AUSTRIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-06
Stopa Bezrobocia 6.9 2018-07
Inflacja 2.1 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy -712 2018-05
Dług Publiczny do PKB 78.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 3260 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.57 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 % 2018-06
PKB 417 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 81205 W Mln Eur 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 369 W Mln Eur 2017-12
Środki Trwałe Brutto 17350 W Mln Eur 2018-03
Pkb Per Capita 49129 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45437 USD 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 % 2018-07
Pracujący 3767 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 282583 2018-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10 % 2018-06
Koszty Pracy 113 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 79099 2018-07
Przeciętne Wynagrodzenia 2646 Eur / Miesiąc 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 136 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 8.82 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 72 % 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2991 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.8 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1660 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1010 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1185 Tysiąc 2018-03
Wydajność 104 Punkty Indeksowe 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3580 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1630 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Deflator Pkb 115 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 % 2018-06
Inflacja Żywności 2 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-07
Podaż Pieniądza M1 244047 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M2 336461 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M3 339358 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banków 824656 W Mln Eur 2015-12
Rezerwy Walutowe 19754 W Mln Eur 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 755512 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banku Centralnego 147726 W Mln Eur 2018-07
Prywatna długu do PKB 163 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -712 W Mln Eur 2018-05
Eksport 12274 W Mln Eur 2018-05
Import 12986 W Mln Eur 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących 5293 W Mln Eur 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 566186 W Mln Eur 2018-03
Rachunek kapitałowy 6911 W Mln Eur 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 57 W Mln Eur 2018-03
Przyjazdy Turystów 3736 Tysiąc 2018-06
Rezerwy Złota 280 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 14 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4293 W Mln Eur 2018-03
Indeks Terroryzmu 1.52 2016-12
Bronie Sprzedaży 22 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 78.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 173 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Rządowe 15875 W Mln Eur 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 6262 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 6090 W Mln Eur 2018-06
Wnioski o Azyl 1110 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 95.88
Dług Publiczny 290331 W Mln Eur 2017-12
Wydatki Wojskowe 2881 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 56.8 2018-07
Produkcja Przemysłowa 6.2 % 2018-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 % 2018-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.6 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 88.7 % 2018-09
Nowe Zamówienia 121 Punkty Indeksowe 2018-05
Rejestracje nowych samochodów 41574 2018-07
Szybkość Internetu 14100 KBps 2017-03
Adresy IP 2593521 IP 2017-03
Koniunktura w przemyśle 6.4 Punkty Indeksowe 2018-07
Zmiany Zapasów 1084 W Mln Eur 2017-12
Index Konkurencyjności 5.25 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 18 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 16 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6338 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie -2.8 % 2018-05
Produkcja Stali 474 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 8.7 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.4 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 40543 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.53 % 2017-09
Kredyt Konsumencki 162101 W Mln Eur 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.66 % 2018-06
Cena Benzyny 1.53 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 49.1 % 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.28 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 6.7 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 Punkty Indeksowe 2018-03
Pozwolenia Na Budowę 16204 2018-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.48 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 18.83 mm 2015-12
Temperatura 1.39 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.