Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 58.41 2019-10
Indeks Giełdowy 32384 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-06
Stopa Bezrobocia 10.6 2019-06
Inflacja 53.5 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 5.9 2019-09
Stopa Procentowa 68 2019-10
Bilans Handlowy 1168 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -2561 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Optymizm Konsumentów 42.1 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-06
PKB 518 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 751809 2019-06
Środki Trwałe Brutto 123758 2019-06
Pkb Per Capita 10040 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18282 2018-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 0.6 2019-07
Rolnictwo w PKB 103620 2019-06
Budownictwo w PKB 21318 2019-06
Przemysł w PKB 111614 2019-06
Górnictwo w PKB 21758 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 33205 2019-06
Usługi w PKB 84366 2019-06
Transport w PKB 59145 2019-06
Media w PKB 11837 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.6 2019-06
Pracujący 12073 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1438 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 42.6 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.7 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 45187 2019-07
Płaca Minimalna 16875 2019-10
Populacja 44.5 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 14400 2018-12
Koszty Utrzymania 10400 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.29 2019-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 53.5 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 5.9 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 254 2019-09
Deflator Pkb 2860 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 390 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 152 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 117 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 250 2019-09
Inflacja Bazowa 55.3 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 299 2019-09
Cpi Transport 265 2019-09
Inflacja Żywności 56.9 2019-09
Oczekiwania inflacyjne 30 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 52.4 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 68 2019-10
Stopa Międzybankowa 69.89 2019-09
Podaż Pieniądza M0 1310029 2019-09
Podaż Pieniądza M1 1538212 2019-08
Podaż Pieniądza M2 2188272 2019-08
Podaż Pieniądza M3 3855586 2019-08
Stopa Depozytowa 53.07 2019-10
Bilans Banku Centralnego 6454427 2019-08
Rezerwy Walutowe 47831 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1168 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -2561 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Eksport 5568 2019-08
Import 4400 2019-08
Dług Zagraniczny 283567 2019-06
Terms of Trade 130 2019-06
Rachunek kapitałowy -3325 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 155 2019-08
Przyjazdy Turystów 261672 2019-07
Rezerwy Złota 61.74 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 498 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.68 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Bilans Budżetu -25368 2019-09
Wydatki Rządowe 94555 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 423184 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 448552 2019-09
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Dochody z Podatków 422000 2019-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6.4 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.8 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 60.5 2019-08
Zmiany Zapasów -8522 2019-06
Produkcja Samochodów 27687 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 26.88 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.9 2019-08
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2018-12
Ranking Korupcji 85 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 119 2018-12
Produkcja Stali 436 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 42.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 35.8 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 533656 2019-06
Cena Benzyny 0.79 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 6.1 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 781 2019-08
Produkcja Budowlana -5.9 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.