Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 508 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-09
Stopa Bezrobocia 17.5 2020-06
Inflacja 1.6 2020-11
Stopa Procentowa 4.25 2020-10
Bilans Handlowy -185 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -144 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 45.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Przypadki koronawirusa 139692 2020-12
Śmierć koronawirusa 2277 2020-12
Odzyskany koronawirus 116066 2020-12

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-09
PKB 13.67 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1744942 2020-09
Środki Trwałe Brutto 280446 2020-09
Pkb Per Capita 4732 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13654 2019-12
Rolnictwo w PKB 326886 2020-09
Budownictwo w PKB 110066 2020-09
Przemysł w PKB 198471 2020-09
Górnictwo w PKB 55732 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 73426 2020-09
Usługi w PKB 21648 2020-09
Transport w PKB 38220 2020-09
Media w PKB 5734 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.5 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 60.2 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.6 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 181768 2020-10
Płaca Minimalna 68000 2020-07
Populacja 2.97 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Pracujący 1093 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 166221 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2020-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130 2020-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-10
Inflacja Bazowa 1.3 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-09
Inflacja Żywności 0.8 2020-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.1 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-10
Podaż Pieniądza M0 1279799 2020-08
Podaż Pieniądza M1 1053133 2020-08
Podaż Pieniądza M2 2063935 2020-08
Stopa Depozytowa 8.41 2020-09
Rezerwy Walutowe 2278 2020-10
Stopa Pożyczkowa 5.75 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -185 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -144 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.7 2019-12
Eksport 224 2020-10
Import 409 2020-10
Dług Zagraniczny 12548 2020-06
Rachunek kapitałowy -359 2019-12
Rezerwy Złota 0 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 68.8 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 412 2019-09
Terms of Trade 101 2020-09
Indeks Terroryzmu 1.17 2018-12
Przyjazdy Turystów 70603 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Bilans Budżetu -102990 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 370633 2020-09
Dług Publiczny 3826 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 473623 2020-09
Rating Kredytowy 16 2020-12
Wydatki Rządowe 227904 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 24.8 2019-12
Wydatki Wojskowe 591 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -3 2020-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.2 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -8.1 2020-10
Szybkość Internetu 5183 2017-03
Adresy IP 297303 2017-03
Zmiany Zapasów 33229 2020-09
Index Konkurencyjności 61.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 69 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2019-12
Ranking Korupcji 77 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 47 2019-12
Produkcja w Górnictwie 12.8 2020-09

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -20.9 2020-10
Kredyt Konsumencki 948360 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 1325922 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.3 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 139692 2020-12
Śmierć koronawirusa 2277 2020-12
Odzyskany koronawirus 116066 2020-12
Łóżka OIOM 341 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Armenia - Wskaźniki ekonomiczne.