Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 2206.24 2194 2146 2099 2053 1961
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 0.03 0.07 0.12 0.16 0.25

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -10.40 4 2.2 1.5 1.1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.50 -5.9 -3.7 -0.3 9.3 4.2
Stopa Bezrobocia 9.00 13.5 14.5 15 14.5 13.5
Inflacja 1.40 1.1 1.2 1 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -116.00 -600 -500 -500 -500 -100
Saldo Obrotów Bieżących 5093.00 1190 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2.1 2.1 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 70.40 79 79 82 82 82
Budżet Państwa do PKB 0.70 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6
Przemysłowy PMI 51.00 50.5 50.3 51.8 55.5 52.8
Optymizm Konsumentów -10.30 -10 -9 -7 -6 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -10.40 4 2.2 1.5 1.1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.50 -5.9 -3.7 -0.3 9.3 4.2
PKB 446.31 410 410 410 435 435
Pkb W Cenach Stałych 80881.48 91703 93429 88808 97359 97353
Produkt Narodowy Brutto 398.52 378 384 397 436 400
Środki Trwałe Brutto 19971.27 22183 23707 19894 21810 24703
Pkb Per Capita 50654.70 46500 46500 49000 49000 49000
Pkb Per Capita Ppp 56352.40 53000 53000 56500 56500 56500

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 9.00 13.5 14.5 15 14.5 13.5
Przeciętne Wynagrodzenia 2768.42 2800 2850 2850 2850 2850
Wynagrodzenia w Przemyśle 110.80 146 150 150 150 150
Populacja 8.86 8.92 8.92 8.97 8.97 8.97
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.40 1.1 1.2 1 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.80 109 111 110 110 113
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.00 108 109 109 110 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.40 101 106 99.48 101 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.10 -1.5 -1.8 -1.8 1.1 1.3
Inflacja Żywności 2.40 1.7 1.6 1.8 1.5 1.9
Cpi Transport 102.20 106 106 104 103 108

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -116.00 -600 -500 -500 -500 -100
Saldo Obrotów Bieżących 5093.00 1190 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2.1 2.1 2 2 2
Import 11607.00 14000 13200 13200 13200 13700
Eksport 11490.00 13400 12700 12700 12700 13600

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 70.40 79 79 82 82 82
Budżet Państwa do PKB 0.70 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -3257.00 761 630 630 630 630
Wydatki Rządowe 17794.65 17346 18114 17400 19075 18875
Wydatków Rządowych W Pkb 48.20 56.8 56.8 51.1 51.1 51.1

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Przemysłowy PMI 51.00 50.5 50.3 51.8 55.5 52.8
Produkcja Przemysłowa -10.30 -7.2 -6.5 3.5 4.5 5.2
Koniunktura w Przemyśle -16.80 -17.2 -16.9 -10 -8 -12

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -10.30 -10 -9 -7 -6 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.90 0.5 0.9 1.2 1.5 1.7
Wydatki Konsumpcyjne 38881.90 45067 44363 44319 48586 46226
Kredyt Konsumencki 176349.00 168489 167096 174039 190563 174114
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.59 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Cena Benzyny 1.33 1.16 1.1 1.05 0.99 0.94
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Pozwolenia Na Budowę 13653.00 18100 20360 20360 20360 20900


Austria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.