Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-06
Indeks Giełdowy 3434 2021-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.01 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.5 2021-03
Stopa Bezrobocia 7.7 2021-05
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 75.89 2021-06
Inflacja 2.8 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 6835256 2021-06
Stopa Procentowa 0 2021-06
Bilans Handlowy -806 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 1603 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 83.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Przemysłowy PMI 66.4 2021-05
Optymizm Konsumentów -2.3 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5 2021-04
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2021-12
Przypadki koronawirusa 645133 2021-06
Śmierć koronawirusa 10415 2021-06
Odzyskany koronawirus 635544 2021-06
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.5 2021-03
PKB 446 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 84037 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 376 2020-12
Środki Trwałe Brutto 20822 2021-03
Pkb Per Capita 50655 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 56352 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.7 2021-05
Pracujący 3757 2021-04
Bezrobotni Zarejestrowani 316960 2021-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.5 2021-04
Koszty Pracy 120 2021-03
Wolne Etaty 97632 2021-05
Przeciętne Wynagrodzenia 2847 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2021-05
Populacja 8.9 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.4 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 72.8 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 3087 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1169 2020-12
Wydajność 102 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 75.89 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 6835256 2021-06
Przypadki koronawirusa 645133 2021-06
Śmierć koronawirusa 10415 2021-06
Odzyskany koronawirus 635544 2021-06
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12
Łóżka OIOM 580 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2021-05
Deflator Pkb 108 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.6 2021-04
Inflacja Żywności 1.8 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2021-05
Cpi Transport 105 2021-05
Ceny hurtowe 109 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M1 316419 2021-04
Podaż Pieniądza M2 408663 2021-04
Podaż Pieniądza M3 411533 2021-04
Rezerwy Walutowe 23800 2021-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 714168 2021-04
Bilans Banku Centralnego 249434 2021-05
Prywatna długu do PKB 162 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -806 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 1603 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2020-12
Eksport 15126 2021-03
Import 15932 2021-03
Dług Zagraniczny 619015 2020-12
Rachunek kapitałowy -1601 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 69 2020-12
Przyjazdy Turystów 229 2021-04
Rezerwy Złota 280 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 11 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -6352 2020-12
Indeks Terroryzmu 1.02 2019-12
Bronie Sprzedaży 9 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 83.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Bilans Budżetu -4323 2021-04
Wydatki Rządowe 18977 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 57.9 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 5149 2021-04
Wydatki Budżetu Państwa 9473 2021-04
Wnioski o Azyl 1465 2021-03
Rating Kredytowy 96 2021-06
Dług Publiczny 280426 2019-12
Wydatki Wojskowe 3494 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2021-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 66.4 2021-05
Produkcja Przemysłowa 35.9 2021-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.7 2021-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 41 2021-04
Stopa Utylizacji Surowców 87.1 2021-06
Nowe Zamówienia 148 2021-04
Rejestracje nowych samochodów 36989 2021-05
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 14.3 2021-05
Zmiany Zapasów 1999 2020-12
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2020-12
Ranking Korupcji 15 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5138 2021-03
Produkcja w Górnictwie 21.1 2021-04
Produkcja Stali 530 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -2.3 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 21.9 2021-04
Wydatki Konsumpcyjne 39938 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 27.18 2020-12
Kredyt Konsumencki 175806 2021-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.62 2021-04
Cena Benzyny 1.57 2021-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.2 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.71 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 37.3 2021-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 139 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 23919 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.2 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.