Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 90.15 2021-03
Indeks Giełdowy 48996 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.2 2020-09
Stopa Bezrobocia 11.7 2020-09
Inflacja 38.5 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4 2021-01
Stopa Procentowa 38 2020-12
Bilans Handlowy 1068 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 1163 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2019-12
Optymizm Konsumentów 37.8 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 2112023 2021-03
Śmierć koronawirusa 52077 2021-03
Odzyskany koronawirus 1911338 2021-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.2 2020-09
PKB 450 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 613801 2020-09
Środki Trwałe Brutto 113850 2020-09
Pkb Per Capita 9729 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 22034 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -2.2 2020-12
Rolnictwo w PKB 34766 2020-09
Budownictwo w PKB 16084 2020-09
Przemysł w PKB 106091 2020-09
Górnictwo w PKB 19205 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 29977 2020-09
Usługi w PKB 82148 2020-09
Transport w PKB 44758 2020-09
Media w PKB 12685 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.7 2020-09
Pracujący 10658 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1415 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 37.4 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 42.3 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 61221 2020-07
Płaca Minimalna 20588 2021-02
Populacja 44.94 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.6 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 38.5 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 402 2021-01
Deflator Pkb 4423 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 654 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 152 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 406 2021-01
Inflacja Bazowa 39.4 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 376 2021-01
Cpi Transport 423 2021-01
Inflacja Żywności 42.1 2020-12
Oczekiwania inflacyjne 40 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 40.3 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 38 2020-12
Stopa Międzybankowa 30.2 2021-01
Podaż Pieniądza M0 2606204 2021-01
Podaż Pieniądza M1 3363133 2020-12
Podaż Pieniądza M2 4897959 2020-12
Podaż Pieniądza M3 7947442 2020-12
Stopa Depozytowa 34.84 2021-02
Bilans Banku Centralnego 11866402 2020-08
Rezerwy Walutowe 33910 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1068 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 1163 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 4912 2021-01
Import 3844 2021-01
Dług Zagraniczny 272852 2020-09
Terms of Trade 138 2020-12
Rachunek kapitałowy 1223 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 71.31 2021-01
Przyjazdy Turystów 7367 2020-11
Rezerwy Złota 61.74 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 399 2020-11
Indeks Terroryzmu 1.02 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2019-12
Bilans Budżetu 24074 2021-01
Wydatki Rządowe 90825 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 744422 2021-01
Rating Kredytowy 15 2021-03
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Dochody z Podatków 772860 2021-01

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4.9 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.5 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 58.4 2020-12
Zmiany Zapasów -19819 2020-03
Produkcja Samochodów 24308 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 27.3 2021-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.8 2021-01
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2020-12
Ranking Korupcji 78 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2019-12
Produkcja Stali 388 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.1 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 408287 2020-09
Cena Benzyny 0.83 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 518 2020-11
Produkcja Budowlana 27.4 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2112023 2021-03
Śmierć koronawirusa 52077 2021-03
Odzyskany koronawirus 1911338 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.