Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.69 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-12
Inflacja 2.9 2020-09
Stopa Procentowa 6.5 2020-09
Bilans Handlowy 1873068 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 646 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2019-12
Przypadki koronawirusa 45879 2020-10
Śmierć koronawirusa 635 2020-10
Odzyskany koronawirus 40448 2020-10

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
PKB 48.05 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 45962 2020-08
Środki Trwałe Brutto 2974 2020-03
Pkb Per Capita 5880 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14404 2019-12
Rolnictwo w PKB 182 2020-03
Budownictwo w PKB 250 2020-03
Przemysł w PKB 356 2020-03
Górnictwo w PKB 2402 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 158 2020-03
Usługi w PKB 540 2020-03
Transport w PKB 809 2020-03
Media w PKB 36.8 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 75956 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-12
Pracujący 4938 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 252 2019-12
Płaca Minimalna 250 2020-01
Populacja 10 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.5 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 715 2020-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 631 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 165 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 127 2017-12
Inflacja Żywności 5.2 2020-09
Deflator Pkb 98.1 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 6.5 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -29.1 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2020-09
Podaż Pieniądza M0 9723 2020-07
Podaż Pieniądza M2 17928 2020-07
Stopa Depozytowa 9.69 2019-12
Rezerwy Walutowe 6394 2020-03
Podaż Pieniądza M1 14943 2020-06
Podaż Pieniądza M3 26214 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1873068 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 646 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Eksport 4463169 2020-03
Import 2590101 2020-03
Rachunek kapitałowy 1394 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 644 2020-06
Dług Zagraniczny 16212184 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915 2019-06
Rezerwy Złota 0 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 66 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.7 2018-12
Przyjazdy Turystów 12777 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 15955 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 16356 2020-08
Rating Kredytowy 48 2020-10
Bilans Budżetu 402 2020-08
Wydatki Rządowe 1901 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 28.5 2018-12
Wydatki Wojskowe 1624 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8 2018-12
Szybkość Internetu 5672 2017-03
Adresy IP 319679 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 1170672 2018-12
Zmiany Zapasów 256 2020-03
Index Konkurencyjności 62.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 58 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.9 2020-09
Produkcja w Górnictwie -1.2 2020-05

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 11227 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53689 2018-12
Cena Benzyny 0.53 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 45879 2020-10
Śmierć koronawirusa 635 2020-10
Odzyskany koronawirus 40448 2020-10
Łóżka OIOM 354 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Azerbejdżan - Wskaźniki ekonomiczne.