Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 475 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 16.9 2018-12
Inflacja 1.7 2019-07
Stopa Procentowa 5.75 2019-07
Bilans Handlowy -216 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -277 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2019-06
PKB 12.43 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1481772 2019-06
Środki Trwałe Brutto 192098 2019-06
Pkb Per Capita 4407 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9178 2018-12
Rolnictwo w PKB 121929 2019-06
Budownictwo w PKB 91519 2019-06
Przemysł w PKB 171789 2019-06
Górnictwo w PKB 51029 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 61687 2019-06
Usługi w PKB 33910 2019-06
Transport w PKB 47466 2019-06
Media w PKB 7224 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.9 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 63.4 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 179519 2019-06
Płaca Minimalna 55000 2018-07
Populacja 2.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 1198 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 177218 2019-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 126 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.94 2019-06
Inflacja Bazowa 1.5 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 99 2019-06
Inflacja Żywności 2.6 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.2 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.9 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.75 2019-07
Podaż Pieniądza M0 1188113 2019-05
Podaż Pieniądza M1 864886 2019-05
Podaż Pieniądza M2 1609563 2019-05
Stopa Depozytowa 8.25 2019-06
Rezerwy Walutowe 2200 2019-07
Stopa Pożyczkowa 7.25 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -216 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -277 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Eksport 212 2019-06
Import 428 2019-06
Dług Zagraniczny 11079 2019-03
Rachunek kapitałowy -234 2019-03
Rezerwy Złota 0 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 34.4 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 254 2019-03
Terms of Trade 101 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.69 2017-12
Przyjazdy Turystów 61268 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu 40422 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 330933 2019-03
Dług Publiczny 3365 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 290511 2019-03
Rating Kredytowy 42.5
Wydatki Rządowe 175704 2019-06
Wydatki Wojskowe 591 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 12.8 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.3 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.8 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.4 2019-06
Szybkość Internetu 5183 2017-03
Adresy IP 297303 2017-03
Zmiany Zapasów 32726 2019-06
Index Konkurencyjności 59.86 2018-12
Ranking Konkurencyjności 70 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2018-12
Produkcja w Górnictwie 0.8 2019-03
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.7 2019-06
Kredyt Konsumencki 795409 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 1280149 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.6 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Armenia - Wskaźniki ekonomiczne.