Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 80.29 2020-11
Indeks Giełdowy 51492 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -16.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -19.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 13.1 2020-06
Inflacja 37.2 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.8 2020-10
Stopa Procentowa 36 2020-10
Bilans Handlowy 584 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2840 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2019-12
Optymizm Konsumentów 38.8 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 1370366 2020-11
Śmierć koronawirusa 37002 2020-11
Odzyskany koronawirus 1177819 2020-11

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -16.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -19.1 2020-06
PKB 450 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 606993 2020-06
Środki Trwałe Brutto 76104 2020-06
Pkb Per Capita 9729 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 22034 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -11.6 2020-08
Rolnictwo w PKB 92005 2020-06
Budownictwo w PKB 10169 2020-06
Przemysł w PKB 87856 2020-06
Górnictwo w PKB 17787 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 28997 2020-06
Usługi w PKB 71162 2020-06
Transport w PKB 45942 2020-06
Media w PKB 11444 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.1 2020-06
Pracujący 9546 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1437 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 33.4 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 38.4 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 61221 2020-07
Płaca Minimalna 18900 2020-11
Populacja 44.94 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.06 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 37.2 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.8 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 360 2020-10
Deflator Pkb 3890 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 561 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 144 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 358 2020-10
Inflacja Bazowa 38.3 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 352 2020-10
Cpi Transport 372 2020-10
Inflacja Żywności 40.8 2020-09
Oczekiwania inflacyjne 45 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 35.8 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 36 2020-10
Stopa Międzybankowa 23.61 2020-10
Podaż Pieniądza M0 2225061 2020-10
Podaż Pieniądza M1 2971471 2020-09
Podaż Pieniądza M2 4235873 2020-09
Podaż Pieniądza M3 7230891 2020-09
Stopa Depozytowa 34.07 2020-11
Bilans Banku Centralnego 11866402 2020-08
Rezerwy Walutowe 35622 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 584 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2840 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 4711 2020-09
Import 4127 2020-09
Dług Zagraniczny 270826 2020-06
Terms of Trade 131 2020-09
Rachunek kapitałowy 2521 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 60.17 2020-09
Przyjazdy Turystów 969 2020-07
Rezerwy Złota 61.7 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 420 2020-07
Indeks Terroryzmu 1.68 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2019-12
Bilans Budżetu -167182 2020-09
Wydatki Rządowe 86822 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 671334 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 805790 2020-08
Rating Kredytowy 15 2020-11
Wydatki Wojskowe 5337 2018-12
Dochody z Podatków 642104 2020-10

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 43.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 3.4 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.9 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 60.8 2020-09
Zmiany Zapasów -19819 2020-03
Produkcja Samochodów 28706 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 33.32 2020-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.6 2020-10
Szybkość Internetu 6268 2017-03
Adresy IP 8203135 2017-03
Index Konkurencyjności 57.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 83 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 126 2019-12
Produkcja Stali 358 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 38.8 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -66.4 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 415986 2020-06
Cena Benzyny 0.79 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 569 2020-08
Produkcja Budowlana -3.9 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1370366 2020-11
Śmierć koronawirusa 37002 2020-11
Odzyskany koronawirus 1177819 2020-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Argentyna - Wskaźniki ekonomiczne.