Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.00 1 1 1 1 1

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 -4.5 -4.5 1 1 1
Stopa Bezrobocia 9.50 13 13 12 12 12
Inflacja 1.43 1 1.3 1.5 1.6 1.8
Stopa Procentowa 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Handlowy -590.00 -580 -630 -585 -585 -615
Saldo Obrotów Bieżących 231.60 -400 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -9 -9 -10 -10 -10
Dług Publiczny do PKB 66.80 75 75 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -1.70 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 -4.5 -4.5 1 1 1
PKB 12.83 11.7 11.7 12.6 12.6 12.6
Pkb Per Capita 27477.96 27000 27000 27200 27200 27200
Pkb Per Capita Ppp 35782.80 33650 33650 34000 34000 34000

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 9.50 13 13 12 12 12
Populacja 0.38 0.39 0.41 0.41 0.41 0.42

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.43 1 1.3 1.5 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.70 -0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.50 110 110 110 110 112

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Stopa Depozytowa 0.59 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Rezerwy Walutowe 1770.44 1960 1980 1980 1980 1980

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -590.00 -580 -630 -585 -585 -615
Saldo Obrotów Bieżących 231.60 -400 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -9 -9 -10 -10 -10
Import 703.70 760 785 750 750 790
Eksport 113.70 180 155 165 165 175
Przyjazdy Turystów 302.10 350 590 620 650 720

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 66.80 75 75 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -1.70 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.38 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55


Bahamas - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.