Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 39.66 2019-02
Indeks Giełdowy 36504 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.22 2017-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2018-09
Stopa Bezrobocia 9 2018-09
Inflacja 48.9 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.9 2019-01
Stopa Procentowa 44.21 2019-02
Bilans Handlowy 1369 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -7591 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 57.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2017-12
Optymizm Konsumentów 33.1 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 2015-10
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2018-09
PKB 638 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 695664 2018-09
Środki Trwałe Brutto 138728 2018-09
Pkb Per Capita 10398 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 18934 2017-12
Rolnictwo w PKB 31154 2018-09
Budownictwo w PKB 22914 2018-09
Przemysł w PKB 117565 2018-09
Górnictwo w PKB 21368 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 32930 2018-09
Usługi w PKB 87630 2018-09
Transport w PKB 57101 2018-09
Media w PKB 12774 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2018-09
Pracujący 11822 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1168 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 42.5 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 46.7 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 35063 2018-11
Płaca Minimalna 11300 2019-02
Populacja 44.05 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 14400 2018-12
Koszty Utrzymania 10400 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.56 2018-11
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 48.9 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.9 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 190 2019-01
Deflator Pkb 2135 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 277 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 154 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 184 2019-01
Inflacja Bazowa 49.9 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 234 2019-01
Cpi Transport 206 2019-01
Inflacja Żywności 53.03 2019-01
Oczekiwania inflacyjne 30 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 75.5 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 44.21 2019-02
Stopa Międzybankowa 55.95 2019-01
Podaż Pieniądza M0 1352805 2019-01
Podaż Pieniądza M1 1495411 2018-12
Podaż Pieniądza M2 2123330 2018-12
Podaż Pieniądza M3 3484304 2018-12
Stopa Depozytowa 21.55 2017-12
Bilans Banku Centralnego 5514500 2018-12
Rezerwy Walutowe 59133 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1369 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -7591 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2017-12
Eksport 5282 2018-12
Import 3913 2018-12
Dług Zagraniczny 254980 2018-09
Terms of Trade 127 2018-12
Rachunek kapitałowy -7333 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 291 2018-12
Przyjazdy Turystów 294642 2018-12
Rezerwy Złota 54.8 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 492 2018-08
Indeks Terroryzmu 1.68 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2017-12
Bilans Budżetu -135316 2018-12
Wydatki Rządowe 95670 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 265998 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 401314 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 5165 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 44 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -14.7 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2015-10
Stopa Utylizacji Surowców 56.6 2018-12
Zmiany Zapasów 9945 2018-09
Produkcja Samochodów 14803 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 30.04 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.1 2019-01
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.49 2018-12
Ranking Konkurencyjności 81 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2018-12
Ranking Korupcji 85 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 119 2018-12
Produkcja Stali 356 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 33.1 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 2015-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 20.6 2018-11
Wydatki Konsumpcyjne 503155 2018-09
Cena Benzyny 0.99 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 7.4 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 615 2018-12
Produkcja Budowlana -20.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.