Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 3048 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.48 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-12
Stopa Bezrobocia 9 2019-01
Inflacja 1.9 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2018-12
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy -703 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących 850 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 78.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2017-12
Przemysłowy PMI 52.7 2019-01
Optymizm Konsumentów -1.8 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-12
PKB 417 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 83628 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 369 2017-12
Środki Trwałe Brutto 20595 2018-09
Pkb Per Capita 49129 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45437 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2019-01
Pracujący 3726 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 367979 2019-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.9 2018-12
Koszty Pracy 114 2018-12
Wolne Etaty 68823 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 2689 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 138 2019-01
Populacja 8.82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 73.8 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3154 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1010 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1134 2018-09
Wydajność 106 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2018-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2018-12
Deflator Pkb 115 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2018-12
Inflacja Żywności 0.8 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2018-12
Cpi Transport 104 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-01
Podaż Pieniądza M1 254270 2018-12
Podaż Pieniądza M2 350215 2018-12
Podaż Pieniądza M3 352215 2018-12
Bilans Banków 824656 2015-12
Rezerwy Walutowe 20868 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 757872 2018-12
Bilans Banku Centralnego 151926 2019-01
Prywatna długu do PKB 163 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -703 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących 850 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2017-12
Eksport 13402 2018-11
Import 14104 2018-11
Dług Zagraniczny 580026 2018-09
Rachunek kapitałowy -2419 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 57 2018-09
Przyjazdy Turystów 355 2018-12
Rezerwy Złota 280 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9032 2018-09
Indeks Terroryzmu 1.85 2017-12
Bronie Sprzedaży 22 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 78.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2017-12
Bilans Budżetu -2657 2018-12
Wydatki Rządowe 16110 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 6173 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 8830 2018-12
Wnioski o Azyl 985 2018-07
Rating Kredytowy 95.88
Dług Publiczny 290331 2017-12
Wydatki Wojskowe 2881 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 52.7 2019-01
Produkcja Przemysłowa 1 2018-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.4 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.2 2018-11
Stopa Utylizacji Surowców 87 2019-03
Nowe Zamówienia 122 2018-11
Rejestracje nowych samochodów 30466 2019-01
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w przemyśle -0.4 2019-01
Zmiany Zapasów 1084 2017-12
Index Konkurencyjności 76.34 2018-12
Ranking Konkurencyjności 22 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6382 2018-12
Produkcja w Górnictwie -10.9 2018-11
Produkcja Stali 633 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.8 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.2 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 40834 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.26 2018-09
Kredyt Konsumencki 166443 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.69 2018-12
Cena Benzyny 1.38 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.9 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.8 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 20027 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.