ARGENTYNA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4 2018-06
Stopa Bezrobocia 9.6 2018-06
Inflacja 40.5 2018-09
Stopa Procentowa 72.2 2018-10
Bilans Handlowy -1127 2018-08
Dług Publiczny do PKB 57.1 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 36.16 2018-10
Indeks Giełdowy 28721 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.22 % 2017-11
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.2 % 2018-06
PKB 638 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 752791 Ars - Milion 2018-06
Środki Trwałe Brutto 152509 Ars - Milion 2018-06
Pkb Per Capita 10398 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 18934 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 72516 Ars - Milion 2018-06
Budownictwo w PKB 22625 Ars - Milion 2018-06
Przemysł w PKB 122174 Ars - Milion 2018-06
Górnictwo w PKB 21492 Ars - Milion 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 32912 Ars - Milion 2018-06
Usługi w PKB 94550 Ars - Milion 2018-06
Transport w PKB 59099 Ars - Milion 2018-06
Media w PKB 12689 Ars - Milion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.6 % 2018-06
Pracujący 11642 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1239 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 41.9 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 46.4 % 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 42398 Ars / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 10700 Ars / Miesiąc 2018-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 2782 Punkty Indeksowe 2016-09
Populacja 44.05 Milion 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 Ars / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 7620 Ars / Miesiąc 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.37 2018-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20000 Ars / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 9910 Ars / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 40.5 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 6.5 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 165 Punkty Indeksowe 2018-09
Deflator Pkb 1887 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 950 Punkty Indeksowe 2015-10
Wskaźnik Cen Importowych 169 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 198 Punkty Indeksowe 2018-09
Oczekiwania inflacyjne 35 Procent 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 54.6 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 72.2 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 45.52 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 1249657 Ars - Milion 2018-09
Podaż Pieniądza M1 1201391 Ars - Milion 2018-07
Podaż Pieniądza M2 1724713 Ars - Milion 2018-07
Podaż Pieniądza M3 2991376 Ars - Milion 2018-07
Stopa Depozytowa 21.55 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 4764479 W Mln Usd 2018-08
Rezerwy Walutowe 46132 W Mln Usd 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1127 W Mln Usd 2018-08
Eksport 5167 W Mln Usd 2018-08
Import 6294 W Mln Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -8292 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 261483 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 138 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy -8417 W Mln Usd 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 244 Usd - Miliony 2018-08
Przyjazdy Turystów 234400 2018-07
Rezerwy Złota 61.7 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 485 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 0.81 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.1 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -10356 Ars - Milion 2018-08
Wydatki Rządowe 97236 Ars - Milion 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 282912 Ars - Milion 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 293268 Ars - Milion 2018-08
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 5165 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -5.6 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 % 2015-10
Stopa Utylizacji Surowców 63 % 2018-08
Zmiany Zapasów -14710 Ars - Milion 2018-06
Produkcja Samochodów 37267 Jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 42.63 Tysiąc 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.6 % 2018-08
Szybkość Internetu 6268 KBps 2017-03
Adresy IP 8203135 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 3.95 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 92 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 85 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 117 2017-12
Produkcja Stali 455 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 33.7 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.9 % 2015-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 21.3 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 581505 Ars - Milion 2018-06
Cena Benzyny 0.84 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 7.3 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 712 SQ. METRA THO 2018-08
Produkcja Budowlana 0.1 % 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 44 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 77.43 mm 2015-12
Temperatura 20.31 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.