Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.7 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 35.52 2021-06
Stopa Bezrobocia 6.27 2020-12
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 90.55 2021-10
Inflacja 5.2 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 9257472 2021-10
Stopa Procentowa 6.5 2021-09
Bilans Handlowy 1970059 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących 1251 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 20.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2021-12
Przypadki koronawirusa 505554 2021-10
Śmierć koronawirusa 6793 2021-10
Odzyskany koronawirus 330279 2021-10

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 35.52 2021-06
PKB 42.61 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 54730 2021-08
Środki Trwałe Brutto 3281 2021-06
Pkb Per Capita 5593 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 13700 2020-12
Rolnictwo w PKB 560 2021-06
Budownictwo w PKB 420 2021-06
Przemysł w PKB 403 2021-06
Górnictwo w PKB 2222 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 150 2021-06
Usługi w PKB 611 2021-06
Transport w PKB 1076 2021-06
Media w PKB 35.6 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 72006 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.27 2020-12
Pracujący 4877 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 376 2020-12
Płaca Minimalna 250 2020-01
Populacja 10.07 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 728 2021-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 644 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 90.55 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 9257472 2021-10
Przypadki koronawirusa 505554 2021-10
Śmierć koronawirusa 6793 2021-10
Odzyskany koronawirus 330279 2021-10
Łóżka OIOM 354 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.2 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 171 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 127 2017-12
Inflacja Żywności 6 2021-09
Deflator Pkb 115 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 2021-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych -3 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 52.7 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2021-09
Podaż Pieniądza M0 10990 2021-08
Podaż Pieniądza M2 21947 2021-08
Stopa Depozytowa 8.69 2020-12
Rezerwy Walutowe 6455 2021-06
Podaż Pieniądza M1 18944 2021-08
Podaż Pieniądza M3 31289 2021-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1970059 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących 1251 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2020-12
Eksport 4512158 2021-06
Import 2542099 2021-06
Rachunek kapitałowy 588 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 700 2021-06
Dług Zagraniczny 15840363 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1235 2021-06
Rezerwy Złota 0 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 131 2021-06
Indeks Terroryzmu 0.3 2019-12
Przyjazdy Turystów 2304 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 20.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 15938 2021-08
Wydatki Budżetu Państwa 15627 2021-08
Rating Kredytowy 48 2021-10
Bilans Budżetu 160 2021-09
Wydatki Rządowe 3118 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 36.5 2020-12
Wydatki Wojskowe 2173 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 25 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4.5 2021-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.6 2020-12
Szybkość Internetu 5672 2017-03
Adresy IP 319679 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 1264542 2020-12
Zmiany Zapasów 752 2021-06
Index Konkurencyjności 62.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 58 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2020-12
Ranking Korupcji 129 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.8 2021-09
Produkcja w Górnictwie 0.6 2021-09

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 11661 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 55726 2020-12
Cena Benzyny 0.59 2021-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Azerbejdżan - Wskaźniki ekonomiczne.