Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.22 2020-12
Indeks Giełdowy 2641 2020-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.4 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4 2020-09
Stopa Bezrobocia 9.5 2020-11
Inflacja 1.3 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy -667 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -45 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 70.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2019-12
Przemysłowy PMI 51.7 2020-11
Optymizm Konsumentów -15.7 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2020-12
Przypadki koronawirusa 287654 2020-12
Śmierć koronawirusa 3329 2020-12
Odzyskany koronawirus 238127 2020-12
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4 2020-09
PKB 446 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 89588 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 399 2019-12
Środki Trwałe Brutto 19971 2020-06
Pkb Per Capita 50655 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 56352 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.5 2020-11
Pracujący 3766 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 390858 2020-11
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.6 2020-10
Koszty Pracy 140 2020-06
Wolne Etaty 64666 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 2768 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 111 2020-10
Populacja 8.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -4.1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 71 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3021 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1120 2020-06
Wydajność 97 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-10
Deflator Pkb 107 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.5 2020-10
Inflacja Żywności 2.7 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2020-10
Cpi Transport 101 2020-10
Ceny hurtowe 102 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Stopa Międzybankowa -0.33 2020-11
Podaż Pieniądza M1 298457 2020-10
Podaż Pieniądza M2 392735 2020-10
Podaż Pieniądza M3 396990 2020-10
Rezerwy Walutowe 25309 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 724149 2020-09
Bilans Banku Centralnego 224021 2020-10
Prywatna długu do PKB 163 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -667 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -45 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2019-12
Eksport 10160 2020-08
Import 10827 2020-08
Dług Zagraniczny 639239 2020-06
Rachunek kapitałowy 4716 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 52 2020-03
Przyjazdy Turystów 1347 2020-10
Rezerwy Złota 280 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 12 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -3950 2020-06
Indeks Terroryzmu 1.66 2018-12
Bronie Sprzedaży 3 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2019-12
Bilans Budżetu -1196 2020-09
Wydatki Rządowe 17795 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48.2 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 7154 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 8350 2020-09
Wnioski o Azyl 1285 2020-08
Rating Kredytowy 96 2020-12
Dług Publiczny 280426 2019-12
Wydatki Wojskowe 3140 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 51.7 2020-11
Produkcja Przemysłowa -1.4 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.9 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 80.8 2020-12
Nowe Zamówienia 128 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 31229 2020-10
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -14.7 2020-11
Zmiany Zapasów 4017 2019-12
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5853 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.1 2020-08
Produkcja Stali 480 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -15.7 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.4 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 38882 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 27.67 2020-06
Kredyt Konsumencki 172868 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.64 2020-09
Cena Benzyny 1.33 2020-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 49 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.71 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.1 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 13653 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 287654 2020-12
Śmierć koronawirusa 3329 2020-12
Odzyskany koronawirus 238127 2020-12
Łóżka szpitalne 7.37 2017-12
Szpitale 30.8 2017-12
Łóżka OIOM 580 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.