Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 3301.38 2992 2952 2911 2871 2793
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.31 0.26 0.28 0.3 0.32 0.37
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.2 2.3 1.8 1.5 1.4
Stopa Bezrobocia 7.40 6.5 6.5 8.5 7.6 8.2
Inflacja 1.80 2.3 2.2 2.1 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -397.00 -800 -200 -300 -600 -500
Saldo Obrotów Bieżących 1907.00 1318 828 1190 1190 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
Dług Publiczny do PKB 78.40 72.3 72.3 72.3 70.2 70.2
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
Przemysłowy PMI 50.00 55.1 54.8 54.5 53 53.4
Optymizm Konsumentów -1.40 -2.6 -2.2 -2.4 -2 -2.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -1.5 0.04 -0.5 -0.5 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.2 2.3 1.8 1.5 1.4
PKB 416.60 448 448 448 464 464
Pkb W Cenach Stałych 87197.51 83333 84269 88767 88505 90010
Produkt Narodowy Brutto 386.09 372 372 393 392 399
Środki Trwałe Brutto 22088.92 20054 20753 22487 22420 22801
Pkb Per Capita 49129.23 50600 50600 50600 51500 51500
Pkb Per Capita Ppp 45436.69 45900 45900 45900 46350 46350
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 7.40 6.5 6.5 8.5 7.6 8.2
Przeciętne Wynagrodzenia 2688.92 2709 2719 2800 2800 2850
Wynagrodzenia w Przemyśle 138.30 136 136 146 146 150
Populacja 8.82 8.85 8.85 8.87 8.92 8.92
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1660.00 1762 1767 1759 1759 1784
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3590.00 3987 4072 3737 3737 3767
Koszty Utrzymania Rodziny 1560.00 1574 1573 1750 1750 1800
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.80 2.3 2.2 2.1 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.40 107 108 109 108 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.90 105 106 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 2.8 2.5 2.1 2.1 0.9
Inflacja Żywności 1.50 1.9 1.9 2 2 1.9
Cpi Transport 103.20 107 108 106 105 109
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -397.00 -800 -200 -300 -600 -500
Saldo Obrotów Bieżących 1907.00 1318 828 1190 1190 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
Import 12970.00 13700 13400 12400 14700 13200
Eksport 12873.00 12900 13200 12100 14100 12700
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 78.40 72.3 72.3 72.3 70.2 70.2
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
Wydatki Rządowe 16992.85 16126 16234 17299 17248 17541
Wydatków Rządowych W Pkb 49.10 48.4 48.4 48.4 48 48
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Przemysłowy PMI 50.00 55.1 54.8 54.5 53 53.4
Produkcja Przemysłowa 8.20 3.6 3.2 2.8 2.8 3
Koniunktura w przemyśle -5.60 -2 -1.7 -1.6 -1.2 -2.6
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -1.40 -2.6 -2.2 -2.4 -2 -2.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -1.5 0.04 -0.5 -0.5 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.80 1.8 2.5 1.1 1.3 0.9
Wydatki Konsumpcyjne 41057.80 41118 41147 41797 41674 42382
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.79 1.75 1.75 1.75 2 2
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.91 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
Cena Benzyny 1.40 1.35 1.32 1.29 1.26 1.26
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Pozwolenia Na Budowę 20027.00 19370 20540 19740 18100 20360


Austria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.