Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 42.61 43.32 44.19 45.08 45.99 47.86
Indeks Giełdowy 39203.87 40522 39284 38089 36927 34708
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.22 5.86 5.84 5.84 5.84 5.85
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.4 0.4 0.6 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -1.4 -1.5 0.6 1 2
Stopa Bezrobocia 10.10 9.5 9 9.2 8.9 8.4
Inflacja 55.80 45 40 35 28 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.70 2.5 2.3 2.2 2.1 2.5
Stopa Procentowa 58.78 55 50 47 45 40
Bilans Handlowy 1373.00 1200 -50 -500 -500 200
Saldo Obrotów Bieżących -3849.43 -8777 -9400 -9200 -7700 -8700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 86.20 100 100 85 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.50 -3 -3 -2.8 -2.8 -2.8
Optymizm Konsumentów 40.60 36 36 38 39 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.90 -18 -15 2 5 0.8
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.4 0.4 0.6 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -1.4 -1.5 0.6 1 2
PKB 518.50 680 680 690 690 690
Pkb W Cenach Stałych 666751.00 689716 669074 683339 670752 684463
Środki Trwałe Brutto 112858.00 139221 118620 121149 113535 121348
Pkb Per Capita 10040.13 10900 10900 11200 11200 11200
Pkb Per Capita Ppp 18282.09 19000 19000 19100 19100 19100
Rolnictwo w PKB 39914.28 35500 33500 33500 33500 35000
Budownictwo w PKB 22012.20 22715 20170 20600 22144 20634
Przemysł w PKB 99191.28 116583 111689 114070 99786 114258
Górnictwo w PKB 20849.88 21207 20848 21292 20975 21327
Administracja Publiczna w PKB 33277.70 32798 32648 33344 33477 33399
Usługi w PKB 81358.93 86335 83474 85253 81847 85393
Transport w PKB 55968.54 56524 54543 55706 56304 55797
Media w PKB 12201.53 12611 11565 11811 12275 11831
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 10.10 9.5 9 9.2 8.9 8.4
Bezrobotni Zarejestrowani 1338.00 1275 1280 1280 1270 1250
Przeciętne Wynagrodzenia 40911.00 32571 35694 35694 42103 36337
Płaca Minimalna 12500.00 11500 12000 12500 13000 14000
Populacja 44.50 44.61 44.51 44.97 44.97 44.97
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500.00 19911 20869 20869 20869 21245
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500.00 10415 10689 10689 10689 10881
Wzrost Wynagrodzeń 2.77 2.1 1.8 1.8 1.6 2
Koszty Utrzymania Rodziny 14400.00 12457 14659 14659 14659 14923
Koszty Utrzymania 10400.00 8741 10587 10587 10587 10778
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 55.80 45 40 35 28 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.70 2.5 2.3 2.2 2.1 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 225.54 223 245 256 278 306
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 335.52 429 430 449 477 559
Oczekiwania inflacyjne 30.00 35 35 33 33 33
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 281.07 267 302 323 345 377
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 65.90 60 55 50 45 30
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 58.78 55 50 47 45 40
Stopa Międzybankowa 66.53 58 55 55 55 45
Stopa Depozytowa 47.25 27 27 25 25 25
Bilans Banku Centralnego 6190041.03 6344796 6774630 7197594 7197594 8778056
Rezerwy Walutowe 59091.00 52200 52000 52000 52000 53000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 1373.00 1200 -50 -500 -500 200
Saldo Obrotów Bieżących -3849.43 -8777 -9400 -9200 -7700 -8700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6
Import 4644.00 4400 5000 5500 5300 5400
Eksport 6017.00 5600 4950 5000 5100 5600
Dług Zagraniczny 275827.96 254161 283000 273752 279589 286000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 160.60 75 80 80 140 120
Przyjazdy Turystów 228494.00 270000 295000 320000 190000 345000
Rezerwy Złota 54.90 60.54 60.59 60.58 60.58 60.58
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 86.20 100 100 85 85 85
Budżet Państwa do PKB -5.50 -3 -3 -2.8 -2.8 -2.8
Wydatki Rządowe 90795.00 100000 95500 95500 95500 98000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.70 27 27 27 26.7 27
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -6.90 1.1 1.3 1.5 1.8 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 -1.1 -1 0.5 0.7 1.2
Zmiany Zapasów -19140.00 -10283 21600 21600 21600 28954
Produkcja Samochodów 23916.00 41465 39700 41500 40000 40900
Rejestracje nowych samochodów 36.50 49 56 57 54 58
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.90 -1.3 -2.3 -1.5 0.3 0.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 40.60 36 36 38 39 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.90 -18 -15 2 5 0.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 28.40 15 10 10 18 15
Wydatki Konsumpcyjne 500964.00 497895 452566 462215 503970 462975
Cena Benzyny 1.00 0.83 0.81 0.79 0.9 0.79
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana -3.40 1 3 3.8 4.3 4.5


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.