Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 477 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.1 2019-03
Stopa Bezrobocia 16.9 2018-12
Inflacja 2.8 2019-05
Stopa Procentowa 5.75 2019-06
Bilans Handlowy -236 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -390 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.1 2019-03
PKB 11.54 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1241544 2019-03
Środki Trwałe Brutto 141592 2019-03
Pkb Per Capita 4219 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 8788 2017-12
Rolnictwo w PKB 58354 2019-03
Budownictwo w PKB 45705 2019-03
Przemysł w PKB 147142 2019-03
Górnictwo w PKB 42938 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 47444 2019-03
Usługi w PKB 19283 2019-03
Transport w PKB 40576 2019-03
Media w PKB 6266 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.9 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 64.6 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 179002 2019-04
Płaca Minimalna 55000 2018-07
Populacja 2.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 1092 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 163269 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.93 2019-04
Inflacja Bazowa 1.1 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.5 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 96.6 2019-04
Inflacja Żywności 5.3 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.9 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.75 2019-06
Podaż Pieniądza M0 1156139 2019-03
Podaż Pieniądza M1 859509 2019-03
Podaż Pieniądza M2 1570161 2019-03
Stopa Depozytowa 8.57 2018-12
Rezerwy Walutowe 2091 2019-05
Stopa Pożyczkowa 7.25 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -236 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -390 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Eksport 208 2019-04
Import 444 2019-04
Dług Zagraniczny 10916 2018-12
Rachunek kapitałowy -299 2018-12
Rezerwy Złota 0 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 70.7 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 390 2018-09
Terms of Trade 97.7 2019-04
Indeks Terroryzmu 1.69 2017-12
Przyjazdy Turystów 61268 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu 40422 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 330933 2019-03
Dług Publiczny 3365 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 290511 2019-03
Rating Kredytowy 42.5
Wydatki Rządowe 139153 2019-03
Wydatki Wojskowe 591 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 13.2 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 16.1 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.8 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 9.2 2019-04
Szybkość Internetu 5183 2017-03
Adresy IP 297303 2017-03
Zmiany Zapasów 53563 2019-03
Index Konkurencyjności 59.86 2018-12
Ranking Konkurencyjności 70 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 41 2018-12
Produkcja w Górnictwie 0.8 2019-03
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9 2019-04
Kredyt Konsumencki 776609 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 1080066 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.8 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Armenia - Wskaźniki ekonomiczne.