Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.69 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Inflacja 2.6 2019-08
Stopa Procentowa 8 2019-09
Bilans Handlowy 348851 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 1459 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-06
PKB 46.94 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 50876 2019-08
Środki Trwałe Brutto 2639 2019-03
Pkb Per Capita 5769 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16011 2018-12
Rolnictwo w PKB 175 2019-03
Budownictwo w PKB 290 2019-03
Przemysł w PKB 298 2019-03
Górnictwo w PKB 2480 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 99.5 2019-03
Usługi w PKB 530 2019-03
Transport w PKB 747 2019-03
Media w PKB 31.9 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 67440 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Pracujący 4879 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 254 2018-12
Płaca Minimalna 143 2019-12
Populacja 9.9 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 940 2018-12
Koszty Utrzymania 865 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.5 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 588 2019-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 666 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 554 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 341 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 156 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 127 2017-12
Inflacja Żywności 3.3 2019-08
Deflator Pkb 98.7 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.2 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8 2019-09
Podaż Pieniądza M0 8543 2019-08
Podaż Pieniądza M2 15949 2019-08
Stopa Depozytowa 10.28 2018-12
Rezerwy Walutowe 6004 2019-08
Podaż Pieniądza M1 13227 2019-08
Podaż Pieniądza M3 25483 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 348851 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 1459 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.9 2018-12
Eksport 5103166 2019-06
Import 4754916 2019-06
Rachunek kapitałowy -274 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 776 2019-06
Dług Zagraniczny 15253903 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915 2019-06
Rezerwy Złota 0 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 125 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.96 2017-12
Przyjazdy Turystów 12777 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 14810 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 14712 2019-08
Rating Kredytowy 55
Bilans Budżetu 98.2 2019-08
Wydatki Rządowe 1984 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 28.5 2018-12
Wydatki Wojskowe 1624 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 2017-12
Szybkość Internetu 5672 2017-03
Adresy IP 319679 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 1170672 2018-12
Zmiany Zapasów -120 2018-12
Index Konkurencyjności 62.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 58 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.4 2019-08
Produkcja w Górnictwie 0.1 2019-08
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 11100 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53689 2018-12
Cena Benzyny 0.53 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Azerbejdżan - Wskaźniki ekonomiczne.