Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.13 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Indeks Giełdowy 2957.90 2856 2817 2778 2740 2665
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.01 0.14 0.16 0.17 0.18 0.22
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.3 1.5 1.8 1.8 1.4
Stopa Bezrobocia 6.80 6.5 6.5 8.5 7.6 8.2
Inflacja 1.70 2.3 2.2 2.1 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -296.06 -800 -200 -300 -600 -500
Saldo Obrotów Bieżących 1907.00 1318 828 1190 1190 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
Dług Publiczny do PKB 73.80 70 70 70 67 67
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Przemysłowy PMI 48.30 48.7 54.8 54.5 53 53.4
Optymizm Konsumentów 0.00 -2.6 -2.2 -2.4 -2 -2.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.30 -1.5 0.04 -0.5 -0.5 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.3 1.5 1.8 1.8 1.4
PKB 416.60 448 448 448 464 464
Pkb W Cenach Stałych 83280.41 83085 84046 88767 88767 90010
Produkt Narodowy Brutto 386.09 371 371 393 393 399
Środki Trwałe Brutto 17833.73 19994 20698 22487 22487 22801
Pkb Per Capita 49129.23 50600 50600 50600 51500 51500
Pkb Per Capita Ppp 45436.69 45900 45900 45900 46350 46350
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 6.80 6.5 6.5 8.5 7.6 8.2
Przeciętne Wynagrodzenia 2688.92 2709 2719 2800 2800 2850
Wynagrodzenia w Przemyśle 138.30 136 136 146 146 150
Populacja 8.82 8.85 8.85 8.87 8.92 8.92
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660.00 1762 1767 1759 1759 1784
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590.00 3987 4072 3737 3737 3767
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1574 1573 1750 1750 1800
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.70 2.3 2.2 2.1 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.70 107 108 109 108 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.00 0.4 106 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.40 2.8 2.5 2.1 2.1 0.9
Inflacja Żywności 1.20 1.9 1.9 2 2 1.9
Cpi Transport 105.00 107 108 106 105 109
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -296.06 -800 -200 -300 -600 -500
Saldo Obrotów Bieżących 1907.00 1318 828 1190 1190 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
Import 13817.00 13700 13400 12400 14700 13200
Eksport 13521.00 12900 13200 12100 14100 12700
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 73.80 70 70 70 67 67
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Wydatki Rządowe 15711.80 16078 16191 17299 17299 17541
Wydatków Rządowych W Pkb 48.50 48 48 48 47.7 47.7
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Przemysłowy PMI 48.30 48.7 54.8 54.5 53 53.4
Produkcja Przemysłowa 5.70 5.2 5.3 5.8 4.5 3.5
Koniunktura w przemyśle -2.80 -2 -1.7 -1.6 -1.2 -2.6
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 0.00 -2.6 -2.2 -2.4 -2 -2.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.30 -1.5 0.04 -0.5 -0.5 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 1.8 2.5 1.1 1.3 0.9
Wydatki Konsumpcyjne 41165.80 40996 41038 41797 41797 42382
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.78 1.75 1.75 1.75 2 2
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
Cena Benzyny 1.50 1.35 1.32 1.29 1.26 1.26
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Pozwolenia Na Budowę 15564.00 19370 20540 19740 18100 20360


Austria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.