Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Indeks Giełdowy 3263.23 3095 2969 2849 2733 2515
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.56 1.62 1.78 1.96 2.16 2.61

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 -0.5 0.3 0.3 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.70 3.9 0.7 2.6 1 2.4
Stopa Bezrobocia 6.10 7.5 7 7.9 8.1 8
Inflacja 7.20 5.9 4.7 4.2 3.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 2 0.4 0.1 0.1 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -1206.00 -50 -150 -300 -150 -270
Saldo Obrotów Bieżących -159.00 300 700 1500 1550 1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 2 2 2 1.8 1.8
Dług Publiczny do PKB 82.80 82 82 82 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.90 -3.3 -3.3 -3.3 -1.7 -1.7
Przemysłowy PMI 57.90 56.8 52.8 54.5 54 55.5
Optymizm Konsumentów -20.50 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 1.5 0.6 0.2 -0.9 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 -0.5 0.3 0.3 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.70 3.9 0.7 2.6 1 2.4
PKB 430.95 435 435 448 448 448
Pkb W Cenach Stałych 95598.64 93815 94781 98084 96555 100438
Produkt Narodowy Brutto 403.37 394 382 414 407 424
Środki Trwałe Brutto 24149.58 23775 23223 24777 24391 25372
PKB Per Capita 43610.53 51000 51000 51000 51000 51000
PKB Per Capita PPP 51935.60 57200 57200 57200 57200 57200

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.10 7.5 7 7.9 8.1 8
Przeciętne Wynagrodzenia 2922.67 2850 2850 2850 2850 2850
Populacja 8.90 8.97 8.97 9.02 9.02 9.02
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 7.20 5.9 4.7 4.2 3.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 2 0.4 0.1 0.1 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.10 109 108 110 113 113
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118.80 118 117 119 122 122
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.70 112 113 120 117 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 21.20 4.3 1.9 1.1 1.1 0.8
Inflacja Żywności 8.40 8.7 8.4 6.5 3.2 1
Cpi Transport 122.40 125 125 125 126 126

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -1206.00 -50 -150 -300 -150 -270
Saldo Obrotów Bieżących -159.00 300 700 1500 1550 1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 2 2 2 1.8 1.8
Import 15811.00 13700 13850 13800 13600 13870
Eksport 14606.00 13650 13700 13500 13450 13600

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 82.80 82 82 82 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.90 -3.3 -3.3 -3.3 -1.7 -1.7
Bilans Budżetu -4060.00 630 630 630 630 630
Wydatki Rządowe 20150.86 19526 19085 20675 20352 21171
Wydatków Rządowych W Pkb 57.90 51.1 51.1 49 49 49

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Przemysłowy PMI 57.90 56.8 52.8 54.5 54 55.5
Produkcja Przemysłowa 3.70 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5
Koniunktura w Przemyśle 10.30 6.3 -12 -8 -8 -8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -20.50 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 1.5 0.6 0.2 -0.9 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.00 1.5 -0.5 0.6 0.2 0.5
Wydatki Konsumpcyjne 44477.00 43710 45404 45633 44922 46729
Kredyt Konsumencki 186011.00 185143 182424 189004 187871 193540
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.60 1.6 1.85 2.1 2.1 2.35
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 85.28 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
Cena Benzyny 1.85 1.91 1.98 2.05 2.12 2.12

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Pozwolenia Na Budowę 17768.00 20900 20900 20900 20900 20900


Austria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.