Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
Stopa Bezrobocia 5.20 5 5 4.5 4.5 4.5
Inflacja 2.70 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Stopa Procentowa 8.25 8 7.5 7.25 7.5 8
Bilans Handlowy 2486149.50 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Dług Publiczny do PKB 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Budżet Państwa do PKB -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8
PKB 46.94 57 57 65 65 65
Pkb W Cenach Stałych 37825.20 59784 82271 11772 11772 84410
Środki Trwałe Brutto 4832.40 3461 3448 3428 3428 3538
Pkb Per Capita 5769.00 6138 6138 6159 6159 6159
Pkb Per Capita Ppp 16011.00 16150 16150 17101 17101 17101
Produkt Narodowy Brutto 67439.50 69800 69530 69125 69125 71338
Rolnictwo w PKB 362.20 716 714 710 710 732
Budownictwo w PKB 896.70 810 807 802 802 828
Przemysł w PKB 371.30 337 336 334 334 345
Górnictwo w PKB 3968.20 3631 3617 3596 3596 3711
Administracja Publiczna w PKB 220.40 203 202 201 201 208
Usługi w PKB 724.50 622 619 616 616 635
Transport w PKB 1010.00 1023 1019 1013 1013 1045
Media w PKB 41.70 31.15 31.03 30.85 30.85 31.84
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 5 5 4.5 4.5 4.5
Bezrobotni Zarejestrowani 251.70 249 249 245 245 245
Płaca Minimalna 143.00 143 143 151 151 151
Populacja 9.90 10 9.9 10 10 10
Koszty Utrzymania Rodziny 940.00 772 772 772 772 775
Koszty Utrzymania 865.00 482 482 482 482 485
Przeciętne Wynagrodzenia 583.70 557 560 560 560 570
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 666.00 670 670 670 670 680
Wynagrodzenia w Przemyśle 554.00 590 590 590 590 620
Płace Nisko Wykwalifikowanych 341.00 415 415 415 415 440
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64 64 64.5 64.5 64.5
Wiek Emerytalny Kobiet 60.50 61 61 61.5 61.5 61.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.70 2.4 2.7 2.5 2.4 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.7 0.6 0.5 -0.3 0.7
Inflacja Żywności 3.10 4.7 5 5 5 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 156.51 159 161 161 161 166
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.40 136 121 121 117 139
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.60 3 3 9 12 15
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 8.25 8 7.5 7.25 7.5 8
Podaż Pieniądza M2 15834.30 14150 14190 14190 14190 14500
Stopa Depozytowa 10.28 10.03 9.53 9.28 9.53 9.78
Rezerwy Walutowe 5870.90 5630 5650 5650 5650 5750
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 2486149.50 2407500 2419000 2419000 2419000 2108900
Saldo Obrotów Bieżących 1603.00 1300 1315 1315 1315 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.90 13.4 13.4 11 11 11
Import 2260684.90 2319500 2380000 2380000 2380000 2791100
Eksport 4746834.40 4727000 4799000 4799000 4799000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 769.00 803 805 805 805 803
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1176.00 845 830 830 830 815
Przyjazdy Turystów 13455.00 17500 17500 19000 19000 19000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 48.40 47.5 47.5 50.1 50.1 50.1
Budżet Państwa do PKB -0.40 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Wydatki Rządowe 2323.80 2269 2260 2247 2247 2319
Wydatków Rządowych W Pkb 28.50 26.4 26.4 26.1 26.1 26.1
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 1.80 -0.8 -0.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.00 5.3 5.3 4.8 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.50 2.1 2.4 2 2.3 3.1
Produkcja w Górnictwie 0.40 6.2 6 6 6 5.8
Rejestracje nowych samochodów 1170672.00 1159000 1160000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów -120.20 41.1 36.6 36.6 36.6 22.9
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.53 0.52 0.5 0.49 0.48 0.48
Rozporządzalny Dochód Osobisty 44983.30 46558 46378 46108 46108 47584
Wydatki Konsumpcyjne 11099.90 11314 11270 11205 11205 11563


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.