Ostatni Poprzedni
Waluta 0.97 0.97
Indeks Giełdowy 2731 2833 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 1.5 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 8.7 Procent
Stopa Bezrobocia 5.9 5.6 Procent
Inflacja 9.3 9.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 0.9 Procent
Stopa Procentowa 1.25 0.5 Procent
Bilans Handlowy -641 -1577 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 1167 -159 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 1.9 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 82.8 83.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.9 -8 Procent Pkb
Przemysłowy PMI 48.8 51.7 Punkty
Optymizm Konsumentów -31.1 -33.2 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 0.3 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 55 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 1.5 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 8.7 Procent
PKB 477 433 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 95948 92363 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 403 379 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 23628 21102 W Mln Eur
PKB Per Capita 45091 43346 USD
PKB Per Capita PPP 53945 51858 USD
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.9 5.6 Procent
Pracujący 3873 3895 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 249019 235487
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 1.6 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.9 10.2 Procent
Koszty Pracy 143 121 Punkty
Wolne Etaty 133428 137826
Przeciętne Wynagrodzenia 2521 2923 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 117 117 Punkty
Populacja 8.93 8.9 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia 0.8 0.4 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 74.1 73.3 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 3049 3008 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.3 61.3 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 1307 1282 Tysiąc
Wydajność 105 105 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 9.3 9.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 0.9 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 112 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 122 122 Punkty
Deflator Pkb 116 112 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 119 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 20.7 20.8 Procent
Inflacja Żywności 13.1 12.2 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m -0.1 0.6 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 9.2 9.4 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.5 0.9 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 116 Punkty
Cpi Transport 127 131 Punkty
Ceny hurtowe 136 137 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 216 216 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 19260888 19251031 dawki
Zakażenia Koronawirusem 5050233 5042412 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 20700 20694 Osoby
Łóżka szpitalne 7.19 7.27 na 1000 osób
Szpitale 29.73 29.86 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 5.31 5.39 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 1.25 0.5 Procent
Stopa Międzybankowa 0.39 0.04 Procent
Podaż Pieniądza M1 338340 333012 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 428114 421708 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 430777 425010 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 32424 32539 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 908184 897379 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 285415 280000 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 176 164 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -641 -1577 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 1167 -159 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 1.9 Procent Pkb
Eksport 16543 16657 W Mln Eur
Import 17184 18234 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 646665 651206 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy 6990 -3588 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 54 71 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 5264 3864 Tysiąc
Rezerwy Złota 280 280 Ton
Import gazu ziemnego 131364 116339 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 10 10 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2661 5442 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 3.26 3.81
Sprzedaż Broni 9 3 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 82.8 83.3 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.9 -8 Procent Pkb
Bilans Budżetu -1892 -960 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 19354 19594 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 55.9 57 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 6598 7067 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 8490 8026 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 3175 4355 Osoby
Rating Kredytowy 96
Dług Publiczny 334084 315999 W Mln Eur
Wydatki Wojskowe 3494 3238 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 55 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 39.5 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.38 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 Procent
Ostatni Poprzedni
Przemysłowy PMI 48.8 51.7 Punkty
Produkcja Przemysłowa 5.1 4.6 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.89 -0.85 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 8.4 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 87.9 89 Procent
Nowe Zamówienia 149 162 Punkty
Rejestracje nowych samochodów 26760 25626
Szybkość Internetu 14100 13912 KBps
Adresy IP 2593521 2644031 IP
Koniunktura w Przemyśle -3.4 3.7 Punkty
Zmiany Zapasów 4114 1999 W Mln Eur
Index Konkurencyjności 76.61 76.34 Punkty
Ranking Konkurencyjności 21 22
Indeks Percepcji Korupcji 74 76 Punkty
Ranking Korupcji 13 15
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 26
Produkcja Energii Elektrycznej 5019 5787 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 12.1 1.8 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -31.1 -33.2 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 0.3 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.8 -4.6 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 45566 44659 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.83 20.49 Procent
Kredyt Konsumencki 189942 189267 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.75 1.62 Procent
Cena Benzyny 1.78 1.99 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51 51.8 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 85.28 82.75 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana -0.2 3.6 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 164 160 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 13871 16862
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.3 55.2 Procent
Stosunek ceny do czynszu 137 134


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.