Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 55.08 2019-08
Indeks Giełdowy 27983 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 10.1 2019-03
Inflacja 54.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.2 2019-07
Stopa Procentowa 74.98 2019-08
Bilans Handlowy 951 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -3849 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Optymizm Konsumentów 41.9 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 2015-10
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2019-03
PKB 518 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 666751 2019-03
Środki Trwałe Brutto 112858 2019-03
Pkb Per Capita 10040 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18282 2018-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 0 2019-06
Rolnictwo w PKB 39914 2019-03
Budownictwo w PKB 22012 2019-03
Przemysł w PKB 99191 2019-03
Górnictwo w PKB 20850 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 33278 2019-03
Usługi w PKB 81359 2019-03
Transport w PKB 55969 2019-03
Media w PKB 12202 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.1 2019-03
Pracujący 11947 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1338 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 42.3 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 42208 2019-05
Płaca Minimalna 12500 2019-06
Populacja 44.5 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 14400 2018-12
Koszty Utrzymania 10400 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.23 2019-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 54.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 230 2019-07
Deflator Pkb 2633 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 336 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 152 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 117 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 225 2019-07
Inflacja Bazowa 55.1 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 287 2019-07
Cpi Transport 244 2019-07
Inflacja Żywności 58.1 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 30 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 59.3 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 74.98 2019-08
Stopa Międzybankowa 58.41 2019-07
Podaż Pieniądza M0 1339297 2019-07
Podaż Pieniądza M1 1349525 2019-06
Podaż Pieniądza M2 2043886 2019-06
Podaż Pieniądza M3 3711625 2019-06
Stopa Depozytowa 55.49 2019-08
Bilans Banku Centralnego 6190041 2019-06
Rezerwy Walutowe 58620 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 951 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -3849 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Eksport 5856 2019-07
Import 4905 2019-07
Dług Zagraniczny 275828 2019-03
Terms of Trade 130 2019-06
Rachunek kapitałowy -4903 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 161 2019-06
Przyjazdy Turystów 217028 2019-06
Rezerwy Złota 54.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 508 2019-04
Indeks Terroryzmu 1.68 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Bilans Budżetu -6598 2019-06
Wydatki Rządowe 90795 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 520520 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 527118 2019-06
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Dochody z Podatków 450900 2019-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.8 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 59.1 2019-06
Zmiany Zapasów -19140 2019-03
Produkcja Samochodów 21646 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 39.26 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.8 2019-07
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.49 2018-12
Ranking Konkurencyjności 81 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2018-12
Ranking Korupcji 85 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 119 2018-12
Produkcja Stali 412 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 41.9 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 2015-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 28.4 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 500964 2019-03
Cena Benzyny 1 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 6.6 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 776 2019-06
Produkcja Budowlana -11.8 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.