Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2021-09
Indeks Giełdowy 3656 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.06 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.6 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12 2021-06
Stopa Bezrobocia 6.9 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 118 2021-09
Inflacja 3.2 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10669251 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -1556 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących -811 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 83.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Przemysłowy PMI 61.8 2021-08
Optymizm Konsumentów -0.3 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.9 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2021-12
Przypadki koronawirusa 712372 2021-09
Śmierć koronawirusa 10642 2021-09
Odzyskany koronawirus 637751 2021-09
Łóżka szpitalne 7.19 2019-12
Szpitale 29.73 2019-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.6 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12 2021-06
PKB 429 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 90339 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 376 2020-12
Środki Trwałe Brutto 22882 2021-06
Pkb Per Capita 47009 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 51936 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2021-08
Pracujący 3895 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 286277 2021-08
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 2021-07
Koszty Pracy 140 2021-06
Wolne Etaty 113849 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 2847 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2021-07
Populacja 8.9 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.3 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 70.5 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2965 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.8 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1154 2021-03
Wydajność 102 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 118 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10669251 2021-09
Przypadki koronawirusa 712372 2021-09
Śmierć koronawirusa 10642 2021-09
Odzyskany koronawirus 637751 2021-09
Łóżka szpitalne 7.19 2019-12
Szpitale 29.73 2019-12
Łóżka OIOM 580 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2021-08
Deflator Pkb 111 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.6 2021-07
Inflacja Żywności 0.5 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2021-08
Cpi Transport 109 2021-08
Ceny hurtowe 112 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.33 2021-02
Podaż Pieniądza M1 319728 2021-07
Podaż Pieniądza M2 410021 2021-07
Podaż Pieniądza M3 413524 2021-07
Rezerwy Walutowe 28816 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 859508 2021-07
Bilans Banku Centralnego 260808 2021-07
Prywatna długu do PKB 162 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1556 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących -811 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2020-12
Eksport 14020 2021-06
Import 15576 2021-06
Dług Zagraniczny 625937 2021-03
Rachunek kapitałowy 2876 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 53 2021-03
Przyjazdy Turystów 4212 2021-07
Rezerwy Złota 280 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 11 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 553 2021-03
Indeks Terroryzmu 1.02 2019-12
Bronie Sprzedaży 9 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 83.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Bilans Budżetu -1163 2021-07
Wydatki Rządowe 18793 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 57.9 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 7193 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 8355 2021-07
Wnioski o Azyl 1465 2021-03
Rating Kredytowy 96 2021-09
Dług Publiczny 315160 2020-12
Wydatki Wojskowe 3494 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2021-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 61.8 2021-08
Produkcja Przemysłowa 9.7 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.43 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 89.7 2021-09
Nowe Zamówienia 149 2021-07
Rejestracje nowych samochodów 29216 2021-08
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 16.9 2021-08
Zmiany Zapasów 1999 2020-12
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2020-12
Ranking Korupcji 15 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6061 2021-07
Produkcja w Górnictwie 25.2 2021-07
Produkcja Stali 530 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.3 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.9 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.4 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 42070 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.59 2021-03
Kredyt Konsumencki 178968 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.64 2021-07
Cena Benzyny 1.58 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.2 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.71 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 13.6 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 19250 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.2 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.