Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8
Stopa Bezrobocia 5.20 5.9 5.9 5.9 6.1 6.1
Inflacja 2.80 2.4 2.3 2.4 2.4 4
Stopa Procentowa 7.25 6.75 6.5 6.25 6 6
Bilans Handlowy 2008164.70 2419000 2419000 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 941.00 1315 1315 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 10 10 10 7.5 7.5
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.40 -2.5 -2.5 -2.5 -3.3 -3.3
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8
PKB 57.00 49 49 49 50 50
Pkb W Cenach Stałych 12578.00 38771 60043 83968 12930 86319
Środki Trwałe Brutto 4839.60 3977 4970 4975 4975 5114
Pkb Per Capita 5769.00 5868 5868 5868 5871 5871
Pkb Per Capita Ppp 16011.00 17052 17101 17101 17052 17608
Produkt Narodowy Brutto 75956.30 77855 78007 78083 78083 80269
Rolnictwo w PKB 742.40 479 762 763 763 785
Budownictwo w PKB 750.90 536 771 772 772 794
Przemysł w PKB 367.50 339 377 378 378 388
Górnictwo w PKB 2425.00 2486 2490 2493 2493 2563
Administracja Publiczna w PKB 196.60 130 202 202 202 208
Usługi w PKB 618.10 665 635 635 635 653
Transport w PKB 1066.30 946 1095 1096 1096 1127
Media w PKB 30.60 32.39 31.43 31.46 31.46 32.34

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.20 5.9 5.9 5.9 6.1 6.1
Pracujący 4879.30 5008 5008 5008 5008 5008
Bezrobotni Zarejestrowani 253.80 245 245 245 245 245
Płaca Minimalna 143.00 151 151 151 151 159
Populacja 10.00 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2
Koszty Utrzymania Rodziny 940.00 772 772 775 775 795
Koszty Utrzymania 865.00 482 482 485 485 485
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64.5 64.5 64.5 64.5 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 62
Przeciętne Wynagrodzenia 712.10 560 560 570 570 570
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 666.00 670 670 680 680 720
Wynagrodzenia w Przemyśle 554.10 590 590 620 620 620

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.80 2.4 2.3 2.4 2.4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.3 -0.3 0.7 0.7 0.6
Inflacja Żywności 4.90 3.5 3 3.5 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Importowych 127.10 105 105 105 105 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 165.11 160 164 167 169 174
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.20 117 117 121 111 139
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.90 12 12 15 15 15
Wskaźnik Cen Eksportowych 123.40 102 102 102 102 102

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 7.25 6.75 6.5 6.25 6 6
Podaż Pieniądza M2 17946.10 14190 14190 14500 14500 14500
Stopa Depozytowa 10.28 10.28 10.28 6.43 10.28 8.43
Rezerwy Walutowe 6183.10 6950 7050 7350 7350 8150

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 2008164.70 2419000 2419000 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 941.00 1315 1315 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 10 10 10 7.5 7.5
Import 3077246.60 2380000 2380000 2791100 2791100 2791100
Eksport 5085411.30 4799000 4799000 4900000 4900000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 778.00 790 800 800 800 850
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915.00 830 830 815 815 815
Przyjazdy Turystów 12777.00 19000 19000 19000 19000 19000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 48.40 50.1 50.1 50.1 50.1 53.4
Budżet Państwa do PKB -0.40 -2.5 -2.5 -2.5 -3.3 -3.3
Wydatki Wojskowe 1624.00 1490 1490 1490 1490 1490
Bilans Budżetu 283.00 -280 -280 -590 -590 -590
Wydatki Rządowe 2251.80 2100 2313 2315 2315 2380
Wydatków Rządowych W Pkb 28.50 26.1 26.1 26.1 26.1 24

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.00 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.80 2.3 2.7 3.1 3.1 3.1
Produkcja w Górnictwie 0.40 6 6 5.8 5.8 5.8
Rejestracje nowych samochodów 1170672.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów -641.20 36.6 36.6 22.9 22.9 22.9

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 5.8 5.8 5.5 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53688.60 55031 55138 55192 55192 56737
Wydatki Konsumpcyjne 12278.50 12134 12610 12622 12622 12976


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.