Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.4 1.8 1.8 1.8 1.8
Stopa Bezrobocia 10.70 12.75 13 13 13 13
Inflacja 2.90 3.1 2.9 2.6 2.4 2.4
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 3.5 3.5
Bilans Handlowy -538.50 -635 -635 -635 -635 -630
Saldo Obrotów Bieżących -5.10 -400 -400 -400 -400 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -11 -9 -9 -9 -9
Dług Publiczny do PKB 64.60 76 70 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.30 -6.6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.4 1.8 1.8 1.8 1.8
PKB 12.16 13 13.6 13.6 13.6 13.6
Pkb Per Capita 27484.38 26900 27100 27100 27100 27100
Pkb Per Capita Ppp 28705.28 27850 28000 28000 28000 28000
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 10.70 12.75 13 13 13 13
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.90 3.1 2.9 2.6 2.4 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.10 109 109 111 111 111
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 3.5 3.5
Stopa Depozytowa 0.85 0.85 0.85 0.85 0.35 0.35
Rezerwy Walutowe 1545.10 1960 1960 1960 1960 1980
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -538.50 -635 -635 -635 -635 -630
Saldo Obrotów Bieżących -5.10 -400 -400 -400 -400 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -11 -9 -9 -9 -9
Import 789.90 780 780 780 780 785
Eksport 251.40 145 145 145 145 155
Przyjazdy Turystów 650.40 610 750 680 690 610
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 64.60 76 70 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.30 -6.6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 9.80 9.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.92 11.92 11.92 11.92 11.42 11.42


Bahamas - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.