Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.69 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Inflacja 2.4 2019-05
Stopa Procentowa 8.5 2019-06
Bilans Handlowy 2506266 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 963 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-03
PKB 40.75 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 30609 2019-05
Środki Trwałe Brutto 4832 2018-12
Pkb Per Capita 5805 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 15847 2017-12
Rolnictwo w PKB 362 2018-12
Budownictwo w PKB 897 2018-12
Przemysł w PKB 371 2018-12
Górnictwo w PKB 3968 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 220 2018-12
Usługi w PKB 724 2018-12
Transport w PKB 1010 2018-12
Media w PKB 41.7 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 67440 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Pracujący 4822 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 252 2017-12
Płaca Minimalna 143 2019-12
Populacja 9.9 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 940 2018-12
Koszty Utrzymania 865 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.5 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 581 2019-04
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 666 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 554 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 341 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 157 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 127 2017-12
Inflacja Żywności 2.3 2019-05
Deflator Pkb 98.6 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.1 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.5 2019-06
Podaż Pieniądza M0 7781 2019-04
Podaż Pieniądza M2 14965 2019-04
Stopa Depozytowa 8.43 2017-12
Rezerwy Walutowe 5779 2019-03
Podaż Pieniądza M1 11726 2019-03
Podaż Pieniądza M3 24199 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2506266 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 963 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Eksport 5565045 2018-12
Import 3058779 2018-12
Rachunek kapitałowy 727 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 813 2019-02
Dług Zagraniczny 15253903 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1176 2018-12
Rezerwy Złota 0 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 176 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.96 2017-12
Przyjazdy Turystów 13455 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 8999 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 9426 2019-05
Rating Kredytowy 55
Bilans Budżetu 427 2019-05
Wydatki Rządowe 2324 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 28.5 2018-12
Wydatki Wojskowe 1624 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.2 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 2017-12
Szybkość Internetu 5672 2017-03
Adresy IP 319679 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 1147437 2017-12
Zmiany Zapasów -120 2018-12
Index Konkurencyjności 60.04 2018-12
Ranking Konkurencyjności 69 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.2 2019-05
Produkcja w Górnictwie 1.08 2019-03
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 11100 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 44983 2017-12
Cena Benzyny 0.53 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Azerbejdżan - Wskaźniki ekonomiczne.