Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 10.1 2017-12
Inflacja 3.6 2019-02
Stopa Procentowa 4 2019-07
Bilans Handlowy -499 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 32.6 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 64.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-12
PKB 12.16 2017-12
Pkb Per Capita 27484 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 28705 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.1 2017-12
Populacja 0.39 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.6 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-07
Podaż Pieniądza M0 322 2019-06
Stopa Depozytowa 0.85 2018-12
Rezerwy Walutowe 1563 2019-06
Podaż Pieniądza M1 3004 2019-06
Podaż Pieniądza M2 7027 2019-06
Podaż Pieniądza M3 7429 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -499 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 32.6 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.5 2018-12
Eksport 146 2019-03
Import 645 2019-03
Przyjazdy Turystów 589 2019-05
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.3 2018-12
Rating Kredytowy 65
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 0 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.9 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 7933 2017-03
Adresy IP 80351 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 65 2018-12
Ranking Korupcji 29 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 118 2018-12
Konsument Ostatni okres
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5846 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.96 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 413 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Bahamas - Wskaźniki ekonomiczne.