Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 70.88 72.17 73.58 75.01 76.47 79.4
Indeks Giełdowy 42747.55 38028 33830 30094 26773 20130

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.80 3 -0.5 0.6 0.4 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.40 -8 -6 -3 -1.5 3.5
Stopa Bezrobocia 10.40 11.3 11.5 11.7 11.5 10.6
Inflacja 42.10 43 43.3 42.8 42.3 41.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 2.3 3 2.8 2.5 2
Stopa Procentowa 38.00 34 32 32 30 28
Bilans Handlowy 1893.00 1700 1100 1120 900 1400
Saldo Obrotów Bieżących -444.13 500 -800 -1500 -2000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Dług Publiczny do PKB 89.40 97 97 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -5.50 -7 -7 -6.3 -6.3 -6.3
Optymizm Konsumentów 39.50 40.5 42 42.3 42.5 42.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.80 3 -0.5 0.6 0.4 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.40 -8 -6 -3 -1.5 3.5
PKB 449.70 409 409 425 425 425
Pkb W Cenach Stałych 629398.00 656441 632095 610516 619957 654219
Środki Trwałe Brutto 93309.00 120963 103798 90510 91909 107431
Pkb Per Capita 9729.14 8854 8854 9200 9200 9200
Pkb Per Capita Ppp 22033.95 20500 20500 21700 21700 21700
Wskaźnik aktywności gospodarczej -26.40 -2.5 -2.7 2.3 3 -1.5
Rolnictwo w PKB 37894.52 33500 35000 35000 35000 35000
Budownictwo w PKB 17238.78 21153 18129 16722 16980 18764
Przemysł w PKB 92632.25 107507 104652 89853 91243 108315
Górnictwo w PKB 20974.82 21134 20272 20346 20660 20982
Administracja Publiczna w PKB 33142.43 31879 31435 32148 32645 32536
Usługi w PKB 76340.43 80561 78936 74050 75195 81699
Transport w PKB 52737.59 54883 52390 51155 51947 54224
Media w PKB 12670.02 11906 11434 12290 12480 11834

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 10.40 11.3 11.5 11.7 11.5 10.6
Pracujący 12045.00 12200 120200 120200 120200 12400
Bezrobotni Zarejestrowani 1394.00 1450 1480 1490 1470 1450
Wskaźnik Zatrudnienia 42.20 42 42.3 42.5 42.6 42.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.10 46.6 46.7 47 47.1 47.2
Przeciętne Wynagrodzenia 58427.00 48287 76806 59596 59596 78342
Płaca Minimalna 16875.00 16875 16875 16875 16875 17500
Populacja 44.94 44.97 45.4 45.8 45.8 45.85
Wzrost Wynagrodzeń -0.23 1.7 2 2 2 2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 42.10 43 43.3 42.8 42.3 41.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 2.3 3 2.8 2.5 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 314.91 363 406 436 448 573
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 448.22 545 570 580 574 701
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 51.20 40 30 28 28 23
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 324.74 428 453 463 462 639
Cpi Transport 323.23 379 432 451 460 609
Inflacja Żywności 48.70 44 42 40 38 40
Inflacja Bazowa 48.50 40 36 34 34 30
Oczekiwania inflacyjne 50.00 33 33 33 33 30

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 38.00 34 32 32 30 28
Stopa Międzybankowa 14.07 10.07 8.07 8.07 6.07 6.07
Stopa Depozytowa 29.48 25 25 25 25 25
Bilans Banku Centralnego 9387306.53 7300000 7300000 7300000 7300000 8778056
Rezerwy Walutowe 36886.00 51000 56000 56000 56000 58000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 1893.00 1700 1100 1120 900 1400
Saldo Obrotów Bieżących -444.13 500 -800 -1500 -2000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Import 3168.00 3500 3900 4030 4400 4200
Eksport 5061.00 5200 5000 5150 5300 5600
Dług Zagraniczny 274247.29 279000 286000 286000 286000 286000
Rachunek kapitałowy -754.78 -4100 -5000 -5000 -5000 -6500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 81.38 130 120 120 120 160
Przyjazdy Turystów 238778.00 140000 180000 220000 260000 315000
Rezerwy Złota 61.70 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 89.40 97 97 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -5.50 -7 -7 -6.3 -6.3 -6.3
Bilans Budżetu -251287.02 -22000 -120000 -120000 -120000 -125000
Wydatki Rządowe 90931.00 91151 91079 88203 89567 94267
Dochody Budżetu Państwa 609900.22 498000 380000 380000 380000 395000
Wydatki Budżetu Państwa 657908.60 520000 500000 500000 500000 520000
Wydatki Wojskowe 5337.00 5350 5350 5350 5350 5450
Dochody z Podatków 545960.00 389000 400000 422000 440000 470000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -26.38 -1.2 -0.8 1.1 1.3 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.00 0.8 1.2 1 1 1.4
Stopa Utylizacji Surowców 42.00 63 64 64 64 64
Zmiany Zapasów 2294.00 -10283 21600 21600 21600 28954
Produkcja Samochodów 4802.00 38600 40900 40900 40900 42000
Rejestracje nowych samochodów 20.03 45 55 55 55 64
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.70 -3 -1.5 -1.5 0.1 0.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 39.50 40.5 42 42.3 42.5 42.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -97.60 21 15 15 20 17
Wydatki Konsumpcyjne 470507.00 458838 424429 456392 463449 439284
Cena Benzyny 0.76 0.72 0.69 0.65 0.62 0.59

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 557.66 750 730 730 730 680
Produkcja Budowlana -75.60 0.6 0.8 0.8 0.8 1.5


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.