Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 90.22 91.91 93.7 95.52 97.39 101
Indeks Giełdowy 47325.06 42814 38088 33882 30142 22663

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 12.80 1.1 2.3 1.7 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.20 2.6 15 7 5.5 2
Stopa Bezrobocia 11.70 13.1 12.7 12.5 12.3 10
Inflacja 38.50 39 40 41 43 38
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.00 2.8 2.5 2.3 2 1
Stopa Procentowa 38.00 36 36 36 36 34
Bilans Handlowy 1068.00 200 1120 900 200 200
Saldo Obrotów Bieżących 1163.00 -1500 -2000 -2500 -2750 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 1 1 1 1 -0.4
Dług Publiczny do PKB 89.40 95 95 95 95 93
Budżet Państwa do PKB -3.80 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5
Optymizm Konsumentów 37.80 40.2 41 41.3 41.5 42.4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 35 30 30 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 12.80 1.1 2.3 1.7 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.20 2.6 15 7 5.5 2
PKB 449.70 425 425 425 425 437
Pkb W Cenach Stałych 613801.00 647376 698042 656767 647560 660511
Środki Trwałe Brutto 113850.00 95995 87520 121820 120112 122514
Pkb Per Capita 9729.14 9200 9200 9200 9200 9500
Pkb Per Capita Ppp 22033.95 21700 21700 21700 21700 22000
Wskaźnik aktywności gospodarczej -2.20 7 6.5 6 5 -1.6
Rolnictwo w PKB 34766.19 35000 35000 35000 35000 35000
Budownictwo w PKB 16084.08 17908 11694 17210 16969 17308
Przemysł w PKB 106091.27 95202 101034 113518 111926 114165
Górnictwo w PKB 19204.89 21516 20455 20549 20261 20666
Administracja Publiczna w PKB 29976.77 34029 33346 32075 31625 32258
Usługi w PKB 82148.03 78771 81836 87898 86666 88399
Transport w PKB 44758.46 54222 52834 47892 47220 48165
Media w PKB 12685.33 13053 13161 13573 13383 13651

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 11.70 13.1 12.7 12.5 12.3 10
Pracujący 10658.00 9590 9650 9800 9900 11000
Bezrobotni Zarejestrowani 1415.00 1450 1440 1430 1420 1370
Wskaźnik Zatrudnienia 37.40 33.8 34.1 34.5 35 37.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 42.30 39 39.7 40 41 44
Przeciętne Wynagrodzenia 61221.00 76712 62438 86242 37111 77786
Płaca Minimalna 20587.50 20600 20600 20600 20600 21000
Populacja 44.94 45.8 45.8 45.8 45.85 46.3
Wzrost Wynagrodzeń 1.60 1.1 1.5 1.7 1.4 1.4

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 38.50 39 40 41 43 38
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.00 2.8 2.5 2.3 2 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 401.51 425 451 489 552 762
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 654.40 701 605 616 1122 1122
Wskaźnik Cen Importowych 151.80 155 156 156 156 156
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 40.30 36 34 32 30 25
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 375.75 451 459 485 531 733
Cpi Transport 422.91 439 461 504 578 798
Inflacja Żywności 42.10 40 38 40 40 34
Inflacja Bazowa 39.40 43 44 45 45 40
Oczekiwania inflacyjne 40.00 35 35 35 35 35

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 38.00 36 36 36 36 34
Stopa Międzybankowa 30.20 45 15.71 13.71 13.71 13.71
Stopa Depozytowa 34.84 25 25 25 25 25
Bilans Banku Centralnego 11866402.45 13500000 12710000 11850000 11580000 10950000
Rezerwy Walutowe 33910.00 38900 40800 42000 46000 50000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 1068.00 200 1120 900 200 200
Saldo Obrotów Bieżących 1163.00 -1500 -2000 -2500 -2750 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 1 1 1 1 -0.4
Import 3844.00 4030 4400 4350 4200 4400
Eksport 4912.00 5150 5300 5400 5600 5600
Dług Zagraniczny 272852.02 282000 284000 286000 288000 290000
Rachunek kapitałowy 1222.79 -2100 -1700 -2000 -2800 -3100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 71.31 54 57 60 80 100
Przyjazdy Turystów 7367.00 4500 5000 8000 10000 25000
Rezerwy Złota 61.74 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 89.40 95 95 95 95 93
Budżet Państwa do PKB -3.80 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5
Bilans Budżetu 24073.60 -18825 -120000 -80000 -18825 -18825
Wydatki Rządowe 90825.00 93322 99845 97183 95820 97737
Dochody Budżetu Państwa 744422.50 700000 720000 740000 755000 700000
Wydatki Wojskowe 5337.00 5350 5350 5350 5450 5450
Dochody z Podatków 716590.00 520000 490000 480000 470000 470000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 35 30 30 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.70 27 26.7 26.7 27 27
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa 4.90 6 10 -1.8 1 1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.50 1 0.8 1.5 1.4 1.3
Stopa Utylizacji Surowców 58.40 57.3 57.8 58.1 58.5 59.8
Zmiany Zapasów -19819.00 -12000 -6000 -1500 1500 3000
Produkcja Samochodów 24308.00 27200 27700 28200 29000 32000
Rejestracje nowych samochodów 27.30 34 36 38 36 40
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.80 5.7 3.4 0.7 0.3 1

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 37.80 40.2 41 41.3 41.5 42.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.10 28 40 35 17 13
Wydatki Konsumpcyjne 408287.00 484144 478384 436867 430743 439358
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5.00 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
Cena Benzyny 0.83 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 517.71 620 680 700 720 770
Produkcja Budowlana 27.40 20 25 7 5.8 1.7


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.