Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 64.91 65.68 66.96 68.26 69.59 72.26
Indeks Giełdowy 26505.41 23133 20579 18306 16286 12245

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 -5 -1 -0.5 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 -6.1 -2 -4 0.4 1.1
Stopa Bezrobocia 8.90 11 11.3 11.5 11.7 10.6
Inflacja 50.30 47 44 40 38 31
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.00 2.9 2.5 2.5 2.3 2.3
Stopa Procentowa 38.00 36 34 32 32 28
Bilans Handlowy 1129.00 -500 -300 1100 1120 1400
Saldo Obrotów Bieżących 2984.00 -3500 -6100 -6800 -6500 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 86.20 90 90 90 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.50 -7 -7 -7 -6.3 -6.3
Optymizm Konsumentów 41.20 28 32 36 36 35
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 -5 -1 -0.5 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 -6.1 -2 -4 0.4 1.1
PKB 450.00 420 420 420 480 480
Pkb W Cenach Stałych 672490.00 724191 675549 645590 675180 652692
Środki Trwałe Brutto 110423.00 119583 124743 106006 110865 107172
Pkb Per Capita 10040.13 10200 10200 10200 10400 10400
Pkb Per Capita Ppp 18282.09 17009 19100 19100 17009 19200
Wskaźnik aktywności gospodarczej -1.80 -3 -2.5 -2.7 -2.3 -1.5
Rolnictwo w PKB 35626.10 33500 33500 35000 35000 35000
Budownictwo w PKB 18974.51 20807 22057 18216 19050 18416
Przemysł w PKB 110239.18 107496 110702 105830 110680 106994
Górnictwo w PKB 21531.28 21120 21773 20670 21617 20897
Administracja Publiczna w PKB 33448.12 32324 32877 32110 33582 32463
Usługi w PKB 83541.49 81474 81167 80200 83876 81082
Transport w PKB 55682.72 57452 56645 53455 55905 54043
Media w PKB 12154.11 11470 12270 11668 12203 11796

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 8.90 11 11.3 11.5 11.7 10.6
Pracujący 12240.00 12000 12200 120200 120200 12400
Bezrobotni Zarejestrowani 1196.00 1270 1260 1250 1250 1250
Wskaźnik Zatrudnienia 43.00 43.7 43.9 44 44 44
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.20 46.4 46.6 46.7 46.7 46.7
Przeciętne Wynagrodzenia 51162.00 62322 48380 52185 52185 53229
Płaca Minimalna 16875.00 16875 16875 16875 16875 17500
Populacja 44.94 44.97 44.97 45.4 45.8 45.85
Koszty Utrzymania Rodziny 14400.00 14630 14645 14688 14688 14982
Koszty Utrzymania 10400.00 10566 10577 10608 10608 10820
Wzrost Wynagrodzeń 1.52 1.6 1.7 2 2 2
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500.00 20828 20849 20910 20910 21328
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500.00 10668 10679 10710 10710 10924

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 50.30 47 44 40 38 31
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.00 2.9 2.5 2.5 2.3 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 295.67 332 365 397 408 520
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 451.39 486 545 563 578 692
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 58.00 45 40 30 28 23
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 319.98 413 431 442 442 580
Cpi Transport 310.60 354 382 422 429 552
Inflacja Żywności 54.20 40 35 30 27 25
Inflacja Bazowa 53.60 44 40 36 34 30
Oczekiwania inflacyjne 30.00 33 33 33 33 30

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 38.00 36 34 32 32 28
Stopa Międzybankowa 34.81 32.81 30.81 28.81 28.81 28.81
Stopa Depozytowa 28.34 25 25 25 25 25
Bilans Banku Centralnego 5813927.18 6344796 7300000 7300000 7300000 8778056
Rezerwy Walutowe 39189.00 53000 51000 56000 56000 58000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 1129.00 -500 -300 1100 1120 1400
Saldo Obrotów Bieżących 2984.00 -3500 -6100 -6800 -6500 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5 -2.5
Import 3195.00 4000 4400 3900 4030 4200
Eksport 4324.00 3500 4100 5000 5150 5600
Dług Zagraniczny 277648.23 283000 279000 286000 286000 286000
Rachunek kapitałowy 3515.88 -2800 -4100 -5000 -5000 -6500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 171.42 140 130 120 120 160
Przyjazdy Turystów 304400.00 210000 240000 310000 280000 315000
Rezerwy Złota 61.74 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 86.20 90 90 90 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.50 -7 -7 -7 -6.3 -6.3
Bilans Budżetu -27497.10 -35000 -22000 -120000 -120000 -125000
Wydatki Rządowe 96893.00 91526 94000 93017 97281 94040
Dochody Budżetu Państwa 455101.00 450000 498000 380000 380000 395000
Wydatki Budżetu Państwa 852868.20 485000 520000 500000 500000 520000
Wydatki Wojskowe 5337.00 5350 5350 5350 5350 5450
Dochody z Podatków 443637.00 486000 489000 492000 492000 520000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa -0.10 0.5 1.2 1.5 1.6 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.50 0.7 0.8 1.2 1 1.4
Stopa Utylizacji Surowców 56.10 61 63 64 64 64
Zmiany Zapasów 2294.00 -10283 21600 21600 21600 28954
Produkcja Samochodów 26133.00 40000 38600 40900 40900 42000
Rejestracje nowych samochodów 27.19 40 45 55 55 64
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.50 -6 -3 -1.5 -0.5 0.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 41.20 28 32 36 36 35
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 52.10 18 21 15 15 17
Wydatki Konsumpcyjne 451520.00 514879 473176 433459 453326 438227
Cena Benzyny 0.83 0.79 0.75 0.71 0.68 0.64

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 629.58 780 750 730 730 680
Produkcja Budowlana -13.50 0.3 0.6 0.8 0.8 1.5


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.