Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 486 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2020-03
Stopa Bezrobocia 19.8 2020-03
Inflacja 1.7 2020-06
Stopa Procentowa 4.5 2020-06
Bilans Handlowy -120 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -197 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Przypadki koronawirusa 31392 2020-07
Śmierć koronawirusa 559 2020-07
Odzyskany koronawirus 18709 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2020-03
PKB 13.67 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1267151 2020-03
Środki Trwałe Brutto 132538 2020-03
Pkb Per Capita 4732 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13654 2019-12
Rolnictwo w PKB 60214 2020-03
Budownictwo w PKB 39280 2020-03
Przemysł w PKB 146569 2020-03
Górnictwo w PKB 45740 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 59635 2020-03
Usługi w PKB 19199 2020-03
Transport w PKB 37830 2020-03
Media w PKB 4853 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19.8 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 60.8 2020-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.6 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 191792 2020-05
Płaca Minimalna 68000 2020-07
Populacja 2.97 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Pracujący 579 2020-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 164430 2020-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.95 2020-05
Inflacja Bazowa 0.9 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 95.7 2020-05
Inflacja Żywności 2 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.4 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-06
Podaż Pieniądza M0 1205396 2020-03
Podaż Pieniądza M1 938245 2020-03
Podaż Pieniądza M2 1870707 2020-03
Stopa Depozytowa 8.31 2020-05
Rezerwy Walutowe 2597 2020-06
Stopa Pożyczkowa 6 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -120 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -197 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.2 2019-12
Eksport 192 2020-05
Import 313 2020-05
Dług Zagraniczny 12000 2020-03
Rachunek kapitałowy -359 2019-12
Rezerwy Złota 0 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 68.8 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 412 2019-09
Terms of Trade 93.9 2020-05
Indeks Terroryzmu 1.17 2018-12
Przyjazdy Turystów 70603 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu 46331 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 381929 2020-03
Dług Publiczny 3647 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 335597 2020-03
Rating Kredytowy 16 2020-07
Wydatki Rządowe 159313 2020-03
Wydatki Wojskowe 591 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -3.9 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.2 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -12.8 2020-05
Szybkość Internetu 5183 2017-03
Adresy IP 297303 2017-03
Zmiany Zapasów 84.8 2020-03
Index Konkurencyjności 61.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 69 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2019-12
Ranking Korupcji 77 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 47 2019-12
Produkcja w Górnictwie 11.8 2020-03

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -18.4 2020-05
Kredyt Konsumencki 943751 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 1107864 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -27 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 31392 2020-07
Śmierć koronawirusa 559 2020-07
Odzyskany koronawirus 18709 2020-07
Łóżka OIOM 341 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Armenia - Wskaźniki ekonomiczne.