Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 41.79 2019-04
Indeks Giełdowy 32037 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.22 2017-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 9.1 2018-12
Inflacja 54.7 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.7 2019-03
Stopa Procentowa 67.12 2019-04
Bilans Handlowy 460 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -2317 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2017-12
Optymizm Konsumentów 34.8 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 2015-10
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.2 2018-12
PKB 638 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 679263 2018-12
Środki Trwałe Brutto 120426 2018-12
Pkb Per Capita 10398 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 18934 2017-12
Rolnictwo w PKB 35456 2018-12
Budownictwo w PKB 20477 2018-12
Przemysł w PKB 113390 2018-12
Górnictwo w PKB 21165 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 33145 2018-12
Usługi w PKB 84745 2018-12
Transport w PKB 55373 2018-12
Media w PKB 11741 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.1 2018-12
Pracujący 11793 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1185 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.2 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 46.5 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 35063 2018-11
Płaca Minimalna 11900 2019-04
Populacja 44.05 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 14400 2018-12
Koszty Utrzymania 10400 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.5 2019-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 54.7 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.7 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 206 2019-03
Deflator Pkb 2468 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 288 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 154 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 200 2019-03
Inflacja Bazowa 35 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 256 2019-03
Cpi Transport 219 2019-03
Inflacja Żywności 64 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 40 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 68.3 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 67.12 2019-04
Stopa Międzybankowa 55.09 2019-03
Podaż Pieniądza M0 1351521 2019-03
Podaż Pieniądza M1 1268896 2019-02
Podaż Pieniądza M2 1840214 2019-02
Podaż Pieniądza M3 3481668 2019-02
Stopa Depozytowa 21.55 2017-12
Bilans Banku Centralnego 5514500 2018-12
Rezerwy Walutowe 61408 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 460 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -2317 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Eksport 4464 2019-02
Import 4004 2019-02
Dług Zagraniczny 277921 2018-12
Terms of Trade 127 2018-12
Rachunek kapitałowy -2529 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 735 2019-02
Przyjazdy Turystów 339176 2019-01
Rezerwy Złota 61.7 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 498 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.68 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2017-12
Bilans Budżetu 6726 2019-02
Wydatki Rządowe 100173 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 319478 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 312752 2019-02
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 5165 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 44 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -8.5 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2015-10
Stopa Utylizacji Surowców 58.5 2019-02
Zmiany Zapasów 6715 2018-12
Produkcja Samochodów 29227 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 33.71 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.5 2019-03
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.49 2018-12
Ranking Konkurencyjności 81 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2018-12
Ranking Korupcji 85 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 119 2018-12
Produkcja Stali 318 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 34.8 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 2015-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 25 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 459458 2018-12
Cena Benzyny 0.88 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 7.1 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 703 2019-02
Produkcja Budowlana -5.3 2019-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.