Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 478 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 17.7 2019-06
Inflacja 0.7 2019-12
Stopa Procentowa 5.5 2019-12
Bilans Handlowy -300 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -243 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2019-09
PKB 12.43 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1823763 2019-09
Środki Trwałe Brutto 275607 2019-09
Pkb Per Capita 4407 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9178 2018-12
Rolnictwo w PKB 339989 2019-09
Budownictwo w PKB 120808 2019-09
Przemysł w PKB 203543 2019-09
Górnictwo w PKB 57705 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 70264 2019-09
Usługi w PKB 46696 2019-09
Transport w PKB 57397 2019-09
Media w PKB 6619 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.7 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 61.9 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 179987 2019-11
Płaca Minimalna 55000 2018-07
Populacja 2.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 1172 2019-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 169341 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-11
Inflacja Bazowa 0.6 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 99.3 2019-10
Inflacja Żywności 0.5 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.5 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.6 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-12
Podaż Pieniądza M0 1124402 2019-09
Podaż Pieniądza M1 870183 2019-09
Podaż Pieniądza M2 1702147 2019-09
Stopa Depozytowa 7.37 2019-09
Rezerwy Walutowe 2834 2019-12
Stopa Pożyczkowa 7 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -300 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -243 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Eksport 255 2019-11
Import 555 2019-11
Dług Zagraniczny 11666 2019-09
Rachunek kapitałowy -114 2019-06
Rezerwy Złota 0 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 56.6 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 344 2019-06
Terms of Trade 102 2019-10
Indeks Terroryzmu 1.17 2018-12
Przyjazdy Turystów 193223 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu -24704 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 401109 2019-09
Dług Publiczny 3353 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 425813 2019-09
Rating Kredytowy 14 2020-01
Wydatki Rządowe 201203 2019-09
Wydatki Wojskowe 591 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 13.8 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 10.1 2019-11
Szybkość Internetu 5183 2017-03
Adresy IP 297303 2017-03
Zmiany Zapasów 86254 2019-09
Index Konkurencyjności 61.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 69 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 47 2019-12
Produkcja w Górnictwie 70.1 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.9 2019-11
Kredyt Konsumencki 880647 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 1465723 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.8 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Armenia - Wskaźniki ekonomiczne.