1.9 3 4
Kredyty dla Sektora prywatnego 5326.90 5408 5516 5457 5472 5636
Bilans Banku Centralnego 3025.10 3623 3726 3828 3931 4341
Bilans Banków 207353.50 218340 220756 223173 225590 235258
Rezerwy Walutowe 732.00 1000 1100 1250 1250 1250

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 1638.10 500 500 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących -298.60 -850 -850 -550 -550 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Import 9478.00 8500 8500 8500 8500 9000
Eksport 11116.00 9000 9000 9000 9000 9500
Rachunek kapitałowy 491.70 -500 -500 -330 -330 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 354.10 350 350 350 350 500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 128.30 130 130 130 130 135
Budżet Państwa do PKB -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
Wydatki Rządowe 2096.00 2148 2146 2157 2159 2224
Dług Publiczny 13079.40 13000 12800 12100 12500 12000
Wydatki Wojskowe 1357.00 1310 1310 1310 1310 1350
Bilans Budżetu -600.71 -1700 -1700 -1700 -1700 -1500
Dochody Budżetu Państwa 2946.49 2100 2100 2350 2350 2500
Wydatki Budżetu Państwa 3547.20 4100 4100 4100 4100 3800

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Zmiany Zapasów 111.00 500 500 500 500 500
Rejestracje nowych samochodów 290.00 450 450 450 450 500

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 4856.70 4978 4973 4998 5002 5152
Kredyt Konsumencki 4717.30 4518 4574 4730 4836 4982
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.77 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
Cena Benzyny 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


Bahrajn - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.