Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-09
Stopa Bezrobocia 7.6 2018-11
Inflacja 2.2 2018-10
Stopa Procentowa 0 2018-11
Bilans Handlowy -214 2018-09
Dług Publiczny do PKB 78.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-12
Indeks Giełdowy 2861 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.54 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 % 2018-09
PKB 417 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 83628 W Mln Eur 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 369 W Mln Eur 2017-12
Środki Trwałe Brutto 20595 W Mln Eur 2018-09
Pkb Per Capita 49129 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45437 USD 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.6 % 2018-11
Pracujący 3767 Tysiąc 2018-10
Bezrobotni Zarejestrowani 307311 2018-11
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.8 % 2018-10
Koszty Pracy 113 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 67871 2018-11
Przeciętne Wynagrodzenia 2646 Eur / Miesiąc 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 136 Punkty Indeksowe 2018-10
Populacja 8.82 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 % 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 73 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3082 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.2 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 Eur / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 1010 Eur / Miesiąc 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 Tysiąc 2018-06
Wydajność 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590 Eur / Miesiąc 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660 Eur / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 Punkty Indeksowe 2018-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-10
Deflator Pkb 115 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.4 % 2018-10
Inflacja Żywności 1.2 % 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 106 Punkty Indeksowe 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-11
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-10
Podaż Pieniądza M1 248927 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M2 342544 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M3 344960 W Mln Eur 2018-10
Bilans Banków 824656 W Mln Eur 2015-12
Rezerwy Walutowe 19981 W Mln Eur 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 766704 W Mln Eur 2018-10
Bilans Banku Centralnego 147777 W Mln Eur 2018-11
Prywatna długu do PKB 163 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -214 W Mln Eur 2018-09
Eksport 12415 W Mln Eur 2018-09
Import 12629 W Mln Eur 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 992 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 583571 W Mln Eur 2018-06
Rachunek kapitałowy -2364 W Mln Eur 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 76 W Mln Eur 2018-06
Przyjazdy Turystów 2949 Tysiąc 2018-10
Rezerwy Złota 280 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 13 BBL/D/1K 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 577 W Mln Eur 2018-06
Indeks Terroryzmu 1.52 2016-12
Bronie Sprzedaży 22 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 78.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -609 W Mln Eur 2018-10
Wydatki Rządowe 16110 W Mln Eur 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 5435 W Mln Eur 2018-10
Wydatki Budżetu Państwa 6043 W Mln Eur 2018-10
Wnioski o Azyl 985 Osoby 2018-07
Rating Kredytowy 95.88
Dług Publiczny 290331 W Mln Eur 2017-12
Wydatki Wojskowe 2881 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 54.9 2018-11
Produkcja Przemysłowa 2.6 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 88.5 % 2018-12
Nowe Zamówienia 117 Punkty Indeksowe 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 29459 2018-10
Szybkość Internetu 14100 KBps 2017-03
Adresy IP 2593521 IP 2017-03
Koniunktura w przemyśle 7 Punkty Indeksowe 2018-11
Zmiany Zapasów 1084 W Mln Eur 2017-12
Index Konkurencyjności 76.34 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 22 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 16 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4731 Gigawatogodzina 2018-09
Produkcja w Górnictwie 7.5 % 2018-09
Produkcja Stali 735 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.4 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.4 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 40834 W Mln Eur 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.07 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 164698 W Mln Eur 2018-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 % 2018-09
Cena Benzyny 1.51 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.5 % 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 8.6 % 2018-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 18263 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.48 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 18.83 mm 2015-12
Temperatura 1.39 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.