Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 3096.73 3018 2952 2888 2824 2698
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.06 0.01 0.03 0.04 0.06 0.09

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.30 -1.3 2.5 4.3 1.1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.80 -2 9.3 3.5 3.2 3.2
Stopa Bezrobocia 10.70 15 14.5 14.5 13.5 13.5
Inflacja 0.80 1 1.9 1.9 1.7 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.80 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -118.00 -500 -500 -500 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących 3335.00 1220 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2 2 2 2 2.2
Dług Publiczny do PKB 70.40 82 82 82 82 85
Budżet Państwa do PKB 0.70 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.6
Przemysłowy PMI 58.30 51.8 55.5 54.1 52.8 54.5
Optymizm Konsumentów -11.40 -7 -6 -8 -6 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.70 1.2 0.8 -0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.30 -1.3 2.5 4.3 1.1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.80 -2 9.3 3.5 3.2 3.2
PKB 446.31 410 435 435 435 448
Pkb W Cenach Stałych 89587.79 86978 86871 92723 92455 95413
Produkt Narodowy Brutto 398.52 391 436 412 411 424
Środki Trwałe Brutto 22829.58 19679 21829 23629 23560 24314
Pkb Per Capita 50654.70 49000 49000 49000 49000 51000
Pkb Per Capita Ppp 56352.40 56500 56500 56500 56500 57200

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 10.70 15 14.5 14.5 13.5 13.5
Przeciętne Wynagrodzenia 2847.25 2850 2850 2850 2850 2850
Populacja 8.86 8.97 8.97 8.97 8.97 9.02
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.80 1 1.9 1.9 1.7 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.80 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.00 110 110 111 113 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.30 109 110 111 111 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.30 100 101 102 107 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 -0.8 1.1 1.3 1.5 1.5
Inflacja Żywności -1.10 1.8 1.5 1.5 1.5 2
Cpi Transport 101.10 104 104 104 104 106

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -118.00 -500 -500 -500 -100 -100
Saldo Obrotów Bieżących 3335.00 1220 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2 2 2 2 2.2
Import 13148.00 13200 13200 13200 13700 13700
Eksport 13030.00 12700 12700 12700 13600 13600

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 70.40 82 82 82 82 85
Budżet Państwa do PKB 0.70 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.6
Bilans Budżetu -2778.00 630 630 630 630 630
Wydatki Rządowe 18193.43 16753 19450 18830 18776 19376
Wydatków Rządowych W Pkb 48.20 51.1 51.1 51.1 51.1 49

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 39.6 39.5 39.5 39.6 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.48 21.38 21.38 21.48 21.48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Przemysłowy PMI 58.30 51.8 55.5 54.1 52.8 54.5
Produkcja Przemysłowa -5.10 3.5 4.5 4.5 5.2 5.2
Koniunktura w Przemyśle -6.40 -10 -8 -10 -12 -8

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -11.40 -7 -6 -8 -6 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.70 1.2 0.8 -0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.30 1.2 7 2.8 4.6 1.2
Wydatki Konsumpcyjne 43548.10 43309 42498 45072 44942 46380
Kredyt Konsumencki 174362.00 171072 192347 178918 179565 185311
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
Cena Benzyny 1.47 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Pozwolenia Na Budowę 13653.00 20360 20360 20360 20900 20900


Austria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.