Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 499.50 500 500 500 500 500

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 5 4.4 4.8 4.5 4.4
Stopa Bezrobocia 18.00 19.5 21.3 22 22.2 21.7
Inflacja -0.10 2.7 2.3 3.1 3.1 3.5
Stopa Procentowa 5.25 5 5 5 5 5.5
Bilans Handlowy -555.20 -176 -176 -230 -230 -229
Saldo Obrotów Bieżących -582.16 -225 -225 -300 -300 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1
Dług Publiczny do PKB 48.49 49.5 49.5 49.5 52 52
Budżet Państwa do PKB -1.80 -5.8 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 5 4.4 4.8 4.5 4.4
PKB 13.30 10.29 13.8 13.8 14.4 14.4
Pkb W Cenach Stałych 1991517.80 1524354 1868067 2087111 2081136 2178944
Środki Trwałe Brutto 422283.60 198691 281671 442553 441286 462026
Pkb Per Capita 4406.70 4591 4591 4591 4726 4726
Pkb Per Capita Ppp 9177.70 8152 9700 9700 8152 8321
Rolnictwo w PKB 270361.00 124978 347469 283338 282527 295805
Budownictwo w PKB 156305.10 93807 123466 163808 163339 171015
Przemysł w PKB 238310.10 176084 208021 249749 249034 260738
Górnictwo w PKB 58395.10 52305 58974 61198 61023 63891
Administracja Publiczna w PKB 95251.30 63744 71810 99823 99538 104216
Usługi w PKB 39365.60 34758 47723 41255 41137 43070
Transport w PKB 62203.10 48652 58659 65189 65002 68057
Media w PKB 5817.10 7405 6765 6096 6079 6365

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 18.00 19.5 21.3 22 22.2 21.7
Bezrobotni Zarejestrowani 62.20 61 59.5 59 58.5 58
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.10 62.6 62.6 61.7 61.7 61.7
Przeciętne Wynagrodzenia 189925.00 230000 230000 250000 250000 250000
Płaca Minimalna 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Populacja 2.97 2.95 2.95 2.95 2.94 2.94
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wynagrodzenia w Przemyśle 185428.00 235000 235000 242000 242000 242000

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja -0.10 2.7 2.3 3.1 3.1 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131.18 132 129 134 135 138
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.11 102 102 102 102 103
Inflacja Bazowa 0.80 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.10 103 103 106 103 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.50 4 1.5 3 3.5 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.2 0.2 0.7 0.7 0.7
Inflacja Żywności -2.80 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 5.25 5 5 5 5 5.5
Podaż Pieniądza M2 1854611.00 1620000 1620000 1750000 1750000 1750000
Stopa Depozytowa 8.47 8.47 8.22 9.01 8.22 9.01
Stopa Pożyczkowa 6.75 7 7 7 7 7
Rezerwy Walutowe 2654.80 2200 2200 2130 2130 2130

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -555.20 -176 -176 -230 -230 -229
Saldo Obrotów Bieżących -582.16 -225 -225 -300 -300 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1
Import 305.20 404 404 454 454 461
Eksport 173.80 228 228 224 224 232
Dług Zagraniczny 11666.40 12000 11429 12800 12800 12800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 91.00 72.3 72.3 120 120 120
Przyjazdy Turystów 134490.00 77400 44700 44900 44900 46100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 48.49 49.5 49.5 49.5 52 52
Budżet Państwa do PKB -1.80 -5.8 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5
Bilans Budżetu -161239.60 -180000 -180000 -190000 -190000 -190000
Dług Publiczny 3509.60 4100 4100 4370 4370 4370
Wydatki Wojskowe 591.00 451 451 451 451 451
Wydatki Rządowe 299123.10 180754 205630 313481 312584 327274

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.50 2.5 2.5 2.5 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa 16.50 8.5 4.3 8.4 8.4 8.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -42.60 6.5 0.5 12 7.5 5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.80 7.5 8.5 9.5 6.5 9.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 8.70 7.5 11.5 12.8 12.8 12.8
Produkcja w Górnictwie 1.70 5.5 -3.5 6 -5.5 5
Zmiany Zapasów 64921.50 114000 114000 115000 115000 115000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.80 5.9 5.2 5.2 5.2 7.5
Kredyt Konsumencki 934116.61 815294 864624 959882 976152 1002117
Wydatki Konsumpcyjne 1662317.10 1312241 1497969 1742108 1737121 1818761

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 14.30 3.5 1.7 2.5 2.5 2.5


Armenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.