Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.1 2.3 2.6 2.5 2.8
Stopa Bezrobocia 5.20 5 5 5 4.5 4.5
Inflacja 2.40 2.3 2.4 2.7 2.5 2.4
Stopa Procentowa 8.50 8 7.5 7 7 7
Bilans Handlowy 2506266.00 2172500 2407500 2419000 2419000 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 963.00 1309 1300 1315 1315 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 13.4 13.4 13.4 11 11
Dług Publiczny do PKB 48.40 47.5 47.5 47.5 50.1 50.1
Budżet Państwa do PKB -0.40 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.1 2.3 2.6 2.5 2.8
PKB 40.75 57 57 57 65 65
Pkb W Cenach Stałych 30608.70 38193 59784 82271 11772 84410
Środki Trwałe Brutto 4832.40 3245 3461 3448 3428 3538
Pkb Per Capita 5805.10 6138 6138 6138 6159 6159
Pkb Per Capita Ppp 15847.40 16150 16150 16150 17101 17101
Produkt Narodowy Brutto 67439.50 69598 69800 69530 69125 71338
Rolnictwo w PKB 362.20 450 716 714 710 732
Budownictwo w PKB 896.70 562 810 807 802 828
Przemysł w PKB 371.30 304 337 336 334 345
Górnictwo w PKB 3968.20 2534 3631 3617 3596 3711
Administracja Publiczna w PKB 220.40 131 203 202 201 208
Usługi w PKB 724.50 651 622 619 616 635
Transport w PKB 1010.00 874 1023 1019 1013 1045
Media w PKB 41.70 31.58 31.15 31.03 30.85 31.84
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 5 5 5 4.5 4.5
Bezrobotni Zarejestrowani 251.70 249 249 249 245 245
Płaca Minimalna 143.00 143 143 143 151 151
Populacja 9.90 10 10 9.9 10 10
Koszty Utrzymania Rodziny 940.00 772 772 772 772 775
Koszty Utrzymania 865.00 482 482 482 482 485
Przeciętne Wynagrodzenia 581.20 555 557 560 560 570
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 666.00 670 670 670 670 680
Wynagrodzenia w Przemyśle 554.00 590 590 590 590 620
Płace Nisko Wykwalifikowanych 341.00 415 415 415 415 440
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64 64 64 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Kobiet 60.50 61 61 61 61.5 61.5
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.40 2.3 2.4 2.7 2.5 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 -0.2 0.7 0.6 0.5 0.7
Inflacja Żywności 2.30 4.3 4.7 5 5 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 156.54 157 159 161 161 166
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.10 133 136 121 121 139
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.10 35 31 29 29 15
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 8.50 8 7.5 7 7 7
Podaż Pieniądza M2 14965.30 14000 14150 14190 14190 14500
Stopa Depozytowa 8.43 7.43 6.93 6.43 6.43 6.43
Rezerwy Walutowe 5778.60 5610 5630 5650 5650 5750
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 2506266.00 2172500 2407500 2419000 2419000 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 963.00 1309 1300 1315 1315 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 13.4 13.4 13.4 11 11
Import 3058779.00 2497500 2319500 2380000 2380000 2791100
Eksport 5565045.00 4670000 4727000 4799000 4799000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 813.00 801 803 805 805 803
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1176.00 870 845 830 830 815
Przyjazdy Turystów 13455.00 17500 17500 17500 19000 19000
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 48.40 47.5 47.5 47.5 50.1 50.1
Budżet Państwa do PKB -0.40 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
Wydatki Rządowe 2323.80 2262 2269 2260 2247 2319
Wydatków Rządowych W Pkb 28.50 26.4 26.4 26.4 26.1 26.1
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa 2.20 -0.8 -0.8 -0.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.00 5.3 5.3 5.3 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.20 1.8 1.9 2 2 3.1
Produkcja w Górnictwie 1.08 6.5 6.2 6 6 5.8
Rejestracje nowych samochodów 1147437.00 1157000 1159000 1160000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów -120.20 38.2 41.1 36.6 36.6 22.9
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.53 0.51 0.5 0.49 0.48 0.48
Rozporządzalny Dochód Osobisty 44983.30 46423 46558 46378 46108 47584
Wydatki Konsumpcyjne 11099.90 11281 11314 11270 11205 11563


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.