Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 474.91 475 475 475 475 475
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 4.2 4.7 4.5 4.4 4.4
Stopa Bezrobocia 16.90 17 17.1 17.1 16.9 16.6
Inflacja 1.70 2 2.6 2.5 2.7 3.1
Stopa Procentowa 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bilans Handlowy -215.60 -219 -212 -212 -212 -211
Saldo Obrotów Bieżących -277.28 -260 -385 -250 -225 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2
Dług Publiczny do PKB 48.49 48 48 48.2 48.2 48.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 4.2 4.7 4.5 4.4 4.4
PKB 12.43 13.3 13.3 13.8 13.8 13.8
Pkb W Cenach Stałych 1481771.90 1753884 1931233 1297413 1296171 2016207
Środki Trwałe Brutto 192098.30 276592 425268 147963 147822 443980
Pkb Per Capita 4406.70 4572 4572 4584 4584 4584
Pkb Per Capita Ppp 9177.70 9400 9400 9700 9700 9700
Rolnictwo w PKB 121929.30 334528 273292 60980 60921 285317
Budownictwo w PKB 91519.10 125577 165328 47762 47716 172602
Przemysł w PKB 171789.00 176551 192753 153763 153616 201234
Górnictwo w PKB 51029.00 36391 41445 44871 44828 43269
Administracja Publiczna w PKB 61686.90 54652 90667 49579 49531 94656
Usługi w PKB 33909.90 37397 34914 20150 20131 36450
Transport w PKB 47465.60 53812 53173 42401 42361 55512
Media w PKB 7224.40 7229 5930 6548 6542 6191
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 16.90 17 17.1 17.1 16.9 16.6
Bezrobotni Zarejestrowani 63.40 67.9 67.8 67.8 67.8 67.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.70 62.4 62.6 62.6 62.6 61.7
Przeciętne Wynagrodzenia 179519.00 223000 230000 230000 230000 250000
Płaca Minimalna 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
Populacja 2.97 2.93 2.97 2.96 2.96 2.96
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wynagrodzenia w Przemyśle 177218.00 229000 235000 235000 235000 242000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.70 2 2.6 2.5 2.7 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 126.17 128 132 135 132 136
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.94 102 103 103 102 105
Inflacja Bazowa 1.50 1.6 1.8 2 1.8 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.00 102 102 104 103 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.90 0.8 0.2 0.2 0.2 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.10 1.5 3.2 3.2 4 3.7
Inflacja Żywności 2.60 2.6 1.3 1.3 1.3 2.4
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Podaż Pieniądza M2 1609563.00 1585000 1620000 1620000 1620000 1750000
Stopa Depozytowa 8.25 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57
Stopa Pożyczkowa 7.25 7 7 7 7 7
Rezerwy Walutowe 2200.00 2170 2200 2200 2200 2130
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -215.60 -219 -212 -212 -212 -211
Saldo Obrotów Bieżących -277.28 -260 -385 -250 -225 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2
Eksport 212.30 187 215 219 228 224
Import 427.90 406 448 417 404 454
Dług Zagraniczny 11078.96 11292 11429 11578 11566 11932
Przyjazdy Turystów 61268.00 77400 44700 44900 44900 46100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 34.40 64.3 72.3 72.3 72.3 120
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 48.49 48 48 48.2 48.2 48.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9
Dług Publiczny 3364.80 3760 4100 4100 4100 4370
Wydatki Rządowe 175704.20 209654 252388 145415 145276 263493
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 12.80 3.3 6.5 6.5 6.5 8.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.30 1.1 2.6 2.6 2.6 4.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.80 6.4 3.3 3.3 3.3 8.7
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.40 2.6 11.5 11.5 11.5 12.8
Produkcja w Górnictwie 0.80 6.3 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
Zmiany Zapasów 32726.00 112000 114000 114000 114000 115000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.70 8.1 3.9 3.9 3.9 5.2
Kredyt Konsumencki 795409.07 655482 734075 777882 815955 766375
Wydatki Konsumpcyjne 1280149.30 1314411 1501773 1128669 1127589 1567851
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 0.60 4.7 1.7 1.7 1.7 2.5


Armenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.