Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 3434.23 3267 3108 2957 2813 2525
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.10 1.5 2.7 1.1 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.50 10.2 1.7 5 5.7 3.2
Stopa Bezrobocia 7.70 7.9 7.5 8.2 8 7.9
Inflacja 2.80 2.8 2.5 1.7 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 1 0.4 0.4 0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -806.00 -500 -500 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących 1603.00 1220 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 83.90 82 82 82 82 85
Budżet Państwa do PKB -8.90 -5.6 -5.6 -5.6 -3.6 -3.6
Przemysłowy PMI 66.40 55.5 54.1 52.8 52.8 54.5
Optymizm Konsumentów -2.30 -6 -8 -6 -6 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.00 0.8 -0.5 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.10 1.5 2.7 1.1 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.50 10.2 1.7 5 5.7 3.2
PKB 446.31 435 435 435 435 448
Pkb W Cenach Stałych 84036.87 88234 91422 95396 96032 98448
Produkt Narodowy Brutto 375.56 439 405 394 397 407
Środki Trwałe Brutto 20821.70 22099 22735 25657 25828 26478
Pkb Per Capita 50654.70 49000 49000 49000 49000 51000
Pkb Per Capita Ppp 56352.40 56500 56500 56500 56500 57200

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 7.70 7.9 7.5 8.2 8 7.9
Przeciętne Wynagrodzenia 2847.25 2850 2850 2850 2850 2850
Populacja 8.90 8.97 8.97 8.97 8.97 9.02
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.80 2.8 2.5 1.7 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 1 0.4 0.4 0.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.00 111 111 113 112 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.10 103 103 103 104 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.10 101 102 107 106 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.60 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5
Inflacja Żywności 1.80 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Cpi Transport 104.60 105 105 102 106 103

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -806.00 -500 -500 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących 1603.00 1220 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
Import 15932.00 13200 13200 13700 13700 13700
Eksport 15126.00 12700 12700 13600 13600 13600

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 83.90 82 82 82 82 85
Budżet Państwa do PKB -8.90 -5.6 -5.6 -5.6 -3.6 -3.6
Bilans Budżetu -4323.00 630 630 630 630 630
Wydatki Rządowe 18977.44 19323 18499 20015 20149 20656
Wydatków Rządowych W Pkb 57.90 51.1 51.1 51.1 51.1 49

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 39.6 39.5 39.6 39.6 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.48 21.38 21.48 21.48 21.48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Przemysłowy PMI 66.40 55.5 54.1 52.8 52.8 54.5
Produkcja Przemysłowa 35.90 9.5 1.9 1 2.2 1.5
Koniunktura w Przemyśle 14.30 -8 -10 -12 -12 -8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -2.30 -6 -8 -6 -6 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.00 0.8 -0.5 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 21.90 1.5 1.1 2 0.7 0.6
Wydatki Konsumpcyjne 39937.60 42345 44288 42794 43079 44163
Kredyt Konsumencki 175806.00 193931 175807 183219 185619 189082
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.62 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Cena Benzyny 1.57 1.35 1.28 1.19 1.16 1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Pozwolenia Na Budowę 23919.00 20360 20360 20900 20900 20900


Austria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.