Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 55.92 57.16 58.43 59.73 61.06 63.8
Indeks Giełdowy 30136.28 28497 26948 25480 24094 21545
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 -0.2 -0.1 0.3 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -2.4 -2.5 -2 -1.7 -1.1
Stopa Bezrobocia 10.10 9.5 9 9.2 8.9 8.4
Inflacja 53.60 57 55 51 48 35
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.00 6.1 3.2 2.2 2.1 2.5
Stopa Procentowa 84.15 80 75 70 65 55
Bilans Handlowy 951.00 1200 -50 -500 -500 200
Saldo Obrotów Bieżących -3849.43 -8777 -9400 -9200 -7700 -8700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 86.20 100 100 85 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.50 -3 -3 -2.8 -2.8 -2.8
Optymizm Konsumentów 41.90 40 36 38 39 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.90 -18 -15 2 5 0.8
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 -0.2 -0.1 0.3 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -2.4 -2.5 -2 -1.7 -1.1
PKB 518.50 680 680 690 690 690
Pkb W Cenach Stałych 666751.00 677908 662281 653416 655416 654996
Środki Trwałe Brutto 112858.00 136837 117415 110601 110939 116124
Pkb Per Capita 10040.13 10900 10900 11200 11200 11200
Pkb Per Capita Ppp 18282.09 19000 19000 19100 19100 19100
Rolnictwo w PKB 39914.28 35500 33500 33500 33500 35000
Budownictwo w PKB 22012.20 22326 19965 21572 21638 19745
Przemysł w PKB 99191.28 114587 110555 97207 97505 109339
Górnictwo w PKB 20849.88 20844 20636 20433 20495 20409
Administracja Publiczna w PKB 33277.70 32236 32317 32612 32712 31961
Usługi w PKB 81358.93 84857 82626 79732 79976 81717
Transport w PKB 55968.54 55556 53989 54849 55017 53395
Media w PKB 12201.53 12395 11447 11957 11994 11321
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 10.10 9.5 9 9.2 8.9 8.4
Bezrobotni Zarejestrowani 1338.00 1275 1280 1280 1270 1250
Przeciętne Wynagrodzenia 42208.00 32708 52663 42067 42883 53716
Płaca Minimalna 15625.00 11500 12000 12500 13000 14000
Populacja 44.50 44.61 44.51 44.97 44.97 44.97
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500.00 19910 20869 20869 20828 21286
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500.00 10414 10689 10689 10668 10903
Wzrost Wynagrodzeń 2.60 2.1 1.8 1.8 1.6 2
Koszty Utrzymania Rodziny 14400.00 12456 14659 14659 14630 14952
Koszty Utrzymania 10400.00 8740 10587 10587 10566 10799
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 53.60 57 55 51 48 35
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.00 6.1 3.2 2.2 2.1 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 239.61 259 286 311 334 386
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 334.83 429 430 449 486 559
Oczekiwania inflacyjne 30.00 35 35 33 33 33
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 293.33 311 351 386 416 474
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 52.40 60 55 50 45 30
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 84.15 80 75 70 65 55
Stopa Międzybankowa 67.21 58 55 55 55 45
Stopa Depozytowa 58.59 27 27 25 25 25
Bilans Banku Centralnego 6190041.03 6344796 6774630 7197594 7197594 8778056
Rezerwy Walutowe 61225.00 52200 52000 52000 52000 53000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 951.00 1200 -50 -500 -500 200
Saldo Obrotów Bieżących -3849.43 -8777 -9400 -9200 -7700 -8700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6
Import 4905.00 4400 5000 5500 5300 5400
Eksport 5856.00 5600 4950 5000 5100 5600
Dług Zagraniczny 275827.96 248860 273752 277483 278586 279228
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 179.91 75 80 80 140 120
Przyjazdy Turystów 217028.00 270000 295000 320000 190000 345000
Rezerwy Złota 61.74 60.54 60.59 60.58 60.58 60.58
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 86.20 100 100 85 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.50 -3 -3 -2.8 -2.8 -2.8
Wydatki Rządowe 90795.00 100000 95500 95500 95500 98000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.70 27 27 27 26.7 27
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -1.90 -4 -3.2 0.5 1.3 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.00 -1.1 -1 0.5 0.7 1.2
Zmiany Zapasów -19140.00 -10283 21600 21600 21600 28954
Produkcja Samochodów 49335.00 41465 39700 41500 40000 40900
Rejestracje nowych samochodów 52.22 49 56 57 54 58
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.80 -1.3 -2.3 -1.5 -0.8 -0.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 41.90 40 36 38 39 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.90 -18 -15 2 5 0.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 44.70 15 10 10 18 15
Wydatki Konsumpcyjne 500964.00 489371 447972 490945 492448 443044
Cena Benzyny 0.78 0.74 0.72 0.7 0.68 0.68
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana -1.70 -7.1 -4 -1.8 0.5 2.5


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.