Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-06
Indeks Giełdowy 2955 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.01 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-05
Inflacja 1.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -296 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 1907 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Przemysłowy PMI 48.3 2019-05
Optymizm Konsumentów 0 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-03
PKB 417 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 83280 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 386 2018-12
Środki Trwałe Brutto 17834 2019-03
Pkb Per Capita 49129 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45437 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-05
Pracujący 3772 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 278948 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.2 2019-04
Koszty Pracy 115 2019-03
Wolne Etaty 82280 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 2689 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 138 2019-03
Populacja 8.82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 73.3 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 3103 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.5 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1010 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 2018-12
Wydajność 106 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-05
Deflator Pkb 116 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.4 2019-04
Inflacja Żywności 1.2 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-05
Cpi Transport 105 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.33 2019-04
Podaż Pieniądza M1 261454 2019-04
Podaż Pieniądza M2 357898 2019-04
Podaż Pieniądza M3 359353 2019-04
Rezerwy Walutowe 21011 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 769286 2019-04
Bilans Banku Centralnego 152800 2019-05
Prywatna długu do PKB 163 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -296 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 1907 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 13521 2019-03
Import 13817 2019-03
Dług Zagraniczny 565352 2018-12
Rachunek kapitałowy 332 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 77 2018-12
Przyjazdy Turystów 2791 2019-04
Rezerwy Złota 280 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2252 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.85 2017-12
Bronie Sprzedaży 5 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Bilans Budżetu -2976 2019-04
Wydatki Rządowe 15712 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4122 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 7098 2019-04
Wnioski o Azyl 740 2019-02
Rating Kredytowy 95.88
Dług Publiczny 290331 2017-12
Wydatki Wojskowe 3140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 48.3 2019-05
Produkcja Przemysłowa 5.7 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 87.2 2019-06
Nowe Zamówienia 127 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 42091 2019-05
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w przemyśle -2.8 2019-05
Index Konkurencyjności 76.34 2018-12
Ranking Konkurencyjności 22 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6215 2019-03
Produkcja w Górnictwie 15.2 2019-03
Produkcja Stali 652 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 0 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 41166 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.07 2018-12
Kredyt Konsumencki 166911 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.78 2019-04
Cena Benzyny 1.5 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.8 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 10.3 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 15564 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.