Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2021-03
Indeks Giełdowy 3133 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.06 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.7 2020-12
Stopa Bezrobocia 10.7 2021-02
Inflacja 0.8 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2021-01
Stopa Procentowa 0 2021-02
Bilans Handlowy -118 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 3335 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 70.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2019-12
Przemysłowy PMI 58.3 2021-02
Optymizm Konsumentów -11.4 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -16.6 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2020-12
Przypadki koronawirusa 471820 2021-03
Śmierć koronawirusa 8538 2021-03
Odzyskany koronawirus 445032 2021-03
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.7 2020-12
PKB 446 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 90853 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 399 2019-12
Środki Trwałe Brutto 24435 2020-12
Pkb Per Capita 50655 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 56352 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.7 2021-02
Pracujący 3631 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 436982 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.7 2021-01
Koszty Pracy 132 2020-12
Wolne Etaty 65444 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 2847 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2021-01
Populacja 8.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 73.5 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3131 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 1153 2020-09
Wydajność 106 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2021-01
Deflator Pkb 109 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2021-01
Inflacja Żywności -1.1 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2021-01
Cpi Transport 101 2021-01
Ceny hurtowe 105 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-02
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M1 303233 2021-01
Podaż Pieniądza M2 396671 2021-01
Podaż Pieniądza M3 400983 2021-01
Rezerwy Walutowe 24556 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 836146 2021-01
Bilans Banku Centralnego 232847 2021-02
Prywatna długu do PKB 163 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -118 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 3335 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2019-12
Eksport 13030 2020-11
Import 13148 2020-11
Dług Zagraniczny 631157 2020-09
Rachunek kapitałowy 4433 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 52 2020-09
Przyjazdy Turystów 157 2021-01
Rezerwy Złota 280 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 11 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12398 2020-09
Indeks Terroryzmu 1.02 2019-12
Bronie Sprzedaży 3 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2019-12
Bilans Budżetu -2778 2021-01
Wydatki Rządowe 19062 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 48.2 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4690 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 7468 2021-01
Wnioski o Azyl 1285 2020-08
Rating Kredytowy 96 2021-03
Dług Publiczny 280426 2019-12
Wydatki Wojskowe 3362 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 58.3 2021-02
Produkcja Przemysłowa -5.1 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.6 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.9 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 82.2 2021-03
Nowe Zamówienia 127 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 18343 2021-01
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -6.4 2021-02
Zmiany Zapasów 1999 2020-12
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2020-12
Ranking Korupcji 15 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5572 2020-12
Produkcja w Górnictwie -3 2020-11
Produkcja Stali 530 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11.4 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -16.6 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -16.8 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 40756 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.65 2020-09
Kredyt Konsumencki 174362 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.58 2020-12
Cena Benzyny 1.47 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.3 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.71 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -10.3 2020-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 139 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 23919 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 471820 2021-03
Śmierć koronawirusa 8538 2021-03
Odzyskany koronawirus 445032 2021-03
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12
Łóżka OIOM 580 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.