Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 60.09 2020-01
Indeks Giełdowy 40184 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.7 2019-09
Inflacja 52.9 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.7 2019-12
Stopa Procentowa 50 2020-01
Bilans Handlowy 2241 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1052 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Optymizm Konsumentów 43 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.7 2019-09
PKB 518 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 682705 2019-09
Środki Trwałe Brutto 125880 2019-09
Pkb Per Capita 10040 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18282 2018-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -1.9 2019-11
Rolnictwo w PKB 35471 2019-09
Budownictwo w PKB 21785 2019-09
Przemysł w PKB 111925 2019-09
Górnictwo w PKB 21994 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 33191 2019-09
Usługi w PKB 82129 2019-09
Transport w PKB 57038 2019-09
Media w PKB 12398 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2019-09
Pracujący 11934 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1287 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 42.6 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.2 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 46405 2019-08
Płaca Minimalna 16875 2019-11
Populacja 44.5 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 14400 2018-12
Koszty Utrzymania 10400 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.78 2019-10
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 52.9 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.7 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 283 2019-12
Deflator Pkb 3259 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 424 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 149 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 280 2019-12
Inflacja Bazowa 56.7 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 316 2019-12
Cpi Transport 301 2019-12
Inflacja Żywności 56.8 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 38 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 46.5 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 50 2020-01
Stopa Międzybankowa 50.09 2019-12
Podaż Pieniądza M0 1895381 2019-12
Podaż Pieniądza M1 1686438 2019-11
Podaż Pieniądza M2 2329022 2019-11
Podaż Pieniądza M3 3992971 2019-11
Stopa Depozytowa 34.7 2020-01
Bilans Banku Centralnego 5813927 2019-11
Rezerwy Walutowe 37905 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2241 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1052 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Eksport 5374 2019-12
Import 3133 2019-12
Dług Zagraniczny 276686 2019-09
Terms of Trade 130 2019-09
Rachunek kapitałowy -1107 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 166 2019-11
Przyjazdy Turystów 233229 2019-09
Rezerwy Złota 61.74 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 517 2019-09
Indeks Terroryzmu 1.68 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Bilans Budżetu -120147 2019-12
Wydatki Rządowe 94453 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 627465 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 852868 2019-12
Rating Kredytowy 12 2020-01
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Dochody z Podatków 492367 2019-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -4.5 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 60.7 2019-11
Zmiany Zapasów 10787 2019-09
Produkcja Samochodów 20475 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 31.15 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.8 2019-12
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2019-12
Produkcja Stali 370 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 58.8 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 476613 2019-09
Cena Benzyny 0.89 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5.6 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 793 2019-11
Produkcja Budowlana -5.2 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.