Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 493.00 493 493 493 493 493

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.70 -19 -8 9.5 10.2 12
Stopa Bezrobocia 17.50 22 22.2 22 22 21.7
Inflacja 1.40 1.1 2.5 2.8 3 2.9
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -175.80 -211 -211 -230 -230 -211
Saldo Obrotów Bieżących -143.56 -300 -300 -300 -300 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.70 -6.3 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
Dług Publiczny do PKB 45.60 57 56.3 56.3 56.3 56.3
Budżet Państwa do PKB -1.00 -5.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 20 18 18 18 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 36 23 23 23 36

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.70 -19 -8 9.5 10.2 12
PKB 13.67 9.8 11 11 11 11
Pkb W Cenach Stałych 1270978.00 1618956 1166965 1391721 1400618 1813231
Środki Trwałe Brutto 147601.80 341845 121935 161624 162657 382866
Pkb Per Capita 4732.10 4050 4480 4480 4480 4480
Pkb Per Capita Ppp 13653.70 13100 13500 13500 13500 13500
Rolnictwo w PKB 121571.20 227133 55608 133120 133971 254389
Budownictwo w PKB 54099.00 125884 36138 59238 59617 140990
Przemysł w PKB 158654.70 185677 134843 173727 174837 207958
Górnictwo w PKB 54832.10 45603 42081 60041 60425 51076
Administracja Publiczna w PKB 81009.30 76254 54860 88705 89272 85405
Usługi w PKB 8880.40 28215 17663 9724 9786 31601
Transport w PKB 32765.10 51424 34804 35878 36107 57595
Media w PKB 4901.30 5101 4465 5367 5401 5713

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 17.50 22 22.2 22 22 21.7
Bezrobotni Zarejestrowani 60.10 59 58.5 58.5 58.5 58
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.60 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Przeciętne Wynagrodzenia 185991.00 250000 250000 250000 250000 250000
Płaca Minimalna 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Populacja 2.97 2.95 2.94 2.94 2.94 2.94
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wynagrodzenia w Przemyśle 162721.00 242000 242000 242000 242000 242000

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.40 1.1 2.5 2.8 3 2.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 127.85 131 135 135 132 135
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.42 105 102 102 102 106
Inflacja Bazowa 1.30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.00 106 103 104 106 109
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.40 3 3.5 3.5 3.5 3
Inflacja Żywności 0.80 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4 4
Podaż Pieniądza M2 2013360.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Stopa Depozytowa 8.41 9.01 8.31 8.31 8.31 9.01
Stopa Pożyczkowa 5.75 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Rezerwy Walutowe 2405.00 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -175.80 -211 -211 -230 -230 -211
Saldo Obrotów Bieżących -143.56 -300 -300 -300 -300 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.70 -6.3 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
Import 409.30 454 454 454 454 461
Eksport 233.50 224 224 224 224 232
Dług Zagraniczny 12548.05 12800 12800 12800 12800 12800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 68.80 120 120 120 120 120
Przyjazdy Turystów 70603.00 20000 45000 55000 70000 65000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 45.60 57 56.3 56.3 56.3 56.3
Budżet Państwa do PKB -1.00 -5.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Bilans Budżetu -83755.90 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Dług Publiczny 3720.10 4370 4370 4370 4370 4370
Wydatki Wojskowe 591.00 451 451 451 451 451
Wydatki Rządowe 210246.20 242290 148060 230220 231691 271364

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 20 18 18 18 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 36 23 23 23 36
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 5.00 0 5 5 5 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.50 0 2.5 2.5 2.5 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.50 2.5 10 10 10 10

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -1.20 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.40 12 7.5 7.5 7.5 5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.30 9.5 6.5 6.5 6.5 9.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -9.80 3.5 9.5 9.5 11.5 12.8
Produkcja w Górnictwie 21.10 6 -5.5 -5.5 -5.5 5
Zmiany Zapasów -8292.40 115000 115000 115000 115000 115000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.80 5.2 5.2 5.2 5.2 7.5
Kredyt Konsumencki 958403.54 741894 875787 1046306 1056161 830921
Wydatki Konsumpcyjne 1025430.50 1349360 1019147 1122846 1130024 1511283

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -5.30 2.5 5 2.5 2.5 2.5


Armenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.