Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
Indeks Giełdowy 3773.75 3665 3556 3450 3348 3152
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.13 0.08 0.08 0.09 0.1 0.12

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.60 1.1 0.6 0.9 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.00 5 5.7 5.3 2.8 3
Stopa Bezrobocia 6.50 7 8 7.5 7 7.9
Inflacja 3.30 1.7 1.6 1.5 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.49 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -470.00 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących -1378.00 1220 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 83.90 82 82 82 82 85
Budżet Państwa do PKB -8.90 -5.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Przemysłowy PMI 62.80 52.8 52.8 52.8 52.8 54.5
Optymizm Konsumentów -3.40 -11 1.3 1.5 1.7 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.60 1.1 0.6 0.9 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.00 5 5.7 5.3 2.8 3
PKB 428.97 435 435 435 435 448
Pkb W Cenach Stałych 90339.25 95454 88827 95127 92869 98318
Produkt Narodowy Brutto 375.56 394 397 395 386 406
Środki Trwałe Brutto 22882.39 25236 22009 24095 23523 25993
Pkb Per Capita 47008.71 49000 51000 51000 51000 51000
Pkb Per Capita Ppp 51935.60 56500 57200 57200 57200 57200

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 6.50 7 8 7.5 7 7.9
Przeciętne Wynagrodzenia 2847.25 2850 2850 2850 2850 2850
Populacja 8.90 8.97 8.97 8.97 8.97 9.02
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 3.30 1.7 1.6 1.5 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.49 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.20 112 112 113 114 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.50 103 104 104 105 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.90 111 111 112 112 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.50 9.2 6.9 4.3 1.9 1.1
Inflacja Żywności 0.60 2 1.5 1.2 0.9 0.5
Cpi Transport 108.30 109 109 110 110 110

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -470.00 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących -1378.00 1220 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
Import 14560.00 13700 13700 13700 13700 13700
Eksport 14090.00 13600 13600 13600 13600 13600

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 83.90 82 82 82 82 85
Budżet Państwa do PKB -8.90 -5.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Bilans Budżetu 2811.00 630 630 630 630 630
Wydatki Rządowe 18793.17 20345 20059 19789 19319 20956
Wydatków Rządowych W Pkb 57.90 51.1 51.1 51.1 51.1 49

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Przemysłowy PMI 62.80 52.8 52.8 52.8 52.8 54.5
Produkcja Przemysłowa 20.60 1 2.2 1.8 1.8 1.5
Koniunktura w Przemyśle 13.40 -12 -12 -12 -12 -8

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów -3.40 -11 1.3 1.5 1.7 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.80 2 0.7 0.5 0.5 0.6
Wydatki Konsumpcyjne 42069.70 43452 43034 44299 43248 44756
Kredyt Konsumencki 179927.00 183219 185619 187637 184965 188715
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Cena Benzyny 1.59 1.51 1.44 1.36 1.29 1.23
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Pozwolenia Na Budowę 18497.00 20900 20900 20900 20900 20900


Austria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.