Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.69 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Inflacja 2.8 2020-02
Stopa Procentowa 7.25 2020-03
Bilans Handlowy 1636262 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 362 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2019-12
Przypadki koronawirusa 717 2020-04
Śmierć koronawirusa 8 2020-04
Odzyskany koronawirus 44 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-09
PKB 57 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 12578 2020-02
Środki Trwałe Brutto 4840 2019-09
Pkb Per Capita 5769 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16011 2018-12
Rolnictwo w PKB 742 2019-09
Budownictwo w PKB 751 2019-09
Przemysł w PKB 368 2019-09
Górnictwo w PKB 2425 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 197 2019-09
Usługi w PKB 618 2019-09
Transport w PKB 1066 2019-09
Media w PKB 30.6 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 75956 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Pracujący 4879 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 254 2018-12
Płaca Minimalna 143 2019-12
Populacja 10 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 940 2018-12
Koszty Utrzymania 865 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.5 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 712 2020-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 666 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 554 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 341 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 165 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 127 2017-12
Inflacja Żywności 4.9 2020-02
Deflator Pkb 99.1 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.2 2020-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.9 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.25 2020-03
Podaż Pieniądza M0 9579 2020-02
Podaż Pieniądza M2 18299 2020-02
Stopa Depozytowa 10.28 2018-12
Rezerwy Walutowe 6183 2019-11
Podaż Pieniądza M1 13918 2019-11
Podaż Pieniądza M3 26742 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1636262 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 362 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Eksport 4848326 2019-12
Import 3212064 2019-12
Rachunek kapitałowy -490 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 778 2019-12
Dług Zagraniczny 16212184 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915 2019-06
Rezerwy Złota 0 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 121 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.7 2018-12
Przyjazdy Turystów 12777 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3613 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 3330 2020-02
Rating Kredytowy 50 2020-04
Bilans Budżetu 283 2020-02
Wydatki Rządowe 2252 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 28.5 2018-12
Wydatki Wojskowe 1624 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8 2018-12
Szybkość Internetu 5672 2017-03
Adresy IP 319679 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 1170672 2018-12
Zmiany Zapasów -641 2019-09
Index Konkurencyjności 62.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 58 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.8 2020-02
Produkcja w Górnictwie 0.4 2019-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 12278 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53689 2018-12
Cena Benzyny 0.53 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 717 2020-04
Śmierć koronawirusa 8 2020-04
Odzyskany koronawirus 44 2020-04
ICU Beds 354 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Azerbejdżan - Wskaźniki ekonomiczne.