Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-04
Indeks Giełdowy 2037 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.08 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-12
Stopa Bezrobocia 12.2 2020-03
Inflacja 2.2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy -258 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 4941 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Przemysłowy PMI 45.8 2020-03
Optymizm Konsumentów -7.5 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.7 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Przypadki koronawirusa 12058 2020-04
Śmierć koronawirusa 220 2020-04
Odzyskany koronawirus 3463 2020-04
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-12
PKB 459 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 97150 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 399 2019-12
Środki Trwałe Brutto 24787 2019-12
Pkb Per Capita 50250 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 46473 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.2 2020-03
Pracujący 3759 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 504345 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.7 2020-02
Koszty Pracy 117 2019-12
Wolne Etaty 60722 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2768 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 110 2020-02
Populacja 8.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 74.2 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3153 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1010 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1163 2019-09
Wydajność 110 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-02
Deflator Pkb 107 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2020-02
Inflacja Żywności 1.8 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2020-02
Cpi Transport 104 2020-02
Ceny hurtowe 105 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-03
Podaż Pieniądza M1 272063 2020-02
Podaż Pieniądza M2 367792 2020-02
Podaż Pieniądza M3 371984 2020-02
Rezerwy Walutowe 24151 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 812992 2020-02
Bilans Banku Centralnego 158242 2020-02
Prywatna długu do PKB 163 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -258 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 4941 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 11078 2019-12
Import 11335 2019-12
Dług Zagraniczny 608956 2019-12
Rachunek kapitałowy 4281 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 56 2019-09
Przyjazdy Turystów 4619 2020-02
Rezerwy Złota 280 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1863 2019-12
Indeks Terroryzmu 1.66 2018-12
Bronie Sprzedaży 5 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Bilans Budżetu 3173 2020-02
Wydatki Rządowe 18841 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 48.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 9196 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 6024 2020-02
Wnioski o Azyl 850 2019-11
Rating Kredytowy 96 2020-04
Dług Publiczny 285287 2018-12
Wydatki Wojskowe 3140 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2018-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 45.8 2020-03
Produkcja Przemysłowa 1.2 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.5 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 84.8 2020-03
Nowe Zamówienia 114 2020-01
Rejestracje nowych samochodów 27175 2020-02
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -11.1 2020-03
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5853 2019-12
Produkcja w Górnictwie -12.5 2020-01
Produkcja Stali 642 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.5 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.7 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 46094 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9 2019-09
Kredyt Konsumencki 173834 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.67 2020-01
Cena Benzyny 1.24 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.8 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.21 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.4 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 19287 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 12058 2020-04
Śmierć koronawirusa 220 2020-04
Odzyskany koronawirus 3463 2020-04
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12
ICU Beds 580 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.