AUSTRIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-06
Stopa Bezrobocia 6.9 2018-09
Inflacja 2 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy -119 2018-07
Dług Publiczny do PKB 78.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 3123 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.66 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 % 2018-06
PKB 417 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 82727 W Mln Eur 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 369 W Mln Eur 2017-12
Środki Trwałe Brutto 19908 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 49129 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45437 USD 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 % 2018-09
Pracujący 3786 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 279899 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.4 % 2018-08
Koszty Pracy 119 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 79575 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2646 Eur / Miesiąc 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 136 Punkty Indeksowe 2018-09
Populacja 8.82 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 73 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3082 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.2 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1660 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1010 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 Tysiąc 2018-06
Wydajność 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3580 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1630 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Deflator Pkb 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.4 % 2018-08
Inflacja Żywności 1.3 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-09
Podaż Pieniądza M1 244900 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 338391 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 341393 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banków 824656 W Mln Eur 2015-12
Rezerwy Walutowe 19677 W Mln Eur 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 760520 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banku Centralnego 148314 W Mln Eur 2018-09
Prywatna długu do PKB 163 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -119 W Mln Eur 2018-07
Eksport 12821 W Mln Eur 2018-07
Import 12941 W Mln Eur 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących 992 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 583571 W Mln Eur 2018-06
Rachunek kapitałowy -2364 W Mln Eur 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 76 W Mln Eur 2018-06
Przyjazdy Turystów 5422 Tysiąc 2018-08
Rezerwy Złota 280 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 14 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 577 W Mln Eur 2018-06
Indeks Terroryzmu 1.52 2016-12
Bronie Sprzedaży 22 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 78.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 3237 W Mln Eur 2018-08
Wydatki Rządowe 16008 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 8693 W Mln Eur 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 5456 W Mln Eur 2018-08
Wnioski o Azyl 985 Osoby 2018-07
Rating Kredytowy 95.88
Dług Publiczny 290331 W Mln Eur 2017-12
Wydatki Wojskowe 2881 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 55 2018-09
Produkcja Przemysłowa 4.8 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.7 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 88.7 % 2018-09
Nowe Zamówienia 120 Punkty Indeksowe 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 24633 2018-09
Szybkość Internetu 14100 KBps 2017-03
Adresy IP 2593521 IP 2017-03
Koniunktura w przemyśle 7.5 Punkty Indeksowe 2018-09
Zmiany Zapasów 1084 W Mln Eur 2017-12
Index Konkurencyjności 76.34 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 22 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 16 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4414 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 8.2 % 2018-07
Produkcja Stali 321 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.9 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 40819 W Mln Eur 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.07 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 163794 W Mln Eur 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.69 % 2018-08
Cena Benzyny 1.57 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.5 % 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.28 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 10.1 % 2018-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 16204 2018-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.48 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 18.83 mm 2015-12
Temperatura 1.39 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.