Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.69 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-12
Inflacja 2.8 2020-12
Stopa Procentowa 6.25 2020-12
Bilans Handlowy 56544 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -806 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2019-12
Przypadki koronawirusa 226549 2021-01
Śmierć koronawirusa 2983 2021-01
Odzyskany koronawirus 213773 2021-01

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2020-09
PKB 48.05 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 64709 2020-11
Środki Trwałe Brutto 2974 2020-03
Pkb Per Capita 5880 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14404 2019-12
Rolnictwo w PKB 182 2020-03
Budownictwo w PKB 250 2020-03
Przemysł w PKB 356 2020-03
Górnictwo w PKB 2402 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 158 2020-03
Usługi w PKB 540 2020-03
Transport w PKB 809 2020-03
Media w PKB 36.8 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 75956 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-12
Pracujący 4938 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 252 2019-12
Płaca Minimalna 250 2020-01
Populacja 10 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 704 2020-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 631 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 165 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 127 2017-12
Inflacja Żywności 5 2020-12
Deflator Pkb 92.5 2020-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 0.8 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -29.1 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 2020-12
Podaż Pieniądza M0 10165 2020-11
Podaż Pieniądza M2 18614 2020-11
Stopa Depozytowa 9.69 2019-12
Rezerwy Walutowe 6491 2020-09
Podaż Pieniądza M1 16232 2020-11
Podaż Pieniądza M3 27147 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 56544 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -806 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2019-12
Eksport 2686454 2020-09
Import 2629911 2020-09
Rachunek kapitałowy 1157 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 653 2020-09
Dług Zagraniczny 15840363 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1284 2020-09
Rezerwy Złota 0 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 148 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.3 2019-12
Przyjazdy Turystów 30950 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 22241 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 22163 2020-11
Rating Kredytowy 48 2021-01
Bilans Budżetu 78.4 2020-11
Wydatki Rządowe 1901 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 29.9 2019-12
Wydatki Wojskowe 1624 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -4.7 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.2 2019-12
Szybkość Internetu 5672 2017-03
Adresy IP 319679 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 1214093 2019-12
Zmiany Zapasów 256 2020-03
Index Konkurencyjności 62.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 58 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.3 2020-12
Produkcja w Górnictwie -6.6 2020-11

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.4 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 11227 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 57035 2019-12
Cena Benzyny 0.53 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 226549 2021-01
Śmierć koronawirusa 2983 2021-01
Odzyskany koronawirus 213773 2021-01
Łóżka OIOM 354 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Azerbejdżan - Wskaźniki ekonomiczne.