Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 64.96 2020-04
Indeks Giełdowy 28018 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 8.9 2019-12
Inflacja 50.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2 2020-02
Stopa Procentowa 38 2020-03
Bilans Handlowy 1129 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 2984 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Optymizm Konsumentów 41.2 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 1894 2020-04
Śmierć koronawirusa 79 2020-04
Odzyskany koronawirus 365 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2019-12
PKB 450 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 672490 2019-12
Środki Trwałe Brutto 110423 2019-12
Pkb Per Capita 10040 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18282 2018-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -1.8 2020-01
Rolnictwo w PKB 35626 2019-12
Budownictwo w PKB 18975 2019-12
Przemysł w PKB 110239 2019-12
Górnictwo w PKB 21531 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 33448 2019-12
Usługi w PKB 83541 2019-12
Transport w PKB 55683 2019-12
Media w PKB 12154 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.9 2019-12
Pracujący 12240 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1196 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 43 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.2 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 51162 2019-11
Płaca Minimalna 16875 2019-12
Populacja 44.94 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 14400 2018-12
Koszty Utrzymania 10400 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 8.54 2020-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 50.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 296 2020-02
Deflator Pkb 3771 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 451 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 149 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 294 2020-02
Inflacja Bazowa 53.6 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 320 2020-02
Cpi Transport 311 2020-02
Inflacja Żywności 54.2 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 30 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 58 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 38 2020-03
Stopa Międzybankowa 34.81 2020-02
Podaż Pieniądza M0 1716134 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1942902 2019-12
Podaż Pieniądza M2 2738509 2019-12
Podaż Pieniądza M3 4388953 2019-12
Stopa Depozytowa 25.22 2020-04
Bilans Banku Centralnego 5813927 2019-11
Rezerwy Walutowe 39189 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1129 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 2984 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Eksport 4324 2020-02
Import 3195 2020-02
Dług Zagraniczny 277648 2019-12
Terms of Trade 133 2019-12
Rachunek kapitałowy 3516 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 171 2020-02
Przyjazdy Turystów 304400 2019-12
Rezerwy Złota 61.74 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 517 2019-12
Indeks Terroryzmu 1.68 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Bilans Budżetu -27497 2020-02
Wydatki Rządowe 96893 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 455101 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 852868 2019-12
Rating Kredytowy 12 2020-04
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Dochody z Podatków 443637 2020-03

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -0.8 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 56.1 2020-01
Zmiany Zapasów 2294 2019-12
Produkcja Samochodów 19164 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 18.92 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.5 2020-02
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2019-12
Produkcja Stali 344 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 41.2 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 52.1 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 451520 2019-12
Cena Benzyny 0.83 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5.3 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 630 2020-01
Produkcja Budowlana -13.5 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1894 2020-04
Śmierć koronawirusa 79 2020-04
Odzyskany koronawirus 365 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.