Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.69 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-12
Inflacja 3 2020-06
Stopa Procentowa 6.75 2020-07
Bilans Handlowy 1873068 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 646 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2019-12
Przypadki koronawirusa 32157 2020-08
Śmierć koronawirusa 454 2020-08
Odzyskany koronawirus 25882 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
PKB 48.05 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 33804 2020-06
Środki Trwałe Brutto 5739 2019-12
Pkb Per Capita 5880 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14404 2019-12
Rolnictwo w PKB 392 2019-12
Budownictwo w PKB 835 2019-12
Przemysł w PKB 396 2019-12
Górnictwo w PKB 3953 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 161 2019-12
Usługi w PKB 760 2019-12
Transport w PKB 1045 2019-12
Media w PKB 43.8 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 75956 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-12
Pracujący 4938 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 252 2019-12
Płaca Minimalna 250 2020-01
Populacja 10 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.5 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 729 2020-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 631 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 166 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 127 2017-12
Inflacja Żywności 5.5 2020-06
Deflator Pkb 98.1 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 66.1 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -26.7 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.75 2020-07
Podaż Pieniądza M0 9010 2020-05
Podaż Pieniądza M2 17169 2020-06
Stopa Depozytowa 9.69 2019-12
Rezerwy Walutowe 6394 2020-03
Podaż Pieniądza M1 14943 2020-06
Podaż Pieniądza M3 26214 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1873068 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 646 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Eksport 4463169 2020-03
Import 2590101 2020-03
Rachunek kapitałowy 1394 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 767 2020-04
Dług Zagraniczny 16212184 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915 2019-06
Rezerwy Złota 0 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 66 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.7 2018-12
Przyjazdy Turystów 12777 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 12023 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 11731 2020-06
Rating Kredytowy 48 2020-08
Bilans Budżetu 292 2020-06
Wydatki Rządowe 2554 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 28.5 2018-12
Wydatki Wojskowe 1624 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8 2018-12
Szybkość Internetu 5672 2017-03
Adresy IP 319679 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 1170672 2018-12
Zmiany Zapasów 803 2019-12
Index Konkurencyjności 62.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 58 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.7 2020-06
Produkcja w Górnictwie -1.2 2020-05

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 12225 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53689 2018-12
Cena Benzyny 0.53 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 32157 2020-08
Śmierć koronawirusa 454 2020-08
Odzyskany koronawirus 25882 2020-07
Łóżka OIOM 354 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Azerbejdżan - Wskaźniki ekonomiczne.