Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.35 -4.5 2.8 2.8 3.2 1.6
Stopa Bezrobocia 4.80 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
Inflacja 2.80 2.8 2.6 2.3 3 3
Stopa Procentowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.5
Bilans Handlowy 56543.50 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących -806.00 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 -4 -4 -4 -4 6.6
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 53.4 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.30 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.35 -4.5 2.8 2.8 3.2 1.6
PKB 48.05 50 50 50 50 51
Pkb W Cenach Stałych 72432.20 78005 17497 34750 86605 80502
Środki Trwałe Brutto 4974.00 5481 2840 3057 3629 5656
Pkb Per Capita 5880.00 5850 5850 5850 5850 5890
Pkb Per Capita Ppp 14403.90 14300 14300 14300 14300 14650
Produkt Narodowy Brutto 75956.30 72538 72538 78083 73193 74859
Rolnictwo w PKB 711.40 374 174 187 751 386
Budownictwo w PKB 762.60 798 239 257 850 823
Przemysł w PKB 378.90 378 340 366 353 390
Górnictwo w PKB 3159.00 3775 2294 2469 3808 3896
Administracja Publiczna w PKB 184.00 154 150 162 213 159
Usługi w PKB 613.90 725 516 556 652 749
Transport w PKB 1035.90 998 773 832 1072 1030
Media w PKB 30.40 41.83 35.14 37.83 32.67 43.17

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.80 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
Pracujący 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Bezrobotni Zarejestrowani 251.60 255 245 245 245 245
Płaca Minimalna 250.00 290 290 290 290 340
Populacja 10.00 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 64.5 64.5 64.5 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 61.5 61.5 61.5 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 703.50 570 570 570 570 570
Wynagrodzenia w Przemyśle 631.40 620 620 620 620 620

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.80 2.8 2.6 2.3 3 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6
Wskaźnik Cen Eksportowych 123.40 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 5.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Importowych 127.10 105 105 105 105 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 165.25 167 171 170 171 172
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 0.80 139 114 70.2 160 160
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -29.10 8 8 8 15 15

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.5
Podaż Pieniądza M2 18613.80 14500 14500 14500 14500 14500
Stopa Depozytowa 9.69 9.69 9.69 9.69 8.43 9.69
Rezerwy Walutowe 6491.40 7350 7350 7350 8150 8150

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 56543.50 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących -806.00 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 -4 -4 -4 -4 6.6
Import 2629910.60 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 2686454.10 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 653.00 800 800 800 850 850
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1284.00 815 815 815 815 815
Przyjazdy Turystów 30950.00 9000 9000 9000 9000 12000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 53.4 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.30 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Wydatki Wojskowe 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Bilans Budżetu 1744.00 -590 -590 -590 -590 -590
Wydatki Rządowe 2749.00 2439 1815 1954 2379 2518
Wydatków Rządowych W Pkb 29.90 26.1 26.1 26.1 24 24

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -4.70 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.20 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.30 1.5 3.5 4.5 3 3
Rejestracje nowych samochodów 1214093.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów 529.60 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Produkcja w Górnictwie -6.60 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.53 0.48 0.48 0.46 0.45 0.45
Rozporządzalny Dochód Osobisty 57035.00 51273 51273 55192 48821 52913
Wydatki Konsumpcyjne 11018.60 11674 10722 11541 11864 12048


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.