Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2020-09
Indeks Giełdowy 2204 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10.4 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.5 2020-06
Stopa Bezrobocia 9 2020-08
Inflacja 1.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -116 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 5093 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 70.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2019-12
Przemysłowy PMI 51 2020-08
Optymizm Konsumentów -10.3 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2020-12
Przypadki koronawirusa 35448 2020-09
Śmierć koronawirusa 758 2020-09
Odzyskany koronawirus 28044 2020-09
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10.4 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.5 2020-06
PKB 446 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 80881 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 399 2019-12
Środki Trwałe Brutto 19971 2020-06
Pkb Per Capita 50655 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 56352 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2020-08
Pracujący 3798 2020-07
Bezrobotni Zarejestrowani 371893 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.3 2020-07
Koszty Pracy 140 2020-06
Wolne Etaty 66005 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 2768 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 111 2020-07
Populacja 8.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 72.3 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 3021 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1120 2020-06
Wydajność 97 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-08
Deflator Pkb 107 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2020-07
Inflacja Żywności 2.4 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2020-08
Cpi Transport 102 2020-08
Ceny hurtowe 102 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-08
Podaż Pieniądza M1 292439 2020-07
Podaż Pieniądza M2 387655 2020-07
Podaż Pieniądza M3 391122 2020-07
Rezerwy Walutowe 24485 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 820518 2020-07
Bilans Banku Centralnego 212961 2020-08
Prywatna długu do PKB 163 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -116 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 5093 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2019-12
Eksport 11490 2020-06
Import 11607 2020-06
Dług Zagraniczny 614588 2020-03
Rachunek kapitałowy 4716 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 52 2020-03
Przyjazdy Turystów 3955 2020-07
Rezerwy Złota 280 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1892 2020-03
Indeks Terroryzmu 1.66 2018-12
Bronie Sprzedaży 3 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2019-12
Bilans Budżetu -3257 2020-07
Wydatki Rządowe 17795 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48.2 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 6985 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 10241 2020-07
Wnioski o Azyl 575 2020-05
Rating Kredytowy 96 2020-09
Dług Publiczny 280426 2019-12
Wydatki Wojskowe 3140 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 51 2020-08
Produkcja Przemysłowa -10.3 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.2 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.5 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 2020-09
Nowe Zamówienia 112 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 30864 2020-08
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -16.8 2020-08
Zmiany Zapasów 4017 2019-12
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5853 2019-12
Produkcja w Górnictwie -20.4 2020-06
Produkcja Stali 479 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.3 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 38882 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.81 2020-03
Kredyt Konsumencki 176349 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.59 2020-07
Cena Benzyny 1.33 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.8 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.21 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -6.8 2020-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 13653 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 35448 2020-09
Śmierć koronawirusa 758 2020-09
Odzyskany koronawirus 28044 2020-09
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12
Łóżka OIOM 580 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.