Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 96.61 2021-07
Indeks Giełdowy 63091 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2021-03
Stopa Bezrobocia 10.2 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 66.89 2021-07
Inflacja 50.2 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.2 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 30230385 2021-07
Stopa Procentowa 38 2021-05
Bilans Handlowy 1067 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących 690 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 102 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.5 2020-12
Optymizm Konsumentów 34.6 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 4846615 2021-07
Śmierć koronawirusa 103721 2021-07
Odzyskany koronawirus 4062245 2021-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2021-03
PKB 383 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 648176 2021-03
Środki Trwałe Brutto 129386 2021-03
Pkb Per Capita 8693 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 19687 2020-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 13.6 2021-05
Rolnictwo w PKB 39562 2021-03
Budownictwo w PKB 21196 2021-03
Przemysł w PKB 103274 2021-03
Górnictwo w PKB 19857 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 32025 2021-03
Usługi w PKB 84352 2021-03
Transport w PKB 47043 2021-03
Media w PKB 12299 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.2 2021-03
Pracujący 11982 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1355 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 41.6 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 46.3 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 85949 2021-04
Płaca Minimalna 25920 2021-07
Populacja 45.38 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.74 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 66.89 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 30230385 2021-07
Przypadki koronawirusa 4846615 2021-07
Śmierć koronawirusa 103721 2021-07
Odzyskany koronawirus 4062245 2021-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja 50.2 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.2 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 484 2021-06
Deflator Pkb 5690 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 787 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 171 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 495 2021-06
Inflacja Bazowa 54.5 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 420 2021-06
Cpi Transport 534 2021-06
Inflacja Żywności 53.2 2021-06
Oczekiwania inflacyjne 45 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 69 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 38 2021-05
Stopa Międzybankowa 31.72 2021-06
Podaż Pieniądza M0 2735557 2021-06
Podaż Pieniądza M1 3678270 2021-05
Podaż Pieniądza M2 5221607 2021-05
Podaż Pieniądza M3 62241 2021-05
Stopa Depozytowa 34.55 2021-07
Bilans Banku Centralnego 15105636 2021-04
Rezerwy Walutowe 36955 2021-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1067 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących 690 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Eksport 6976 2021-06
Import 5909 2021-06
Dług Zagraniczny 269508 2021-03
Terms of Trade 147 2021-03
Rachunek kapitałowy 771 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52.55 2021-05
Przyjazdy Turystów 7551 2021-05
Rezerwy Złota 61.74 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 472 2021-03
Indeks Terroryzmu 1.02 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.5 2020-12
Bilans Budżetu 25714 2021-05
Wydatki Rządowe 90357 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 806798 2021-04
Rating Kredytowy 15 2021-07
Wydatki Wojskowe 3143 2020-12
Dochody z Podatków 922850 2021-06

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.4 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 30.2 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5 2021-05
Stopa Utylizacji Surowców 61.5 2021-05
Zmiany Zapasów -2299 2021-03
Produkcja Samochodów 40035 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 28.19 2021-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.22 2021-06
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2020-12
Ranking Korupcji 78 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 34.6 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 729 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 459514 2021-03
Cena Benzyny 0.94 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5.6 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.4 2021-04
Pozwolenia Na Budowę 819 2021-04
Produkcja Budowlana 70.9 2021-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.