Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 93.83 2021-05
Indeks Giełdowy 51419 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.5 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2020-12
Stopa Bezrobocia 11 2020-12
Inflacja 42.6 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.8 2021-03
Stopa Procentowa 38 2021-03
Bilans Handlowy 400 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -1372 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8.5 2020-12
Optymizm Konsumentów 35.3 2021-04
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 3095582 2021-05
Śmierć koronawirusa 66263 2021-05
Odzyskany koronawirus 2757230 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.5 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2020-12
PKB 450 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 643710 2020-12
Środki Trwałe Brutto 128203 2020-12
Pkb Per Capita 9729 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 22034 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -2.6 2021-02
Rolnictwo w PKB 34567 2020-12
Budownictwo w PKB 19953 2020-12
Przemysł w PKB 113122 2020-12
Górnictwo w PKB 19192 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 30756 2020-12
Usługi w PKB 86996 2020-12
Transport w PKB 45213 2020-12
Media w PKB 12186 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11 2020-12
Pracujący 11524 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1418 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 40.1 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 45 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 78789 2021-01
Płaca Minimalna 21600 2021-03
Populacja 45.38 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 5.14 2021-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 42.6 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.8 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 436 2021-03
Deflator Pkb 5065 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 712 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 171 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 442 2021-03
Inflacja Bazowa 45.7 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 388 2021-03
Cpi Transport 462 2021-03
Inflacja Żywności 44.8 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 46.5 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 57.3 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 19.01 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 8591061 2021-05
Przypadki koronawirusa 3095582 2021-05
Śmierć koronawirusa 66263 2021-05
Odzyskany koronawirus 2757230 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 38 2021-03
Stopa Międzybankowa 31.34 2021-04
Podaż Pieniądza M0 2432295 2021-03
Podaż Pieniądza M1 3275863 2021-02
Podaż Pieniądza M2 4758752 2021-02
Podaż Pieniądza M3 8223239 2021-02
Stopa Depozytowa 34.01 2021-05
Bilans Banku Centralnego 14033890 2021-02
Rezerwy Walutowe 34646 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 400 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -1372 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Eksport 5720 2021-03
Import 5320 2021-03
Dług Zagraniczny 271505 2020-12
Terms of Trade 147 2021-03
Rachunek kapitałowy -506 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 65.32 2021-03
Przyjazdy Turystów 11116 2021-02
Rezerwy Złota 61.74 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 487 2021-01
Indeks Terroryzmu 1.02 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8.5 2020-12
Bilans Budżetu -74466 2021-03
Wydatki Rządowe 96832 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 761324 2021-03
Rating Kredytowy 15 2021-05
Wydatki Wojskowe 3488 2019-12
Dochody z Podatków 817882 2021-04

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.4 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 32.8 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 58.3 2021-02
Zmiany Zapasów 36443 2020-12
Produkcja Samochodów 29315 2021-04
Rejestracje nowych samochodów 29.88 2021-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.03 2021-03
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2020-12
Ranking Korupcji 78 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2019-12
Produkcja Stali 388 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 35.3 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 413952 2020-12
Cena Benzyny 0.92 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5.2 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 667 2021-02
Produkcja Budowlana 97.6 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.