Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 476.00 479 479 479 479 479
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.10 3.2 4.2 4.7 4.5 4.4
Stopa Bezrobocia 16.90 17 17.1 17.1 17.1 16.6
Inflacja 2.80 2.8 2 2.6 2.5 3.1
Stopa Procentowa 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5
Bilans Handlowy -186.80 -176 -219 -212 -212 -211
Saldo Obrotów Bieżących -389.80 -136 -98.7 -275 -275 -290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -6.7 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2
Dług Publiczny do PKB 48.49 48 48 48 48.2 48.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.3 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.10 3.2 4.2 4.7 4.5 4.4
PKB 11.54 13.3 13.3 13.3 13.8 13.8
Pkb W Cenach Stałych 1241543.50 1382861 1726111 1922010 1914632 2004657
Środki Trwałe Brutto 141591.70 193678 272212 423237 421613 441437
Pkb Per Capita 4219.40 4572 4572 4572 4584 4584
Pkb Per Capita Ppp 8787.60 9400 9400 9400 9700 9700
Rolnictwo w PKB 58353.70 127763 329231 271987 270943 283683
Budownictwo w PKB 45705.40 96051 123588 164538 163906 171613
Przemysł w PKB 147141.90 147203 173755 191833 191096 200081
Górnictwo w PKB 42938.50 37926 35815 41247 41089 43021
Administracja Publiczna w PKB 47443.70 57369 53786 90234 89888 94114
Usługi w PKB 19282.60 24897 36805 34747 34614 36241
Transport w PKB 40575.50 45887 52960 52919 52716 55194
Media w PKB 6266.00 6317 7115 5901 5879 6155
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 16.90 17 17.1 17.1 17.1 16.6
Bezrobotni Zarejestrowani 64.60 63.82 67.9 67.8 67.8 67.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.70 61.2 62.4 62.6 62.6 61.7
Przeciętne Wynagrodzenia 179623.00 215000 223000 230000 230000 250000
Płaca Minimalna 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
Populacja 2.97 2.93 2.93 2.97 2.96 2.96
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wynagrodzenia w Przemyśle 163269.00 221000 229000 235000 235000 242000
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.80 2.8 2 2.6 2.5 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131.11 129 128 132 135 136
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.93 101 102 103 103 105
Inflacja Bazowa 1.10 1.3 1.6 2.99 2.99 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.30 103 102 102 105 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.8 0.28 0.2 0.2 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.20 0.5 1.5 3.2 4.2 3.7
Inflacja Żywności 5.30 2.5 2.6 1.3 1.3 2.4
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5
Podaż Pieniądza M2 1586547.00 1560000 1585000 1620000 1620000 1750000
Stopa Depozytowa 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57
Stopa Pożyczkowa 7.25 7.25 7 7 7 7
Rezerwy Walutowe 2090.81 2150 2170 2200 2200 2130
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -186.80 -176 -219 -212 -212 -211
Saldo Obrotów Bieżących -389.80 -136 -98.7 -275 -275 -290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -6.7 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2
Eksport 208.30 222 187 215 219 224
Import 395.10 398 406 448 417 454
Dług Zagraniczny 10916.02 10906 11292 11429 11407 11932
Przyjazdy Turystów 61268.00 77400 44700 44900 44900 46100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 70.70 74.5 64.3 72.3 72.3 120
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 48.49 48 48 48 48.2 48.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.3 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9
Dług Publiczny 3364.80 3690 3760 4100 4100 4370
Wydatki Rządowe 139153.30 193284 206334 251183 250218 261984
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa 10.20 5.4 3.3 6.5 6.5 8.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 16.10 1.2 1.1 2.6 2.6 4.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.80 9.1 6.4 3.3 3.3 8.7
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.30 4.2 2.6 11.5 11.5 12.8
Produkcja w Górnictwie 0.80 9.8 6.3 -2.9 -2.9 2.4
Zmiany Zapasów 53563.40 110000 112000 114000 114000 115000
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.90 8.1 8.1 3.9 3.9 5.2
Kredyt Konsumencki 776609.36 595375 645102 730570 753881 761984
Wydatki Konsumpcyjne 1080065.80 1077144 1293597 1494601 1488864 1558869
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 2.00 2.3 4.7 1.7 1.7 2.5


Armenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.