Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.6 2.5 2.5 2.7 2.8
Stopa Bezrobocia 5.20 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflacja 2.60 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4
Stopa Procentowa 8.00 7.75 7.75 8 8.25 8.5
Bilans Handlowy 348851.00 2419000 2419000 2419000 2419000 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 1459.00 1315 1315 1315 1315 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 13.4 11 11 11 11
Dług Publiczny do PKB 48.40 47.5 50.1 50.1 50.1 50.1
Budżet Państwa do PKB -0.40 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.6 2.5 2.5 2.7 2.8
PKB 46.94 57 65 65 65 65
Pkb W Cenach Stałych 50875.70 82271 11772 18564 38771 84410
Środki Trwałe Brutto 2638.80 3448 3428 2705 2705 3538
Pkb Per Capita 5769.00 6138 6159 6159 6159 6159
Pkb Per Capita Ppp 16011.00 16150 17101 17101 17101 17101
Produkt Narodowy Brutto 67439.50 69530 69125 69125 69125 71338
Rolnictwo w PKB 175.20 714 710 180 180 732
Budownictwo w PKB 290.10 807 802 297 297 828
Przemysł w PKB 297.90 336 334 305 305 345
Górnictwo w PKB 2479.90 3617 3596 2542 2542 3711
Administracja Publiczna w PKB 99.50 202 201 102 102 208
Usługi w PKB 529.70 619 616 543 543 635
Transport w PKB 746.70 1019 1013 765 765 1045
Media w PKB 31.90 31.03 30.85 32.7 32.7 31.84
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Bezrobotni Zarejestrowani 253.80 249 245 245 245 245
Płaca Minimalna 143.00 143 151 151 151 151
Populacja 9.90 9.94 9.97 9.97 9.97 9.97
Koszty Utrzymania Rodziny 940.00 772 772 772 772 775
Koszty Utrzymania 865.00 482 482 482 482 485
Przeciętne Wynagrodzenia 587.70 560 560 560 560 570
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 666.00 670 670 670 670 680
Wynagrodzenia w Przemyśle 554.10 590 590 590 590 620
Płace Nisko Wykwalifikowanych 341.00 415 415 415 415 440
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64 64.5 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Kobiet 60.50 61 61.5 61.5 61.5 61.5
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.60 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.6 0.5 -0.3 -0.3 0.7
Inflacja Żywności 3.50 5 5 5 5 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 160.72 161 161 160 160 166
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.41 121 121 121 117 139
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.20 3 9 12 12 15
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 8.00 7.75 7.75 8 8.25 8.5
Podaż Pieniądza M2 15948.60 14190 14190 14190 14190 14500
Stopa Depozytowa 10.28 6.43 6.43 10.03 10.28 6.43
Rezerwy Walutowe 6004.30 6250 6650 6950 7050 7350
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 348851.00 2419000 2419000 2419000 2419000 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 1459.00 1315 1315 1315 1315 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 13.4 11 11 11 11
Import 4754916.00 2380000 2380000 2380000 2380000 2791100
Eksport 5103166.00 4799000 4799000 4799000 4799000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 776.00 770 765 790 800 850
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 915.00 830 830 830 830 815
Przyjazdy Turystów 12777.00 17500 19000 19000 19000 19000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 48.40 47.5 50.1 50.1 50.1 50.1
Budżet Państwa do PKB -0.40 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Wydatki Rządowe 1984.20 2260 2247 2034 2034 2319
Wydatków Rządowych W Pkb 28.50 26.4 26.1 26.1 26.1 26.1
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa 1.80 -0.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.00 5.3 4.8 4.8 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.50 2.4 2.4 2.3 2.7 3.1
Produkcja w Górnictwie 0.10 6 6 6 6 5.8
Rejestracje nowych samochodów 1170672.00 1160000 1170000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów -120.20 36.6 36.6 36.6 36.6 22.9
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.53 0.49 0.48 0.46 0.45 0.48
Rozporządzalny Dochód Osobisty 53688.60 46378 46108 46108 46108 47584
Wydatki Konsumpcyjne 11099.90 11270 11205 11377 11377 11563


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.