Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 483 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 19.8 2020-03
Inflacja 1.8 2020-08
Stopa Procentowa 4.25 2020-09
Bilans Handlowy -153 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -197 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 45.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Przypadki koronawirusa 46376 2020-09
Śmierć koronawirusa 923 2020-09
Odzyskany koronawirus 42231 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.7 2020-06
PKB 13.67 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1270978 2020-06
Środki Trwałe Brutto 147602 2020-06
Pkb Per Capita 4732 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13654 2019-12
Rolnictwo w PKB 121571 2020-06
Budownictwo w PKB 54099 2020-06
Przemysł w PKB 158655 2020-06
Górnictwo w PKB 54832 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 81009 2020-06
Usługi w PKB 8880 2020-06
Transport w PKB 32765 2020-06
Media w PKB 4901 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19.8 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 60 2020-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.6 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 191991 2020-07
Płaca Minimalna 68000 2020-07
Populacja 2.97 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Pracujący 913 2020-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 154326 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 128 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.88 2020-07
Inflacja Bazowa 0.8 2020-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 106 2020-07
Inflacja Żywności 1.6 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.7 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-09
Podaż Pieniądza M0 1282163 2020-05
Podaż Pieniądza M1 985241 2020-05
Podaż Pieniądza M2 1930767 2020-05
Stopa Depozytowa 8.31 2020-05
Rezerwy Walutowe 2619 2020-08
Stopa Pożyczkowa 6 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -153 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -197 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.7 2019-12
Eksport 225 2020-07
Import 378 2020-07
Dług Zagraniczny 12000 2020-03
Rachunek kapitałowy -359 2019-12
Rezerwy Złota 0 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 68.8 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 412 2019-09
Terms of Trade 103 2020-07
Indeks Terroryzmu 1.17 2018-12
Przyjazdy Turystów 70603 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Bilans Budżetu -83756 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 353736 2020-06
Dług Publiczny 3720 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 437492 2020-06
Rating Kredytowy 16 2020-09
Wydatki Rządowe 210246 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 24.8 2019-12
Wydatki Wojskowe 591 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.3 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.3 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -10.2 2020-07
Szybkość Internetu 5183 2017-03
Adresy IP 297303 2017-03
Zmiany Zapasów -8292 2020-06
Index Konkurencyjności 61.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 69 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2019-12
Ranking Korupcji 77 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 47 2019-12
Produkcja w Górnictwie 21.1 2020-05

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.4 2020-07
Kredyt Konsumencki 956792 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 1025430 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -19.5 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 46376 2020-09
Śmierć koronawirusa 923 2020-09
Odzyskany koronawirus 42231 2020-09
Łóżka OIOM 341 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Armenia - Wskaźniki ekonomiczne.