Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 3122 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.08 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.3 2019-11
Inflacja 1.1 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy -187 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -416 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Przemysłowy PMI 46 2019-11
Optymizm Konsumentów -4.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-09
PKB 456 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 93365 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 386 2018-12
Środki Trwałe Brutto 22738 2019-09
Pkb Per Capita 50250 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 46473 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.3 2019-11
Pracujący 3811 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 299527 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.4 2019-10
Koszty Pracy 117 2019-09
Wolne Etaty 71175 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 2689 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 2019-10
Populacja 8.82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 73.4 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3115 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.2 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1010 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 2019-06
Wydajność 106 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-10
Deflator Pkb 107 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2019-10
Inflacja Żywności 0.7 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-10
Cpi Transport 105 2019-10
Ceny hurtowe 106 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-10
Podaż Pieniądza M1 264151 2019-10
Podaż Pieniądza M2 361706 2019-10
Podaż Pieniądza M3 363033 2019-10
Rezerwy Walutowe 21828 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 793934 2019-10
Bilans Banku Centralnego 155910 2019-11
Prywatna długu do PKB 163 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -187 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -416 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 12889 2019-09
Import 13077 2019-09
Dług Zagraniczny 609566 2019-06
Rachunek kapitałowy 30 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 75 2019-06
Przyjazdy Turystów 3129 2019-10
Rezerwy Złota 280 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 414 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.66 2018-12
Bronie Sprzedaży 5 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Bilans Budżetu -303 2019-10
Wydatki Rządowe 17494 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 48.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5963 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 6266 2019-10
Wnioski o Azyl 975 2019-09
Rating Kredytowy 96 2019-12
Dług Publiczny 285287 2018-12
Wydatki Wojskowe 3140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 46 2019-11
Produkcja Przemysłowa -0.5 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 85.3 2019-12
Nowe Zamówienia 125 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 31693 2019-10
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -9.4 2019-11
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5403 2019-09
Produkcja w Górnictwie -4.2 2019-09
Produkcja Stali 610 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 46001 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.32 2019-06
Kredyt Konsumencki 171804 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.6 2019-09
Cena Benzyny 1.39 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.6 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.21 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.5 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 17902 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.