Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 478.50 478 478 478 478 478
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 4.8 5 4.4 4.8 4.4
Stopa Bezrobocia 17.70 17.7 16.9 17.5 17.5 17.5
Inflacja 0.70 2.5 2.7 2.3 3.1 3.5
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Bilans Handlowy -300.20 -212 -176 -176 -211 -211
Saldo Obrotów Bieżących -243.12 -250 -225 -225 -300 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1
Dług Publiczny do PKB 48.49 48.2 48.2 48.2 48.2 48.4
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2 -2 -2 -2 -1.9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 4.8 5 4.4 4.8 4.4
PKB 12.43 13.8 13.8 13.8 13.8 14.4
Pkb W Cenach Stałych 1823763.30 1275190 1524354 1863886 1882124 1964937
Środki Trwałe Brutto 275607.40 146565 198691 281671 284427 296942
Pkb Per Capita 4406.70 4591 4591 4591 4591 4726
Pkb Per Capita Ppp 9177.70 9700 9700 9700 9700 9700
Rolnictwo w PKB 339988.80 59754 124978 347469 350868 366307
Budownictwo w PKB 120807.80 46802 93807 123466 124674 130159
Przemysł w PKB 203543.00 150468 176084 208021 210056 219299
Górnictwo w PKB 57704.60 43969 52305 58974 59551 62171
Administracja Publiczna w PKB 70264.50 48827 63744 71810 72513 75704
Usługi w PKB 46695.50 19745 34758 47723 48190 50310
Transport w PKB 57396.60 41549 48652 58659 59233 61840
Media w PKB 6619.10 6416 7405 6765 6831 7131
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 17.70 17.7 16.9 17.5 17.5 17.5
Bezrobotni Zarejestrowani 61.90 67.8 67.8 67.8 67.6 67.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.20 62.6 62.6 62.6 61.7 61.7
Przeciętne Wynagrodzenia 179987.00 230000 230000 230000 250000 250000
Płaca Minimalna 55000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Populacja 2.97 2.95 2.95 2.95 2.95 2.94
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wynagrodzenia w Przemyśle 169341.00 235000 235000 235000 242000 242000
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.70 2.5 2.7 2.3 3.1 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 129.81 135 132 129 132 137
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.08 102 102 102 102 103
Inflacja Bazowa 0.60 2 1.8 1.8 1.6 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.50 104 103 105 104 107
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.30 0.2 0.2 0.2 0.7 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.60 3.2 4 4 3.7 3
Inflacja Żywności 0.50 1.3 1.3 1.3 2.4 2.4
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Podaż Pieniądza M2 1702147.00 1620000 1620000 1620000 1750000 1750000
Stopa Depozytowa 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Stopa Pożyczkowa 7.00 7 7 7 7 7
Rezerwy Walutowe 2833.67 2200 2200 2200 2130 2130
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -300.20 -212 -176 -176 -211 -211
Saldo Obrotów Bieżących -243.12 -250 -225 -225 -300 -250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1
Eksport 255.20 219 228 228 224 232
Import 555.40 417 404 404 454 461
Dług Zagraniczny 11666.40 12000 11429 11578 12800 12800
Przyjazdy Turystów 193223.00 77400 44700 44900 44900 46100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 56.60 72.3 72.3 72.3 120 120
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 48.49 48.2 48.2 48.2 48.2 48.4
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2 -2 -2 -2 -1.9
Bilans Budżetu -24704.10 -180000 -180000 -180000 -190000 -190000
Dług Publiczny 3352.70 4100 4100 4100 4370 4370
Wydatki Rządowe 201203.20 142814 180754 205630 207642 216778
Wydatki Wojskowe 591.00 451 451 451 451 451
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa 13.80 8.5 8.5 4.3 8.4 8.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 2.6 2.6 2.6 4.1 4.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.50 3.3 3.3 3.3 8.7 8.7
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 10.10 7.5 11.5 11.5 12.8 12.8
Produkcja w Górnictwie 70.10 -2.9 -2.9 -2.9 2.4 2.4
Zmiany Zapasów 86253.90 114000 114000 114000 115000 115000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.90 11 5.9 5.2 5.2 7.5
Kredyt Konsumencki 880647.33 762250 815294 864624 908828 948816
Wydatki Konsumpcyjne 1465723.40 1106101 1312241 1497969 1512627 1579182
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 4.80 3.5 1.7 1.7 2.5 2.5


Armenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.