Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.5 2.5 2.7 2.8 2.8
Stopa Bezrobocia 5.20 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflacja 2.60 2.5 2.4 2.3 2.4 4
Stopa Procentowa 7.50 7.5 7.75 7.75 8 8.5
Bilans Handlowy 2008164.70 2419000 2419000 2419000 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 941.00 1315 1315 1315 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 10 10 10 10 7.5
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.40 3 3 3 3 2.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.5 2.5 2.7 2.8 2.8
PKB 46.94 49 49 49 49 50
Pkb W Cenach Stałych 72852.20 18564 38771 60043 74892 76989
Środki Trwałe Brutto 3513.30 2338 3601 3608 3612 3713
Pkb Per Capita 5769.00 5868 5868 5868 5868 5871
Pkb Per Capita Ppp 16011.00 17101 17101 17101 17101 17101
Produkt Narodowy Brutto 67439.50 69125 69125 69260 69328 71269
Rolnictwo w PKB 509.20 180 522 523 523 538
Budownictwo w PKB 499.90 297 512 513 514 528
Przemysł w PKB 328.80 305 337 338 338 347
Górnictwo w PKB 2425.00 2542 2486 2490 2493 2563
Administracja Publiczna w PKB 124.10 103 127 127 128 131
Usługi w PKB 648.40 543 665 666 667 685
Transport w PKB 893.00 768 915 917 918 944
Media w PKB 31.60 32.6 32.39 32.45 32.48 33.39
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Pracujący 4879.30 5008 5008 5008 5008 5008
Bezrobotni Zarejestrowani 253.80 245 245 245 245 245
Płaca Minimalna 143.00 151 151 151 151 159
Populacja 9.90 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2
Koszty Utrzymania Rodziny 940.00 772 772 772 775 795
Koszty Utrzymania 865.00 482 482 482 485 485
Przeciętne Wynagrodzenia 614.20 560 560 560 570 570
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 666.00 670 670 670 680 720
Wynagrodzenia w Przemyśle 554.10 590 590 590 620 620
Płace Nisko Wykwalifikowanych 341.00 415 415 415 440 450
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.60 2.5 2.4 2.3 2.4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 -0.3 -0.3 0.7 0.6
Inflacja Żywności 3.80 4 3.5 3 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Importowych 127.10 105 105 105 105 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 162.98 160 160 164 166 173
Wskaźnik Cen Eksportowych 123.40 102 102 102 102 102
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.30 117 117 117 120 138
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.10 9 12 12 15 15
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 7.50 7.5 7.75 7.75 8 8.5
Podaż Pieniądza M2 16663.40 14190 14190 14190 14500 14500
Stopa Depozytowa 10.28 6.43 10.28 10.53 6.43 8.43
Rezerwy Walutowe 6034.10 6650 6950 7050 7350 8150
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 2008164.70 2419000 2419000 2419000 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 941.00 1315 1315 1315 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 10 10 10 10 7.5
Import 3077246.60 2380000 2380000 2380000 2791100 2791100
Eksport 5085411.30 4799000 4799000 4799000 4900000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 758.00 725 790 800 800 850
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915.00 830 830 830 815 815
Przyjazdy Turystów 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.40 3 3 3 3 2.5
Wydatki Wojskowe 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Wydatki Rządowe 2265.80 1749 2322 2327 2329 2394
Wydatków Rządowych W Pkb 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24
Bilans Budżetu 956.90 -280 -280 -280 -590 -590
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.10 2.4 2.3 2.7 3.1 3.1
Produkcja w Górnictwie -0.10 6 6 6 5.8 5.8
Rejestracje nowych samochodów 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów -126.80 36.6 36.6 36.6 22.9 22.9
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.53 0.58 0.6 0.61 0.63 0.63
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53688.60 55031 55031 55138 55192 56737
Wydatki Konsumpcyjne 11296.40 11125 11579 11601 11613 11938


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.