Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 44.78 45.24 46.26 47.31 48.38 50.59
Indeks Giełdowy 34481.33 28575 27611 26682 25783 24074
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.22 5.86 5.84 5.84 5.84 5.85
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 -0.2 0.3 0.4 0.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.20 -2.8 -1.4 -1.5 0.6 2.3
Stopa Bezrobocia 9.10 9.4 9.2 9 8.8 8.4
Inflacja 55.80 40 35 33 30 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.40 3 3.5 2.7 2.5 2.5
Stopa Procentowa 71.48 76 78 79 65 40
Bilans Handlowy 1183.00 350 1200 -50 -500 200
Saldo Obrotów Bieżących -2317.00 -8777 -9180 -9400 -9200 -8700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 86.20 100 100 100 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.50 -3 -3 -3 -2.8 -2.8
Optymizm Konsumentów 34.40 32 34 36 38 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.90 -14 -18 -15 2 0.8
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 -0.2 0.3 0.4 0.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.20 -2.8 -1.4 -1.5 0.6 2.3
PKB 637.59 680 680 680 690 690
Pkb W Cenach Stałych 679263.00 736502 689716 669074 683339 684463
Środki Trwałe Brutto 120426.00 148801 139221 118620 121149 121348
Pkb Per Capita 10398.09 10900 10900 10900 11200 11200
Pkb Per Capita Ppp 18933.91 19000 19000 19000 19100 19100
Rolnictwo w PKB 35455.93 35500 30984 33500 33500 35000
Budownictwo w PKB 20476.78 22271 22715 20170 20600 20634
Przemysł w PKB 113389.56 117954 116583 111689 114070 114258
Górnictwo w PKB 21165.19 21229 21207 20848 21292 21327
Administracja Publiczna w PKB 33145.25 32760 32798 32648 33344 33399
Usługi w PKB 84744.67 91689 86335 83474 85253 85393
Transport w PKB 55373.31 57786 56524 54543 55706 55797
Media w PKB 11740.91 12502 12611 11565 11811 11831
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 9.10 9.4 9.2 9 8.8 8.4
Bezrobotni Zarejestrowani 1185.00 1280 1275 1280 1280 1300
Przeciętne Wynagrodzenia 38242.00 43406 32571 35694 35694 36337
Płaca Minimalna 11900.00 11500 11500 12000 12500 14000
Populacja 44.50 44.61 44.61 44.51 44.97 44.97
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500.00 19910 19911 20869 20869 21245
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500.00 10414 10415 10689 10689 10881
Wzrost Wynagrodzeń 2.74 2.1 2.11 1.8 1.8 1.8
Koszty Utrzymania Rodziny 14400.00 12456 12457 14659 14659 14923
Koszty Utrzymania 10400.00 8740 8741 10587 10587 10778
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 55.80 40 35 33 30 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.40 3 3.5 2.7 2.5 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 213.05 203 223 245 268 306
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 299.58 343 429 438 436 701
Oczekiwania inflacyjne 40.00 35 35 35 35 33
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 263.20 253 267 302 332 377
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 66.90 63 60 58 56 60
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 71.48 76 78 79 65 40
Stopa Międzybankowa 65.59 56 58 55 55 45
Stopa Depozytowa 49.93 27 27 27 25 25
Bilans Banku Centralnego 6423368.70 6344796 6774630 7197594 7197594 8778056
Rezerwy Walutowe 60081.00 52000 52200 52000 52000 53000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 1183.00 350 1200 -50 -500 200
Saldo Obrotów Bieżących -2317.00 -8777 -9180 -9400 -9200 -8700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6
Import 3953.00 4950 4400 5000 5500 5400
Eksport 5136.00 5300 5600 4950 5000 5600
Dług Zagraniczny 277921.29 281894 286172 283000 283000 286000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 327.14 85 75 80 80 120
Przyjazdy Turystów 232833.00 216400 270000 295000 320000 345000
Rezerwy Złota 61.70 60.54 60.59 60.55 60.55 60.58
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 86.20 100 100 100 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.50 -3 -3 -3 -2.8 -2.8
Wydatki Rządowe 100173.00 96000 100000 95500 95500 98000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27.00 27 27 27 27 27
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa -13.40 -4.3 1.2 1.6 1 1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.30 -1 -1.1 -1 0.5 1.2
Zmiany Zapasów 6715.00 -10283 21600 21600 21600 28954
Produkcja Samochodów 30294.00 41465 41490 39700 41500 40900
Rejestracje nowych samochodów 28.47 45 49 56 57 58
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.50 -2.7 -3 -2.3 -1.5 0.9
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 34.40 32 34 36 38 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.90 -14 -18 -15 2 0.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 22.60 7 5 8 10 15
Wydatki Konsumpcyjne 459458.00 570236 497895 452566 462215 462975
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 7.10 8.49 8.53 8.72 8.72 8.99
Cena Benzyny 0.91 0.85 0.83 0.81 0.79 0.79
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana -12.30 -1.4 1 3 5 8


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.