Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 474.50 475 475 475 475 475
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4
Stopa Bezrobocia 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Inflacja 0.50 -1.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bilans Handlowy -189.20 -212 -212 -212 -212 -211
Saldo Obrotów Bieżących -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Dług Publiczny do PKB 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4
PKB 12.43 13.3 13.8 13.8 13.8 13.8
Pkb W Cenach Stałych 1481771.90 1922010 1914632 1297413 1296171 2004657
Środki Trwałe Brutto 192098.30 423237 421613 147963 147822 441437
Pkb Per Capita 4406.70 4572 4584 4584 4584 4584
Pkb Per Capita Ppp 9177.70 9400 9700 9700 9700 9700
Rolnictwo w PKB 121929.30 271987 270943 60980 60921 283683
Budownictwo w PKB 91519.10 164538 163906 47762 47716 171613
Przemysł w PKB 171789.00 191833 191096 153763 153616 200081
Górnictwo w PKB 51029.00 41247 41089 44871 44828 43021
Administracja Publiczna w PKB 61686.90 90234 89888 49579 49531 94114
Usługi w PKB 33909.90 34747 34614 20150 20131 36241
Transport w PKB 47465.60 52919 52716 42401 42361 55194
Media w PKB 7224.40 5901 5879 6548 6542 6155
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Bezrobotni Zarejestrowani 62.00 67.8 67.8 67.8 67.8 67.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.20 62.6 62.6 62.6 62.6 61.7
Przeciętne Wynagrodzenia 180929.00 230000 230000 230000 230000 250000
Płaca Minimalna 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
Populacja 2.97 2.98 2.95 2.95 2.95 2.95
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wynagrodzenia w Przemyśle 169778.00 235000 235000 235000 235000 242000
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.50 -1.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125.92 127 135 132 129 130
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.17 103 103 103 102 105
Inflacja Bazowa 1.30 1.8 2 1.8 1.8 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.40 103 106 104 103 107
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.90 3.2 3.2 4 4 3.7
Inflacja Żywności -0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 2.4
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Podaż Pieniądza M2 1629290.00 1620000 1620000 1620000 1620000 1750000
Stopa Depozytowa 8.22 9.01 9.01 8.57 8.57 9.01
Stopa Pożyczkowa 7.00 7 7 7 7 7
Rezerwy Walutowe 2393.96 2200 2200 2200 2200 2130
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -189.20 -212 -212 -212 -212 -211
Saldo Obrotów Bieżących -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Eksport 239.60 215 219 228 228 224
Import 428.80 448 417 404 404 454
Dług Zagraniczny 11472.66 12000 11429 11578 11566 12800
Przyjazdy Turystów 161308.00 77400 44700 44900 44900 46100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 56.60 72.3 72.3 72.3 72.3 120
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Dług Publiczny 3300.20 4100 4100 4100 4100 4370
Wydatki Rządowe 175704.20 251183 250218 145415 145276 261984
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa 16.80 11.3 8.5 8.5 4.3 8.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.70 2.6 2.6 2.6 2.6 4.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.80 3.3 3.3 3.3 3.3 8.7
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12.8
Produkcja w Górnictwie 0.80 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
Zmiany Zapasów 32726.00 114000 114000 114000 114000 115000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.00 11 11 5.9 5.2 5.2
Kredyt Konsumencki 830269.41 730570 753881 777882 815955 761984
Wydatki Konsumpcyjne 1280149.30 1494601 1488864 1128669 1127589 1558869
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 3.90 1.7 1.7 1.7 1.7 2.5


Armenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.