Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 70.85 2020-07
Indeks Giełdowy 42498 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.8 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-03
Inflacja 42.1 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.5 2020-05
Stopa Procentowa 38 2020-06
Bilans Handlowy 1893 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -444 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Optymizm Konsumentów 39.5 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 80447 2020-07
Śmierć koronawirusa 1602 2020-07
Odzyskany koronawirus 30095 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.8 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.4 2020-03
PKB 450 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 629398 2020-03
Środki Trwałe Brutto 93309 2020-03
Pkb Per Capita 9729 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 22034 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -26.4 2020-04
Rolnictwo w PKB 37895 2020-03
Budownictwo w PKB 17239 2020-03
Przemysł w PKB 92632 2020-03
Górnictwo w PKB 20975 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 33142 2020-03
Usługi w PKB 76340 2020-03
Transport w PKB 52738 2020-03
Media w PKB 12670 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-03
Pracujący 12045 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1394 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 42.2 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.1 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 58427 2020-01
Płaca Minimalna 16875 2020-05
Populacja 44.94 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń -0.23 2020-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja 42.1 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.5 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 315 2020-05
Deflator Pkb 4028 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 448 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 151 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 313 2020-05
Inflacja Bazowa 48.5 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 325 2020-05
Cpi Transport 323 2020-05
Inflacja Żywności 48.7 2020-05
Oczekiwania inflacyjne 50 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 51.2 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 38 2020-06
Stopa Międzybankowa 14.07 2020-05
Podaż Pieniądza M0 2131292 2020-05
Podaż Pieniądza M1 2364035 2020-04
Podaż Pieniądza M2 3555348 2020-04
Podaż Pieniądza M3 5635397 2020-04
Stopa Depozytowa 29.48 2020-07
Bilans Banku Centralnego 9387307 2020-03
Rezerwy Walutowe 36886 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1893 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -444 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.4 2018-12
Eksport 5061 2020-05
Import 3168 2020-05
Dług Zagraniczny 274247 2020-03
Terms of Trade 133 2020-03
Rachunek kapitałowy -755 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 81.38 2020-05
Przyjazdy Turystów 238778 2020-02
Rezerwy Złota 61.7 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 469 2020-03
Indeks Terroryzmu 1.68 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.5 2018-12
Bilans Budżetu -251287 2020-05
Wydatki Rządowe 90931 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 609900 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 657909 2020-03
Rating Kredytowy 10 2020-07
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Dochody z Podatków 545960 2020-06

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -26.38 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 42 2020-04
Zmiany Zapasów 2294 2019-12
Produkcja Samochodów 4802 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 20.03 2020-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.7 2020-05
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2019-12
Produkcja Stali 194 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 39.5 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -97.6 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 470507 2020-03
Cena Benzyny 0.76 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5.4 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 558 2020-02
Produkcja Budowlana -75.6 2020-04

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 80447 2020-07
Śmierć koronawirusa 1602 2020-07
Odzyskany koronawirus 30095 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.