Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.5 -4.5 -4.5 2.8 2.8
Stopa Bezrobocia 4.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
Inflacja 3.00 2.1 2 2 2.6 4
Stopa Procentowa 6.75 6.75 6.25 6 6 6
Bilans Handlowy 1873068.00 2419000 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 646.00 1315 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 10 10 7.5 7.5 7.5
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.40 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.5 -4.5 -4.5 2.8 2.8
PKB 48.05 44 44 50 50 50
Pkb W Cenach Stałych 33803.90 55833 78005 17497 28249 80190
Środki Trwałe Brutto 5739.30 3895 5481 5481 5900 5635
Pkb Per Capita 5880.00 5750 5750 5850 5850 5850
Pkb Per Capita Ppp 14403.90 14100 14100 14300 14300 14300
Produkt Narodowy Brutto 75956.30 72538 72538 72538 78083 74569
Rolnictwo w PKB 391.70 674 374 374 403 385
Budownictwo w PKB 835.40 765 798 798 859 820
Przemysł w PKB 395.70 351 378 378 407 388
Górnictwo w PKB 3953.10 3395 3775 3775 4064 3881
Administracja Publiczna w PKB 161.40 176 154 154 166 158
Usługi w PKB 759.50 594 725 725 781 746
Transport w PKB 1045.40 949 998 998 1075 1026
Media w PKB 43.80 29.03 41.83 41.83 45.03 43

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
Pracujący 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Bezrobotni Zarejestrowani 251.60 255 255 255 245 245
Płaca Minimalna 250.00 250 250 290 290 290
Populacja 10.00 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Przeciętne Wynagrodzenia 728.90 560 570 570 570 570
Wynagrodzenia w Przemyśle 631.40 590 620 620 620 620

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.00 2.1 2 2 2.6 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.3 0.7 0.7 0.7 0.6
Wskaźnik Cen Eksportowych 123.40 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 5.50 3 3.5 3.5 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Importowych 127.10 105 105 105 105 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 166.09 164 166 168 169 173
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 66.10 98.56 114 70.2 76.02 131
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -26.70 -5.5 8 8 15 15

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 6.75 6.75 6.25 6 6 6
Podaż Pieniądza M2 17169.10 14190 14500 14500 14500 14500
Stopa Depozytowa 9.69 9.69 9.19 8.94 8.94 8.94
Rezerwy Walutowe 6393.80 7050 7350 7350 7350 8150

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 1873068.00 2419000 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 646.00 1315 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 10 10 7.5 7.5 7.5
Import 2590101.00 2380000 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 4463169.00 4799000 4900000 4900000 4900000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 767.00 800 800 800 800 850
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915.00 830 815 815 815 815
Przyjazdy Turystów 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.40 -12.5 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5
Wydatki Wojskowe 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Bilans Budżetu 291.90 -280 -590 -590 -590 -590
Wydatki Rządowe 2554.40 2322 2439 2439 2626 2508
Wydatków Rządowych W Pkb 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.70 -1.5 3.1 3.1 3.1 3.1
Rejestracje nowych samochodów 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów 803.00 36.6 22.9 22.9 22.9 22.9
Produkcja w Górnictwie -1.20 -0.5 1.5 2.5 2.5 2.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 5.8 5.5 5.5 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53688.60 51273 51273 51273 55192 52708
Wydatki Konsumpcyjne 12224.60 11245 11674 11674 12567 12001


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.