Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 60.09 60.97 62.17 63.39 64.63 67.19
Indeks Giełdowy 39957.07 38838 36692 34670 32754 29236
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.3 0.5 0.7 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.70 -2.4 -2 -1.8 -1.7 1.5
Stopa Bezrobocia 9.70 10.3 10.1 9.7 9.5 9.5
Inflacja 52.90 51 48 45 43 19
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.70 3.5 3 2.8 2.5 2.3
Stopa Procentowa 50.00 50 48 46 45 35
Bilans Handlowy 2241.00 -500 -200 -300 200 200
Saldo Obrotów Bieżących -1052.06 -5100 -5800 -6100 -6800 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5
Dług Publiczny do PKB 86.20 85 85 85 85 65
Budżet Państwa do PKB -5.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.1
Optymizm Konsumentów 43.00 42 40 38 38 35
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.3 0.5 0.7 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.70 -2.4 -2 -1.8 -1.7 1.5
PKB 518.50 690 690 690 690 700
Pkb W Cenach Stałych 682705.00 658290 739504 676561 671099 681166
Środki Trwałe Brutto 125880.00 111624 122112 124747 123740 125596
Pkb Per Capita 10040.13 10200 10200 10200 10200 10400
Pkb Per Capita Ppp 18282.09 19100 19100 19100 19100 19200
Rolnictwo w PKB 35471.08 33500 33500 33500 35000 35000
Budownictwo w PKB 21784.75 21875 21247 21589 21414 21736
Przemysł w PKB 111924.87 97904 109768 110918 110022 111672
Górnictwo w PKB 21993.67 20634 21567 21796 21620 21944
Administracja Publiczna w PKB 33190.68 32793 33008 32892 32626 33116
Usługi w PKB 82128.62 80242 83197 81389 80732 81943
Transport w PKB 57038.16 55104 58667 56525 56069 56910
Media w PKB 12397.81 12061 11713 12286 12187 12370
Wskaźnik aktywności gospodarczej -1.90 -2.9 -2.1 -2.5 -2.7 -1.5
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 9.70 10.3 10.1 9.7 9.5 9.5
Pracujący 11934.00 11800 12000 12200 120200 12400
Bezrobotni Zarejestrowani 1287.00 1280 1270 1260 1250 1250
Wskaźnik Zatrudnienia 42.60 43.5 43.7 43.9 44 44
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.20 46.5 46.4 46.6 46.7 46.7
Przeciętne Wynagrodzenia 46405.00 42075 62281 47194 47333 48280
Płaca Minimalna 16875.00 16875 16875 16875 16875 17500
Populacja 44.50 44.97 44.97 44.8 45.4 45.85
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 20500.00 20869 20828 20849 20910 21328
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10500.00 10689 10668 10679 10710 10924
Wzrost Wynagrodzeń 3.78 1.8 1.6 1.7 2 2
Koszty Utrzymania Rodziny 14400.00 14659 14630 14645 14688 14982
Koszty Utrzymania 10400.00 10587 10566 10577 10608 10820
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 52.90 51 48 45 43 19
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.70 3.5 3 2.8 2.5 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 283.44 311 334 368 391 465
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 423.70 449 486 545 551 678
Oczekiwania inflacyjne 38.00 33 33 33 33 30
Inflacja Bazowa 56.70 49 44 40 36 18
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 316.03 386 416 434 443 527
Cpi Transport 301.20 331 356 384 410 488
Inflacja Żywności 56.80 50 40 35 30 18
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 46.50 50 45 40 30 23
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 50.00 50 48 46 45 35
Stopa Międzybankowa 50.09 48.09 46.09 44.09 43.09 35.09
Stopa Depozytowa 34.70 25 25 25 25 25
Bilans Banku Centralnego 5813927.18 6344796 6774630 7300000 7300000 8778056
Rezerwy Walutowe 37905.00 54000 53000 51000 56000 58000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 2241.00 -500 -200 -300 200 200
Saldo Obrotów Bieżących -1052.06 -5100 -5800 -6100 -6800 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5
Import 3133.00 5500 5300 5300 5400 5400
Eksport 5374.00 5000 5100 5000 5600 5800
Dług Zagraniczny 276686.06 283000 283000 279000 286000 286000
Rachunek kapitałowy -1107.03 -2300 -2800 -4100 -5000 -6500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 166.45 80 140 130 120 160
Przyjazdy Turystów 233229.00 320000 190000 240000 345000 355000
Rezerwy Złota 61.74 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 86.20 85 85 85 85 65
Budżet Państwa do PKB -5.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.1
Bilans Budżetu -120147.40 -10000 -35000 -22000 -120000 -125000
Wydatki Rządowe 94453.00 89457 93461 93603 92847 94240
Dochody Budżetu Państwa 627465.40 500000 450000 498000 380000 395000
Wydatki Budżetu Państwa 852868.20 510000 485000 520000 500000 520000
Dochody z Podatków 492366.63 483000 486000 489000 492000 520000
Wydatki Wojskowe 5337.00 5350 5350 5350 5350 5450
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.00 17 17 17 17 17
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa -4.50 0.5 1.3 1.7 1.8 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.00 0.5 0.7 0.8 1.2 1.4
Stopa Utylizacji Surowców 60.70 60 61 63 64 64
Zmiany Zapasów 10787.00 -10283 21600 21600 21600 28954
Produkcja Samochodów 20475.00 41500 40000 38600 40900 42000
Rejestracje nowych samochodów 31.15 35 40 45 55 64
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.80 -1.5 -0.8 0.2 -0.5 0.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 43.00 42 40 38 38 35
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 58.80 10 18 21 15 17
Wydatki Konsumpcyjne 476613.00 498592 525766 472323 468511 475538
Cena Benzyny 0.89 0.98 1 1.03 1.05 1.05
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 793.37 730 780 750 730 680
Produkcja Budowlana -5.20 -1.8 0.3 0.6 0.8 1.5


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.