Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.4 1.4 1.8 1.8 1.8
Stopa Bezrobocia 10.10 11 12.75 13 13 13
Inflacja 3.60 3.4 3.1 2.9 2.6 2.4
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 3.5
Bilans Handlowy -498.90 -640 -635 -635 -635 -630
Saldo Obrotów Bieżących 32.60 -375 -400 -400 -400 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -11 -11 -9 -9 -9
Dług Publiczny do PKB 64.60 76 76 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.30 -6.6 -6.6 -6.3 -6.3 -6.3
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.4 1.4 1.8 1.8 1.8
PKB 12.16 13 13 13.6 13.6 13.6
Pkb Per Capita 27484.38 26900 26900 27100 27100 27100
Pkb Per Capita Ppp 28705.28 27850 27850 28000 28000 28000
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 10.10 11 12.75 13 13 13
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.60 3.4 3.1 2.9 2.6 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.07 110 109 111 111 112
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 3.5
Stopa Depozytowa 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Rezerwy Walutowe 1563.00 1960 1960 1960 1960 1980
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -498.90 -640 -635 -635 -635 -630
Saldo Obrotów Bieżących 32.60 -375 -400 -400 -400 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.50 -11 -11 -9 -9 -9
Import 645.10 765 780 780 780 785
Eksport 146.10 125 145 145 145 155
Przyjazdy Turystów 589.10 590 610 750 680 680
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 64.60 76 76 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.30 -6.6 -6.6 -6.3 -6.3 -6.3
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 0.00 0 0 0 0 0
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 9.80 9.8 9.8 10.8 10.8 10.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96


Bahamas - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.