Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 35.51 2.8 3.2 3.2 3.2 1.6
Stopa Bezrobocia 6.27 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7
Inflacja 4.80 3.3 3 3.2 2.5 3.6
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.75 6.75 7
Bilans Handlowy 1548839.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 628.00 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -4 -4 -4 -4 6.6
Dług Publiczny do PKB 20.10 50.1 53.4 53.4 53.4 53.4
Budżet Państwa do PKB -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 35.51 2.8 3.2 3.2 3.2 1.6
PKB 42.61 50 50 50 50 51
Pkb W Cenach Stałych 47262.30 53532 74750 19527 41192 75946
Środki Trwałe Brutto 2638.20 5113 3629 2723 2723 7131
Pkb Per Capita 5593.22 5850 5850 5850 5850 5890
Pkb Per Capita Ppp 13699.67 14300 14300 14300 14300 14650
Produkt Narodowy Brutto 78178.20 72538 73193 73193 73193 74859
Rolnictwo w PKB 185.70 739 751 192 192 430
Budownictwo w PKB 242.70 784 850 250 250 895
Przemysł w PKB 360.30 390 353 372 372 499
Górnictwo w PKB 2246.70 3247 3808 2319 2319 3772
Administracja Publiczna w PKB 171.10 189 213 177 177 172
Usługi w PKB 534.80 631 652 552 552 792
Transport w PKB 859.00 1065 1072 886 886 1122
Media w PKB 36.40 31.25 32.67 37.56 37.56 39.74

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 6.27 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7
Pracujący 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Bezrobotni Zarejestrowani 251.60 245 245 245 245 245
Płaca Minimalna 250.00 290 290 290 290 340
Populacja 10.07 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 64.5 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 61.5 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 724.20 570 570 570 570 570
Wynagrodzenia w Przemyśle 632.30 620 620 620 620 620

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 4.80 3.3 3 3.2 2.5 3.6
Wskaźnik Cen Eksportowych 127.90 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 5.40 2.5 2.5 3.8 3.8 3.5
Wskaźnik Cen Importowych 127.10 105 105 105 105 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 170.30 166 168 179 173 174
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 3.10 -7.13 14.58 4.86 5.98 16.77
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 54.10 8 8 8 15 15
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.3 0.2 0.4 0.6

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.75 6.75 7
Podaż Pieniądza M2 21840.90 14500 14500 14500 14500 14500
Stopa Depozytowa 8.69 8.69 8.69 8.94 8.94 8.94
Rezerwy Walutowe 6455.30 7350 8150 8150 8150 8150

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 1548839.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 628.00 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -4 -4 -4 -4 6.6
Import 2291785.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 3840624.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 669.90 800 850 850 850 850
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1400.00 815 815 815 815 815
Przyjazdy Turystów 30950.00 9000 9000 9000 9000 12000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 20.10 50.1 53.4 53.4 53.4 53.4
Budżet Państwa do PKB -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Wydatki Rządowe 2886.80 2826 2379 2979 2979 3619
Wydatków Rządowych W Pkb 36.50 26.1 24 24 24 24
Bilans Budżetu 367.70 -590 -590 -590 -590 -590
Wydatki Wojskowe 2173.00 1490 1490 1490 1490 1490

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa -3.60 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.60 4.5 3 2.5 2 3
Rejestracje nowych samochodów 1214093.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów 856.40 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Produkcja w Górnictwie -5.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.70 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Rozporządzalny Dochód Osobisty 57035.00 51273 48821 48821 48821 52913
Cena Benzyny 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48 0.46
Wydatki Konsumpcyjne 11221.80 11327 11864 11581 11581 11527


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.