Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 3124 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.17 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-12
Inflacja 1.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy 301 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 1416 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Przemysłowy PMI 46 2019-12
Optymizm Konsumentów -4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-09
PKB 456 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 93365 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 386 2018-12
Środki Trwałe Brutto 22738 2019-09
Pkb Per Capita 50250 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 46473 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-12
Pracujący 3769 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 349795 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.6 2019-11
Koszty Pracy 117 2019-09
Wolne Etaty 65443 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2768 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 2019-12
Populacja 8.82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 74.2 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3153 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.2 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1560 2018-12
Koszty Utrzymania 1010 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1163 2019-09
Wydajność 106 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2019-12
Deflator Pkb 107 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.1 2019-11
Inflacja Żywności 1.1 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-12
Cpi Transport 105 2019-12
Ceny hurtowe 106 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-12
Podaż Pieniądza M1 266367 2019-11
Podaż Pieniądza M2 363054 2019-11
Podaż Pieniądza M3 366489 2019-11
Rezerwy Walutowe 21016 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 798119 2019-11
Bilans Banku Centralnego 154444 2019-12
Prywatna długu do PKB 163 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 301 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 1416 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2018-12
Eksport 14579 2019-10
Import 14278 2019-10
Dług Zagraniczny 626057 2019-09
Rachunek kapitałowy 4281 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 75 2019-06
Przyjazdy Turystów 2192 2019-11
Rezerwy Złota 280 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10111 2019-09
Indeks Terroryzmu 1.66 2018-12
Bronie Sprzedaży 5 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Bilans Budżetu 2048 2019-11
Wydatki Rządowe 17494 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 48.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 8774 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 6726 2019-11
Wnioski o Azyl 850 2019-11
Rating Kredytowy 96 2020-01
Dług Publiczny 285287 2018-12
Wydatki Wojskowe 3140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 46 2019-12
Produkcja Przemysłowa -2.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.1 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 85.3 2019-12
Nowe Zamówienia 118 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 27636 2019-12
Szybkość Internetu 14100 2017-03
Adresy IP 2593521 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -8.7 2019-12
Index Konkurencyjności 76.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 21 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6156 2019-11
Produkcja w Górnictwie -20.6 2019-11
Produkcja Stali 590 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.9 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 46001 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9 2019-09
Kredyt Konsumencki 172311 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.67 2019-11
Cena Benzyny 1.38 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.7 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.21 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.2 2019-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 17902 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 55.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Austria - Wskaźniki ekonomiczne.