Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.69 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Inflacja 2.6 2019-12
Stopa Procentowa 7.5 2019-12
Bilans Handlowy 2008165 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 941 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-09
PKB 46.94 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 72852 2019-11
Środki Trwałe Brutto 3513 2019-06
Pkb Per Capita 5769 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16011 2018-12
Rolnictwo w PKB 509 2019-06
Budownictwo w PKB 500 2019-06
Przemysł w PKB 329 2019-06
Górnictwo w PKB 2425 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 124 2019-06
Usługi w PKB 648 2019-06
Transport w PKB 893 2019-06
Media w PKB 31.6 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 75956 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Pracujący 4879 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 254 2018-12
Płaca Minimalna 143 2019-12
Populacja 9.9 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 940 2018-12
Koszty Utrzymania 865 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.5 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 614 2019-10
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 666 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 554 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 341 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 163 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 127 2017-12
Inflacja Żywności 3.8 2019-12
Deflator Pkb 98.8 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.1 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 2019-12
Podaż Pieniądza M0 8827 2019-11
Podaż Pieniądza M2 16663 2019-11
Stopa Depozytowa 10.28 2018-12
Rezerwy Walutowe 6034 2019-09
Podaż Pieniądza M1 13486 2019-09
Podaż Pieniądza M3 26551 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2008165 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 941 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Eksport 5085411 2019-09
Import 3077247 2019-09
Rachunek kapitałowy 397 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 763 2019-09
Dług Zagraniczny 16212184 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915 2019-06
Rezerwy Złota 0 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 131 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.7 2018-12
Przyjazdy Turystów 12777 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 21132 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 20175 2019-11
Rating Kredytowy 50 2020-01
Bilans Budżetu 957 2019-11
Wydatki Rządowe 2266 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 28.5 2018-12
Wydatki Wojskowe 1624 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 2017-12
Szybkość Internetu 5672 2017-03
Adresy IP 319679 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 1170672 2018-12
Zmiany Zapasów -127 2019-06
Index Konkurencyjności 62.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 58 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.1 2019-11
Produkcja w Górnictwie -0.1 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 11296 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53689 2018-12
Cena Benzyny 0.53 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Azerbejdżan - Wskaźniki ekonomiczne.