Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 75.37 2020-09
Indeks Giełdowy 39800 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.8 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-03
Inflacja 40.6 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.7 2020-08
Stopa Procentowa 38 2020-07
Bilans Handlowy 1476 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -444 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Optymizm Konsumentów 41.3 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 601713 2020-09
Śmierć koronawirusa 11910 2020-09
Odzyskany koronawirus 438883 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.8 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.4 2020-03
PKB 450 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 629398 2020-03
Środki Trwałe Brutto 93309 2020-03
Pkb Per Capita 9729 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 22034 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -12.3 2020-06
Rolnictwo w PKB 37895 2020-03
Budownictwo w PKB 17239 2020-03
Przemysł w PKB 92632 2020-03
Górnictwo w PKB 20975 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 33142 2020-03
Usługi w PKB 76340 2020-03
Transport w PKB 52738 2020-03
Media w PKB 12670 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-03
Pracujący 12045 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1394 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 42.2 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.1 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 56837 2020-04
Płaca Minimalna 16875 2020-08
Populacja 44.94 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.13 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 40.6 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.7 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 328 2020-07
Deflator Pkb 4028 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 484 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 140 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 329 2020-07
Inflacja Bazowa 46.2 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 331 2020-07
Cpi Transport 335 2020-07
Inflacja Żywności 46 2020-07
Oczekiwania inflacyjne 40 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 44.7 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 38 2020-07
Stopa Międzybankowa 15.81 2020-08
Podaż Pieniądza M0 2287225 2020-08
Podaż Pieniądza M1 2742177 2020-06
Podaż Pieniądza M2 4087314 2020-06
Podaż Pieniądza M3 6593054 2020-06
Stopa Depozytowa 30.46 2020-09
Bilans Banku Centralnego 11218862 2020-06
Rezerwy Walutowe 37266 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1476 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -444 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 4903 2020-07
Import 3427 2020-07
Dług Zagraniczny 274247 2020-03
Terms of Trade 126 2020-06
Rachunek kapitałowy -755 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 59.86 2020-07
Przyjazdy Turystów 0 2020-06
Rezerwy Złota 61.7 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 441 2020-05
Indeks Terroryzmu 1.68 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Bilans Budżetu -155524 2020-07
Wydatki Rządowe 90931 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 643620 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 918119 2020-05
Rating Kredytowy 12 2020-09
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Dochody z Podatków 612146 2020-08

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6.9 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 13.8 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 56.8 2020-07
Zmiany Zapasów 2567 2019-12
Produkcja Samochodów 25835 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 28.35 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1 2020-07
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2019-12
Produkcja Stali 325 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 41.3 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -82.2 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 470507 2020-03
Cena Benzyny 0.76 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5.4 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 527 2020-02
Produkcja Budowlana -12.9 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 601713 2020-09
Śmierć koronawirusa 11910 2020-09
Odzyskany koronawirus 438883 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.