Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 43.28 2019-06
Indeks Giełdowy 39862 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.22 2017-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 10.1 2019-03
Inflacja 57.3 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.1 2019-05
Stopa Procentowa 66.11 2019-06
Bilans Handlowy 1131 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -2317 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Optymizm Konsumentów 36.5 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 2015-10
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2019-03
PKB 638 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 679263 2018-12
Środki Trwałe Brutto 120426 2018-12
Pkb Per Capita 10398 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 18934 2017-12
Rolnictwo w PKB 35456 2018-12
Budownictwo w PKB 20477 2018-12
Przemysł w PKB 113390 2018-12
Górnictwo w PKB 21165 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 33145 2018-12
Usługi w PKB 84745 2018-12
Transport w PKB 55373 2018-12
Media w PKB 11741 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.1 2019-03
Pracujący 11793 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1185 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.2 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 46.5 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 41359 2019-03
Płaca Minimalna 12500 2019-06
Populacja 44.5 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 14400 2018-12
Koszty Utrzymania 10400 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.58 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 57.3 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.1 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 220 2019-05
Deflator Pkb 2468 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 313 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 154 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 214 2019-05
Inflacja Bazowa 58.8 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 274 2019-05
Cpi Transport 237 2019-05
Inflacja Żywności 64.9 2019-05
Oczekiwania inflacyjne 30 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 66.9 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 66.11 2019-06
Stopa Międzybankowa 70.3 2019-05
Podaż Pieniądza M0 1356452 2019-05
Podaż Pieniądza M1 1312247 2019-04
Podaż Pieniądza M2 1944961 2019-04
Podaż Pieniądza M3 3513277 2019-04
Stopa Depozytowa 50.44 2019-06
Bilans Banku Centralnego 6423369 2019-04
Rezerwy Walutowe 65345 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1131 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -2317 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Eksport 5305 2019-04
Import 4174 2019-04
Dług Zagraniczny 277921 2018-12
Terms of Trade 130 2019-03
Rachunek kapitałowy -2529 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 131 2019-04
Przyjazdy Turystów 243428 2019-04
Rezerwy Złota 54.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 486 2019-02
Indeks Terroryzmu 1.68 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Bilans Budżetu 498 2019-04
Wydatki Rządowe 100173 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 357606 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 357108 2019-04
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -8.8 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 61.6 2019-04
Zmiany Zapasów 6715 2018-12
Produkcja Samochodów 30280 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 27.95 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.9 2019-05
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.49 2018-12
Ranking Konkurencyjności 81 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2018-12
Ranking Korupcji 85 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 119 2018-12
Produkcja Stali 421 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 36.5 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 2015-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 26.9 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 459458 2018-12
Cena Benzyny 0.94 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 6.6 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 735 2019-04
Produkcja Budowlana -12.3 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.