Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 2278 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.26 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2020-03
Stopa Bezrobocia 10.1 2020-06
Inflacja 0.7 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-05
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -217 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 5093 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 70.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2019-12
Przemysłowy PMI 46.5 2020-06
Optymizm Konsumentów -8.3 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 23.3 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Przypadki koronawirusa 18687 2020-07
Śmierć koronawirusa 706 2020-07
Odzyskany koronawirus 16808 2020-07
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2020-03
PKB 446 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 89075 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 399 2019-12
Środki Trwałe Brutto 19954 2020-03
Pkb Per Capita 50655 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 56352 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.1 2020-06
Pracujący 3642 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 414766 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.8 2020-05
Koszty Pracy 123 2020-03
Wolne Etaty 63194 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 2768 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 111 2020-05
Populacja 8.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 72.3 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 3053 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1161 2020-03
Wydajność 100 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-05
Deflator Pkb 107 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.7 2020-05
Inflacja Żywności 1.3 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2020-05
Cpi Transport 102 2020-05
Ceny hurtowe 101 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-04
Podaż Pieniądza M1 283089 2020-05
Podaż Pieniądza M2 381845 2020-05
Podaż Pieniądza M3 383332 2020-05
Rezerwy Walutowe 24360 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 823226 2020-05
Bilans Banku Centralnego 207969 2020-06
Prywatna długu do PKB 163 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -217 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 5093 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2019-12
Eksport 10036 2020-04
Import 10253 2020-04
Dług Zagraniczny 614588 2020-03
Rachunek kapitałowy 1732 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 75 2019-12
Przyjazdy Turystów 244 2020-05
Rezerwy Złota 280 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1892 2020-03
Indeks Terroryzmu 1.66 2018-12
Bronie Sprzedaży 5 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2019-12
Bilans Budżetu -1424 2020-05
Wydatki Rządowe 17452 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.2 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 6334 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 7757 2020-05
Wnioski o Azyl 305 2020-04
Rating Kredytowy 96 2020-07
Dług Publiczny 280426 2019-12
Wydatki Wojskowe 3140 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2018-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 46.5 2020-06
Produkcja Przemysłowa -21.4 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -15.1 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -25 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 73.9 2020-06
Nowe Zamówienia 87.5 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 39050 2020-06
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -20.3 2020-06
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5853 2019-12
Produkcja w Górnictwie -11.1 2020-04
Produkcja Stali 540 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.3 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 23.3 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.8 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 44452 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.81 2020-03
Kredyt Konsumencki 174349 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.64 2020-05
Cena Benzyny 1.22 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.8 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.21 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -19.4 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 13653 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 18687 2020-07
Śmierć koronawirusa 706 2020-07
Odzyskany koronawirus 16808 2020-07
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12
Łóżka OIOM 580 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.