Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 59.76 2019-12
Indeks Giełdowy 36562 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-06
Stopa Bezrobocia 10.6 2019-06
Inflacja 50.5 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.3 2019-10
Stopa Procentowa 63 2019-12
Bilans Handlowy 1768 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -2561 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Optymizm Konsumentów 41.4 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-06
PKB 518 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 751809 2019-06
Środki Trwałe Brutto 123758 2019-06
Pkb Per Capita 10040 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18282 2018-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -2.1 2019-09
Rolnictwo w PKB 103620 2019-06
Budownictwo w PKB 21318 2019-06
Przemysł w PKB 111614 2019-06
Górnictwo w PKB 21758 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 33205 2019-06
Usługi w PKB 84366 2019-06
Transport w PKB 59145 2019-06
Media w PKB 11837 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.6 2019-06
Pracujący 12073 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1438 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 42.6 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.7 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 46405 2019-08
Płaca Minimalna 16875 2019-10
Populacja 44.5 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 14400 2018-12
Koszty Utrzymania 10400 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.63 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 50.5 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.3 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 262 2019-10
Deflator Pkb 2860 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 403 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 149 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 260 2019-10
Inflacja Bazowa 54.2 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 305 2019-10
Cpi Transport 274 2019-10
Inflacja Żywności 51.8 2019-10
Oczekiwania inflacyjne 30 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 46.5 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 63 2019-12
Stopa Międzybankowa 60.88 2019-10
Podaż Pieniądza M0 1671621 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1551332 2019-09
Podaż Pieniądza M2 2207397 2019-09
Podaż Pieniądza M3 3850485 2019-09
Stopa Depozytowa 41.2 2019-12
Bilans Banku Centralnego 5856374 2019-09
Rezerwy Walutowe 36911 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1768 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -2561 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Eksport 5889 2019-10
Import 4121 2019-10
Dług Zagraniczny 283567 2019-06
Terms of Trade 130 2019-09
Rachunek kapitałowy -3325 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 128 2019-10
Przyjazdy Turystów 233229 2019-09
Rezerwy Złota 61.74 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 479 2019-07
Indeks Terroryzmu 1.68 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Bilans Budżetu 8527 2019-10
Wydatki Rządowe 94555 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 483751 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 475224 2019-10
Rating Kredytowy 12 2019-12
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Dochody z Podatków 474870 2019-11
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.3 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 57.7 2019-09
Zmiany Zapasów -8522 2019-06
Produkcja Samochodów 27099 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 22.9 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.7 2019-10
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2018-12
Ranking Korupcji 85 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2019-12
Produkcja Stali 382 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 41.4 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 45.4 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 533656 2019-06
Cena Benzyny 0.8 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 6.1 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 770 2019-10
Produkcja Budowlana -9.5 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.