Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.8 1.8 1.8 1.8 2
Stopa Bezrobocia 10.70 13 13 13 13 12
Inflacja 1.80 2.3 2.6 2.4 2.3 2.2
Stopa Procentowa 4.00 4 4 3.5 3.5 3.5
Bilans Handlowy -573.10 -550 -570 -580 -630 -615
Saldo Obrotów Bieżących -116.20 -400 -400 -400 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -9 -9 -9 -9 -10
Dług Publiczny do PKB 64.60 70 70 70 70 65
Budżet Państwa do PKB -3.30 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5.1
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.8 1.8 1.8 1.8 2
PKB 12.42 13.6 13.6 13.6 13.6 13.8
Pkb Per Capita 32217.87 32600 32600 32600 32600 33000
Pkb Per Capita Ppp 28705.28 28000 28000 28000 28000 28000
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 10.70 13 13 13 13 12
Populacja 0.39 0.39 0.39 0.39 0.41 0.42
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.80 2.3 2.6 2.4 2.3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.80 111 111 111 111 114
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.00 4 4 3.5 3.5 3.5
Stopa Depozytowa 0.85 0.85 0.85 0.35 0.35 0.35
Rezerwy Walutowe 1646.51 1960 1960 1960 1980 1980
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -573.10 -550 -570 -580 -630 -615
Saldo Obrotów Bieżących -116.20 -400 -400 -400 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -9 -9 -9 -9 -10
Import 681.90 710 800 760 785 790
Eksport 108.80 160 230 180 155 175
Przyjazdy Turystów 349.40 750 680 550 610 750
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 64.60 70 70 70 70 65
Budżet Państwa do PKB -3.30 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5.1
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.73 12.73 12.73 12.23 12.23 12.23


Bahamas - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.