Ostatni Poprzedni
Waluta 1.04 1.04
Indeks Giełdowy 3128 3100 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 -1.5 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.7 5.6 Procent
Stopa Bezrobocia 6.1 6.3 Procent
Inflacja 7.2 6.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2.1 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -1206 -1707 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -159 280 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2.8 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 82.8 83.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.9 -8 Procent Pkb
Przemysłowy PMI 57.9 59.3 Punkty
Optymizm Konsumentów -20.5 -21.7 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 0.2 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 55 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 -1.5 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.7 5.6 Procent
PKB 431 445 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 95599 94122 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 403 379 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 24150 23061 W Mln Eur
PKB Per Capita 43611 46718 USD
PKB Per Capita PPP 51936 55833 USD
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 6.1 6.3 Procent
Pracujący 3895 3860 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 254755 261917
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2.1 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.9 9 Procent
Koszty Pracy 135 114 Punkty
Wolne Etaty 128777 123897
Przeciętne Wynagrodzenia 2923 2847 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 115 115 Punkty
Populacja 8.9 8.86 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia 0.4 1.4 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 73.5 74 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 3047 3081 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.3 61.9 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 1259 1241 Tysiąc
Wydajność 105 104 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 7.2 6.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2.1 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 107 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118 115 Punkty
Deflator Pkb 112 110 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 112 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 21.2 18.9 Procent
Inflacja Żywności 5.8 4.3 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 0.6 2.3 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 7.2 6.7 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 2.8 1.2 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 110 Punkty
Cpi Transport 120 113 Punkty
Ceny hurtowe 135 134 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 203 202 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 18312681 18301290 dawki
Zakażenia Koronawirusem 4253741 4250291 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 19827 19826 Osoby
Łóżka szpitalne 7.19 7.27 na 1000 osób
Szpitale 29.73 29.86 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 5.31 5.39 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.45 -0.5 Procent
Podaż Pieniądza M1 333158 329539 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 421079 417468 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 425239 422843 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 32890 31880 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 879273 756760 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 276769 275661 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 162 164 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -1206 -1707 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -159 280 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2.8 Procent Pkb
Eksport 14606 14080 W Mln Eur
Import 15811 15635 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 651206 644506 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy -3588 -826 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 71 53 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 2779 3210 Tysiąc
Rezerwy Złota 280 280 Ton
Import gazu ziemnego 142381 117027 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 10 10 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5442 -993 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 1.02 1.66
Sprzedaż Broni 9 3 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 82.8 83.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.9 -8 Procent Pkb
Bilans Budżetu -4060 2523 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 20151 18953 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 57.9 48.6 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 5954 9556 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 10014 7033 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 3175 4355 Osoby
Rating Kredytowy 96
Dług Publiczny 315160 280340 W Mln Eur
Wydatki Wojskowe 3494 3238 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 55 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 39.5 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.38 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 Procent
Ostatni Poprzedni
Przemysłowy PMI 57.9 59.3 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3.7 8.6 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.11 0.16 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.9 9.3 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 89 88.2 Procent
Nowe Zamówienia 173 143 Punkty
Rejestracje nowych samochodów 27489 31640
Szybkość Internetu 14100 13912 KBps
Adresy IP 2593521 2644031 IP
Koniunktura w Przemyśle 10.3 12 Punkty
Zmiany Zapasów 4114 1999 W Mln Eur
Index Konkurencyjności 76.61 76.34 Punkty
Ranking Konkurencyjności 21 22
Indeks Percepcji Korupcji 74 76 Punkty
Ranking Korupcji 13 15
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 26
Produkcja Energii Elektrycznej 5588 5410 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 17.6 8.3 Procent
Produkcja Stali 530 572 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -20.5 -21.7 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 0.2 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3 -4.5 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 44477 45089 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.49 5.31 Procent
Kredyt Konsumencki 186011 184732 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.6 1.62 Procent
Cena Benzyny 1.85 1.96 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.9 52.2 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 85.28 82.71 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana -0.2 3.6 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160 157 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 17768 18497
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.3 55.2 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.