Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2017-12
Stopa Bezrobocia 10.1 2017-12
Inflacja 2 2018-12
Stopa Procentowa 4 2019-02
Bilans Handlowy -586 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -639 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 67.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2017-12
PKB 12.16 2017-12
Pkb Per Capita 26539 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27718 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.1 2017-12
Populacja 0.38 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-02
Podaż Pieniądza M0 307 2018-09
Stopa Depozytowa 1.24 2016-12
Rezerwy Walutowe 1182 2018-12
Podaż Pieniądza M1 2712 2018-09
Podaż Pieniądza M2 6715 2018-09
Podaż Pieniądza M3 7098 2018-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -586 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -639 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.5 2018-12
Eksport 146 2018-09
Import 732 2018-09
Przyjazdy Turystów 400 2018-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 67.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -5.8 2017-12
Rating Kredytowy 65
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.9 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.9 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 7933 2017-03
Adresy IP 80351 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 65 2018-12
Ranking Korupcji 29 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 118 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5887 2018-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.05 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 391 2018-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahamas - Wskaźniki ekonomiczne.