ARGENTYNA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2018-03
Stopa Bezrobocia 9.1 2018-03
Inflacja 29.5 2018-06
Stopa Procentowa 40 2018-08
Bilans Handlowy -382 2018-06
Dług Publiczny do PKB 57.1 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 29.91 2018-08
Indeks Giełdowy 26062 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.22 % 2017-11
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 % 2018-03
PKB 638 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 708474 Ars - Milion 2018-03
Środki Trwałe Brutto 154687 Ars - Milion 2018-03
Pkb Per Capita 10398 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 18934 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 36742 Ars - Milion 2018-03
Budownictwo w PKB 23375 Ars - Milion 2018-03
Przemysł w PKB 113617 Ars - Milion 2018-03
Górnictwo w PKB 21084 Ars - Milion 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 33080 Ars - Milion 2018-03
Usługi w PKB 93813 Ars - Milion 2018-03
Transport w PKB 58307 Ars - Milion 2018-03
Media w PKB 12852 Ars - Milion 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.1 % 2018-03
Pracujący 11749 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1183 Tysiąc 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 42.4 % 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 46.7 % 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 26163 Ars / Miesiąc 2017-11
Płaca Minimalna 10000 Ars / Miesiąc 2018-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 2782 Punkty Indeksowe 2016-09
Populacja 44.05 Milion 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 Ars / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 7620 Ars / Miesiąc 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.45 Procent 2018-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20000 Ars / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 9910 Ars / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 29.5 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.7 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 145 Punkty Indeksowe 2018-06
Deflator Pkb 1690 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 950 Punkty Indeksowe 2015-10
Wskaźnik Cen Importowych 169 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 181 Punkty Indeksowe 2018-06
Oczekiwania inflacyjne 30 Procent 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 47.9 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 40 % 2018-08
Stopa Międzybankowa 39.65 % 2018-06
Podaż Pieniądza M0 1066809 Ars - Milion 2018-07
Podaż Pieniądza M1 1253656 Ars - Milion 2018-05
Podaż Pieniądza M2 1724924 Ars - Milion 2018-05
Podaż Pieniądza M3 2786772 Ars - Milion 2018-05
Stopa Depozytowa 21.55 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 4690844 W Mln Usd 2018-06
Rezerwy Walutowe 55087 W Mln Usd 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -382 W Mln Usd 2018-06
Eksport 5076 W Mln Usd 2018-06
Import 5458 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -9623 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 253741 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 138 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy -10060 W Mln Usd 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 242 Usd - Miliony 2018-06
Przyjazdy Turystów 175400 2018-06
Rezerwy Złota 61.7 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 487 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 0.81 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.1 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -56664 Ars - Milion 2018-06
Wydatki Rządowe 92276 Ars - Milion 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 262959 Ars - Milion 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 319623 Ars - Milion 2018-06
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 5165 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -8.1 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 % 2015-10
Stopa Utylizacji Surowców 61.8 % 2018-06
Zmiany Zapasów -4761 Ars - Milion 2018-03
Produkcja Samochodów 41450 Jednostki 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 46.64 Tysiąc 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.4 % 2018-06
Szybkość Internetu 6268 KBps 2017-03
Adresy IP 8203135 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 3.95 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 92 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 85 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 117 2017-12
Produkcja Stali 414 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 36.3 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 % 2015-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 31.8 % 2018-05
Wydatki Konsumpcyjne 549155 Ars - Milion 2018-03
Cena Benzyny 1.02 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 7 Procent 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 615 SQ. METRA THO 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 44 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 77.43 mm 2015-12
Temperatura 20.31 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.