Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 472.80 477 479 482 484 489

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.10 7 3.5 3.2 3 3.5
Stopa Bezrobocia 17.00 17.5 17 16 16 16
Inflacja 8.90 5 4 3 3 3.5
Stopa Procentowa 7.25 7.75 8 8 8 8
Bilans Handlowy -256.00 -211 -229 -229 -229 -229
Saldo Obrotów Bieżących -38.94 -250 -250 -250 -250 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Dług Publiczny do PKB 62.79 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Budżet Państwa do PKB -5.40 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.10 7 3.5 3.2 3 3.5
PKB 12.65 11 11 11 11 14
Pkb W Cenach Stałych 1575488.10 2090857 2032086 1329029 1625904 2103209
Środki Trwałe Brutto 185737.40 460418 496296 152871 191681 513666
Pkb Per Capita 4364.31 4480 4480 4480 4480 4760
Pkb Per Capita Ppp 12592.64 13500 13500 13500 13500 13900
Rolnictwo w PKB 122782.10 295881 264188 58323 126711 273434
Budownictwo w PKB 65935.60 178993 186657 48230 68046 193190
Przemysł w PKB 172916.40 208685 257860 132543 178450 266885
Górnictwo w PKB 67520.90 44871 53482 60165 69682 55354
Administracja Publiczna w PKB 74281.10 98161 126719 72196 76658 131154
Usługi w PKB 26769.00 37800 23707 18976 27626 24537
Transport w PKB 38256.60 57568 36237 27432 39481 37505
Media w PKB 6893.50 6420 5527 6294 7114 5720

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 17.00 17.5 17 16 16 16
Bezrobotni Zarejestrowani 61.40 58 58 58 58 58
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.20 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Przeciętne Wynagrodzenia 206297.00 250000 250000 250000 250000 250000
Płaca Minimalna 68000.00 65000 65000 65000 65000 65000
Populacja 2.96 2.94 2.94 2.94 2.94 2.93
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wynagrodzenia w Przemyśle 183541.00 242000 242000 242000 242000 242000

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 8.90 5 4 3 3 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139.72 138 141 145 144 146
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.25 108 106 106 105 114
Inflacja Bazowa 8.00 7.5 5.5 5.5 5.2 5.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.60 121 109 110 105 126
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Inflacja Żywności 15.40 4.4 2 2 2 2.4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.90 11 7.4 7 5.2 4

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 7.25 7.75 8 8 8 8
Podaż Pieniądza M2 2292096.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Stopa Depozytowa 8.38 9.01 8.88 9.13 9.13 9.13
Stopa Pożyczkowa 8.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Rezerwy Walutowe 3073.40 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -256.00 -211 -229 -229 -229 -229
Saldo Obrotów Bieżących -38.94 -250 -250 -250 -250 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Import 426.70 461 461 461 461 461
Eksport 270.20 232 232 232 232 232
Dług Zagraniczny 14044.71 12800 12800 12800 12800 12800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 82.70 120 120 120 120 120
Przyjazdy Turystów 14971.00 65000 65000 65000 65000 100000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 62.79 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Budżet Państwa do PKB -5.40 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Bilans Budżetu -20629.30 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Dług Publiczny 4329.20 4370 4370 4370 4370 4370
Wydatki Wojskowe 635.00 451 451 451 451 451
Wydatki Rządowe 228256.30 273249 397917 194607 235561 411844

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 7.00 0 0 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.50 0 0 3.5 3.5 3.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.50 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa -1.20 6 3 3 3 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 5 5 5 5 5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.60 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.40 3 3 2 2 4
Produkcja w Górnictwie 6.60 5 5 5 5 5
Zmiany Zapasów 55758.10 115000 115000 115000 115000 115000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.40 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Kredyt Konsumencki 841160.81 994075 947609 899127 866396 1028868
Wydatki Konsumpcyjne 1211034.80 1625901 1299828 1100762 1249788 1345322

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Budowlana 2.60 5 2.5 1.5 1.5 3


Armenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.