Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 521 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.8 2021-12
Stopa Bezrobocia 16 2020-12
Inflacja 5.8 2021-03
Stopa Procentowa 5.5 2021-03
Bilans Handlowy -125 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 51.7 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 45.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Przypadki koronawirusa 208818 2021-04
Śmierć koronawirusa 3895 2021-04
Odzyskany koronawirus 187256 2021-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.8 2021-12
PKB 13.67 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1899146 2020-12
Środki Trwałe Brutto 463828 2020-12
Pkb Per Capita 4732 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13654 2019-12
Rolnictwo w PKB 246904 2020-12
Budownictwo w PKB 174445 2020-12
Przemysł w PKB 240991 2020-12
Górnictwo w PKB 49983 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 118429 2020-12
Usługi w PKB 22156 2020-12
Transport w PKB 33866 2020-12
Media w PKB 5165 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 63 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 188545 2021-02
Płaca Minimalna 68000 2020-07
Populacja 2.96 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2020-12
Pracujący 607 2021-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 165090 2021-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.8 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2021-02
Inflacja Bazowa 4.7 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 106 2021-02
Inflacja Żywności 7.8 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2021-03
Podaż Pieniądza M0 1439380 2021-02
Podaż Pieniądza M1 1176780 2021-02
Podaż Pieniądza M2 2136473 2021-02
Stopa Depozytowa 8.18 2021-02
Rezerwy Walutowe 3000 2021-03
Stopa Pożyczkowa 7 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -125 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 51.7 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.2 2019-12
Eksport 195 2021-02
Import 319 2021-02
Dług Zagraniczny 12935 2020-12
Rachunek kapitałowy 27.6 2020-12
Rezerwy Złota 0 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2.7 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 420 2020-12
Terms of Trade 101 2021-02
Indeks Terroryzmu 0.53 2019-12
Przyjazdy Turystów 47.48 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Bilans Budżetu -175749 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 502229 2020-12
Dług Publiczny 3924 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 677978 2020-12
Rating Kredytowy 16 2021-04
Wydatki Rządowe 371885 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 16 2020-12
Wydatki Wojskowe 658 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -5.1 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -42.9 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 17.7 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.3 2021-02
Szybkość Internetu 5183 2017-03
Adresy IP 297303 2017-03
Zmiany Zapasów -2415 2020-12
Index Konkurencyjności 61.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 69 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 49 2020-12
Ranking Korupcji 60 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 47 2019-12
Produkcja w Górnictwie 2.1 2020-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.8 2021-02
Kredyt Konsumencki 921869 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 1214793 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.1 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 208818 2021-04
Śmierć koronawirusa 3895 2021-04
Odzyskany koronawirus 187256 2021-04
Łóżka OIOM 341 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Armenia - Wskaźniki ekonomiczne.