Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 2930 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.39 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.5 2019-07
Inflacja 1.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy -362 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 5424 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Przemysłowy PMI 47 2019-07
Optymizm Konsumentów -3.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-06
PKB 456 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 83280 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 386 2018-12
Środki Trwałe Brutto 17834 2019-03
Pkb Per Capita 50250 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 46473 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 2019-07
Pracujący 3827 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 271777 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.9 2019-06
Koszty Pracy 121 2019-06
Wolne Etaty 83413 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 2689 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 2019-07
Populacja 8.82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 72.7 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 3065 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.5 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1010 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1162 2019-03
Wydajność 106 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-07
Deflator Pkb 116 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 2019-06
Inflacja Żywności 1.1 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-07
Cpi Transport 105 2019-07
Ceny hurtowe 107 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-06
Podaż Pieniądza M1 258763 2019-06
Podaż Pieniądza M2 354798 2019-06
Podaż Pieniądza M3 356443 2019-06
Rezerwy Walutowe 22184 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 780154 2019-06
Bilans Banku Centralnego 151575 2019-07
Prywatna długu do PKB 163 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -362 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 5424 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 13222 2019-05
Import 13584 2019-05
Dług Zagraniczny 589947 2019-03
Rachunek kapitałowy 6069 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 56 2019-03
Przyjazdy Turystów 4316 2019-06
Rezerwy Złota 280 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2341 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.85 2017-12
Bronie Sprzedaży 5 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Bilans Budżetu 656 2019-06
Wydatki Rządowe 15712 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 6377 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 5720 2019-06
Wnioski o Azyl 800 2019-04
Rating Kredytowy 95.88
Dług Publiczny 290331 2017-12
Wydatki Wojskowe 3140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 47 2019-07
Produkcja Przemysłowa -0.3 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.5 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 86.7 2019-09
Nowe Zamówienia 118 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 43916 2019-07
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w przemyśle -6.9 2019-07
Index Konkurencyjności 76.34 2018-12
Ranking Konkurencyjności 22 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6740 2019-06
Produkcja w Górnictwie -0.7 2019-04
Produkcja Stali 632 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 41166 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.9 2019-03
Kredyt Konsumencki 169109 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.76 2019-06
Cena Benzyny 1.44 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.8 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.3 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 15564 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.