Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-04
Indeks Giełdowy 3301 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.31 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-03
Inflacja 1.8 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy -397 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 1907 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 78.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2017-12
Przemysłowy PMI 50 2019-03
Optymizm Konsumentów -1.4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
PKB 417 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 87198 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 386 2018-12
Środki Trwałe Brutto 22089 2018-12
Pkb Per Capita 49129 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45437 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-03
Pracujący 3776 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 304411 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.3 2019-02
Koszty Pracy 114 2018-12
Wolne Etaty 76421 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2689 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 138 2019-03
Populacja 8.82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 73.8 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3103 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1010 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 2018-12
Wydajność 110 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-03
Deflator Pkb 115 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 2019-02
Inflacja Żywności 1.5 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2019-03
Cpi Transport 103 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-03
Podaż Pieniądza M1 253362 2019-02
Podaż Pieniądza M2 350290 2019-02
Podaż Pieniądza M3 351074 2019-02
Bilans Banków 824656 2015-12
Rezerwy Walutowe 20880 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 770437 2019-02
Bilans Banku Centralnego 151708 2019-03
Prywatna długu do PKB 163 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -397 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 1907 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 12873 2019-01
Import 12970 2019-01
Dług Zagraniczny 565352 2018-12
Rachunek kapitałowy -2419 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 57 2018-09
Przyjazdy Turystów 4198 2019-02
Rezerwy Złota 280 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2252 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.85 2017-12
Bronie Sprzedaży 22 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 78.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2017-12
Bilans Budżetu 1773 2019-02
Wydatki Rządowe 16993 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 8095 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 6321 2019-02
Wnioski o Azyl 755 2018-12
Rating Kredytowy 95.88
Dług Publiczny 290331 2017-12
Wydatki Wojskowe 2881 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50 2019-03
Produkcja Przemysłowa 8.2 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.9 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 87 2019-03
Nowe Zamówienia 117 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 44372 2019-03
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w przemyśle -5.6 2019-03
Zmiany Zapasów 1084 2017-12
Index Konkurencyjności 76.34 2018-12
Ranking Konkurencyjności 22 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5660 2019-02
Produkcja w Górnictwie 10.8 2019-01
Produkcja Stali 632 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.8 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 41058 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.07 2018-12
Kredyt Konsumencki 166272 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.79 2019-02
Cena Benzyny 1.4 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.9 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.4 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 20027 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.