Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 3087 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.1 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.7 2019-09
Inflacja 1.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -889 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -416 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Przemysłowy PMI 45.1 2019-09
Optymizm Konsumentów -3.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-06
PKB 456 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 83280 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 386 2018-12
Środki Trwałe Brutto 17834 2019-03
Pkb Per Capita 50250 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 46473 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2019-09
Pracujący 3838 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 272098 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.9 2019-08
Koszty Pracy 121 2019-06
Wolne Etaty 82440 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2689 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 2019-09
Populacja 8.82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 73.4 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3115 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.2 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1010 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1158 2019-06
Wydajność 106 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-09
Deflator Pkb 116 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2019-08
Inflacja Żywności 0.8 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-09
Cpi Transport 105 2019-09
Ceny hurtowe 106 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M1 261734 2019-08
Podaż Pieniądza M2 358336 2019-08
Podaż Pieniądza M3 361950 2019-08
Rezerwy Walutowe 22793 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 802277 2019-08
Bilans Banku Centralnego 155781 2019-09
Prywatna długu do PKB 163 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -889 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -416 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 13445 2019-07
Import 14334 2019-07
Dług Zagraniczny 609566 2019-06
Rachunek kapitałowy 30 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 56 2019-03
Przyjazdy Turystów 5699 2019-08
Rezerwy Złota 280 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 414 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.85 2017-12
Bronie Sprzedaży 5 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Bilans Budżetu 3294 2019-08
Wydatki Rządowe 15712 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 8616 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 5322 2019-08
Wnioski o Azyl 995 2019-07
Rating Kredytowy 95.88
Dług Publiczny 290331 2017-12
Wydatki Wojskowe 3140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 45.1 2019-09
Produkcja Przemysłowa 2.3 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.4 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 86.7 2019-09
Nowe Zamówienia 126 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 27775 2019-09
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -4.8 2019-09
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5691 2019-08
Produkcja w Górnictwie -10.1 2019-07
Produkcja Stali 577 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.3 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 41166 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.32 2019-06
Kredyt Konsumencki 170441 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.81 2019-08
Cena Benzyny 1.39 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.6 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5.8 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 17902 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.