Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 104.34 104 104 104 105 105
Indeks Giełdowy 83622.48 81053 76856 72873 69103 62130

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 4.08 -0.2 2 1 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.90 2 3 2 2.5 3
Stopa Bezrobocia 8.20 9.6 10.7 10 9.1 8.5
Inflacja 50.90 47 44 40 35 15
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.80 3 2 2 2 2
Stopa Procentowa 40.00 38 36 36 34 28
Bilans Handlowy 371.00 1900 2300 1900 2200 2400
Saldo Obrotów Bieżących 3287.00 2700 3700 3400 2800 3600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.8 0.8 0.8 0.8 1
Dług Publiczny do PKB 102.00 100 100 100 100 90
Budżet Państwa do PKB -8.50 -5 -5 -5 -5 -4
Optymizm Konsumentów 37.80 41.1 4.3 4.5 41.6 42
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 4.08 -0.2 2 1 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.90 2 3 2 2.5 3
PKB 383.07 430 430 430 430 450
Pkb W Cenach Stałych 687344.00 725643 661140 739492 701091 743784
Środki Trwałe Brutto 141199.00 146012 131974 139020 144023 149662
PKB Per Capita 11342.02 12600 12600 12600 12600 12800
PKB Per Capita PPP 19686.52 22100 22100 22100 22100 22550
Rolnictwo w PKB 34778.95 39672 40354 91871 35475 40664
Budownictwo w PKB 21715.97 22689 21620 20119 22150 23256
Przemysł w PKB 119933.99 127748 105340 119087 122333 130941
Górnictwo w PKB 21713.23 21716 20254 20878 22147 22259
Administracja Publiczna w PKB 32777.44 35270 32665 32899 33433 36152
Usługi w PKB 91487.84 98467 86039 91983 93318 100928
Transport w PKB 49992.37 50776 47984 54275 50992 52045
Media w PKB 13395.51 13814 12545 13119 13663 14159

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 8.20 9.6 10.7 10 9.1 8.5
Pracujący 12404.00 11925 11950 11975 12000 12200
Bezrobotni Zarejestrowani 1113.00 1300 1280 1280 1250 1200
Wskaźnik Zatrudnienia 42.90 41.7 41.8 41.9 42 42
Uczestnictwo w Rynku Pracy 46.70 46 46.1 46.2 46.3 46.5
Przeciętne Wynagrodzenia 86128.00 106476 88128 87851 87851 108073
Płaca Minimalna 32000.00 44800 44800 44800 44800 55000
Populacja 45.38 46.3 46.3 46.3 46.3 46.8
Wzrost Wynagrodzeń 3.71 2.5 2 2 1.5 2.6

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 50.90 47 44 40 35 15
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.80 3 2 2 2 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 582.23 641 696 740 786 904
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 922.06 1040 1102 1146 1199 1319
Wskaźnik Cen Importowych 188.90 195 200 210 215 220
Wskaźnik Cen Eksportowych 133.40 140 145 148 150 160
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 52.90 46 40 35 30 10
Inflacja Bazowa 55.50 50 48 48 40 20
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 476.76 571 605 624 644 740
Cpi Transport 637.11 656 669 683 696 710
Inflacja Żywności 50.30 47 45 42 38 20
Oczekiwania inflacyjne 50.00 45 40 35 30 10

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 40.00 38 36 36 34 28
Podaż Pieniądza M0 3654036.00 3200700 3300900 3400200 3600400 4100300
Podaż Pieniądza M1 4710786.70 5100900 5800900 6300500 6900700 9000000
Stopa Międzybankowa 30.56 30.56 28.56 28.56 26.56 26.56
Podaż Pieniądza M2 6775808.80 7300400 8100400 8400800 9200800 11500500
Podaż Pieniądza M3 11459329.10 12400300 13200600 1410000 15100000 18600000
Stopa Depozytowa 37.64 35 35 35 35 35
Bilans Banku Centralnego 16223923.86 18100800 18900000 19900400 20800700 24300900
Rezerwy Walutowe 35098.00 36500 37000 37500 38000 40000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 371.00 1900 2300 1900 2200 2400
Saldo Obrotów Bieżących 3287.00 2700 3700 3400 2800 3600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.8 0.8 0.8 0.8 1
Import 6216.00 5600 5700 5600 4900 4800
Eksport 6587.00 7500 8000 7500 7100 7200
Dług Zagraniczny 268416.30 270000 270000 270000 270000 270000
Terms of Trade 141.60 142 144 146 148 155
Rachunek kapitałowy 2346.28 1500 3100 2100 2000 1000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 37.01 40 25 25 25 5
Przyjazdy Turystów 6123.00 25000 30000 40000 50000 80000
Rezerwy Złota 61.74 62 62 62 62 62

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 102.00 100 100 100 100 90
Budżet Państwa do PKB -8.50 -5 -5 -5 -5 -4
Bilans Budżetu -496343.60 500500 900500 600400 1180500 1580700
Wydatki Rządowe 101572.00 112404 92164 99289 103603 115215
Dochody Budżetu Państwa 1611959.40 1200500 1600500 1300400 1800500 2200700
Wydatki Wojskowe 3143.00 3200 3200 3200 3200 3400
Dochody z Podatków 1179889.82 1200600 1300100 1350300 1500200 1800200

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Przemysłowa 10.10 2.5 2 1.5 1.5 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 0.8 0.6 0.6 1.3 1.3
Stopa Utylizacji Surowców 68.80 65 63.5 67 68 70
Zmiany Zapasów 860861.00 -7000 9700 -2500 16000 16000
Produkcja Samochodów 30172.00 45000 46000 47000 47500 50000
Rejestracje nowych samochodów 38.99 31 32 32.1 34.5 36
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.68 0.9 0.8 0.8 1.3 1.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów 37.80 41.1 4.3 4.5 41.6 42
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 305.90 100 50 20 5 3
Wydatki Konsumpcyjne 460425.00 452233 468704 514393 469634 463539
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 4.70 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5
Cena Benzyny 0.88 0.84 0.79 0.75 0.72 0.68

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.49 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6
Produkcja Budowlana 8.40 1 3 4 5 5
Pozwolenia Na Budowę 1026.40 1100 1050 1000 950 950


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.