Ostatni Poprzedni
Waluta 1.13 1.13
Indeks Giełdowy 3690 3710 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 4.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 13 Procent
Stopa Bezrobocia 7 6.5 Procent
Inflacja 4.3 3.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 0.6 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -1310 -470 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -1378 -1315 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2.8 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 83.9 70.5 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -8.9 0.6 Procent Pkb
Przemysłowy PMI 58.1 60.6 Punkty
Optymizm Konsumentów -3.9 -1.6 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 1.4 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 55 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 4.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 13 Procent
PKB 431 445 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 94122 90294 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 376 399 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 22882 20822 W Mln Eur
Pkb Per Capita 43611 46718 USD
Pkb Per Capita Ppp 51936 55833 USD
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 7 6.5 Procent
Pracujący 3874 3893 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 289340 269514
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2.3 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.4 11.6 Procent
Koszty Pracy 140 120 Punkty
Wolne Etaty 112155 113690
Przeciętne Wynagrodzenia 2847 2768 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 113 Punkty
Populacja 8.9 8.86 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia 1.4 -0.3 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 71.6 70.5 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 2974 2965 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.6 60.8 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 1205 1154 Tysiąc
Wydajność 102 102 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 4.3 3.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 0.6 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 104 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113 112 Punkty
Deflator Pkb 111 109 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 111 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.9 10.6 Procent
Inflacja Żywności 1.1 0.6 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 3.1 1.2 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 104 Punkty
Cpi Transport 110 108 Punkty
Ceny hurtowe 116 113 Punkty
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 156 156 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 14065322 14065322 dawki
Przypadki koronawirusa 1169208 1158158 Osoby
Śmierć koronawirusa 12120 12064 Osoby
Odzyskany koronawirus 637751 637613 Osoby
Łóżka szpitalne 7.19 7.27 na 1000 osób
Szpitale 29.73 29.86 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 5.31 5.39 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.57 -0.55 Procent
Podaż Pieniądza M1 316723 315045 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 406226 404425 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 410436 409123 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 28983 28582 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 859241 868882 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 270807 269663 W Mln Eur
Prywatna długu do PKB 162 164 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -1310 -470 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -1378 -1315 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2.8 Procent Pkb
Eksport 12238 14090 W Mln Eur
Import 13548 14560 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 623871 625937 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy -1389 2547 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 71 53 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 2659 3527 Tysiąc
Rezerwy Złota 280 280 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 11 11 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1009 556 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 1.02 1.66
Bronie Sprzedaży 9 3 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 83.9 70.5 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -8.9 0.6 Procent Pkb
Bilans Budżetu -266 2811 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 18793 18977 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 57.9 48.6 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 6956 9487 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 7223 6675 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 4570 3020 Osoby
Rating Kredytowy 96
Dług Publiczny 315160 280340 W Mln Eur
Wydatki Wojskowe 3494 3238 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 55 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 39.5 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.38 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 Procent
Ostatni Poprzedni
Przemysłowy PMI 58.1 60.6 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3.3 7.9 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.3 -0.58 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.4 9.7 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 88.5 89.7 Procent
Nowe Zamówienia 141 125 Punkty
Rejestracje nowych samochodów 26497 27964
Szybkość Internetu 14100 13912 KBps
Adresy IP 2593521 2644031 IP
Koniunktura w Przemyśle 14.8 15.5 Punkty
Zmiany Zapasów 1999 3108 W Mln Eur
Index Konkurencyjności 76.61 76.34 Punkty
Ranking Konkurencyjności 21 22
Indeks Percepcji Korupcji 76 77 Punkty
Ranking Korupcji 15 12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 26
Produkcja Energii Elektrycznej 4787 6383 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 15.3 19.2 Procent
Produkcja Stali 530 572 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -3.9 -1.6 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 1.4 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.3 0.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 42070 40714 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 22.82 16.59 Procent
Kredyt Konsumencki 181156 179927 W Mln Eur
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.71 1.65 Procent
Cena Benzyny 1.66 1.69 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.3 52.7 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 85.28 82.71 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 5.8 13.6 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151 143 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 18497 19250
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.2 55.4 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.