Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.70 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.35 2.8 2.8 3.2 3.2 1.6
Stopa Bezrobocia 4.80 6.1 6.1 6.1 5.7 5.7
Inflacja 3.70 2.6 2.3 3 3.2 3.6
Stopa Procentowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.5 6.75
Bilans Handlowy 167957.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących -20.00 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -4 -4 -4 -4 6.6
Dług Publiczny do PKB 20.10 50.1 50.1 53.4 53.4 53.4
Budżet Państwa do PKB -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.35 2.8 2.8 3.2 3.2 1.6
PKB 48.05 50 50 50 50 51
Pkb W Cenach Stałych 12019.00 78005 17497 86605 86605 80502
Środki Trwałe Brutto 4974.00 5481 2840 3629 3629 5656
Pkb Per Capita 5880.00 5850 5850 5850 5850 5890
Pkb Per Capita Ppp 14403.90 14300 14300 14300 14300 14650
Produkt Narodowy Brutto 78178.20 72538 72538 73193 73193 74859
Rolnictwo w PKB 410.10 374 174 751 751 386
Budownictwo w PKB 853.70 798 239 850 850 823
Przemysł w PKB 475.90 378 340 353 353 390
Górnictwo w PKB 3597.90 3775 2294 3808 3808 3896
Administracja Publiczna w PKB 164.00 154 150 213 213 159
Usługi w PKB 755.00 725 516 652 652 749
Transport w PKB 1070.40 998 773 1072 1072 1030
Media w PKB 37.90 41.83 35.14 32.67 32.67 43.17

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.80 6.1 6.1 6.1 5.7 5.7
Pracujący 4938.50 5008 5008 5008 5008 5008
Bezrobotni Zarejestrowani 251.60 245 245 245 245 245
Płaca Minimalna 250.00 290 290 290 290 340
Populacja 10.07 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 64.5 64.5 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 61.5 61.5 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 690.90 570 570 570 570 570
Wynagrodzenia w Przemyśle 632.30 620 620 620 620 620

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.70 2.6 2.3 3 3.2 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.6 0.5 0.3 0.2 0.6
Wskaźnik Cen Eksportowych 127.90 102 102 102 102 102
Inflacja Żywności 4.90 4.5 2.5 2.5 3.8 3.5
Wskaźnik Cen Importowych 127.10 105 105 105 105 105
Indeks Cen Konsumenta Cpi 172.08 171 170 171 173 179
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 10.90 139 114 160 160 160
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.60 8 8 8 15 15

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.5 6.75
Podaż Pieniądza M2 19587.90 14500 14500 14500 14500 14500
Stopa Depozytowa 9.69 9.69 9.69 9.69 9.94 10.19
Rezerwy Walutowe 6369.40 7350 7350 8150 8150 8150

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 167957.00 2108900 2108900 2108900 2108900 2108900
Saldo Obrotów Bieżących -20.00 1400 1400 1400 1400 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -4 -4 -4 -4 6.6
Import 2657072.70 2791100 2791100 2791100 2791100 2791100
Eksport 2825029.50 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000
Wydobycie Ropy Naftowej 684.00 800 800 850 850 850
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1136.00 815 815 815 815 815
Przyjazdy Turystów 30950.00 9000 9000 9000 9000 12000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 20.10 50.1 50.1 53.4 53.4 53.4
Budżet Państwa do PKB -2.40 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -3.5
Wydatki Wojskowe 1804.00 1490 1490 1490 1490 1490
Bilans Budżetu 559.60 -590 -590 -590 -590 -590
Wydatki Rządowe 2749.00 2439 1815 2379 2379 2518
Wydatków Rządowych W Pkb 36.50 26.1 26.1 24 24 24

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -3.40 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.30 -1.5 4.5 3 2.5 3
Rejestracje nowych samochodów 1214093.00 1170000 1170000 1170000 1170000 1170000
Zmiany Zapasów 529.60 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Produkcja w Górnictwie -4.80 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.30 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Cena Benzyny 0.59 0.56 0.53 0.45 0.48 0.46
Rozporządzalny Dochód Osobisty 57035.00 51273 51273 48821 48821 52913
Wydatki Konsumpcyjne 11018.60 11674 10722 11864 11864 12048


Azerbejdżan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.