Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 3145.45 3174 3137 3101 3066 2996
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.12 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 1.1 1.4 1.5 1.6 1.4
Stopa Bezrobocia 8.50 7.3 6.4 6.5 8.3 8.1
Inflacja 1.50 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.8 0.2 0.7 0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 301.00 -600 -600 -600 -500 -100
Saldo Obrotów Bieżących 1416.00 1190 1190 1190 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.1 2.1 2.1 2.1 2
Dług Publiczny do PKB 73.80 67 67 67 67 65
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Przemysłowy PMI 46.00 49 51.9 52.2 52.5 52.5
Optymizm Konsumentów -4.00 -5.2 -3.8 -3.6 -2.9 -1.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 1.5 0.8 0.2 0.2 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 1.1 1.4 1.5 1.6 1.4
PKB 455.74 480 480 480 480 500
Pkb W Cenach Stałych 93365.25 92042 92853 93832 94859 96187
Produkt Narodowy Brutto 386.09 388 388 388 392 398
Środki Trwałe Brutto 22738.04 20565 22592 22852 23102 23425
Pkb Per Capita 50250.00 52500 52500 52500 52500 54100
Pkb Per Capita Ppp 46473.30 47500 47500 47500 47500 48000
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 8.50 7.3 6.4 6.5 8.3 8.1
Przeciętne Wynagrodzenia 2768.42 2800 2800 2800 2850 2850
Wynagrodzenia w Przemyśle 108.10 146 146 146 150 150
Populacja 8.82 8.92 8.92 8.92 8.92 8.97
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660.00 1759 1759 1759 1784 1800
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590.00 3737 3737 3737 3767 3926
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1750 1750 1750 1800 1867
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.50 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.8 0.2 0.7 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.10 108 109 109 109 111
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.70 108 109 109 111 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.40 102 103 103 103 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.10 -0.3 0.3 0.6 0.9 1.1
Inflacja Żywności 1.10 2 2 2 1.9 1.9
Cpi Transport 105.10 105 107 106 106 108
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 301.00 -600 -600 -600 -500 -100
Saldo Obrotów Bieżących 1416.00 1190 1190 1190 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.1 2.1 2.1 2.1 2
Import 14278.00 14700 14000 14000 13200 13700
Eksport 14579.00 14100 13400 13400 12700 13600
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 73.80 67 67 67 67 65
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Bilans Budżetu 2048.00 761 761 761 630 630
Wydatki Rządowe 17493.54 15769 17409 17581 17773 18022
Wydatków Rządowych W Pkb 48.50 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Przemysłowy PMI 46.00 49 51.9 52.2 52.5 52.5
Produkcja Przemysłowa -2.10 1.1 1.5 1.9 2.3 2.8
Koniunktura w Przemyśle -8.70 -1.2 -1.2 -1.2 -2.6 -2
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -4.00 -5.2 -3.8 -3.6 -2.9 -1.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 1.5 0.8 0.2 0.2 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.90 1.3 1.3 1.3 0.9 0.9
Wydatki Konsumpcyjne 46001.40 41317 46190 46231 46737 47392
Kredyt Konsumencki 172311.00 167721 169899 172729 174553 176997
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
Cena Benzyny 1.41 1.55 1.59 1.62 1.66 1.67
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Pozwolenia Na Budowę 17902.00 18100 18100 18100 20360 20900


Austria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.