Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.5 -4.5 2.8 2.8 2.8
Stopa Bezrobocia 4.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
Inflacja 2.90 2 2 2.6 2.3 3
Stopa Procentowa 6.50 6.25 6 6 6 6
Bilans Handlowy 1873068.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 646.00 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 10 7.5 7.5 7.5 7.5
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.40 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.5 -4.5 2.8 2.8 2.8
PKB 48.05 44 50 50 50 50
Pkb W Cenach Stałych 45962.50 84410 78005 17497 28249 86605
Środki Trwałe Brutto 2973.70 3538 5481 5481 5900 3629
Pkb Per Capita 5880.00 5750 5850 5850 5850 5850
Pkb Per Capita Ppp 14403.90 14100 14300 14300 14300 14300
Produkt Narodowy Brutto 75956.30 71338 72538 72538 78083 73193
Rolnictwo w PKB 181.70 732 374 374 403 751
Budownictwo w PKB 250.10 828 798 798 859 850
Przemysł w PKB 356.20 345 378 378 407 353
Górnictwo w PKB 2401.70 3711 3775 3775 4064 3808
Administracja Publiczna w PKB 157.50 208 154 154 166 213
Usługi w PKB 540.50 635 725 725 781 652
Transport w PKB 809.00 1045 998 998 1075 1072
Media w PKB 36.80 31.84 41.83 41.83 45.03 32.67

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.80 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1
Pracujący 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Bezrobotni Zarejestrowani 251.60 255 255 245 245 245
Płaca Minimalna 250.00 250 290 290 290 290
Populacja 10.00 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Przeciętne Wynagrodzenia 715.40 570 570 570 570 570
Wynagrodzenia w Przemyśle 631.40 620 620 620 620 620

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 2.90 2 2 2.6 2.3 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Wskaźnik Cen Eksportowych 123.40 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 5.20 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Importowych 127.10 105 105 105 105 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 164.92 166 166 170 170 171
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 6.50 139 114 70.2 76.02 160
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -29.10 8 8 8 15 15

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 6.50 6.25 6 6 6 6
Podaż Pieniądza M2 17927.60 14500 14500 14500 14500 14500
Stopa Depozytowa 9.69 6.43 9.69 9.44 9.44 8.43
Rezerwy Walutowe 6393.80 7350 7350 7350 7350 8150

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 1873068.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 646.00 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 10 7.5 7.5 7.5 7.5
Import 2590101.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 4463169.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 644.00 800 800 800 800 850
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915.00 815 815 815 815 815
Przyjazdy Turystów 12777.00 6000 9000 9000 9000 9000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.40 -12.5 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
Wydatki Wojskowe 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Bilans Budżetu 401.50 -590 -590 -590 -590 -590
Wydatki Rządowe 1900.70 2319 2439 2439 2626 2379
Wydatków Rządowych W Pkb 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Rejestracje nowych samochodów 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów 255.50 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Produkcja w Górnictwie -1.20 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.53 0.48 0.48 0.46 0.43 0.45
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53688.60 47584 51273 51273 55192 48821
Wydatki Konsumpcyjne 11226.80 11563 11674 11674 12567 11864


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.