Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 474 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 17.7 2019-06
Inflacja 0.5 2019-09
Stopa Procentowa 5.5 2019-09
Bilans Handlowy -189 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -279 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2019-06
PKB 12.43 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1481772 2019-06
Środki Trwałe Brutto 192098 2019-06
Pkb Per Capita 4407 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9178 2018-12
Rolnictwo w PKB 121929 2019-06
Budownictwo w PKB 91519 2019-06
Przemysł w PKB 171789 2019-06
Górnictwo w PKB 51029 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 61687 2019-06
Usługi w PKB 33910 2019-06
Transport w PKB 47466 2019-06
Media w PKB 7224 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.7 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 62 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.2 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 180929 2019-08
Płaca Minimalna 55000 2018-07
Populacja 2.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 1189 2019-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 169778 2019-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 126 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-09
Inflacja Bazowa 1.3 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-08
Inflacja Żywności -0.3 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-09
Podaż Pieniądza M0 1109023 2019-07
Podaż Pieniądza M1 849968 2019-07
Podaż Pieniądza M2 1629290 2019-07
Stopa Depozytowa 8.22 2019-07
Rezerwy Walutowe 2394 2019-09
Stopa Pożyczkowa 7 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -189 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -279 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Eksport 240 2019-08
Import 429 2019-08
Dług Zagraniczny 11473 2019-06
Rachunek kapitałowy -114 2019-06
Rezerwy Złota 0 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 56.6 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 344 2019-06
Terms of Trade 97.6 2019-08
Indeks Terroryzmu 1.69 2017-12
Przyjazdy Turystów 161308 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu 93147 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 448757 2019-06
Dług Publiczny 3300 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 355610 2019-06
Rating Kredytowy 42.5
Wydatki Rządowe 175704 2019-06
Wydatki Wojskowe 591 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 16.8 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.7 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.8 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.6 2019-08
Szybkość Internetu 5183 2017-03
Adresy IP 297303 2017-03
Zmiany Zapasów 32726 2019-06
Index Konkurencyjności 61.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 69 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2018-12
Produkcja w Górnictwie 0.8 2019-03
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9 2019-08
Kredyt Konsumencki 830269 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 1280149 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.9 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Armenia - Wskaźniki ekonomiczne.