Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.21 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 2607.60 2548 2493 2438 2384 2278
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.36 0.04 0.08 0.12 0.17 0.27

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 12.00 -2.2 1.5 1.7 0.9 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.00 -5.9 -2 9.3 7.5 4.2
Stopa Bezrobocia 9.50 14.5 15 14.5 14.5 13.5
Inflacja 1.30 0.8 1 1.9 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -667.00 -500 -500 -500 -500 -100
Saldo Obrotów Bieżących -45.00 1220 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2.1 2 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 70.40 79 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB 0.70 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Przemysłowy PMI 51.70 50.3 51.8 55.5 54.1 52.8
Optymizm Konsumentów -15.70 -9 -7 -6 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 1.3 1.2 0.8 -0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 12.00 -2.2 1.5 1.7 0.9 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.00 -5.9 -2 9.3 7.5 4.2
PKB 446.31 410 410 435 435 435
Pkb W Cenach Stałych 89587.79 91248 87400 88403 86948 95080
Produkt Narodowy Brutto 398.52 375 391 436 428 391
Środki Trwałe Brutto 19971.27 23173 19679 21829 21469 24146
Pkb Per Capita 50654.70 46500 49000 49000 49000 49000
Pkb Per Capita Ppp 56352.40 53000 56500 56500 56500 56500

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 9.50 14.5 15 14.5 14.5 13.5
Przeciętne Wynagrodzenia 2768.42 2850 2850 2850 2850 2850
Populacja 8.86 8.92 8.97 8.97 8.97 8.97
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.30 0.8 1 1.9 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.90 111 110 110 111 113
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.60 109 109 110 110 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.70 106 99.48 101 102 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.50 -1.8 -1.8 1.1 1.1 1.3
Inflacja Żywności 2.70 1.6 1.8 1.5 1.5 1.9
Cpi Transport 101.30 106 104 104 104 108

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -667.00 -500 -500 -500 -500 -100
Saldo Obrotów Bieżących -45.00 1220 1220 1220 1220 1220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2.1 2 2 2 2
Import 10827.00 13200 13200 13200 13200 13700
Eksport 10160.00 12700 12700 12700 12700 13600

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 70.40 79 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB 0.70 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -1196.00 630 630 630 630 630
Wydatki Rządowe 17794.65 17700 16753 19450 19129 18443
Wydatków Rządowych W Pkb 48.20 56.8 51.1 51.1 51.1 51.1

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.00 55 55 55 55 55
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 39.50 39.6 39.5 39.5 39.5 39.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.38 21.48 21.38 21.38 21.38 21.48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Przemysłowy PMI 51.70 50.3 51.8 55.5 54.1 52.8
Produkcja Przemysłowa -1.40 -6.5 3.5 4.5 4.5 5.2
Koniunktura w Przemyśle -14.70 -16.9 -10 -8 -10 -12

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -15.70 -9 -7 -6 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 1.3 1.2 0.8 -0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.90 -1.8 1.2 7 2.8 4.6
Wydatki Konsumpcyjne 38881.90 43349 43563 42498 41798 45170
Kredyt Konsumencki 172868.00 163279 171072 192347 184805 170136
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.64 2 1.64 1.64 1.64 2.5
Cena Benzyny 1.33 1.26 1.1 1.05 0.99 1.19
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Pozwolenia Na Budowę 13653.00 20360 20360 20360 20360 20900


Austria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.