Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 125.45 125 126 126 126 127
Indeks Giełdowy 90050.78 74395 70603 67001 67001 60341

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.8 1 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 3.7 4 3.3 2.9 2
Stopa Bezrobocia 7.00 8.8 9.1 8.5 8.3 8
Inflacja 60.70 58 52 50.3 42.1 40
Stopa Inflacji (Miesięczny) 5.10 4 3.5 2.9 2.3 2
Stopa Procentowa 52.00 52 52 47 47 45
Bilans Handlowy 356.00 717 720 685 728 739
Saldo Obrotów Bieżących -1130.00 -930 -1370 -1450 -1130 -950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dług Publiczny do PKB 80.50 75 75 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -4.50 -3.5 -3.5 -3 -3 -3
Optymizm Konsumentów 39.10 40 41 42 43 42
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 35 25 25 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.8 1 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 3.7 4 3.3 2.9 2
PKB 383.07 430 430 430 430 450
Pkb W Cenach Stałych 691652.00 722276 712776 725577 714477 740088
Środki Trwałe Brutto 146724.00 136420 146254 154056 151566 157137
PKB Per Capita 11342.02 12600 12600 12600 12600 12800
PKB Per Capita PPP 19686.52 22100 22100 22100 22100 22550
Rolnictwo w PKB 39792.67 89706 36165 38395 41106 39163
Budownictwo w PKB 22467.32 19153 21883 21969 23209 22408
Przemysł w PKB 108992.73 116834 124840 128113 112589 130675
Górnictwo w PKB 22656.31 20902 22502 23606 23404 24078
Administracja Publiczna w PKB 34914.50 31998 33919 36047 36067 36768
Usługi w PKB 90190.06 90864 95020 97743 93166 99698
Transport w PKB 53261.09 53127 52153 53719 55019 54794
Media w PKB 12942.28 12814 13884 12769 13369 13024

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 7.00 8.8 9.1 8.5 8.3 8
Pracujący 12584.00 11975 12000 12000 12000 12200
Bezrobotni Zarejestrowani 943.00 1280 1250 1250 1250 1200
Wskaźnik Zatrudnienia 43.30 41.9 42 42 42 42
Uczestnictwo w Rynku Pracy 46.50 46.2 46.3 46.3 46.3 46.5
Przeciętne Wynagrodzenia 161123.00 132210 103837 165957 164345 170272
Płaca Minimalna 47850.00 44800 44800 44800 44800 55000
Populacja 45.81 46.23 46.23 46.23 46.64 46.64
Wzrost Wynagrodzeń 5.60 4 3 2 2 2.6

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 60.70 58 52 50.3 42.1 40
Stopa Inflacji (Miesięczny) 5.10 4 3.5 2.9 2.3 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 753.15 774 835 885 1016 1239
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1213.02 1102 1104 1106 1196 1162
Wskaźnik Cen Importowych 207.30 210 215 215 215 220
Wskaźnik Cen Eksportowych 134.40 148 150 150 150 160
Oczekiwania inflacyjne 50.00 35 30 30 30 10
Inflacja Żywności 64.20 58 50 40 30 30
Inflacja Bazowa 60.50 67.4 69.1 65.6 59.8 20
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 581.71 672 704 725 807 1015
Cpi Transport 810.22 847 881 911 938 957
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 54.40 30 20 9 5 5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 52.00 52 52 47 47 45
Podaż Pieniądza M0 3767808.00 3536180 3549617 3563054 3576490 4000000
Podaż Pieniądza M1 5240520.40 5204002 5220157 5236312 5252467 5300754
Stopa Międzybankowa 38.22 38.22 38.22 38.22 33.22 31.22
Podaż Pieniądza M2 7779471.50 7550893 7573970 7597048 7620126 7666281
Podaż Pieniądza M3 13860012.00 12703848 12741555 12779263 12816970 12892385
Stopa Depozytowa 49.47 35 35 35 35 35
Rezerwy Walutowe 32349.00 37500 38000 38000 38000 40000
Bilans Banku Centralnego 17112974.18 18361539 18972827 19473544 20063300 21344813

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 356.00 717 720 685 728 739
Saldo Obrotów Bieżących -1130.00 -930 -1370 -1450 -1130 -950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Import 7870.00 6049 6084 6120 6155 6227
Eksport 8226.00 6769 6769 6848 6848 6966
Dług Zagraniczny 274355.25 270000 270000 270000 270000 270000
Terms of Trade 154.20 146 148 148 148 155
Rachunek kapitałowy -1566.31 2100 2000 2000 2000 1000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 37.08 62 79 36 60 80
Przyjazdy Turystów 180121.00 500000 700000 900000 900000 900000
Rezerwy Złota 61.74 60 60 60 60 60
Wydobycie Ropy Naftowej 559.50 550 560 570 580 600

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 80.50 75 75 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -4.50 -3.5 -3.5 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -162411.70 900500 600400 1180500 1180500 1580700
Wydatki Rządowe 93962.00 94034 99077 108338 97063 110505
Dochody Budżetu Państwa 1648626.30 1300400 1800500 1800500 1800500 2200700
Wydatki Wojskowe 3143.00 3200 3200 3200 3200 3400
Dochody z Podatków 1680901.00 1251429 1256599 1261770 1266940 1277280

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 35 25 25 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Przemysłowa 4.70 0.5 0.9 1 2.2 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.00 0.3 0.5 0.6 1.1 1
Stopa Utylizacji Surowców 67.50 67 68 68 68 70
Zmiany Zapasów 865732.00 -2500 16000 16000 16000 16000
Produkcja Samochodów 46416.00 47000 47500 47500 47500 50000
Rejestracje nowych samochodów 33.73 32.1 34.5 34.5 34.5 36
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.00 -0.3 0.9 1.1 1.3 1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów 39.10 40 41 42 43 42
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 230.60 6 3 2 2 3
Wydatki Konsumpcyjne 515855.00 505695 475160 461158 532878 470381
Cena Benzyny 0.95 0.99 1.03 1.06 1.1 1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.20 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Produkcja Budowlana 8.80 3 4 4 5 5
Pozwolenia Na Budowę 1004.94 1000 950 950 950 950


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.