Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 3.2 2.8 1.6 1.6 1.6
Stopa Bezrobocia 6.00 5.7 5.5 5.7 5.7 5.1
Inflacja 12.20 14.2 13.4 10.5 9.1 6.5
Stopa Procentowa 7.75 8 8 8.5 9 7
Bilans Handlowy 4867388.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 4352.20 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6
Dług Publiczny do PKB 20.10 31 31 31 31 31
Budżet Państwa do PKB -1.10 -9.5 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.80 3.2 2.8 1.6 1.6 1.6
PKB 42.61 50 50 51 51 51
Pkb W Cenach Stałych 30037.00 41192 64638 94343 30518 95853
Środki Trwałe Brutto 5841.10 3386 3743 5935 5935 6030
PKB Per Capita 5072.90 5890 5890 5890 5890 5890
PKB Per Capita PPP 13699.67 14650 14650 14650 14650 14650
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.60 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3
Produkt Narodowy Brutto 72005.60 73193 74310 74310 74022 75499
Rolnictwo w PKB 397.90 578 773 404 404 411
Budownictwo w PKB 946.70 434 679 962 962 977
Przemysł w PKB 544.60 416 517 553 553 562
Górnictwo w PKB 3758.50 2293 3503 3819 3819 3880
Administracja Publiczna w PKB 166.50 155 192 169 169 172
Usługi w PKB 818.20 631 680 831 831 845
Transport w PKB 1276.50 1110 1206 1297 1297 1318
Media w PKB 43.30 36.74 36.39 43.99 43.99 44.7

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.00 5.7 5.5 5.7 5.7 5.1
Pracujący 4876.60 5008 5008 5008 5008 5008
Bezrobotni Zarejestrowani 315.70 245 245 245 245 245
Płaca Minimalna 300.00 290 290 340 340 340
Populacja 10.16 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3
Przeciętne Wynagrodzenia 768.30 570 570 570 570 570
Wynagrodzenia w Przemyśle 644.40 620 620 620 620 620
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 62 62 62 62 62

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 12.20 14.2 13.4 10.5 9.1 6.5
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 11.60 12 8 8 5 5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Wskaźnik Cen Eksportowych 127.90 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 17.00 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5
Wskaźnik Cen Importowych 127.10 105 105 105 105 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 189.50 193 198 202 207 215
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 120.50 10 10 8 6 8

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 7.75 8 8 8.5 9 7
Podaż Pieniądza M2 23597.10 14500 14500 14500 14500 14500
Stopa Depozytowa 8.71 8.96 8.96 9.46 9.96 9.96
Rezerwy Walutowe 7136.50 8150 8150 8150 8150 8150

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 4867388.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 4352.20 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6
Import 2932014.00 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 7799402.00 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 697.75 810 830 860 860 950
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1131.27 815 815 815 815 815
Przyjazdy Turystów 2304.00 9000 9000 12000 12000 12000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 20.10 31 31 31 31 31
Budżet Państwa do PKB -1.10 -9.5 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5
Wydatki Wojskowe 2173.00 1490 1490 1490 1490 1490
Bilans Budżetu 1380.10 -590 -590 -590 -590 -590
Wydatki Rządowe 3239.40 3218 3199 3291 3291 3344
Wydatków Rządowych W Pkb 29.50 24 24 24 24 24

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa 3.90 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 19.80 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Rejestracje nowych samochodów 1264542.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów -622.50 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Produkcja w Górnictwie -0.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.59 0.61 0.63 0.65 0.68 0.68
Rozporządzalny Dochód Osobisty 55726.10 48821 57509 57509 57286 58429
Wydatki Konsumpcyjne 12844.40 12034 13387 13050 13050 13259


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.