Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 500 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2019-12
Stopa Bezrobocia 18 2019-09
Inflacja -0.5 2020-02
Stopa Procentowa 5.25 2020-03
Bilans Handlowy -555 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -582 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Przypadki koronawirusa 663 2020-04
Śmierć koronawirusa 4 2020-04
Odzyskany koronawirus 33 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2019-12
PKB 13.3 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1991518 2019-12
Środki Trwałe Brutto 422284 2019-12
Pkb Per Capita 4407 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9178 2018-12
Rolnictwo w PKB 270361 2019-12
Budownictwo w PKB 156305 2019-12
Przemysł w PKB 238310 2019-12
Górnictwo w PKB 58395 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 95251 2019-12
Usługi w PKB 39366 2019-12
Transport w PKB 62203 2019-12
Media w PKB 5817 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 62.2 2020-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.1 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 189925 2020-02
Płaca Minimalna 68000 2020-07
Populacja 2.97 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 370 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 185428 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.5 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-02
Inflacja Bazowa 0.8 2020-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.1 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 106 2020-01
Inflacja Żywności -4.1 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.5 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.25 2020-03
Podaż Pieniądza M0 1171544 2019-12
Podaż Pieniądza M1 933885 2019-12
Podaż Pieniądza M2 1854611 2019-12
Stopa Depozytowa 8.47 2019-12
Rezerwy Walutowe 2655 2020-02
Stopa Pożyczkowa 6.75 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -555 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -582 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.6 2018-12
Eksport 174 2020-01
Import 305 2020-01
Dług Zagraniczny 11666 2019-09
Rachunek kapitałowy 6.2 2019-09
Rezerwy Złota 0 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 91 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 412 2019-09
Terms of Trade 104 2020-01
Indeks Terroryzmu 1.17 2018-12
Przyjazdy Turystów 134490 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.49 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu -161240 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 427759 2019-12
Dług Publiczny 3510 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 588998 2019-12
Rating Kredytowy 14 2020-03
Wydatki Rządowe 299123 2019-12
Wydatki Wojskowe 591 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 16.5 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -42.6 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.8 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 8.7 2020-02
Szybkość Internetu 5183 2017-03
Adresy IP 297303 2017-03
Zmiany Zapasów 64922 2019-12
Index Konkurencyjności 61.28 2019-12
Ranking Konkurencyjności 69 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2019-12
Ranking Korupcji 77 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 47 2019-12
Produkcja w Górnictwie 1.7 2019-11

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.8 2020-02
Kredyt Konsumencki 934117 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 1662317 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 14.3 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 663 2020-04
Śmierć koronawirusa 4 2020-04
Odzyskany koronawirus 33 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Armenia - Wskaźniki ekonomiczne.