Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 93.66 95.49 97.35 99.24 101 105
Indeks Giełdowy 49152.27 43726 38899 34603 30784 23146

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.50 1.2 3.5 1.3 0.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.30 15 7 5.6 2.4 2.5
Stopa Bezrobocia 11.00 12.7 12.5 12.3 12 10
Inflacja 42.60 49 53 50 45 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.80 4 3 3 3 2
Stopa Procentowa 38.00 38 38 38 38 34
Bilans Handlowy 400.00 1120 900 200 200 1200
Saldo Obrotów Bieżących -1372.00 -2000 -2500 -2750 -3200 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2.3 2.3 2.3 1.3 1.3
Dług Publiczny do PKB 89.40 95 95 95 93 93
Budżet Państwa do PKB -8.50 -6.3 -6.3 -6.3 -5 -5
Optymizm Konsumentów 35.30 41 41.3 41.5 42 42.4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 35 30 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.50 1.2 3.5 1.3 0.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.30 15 7 5.6 2.4 2.5
PKB 449.70 425 425 425 425 437
Pkb W Cenach Stałych 643710.00 699049 657831 679758 659159 696752
Środki Trwałe Brutto 128203.00 87659 123585 135382 131280 138767
Pkb Per Capita 9729.14 9200 9200 9200 9200 9500
Pkb Per Capita Ppp 22033.95 21700 21700 21700 21700 22000
Wskaźnik aktywności gospodarczej -2.60 6.5 6 5 -0.4 -1.3
Rolnictwo w PKB 34566.81 35000 35000 35000 35000 35000
Budownictwo w PKB 19953.36 12158 18475 21071 20432 21598
Przemysł w PKB 113121.80 100733 113666 119457 115837 122443
Górnictwo w PKB 19192.02 20464 20549 20267 19653 20773
Administracja Publiczna w PKB 30756.09 33539 32082 32478 31494 33290
Usługi w PKB 86996.49 81485 88152 91868 89084 94165
Transport w PKB 45213.19 53063 48181 47745 46298 48939
Media w PKB 12185.63 13173 13559 12868 12478 13190

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 11.00 12.7 12.5 12.3 12 10
Pracujący 11524.00 10600 9800 9900 10100 11000
Bezrobotni Zarejestrowani 1418.00 1440 1430 1420 1400 1370
Wskaźnik Zatrudnienia 40.10 34.1 34.5 35 36 37.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 45.00 39.7 40 42 43 44
Przeciętne Wynagrodzenia 78789.00 62438 86242 37111 104003 105459
Płaca Minimalna 21600.00 21600 21600 21600 22000 22000
Populacja 45.38 45.8 45.8 45.85 45.85 46.3
Wzrost Wynagrodzeń 5.14 1.5 1.7 1.4 1.4 1.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 42.60 49 53 50 45 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.80 4 3 3 3 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 435.87 480 530 579 632 724
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 712.38 670 708 1122 959 1381
Wskaźnik Cen Importowych 151.80 155 156 156 156 156
Inflacja Bazowa 45.70 42 38 34 28 20
Inflacja Żywności 44.80 42 40 37 35 34
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 388.48 488 526 557 563 697
Cpi Transport 461.88 490 546 606 670 758
Oczekiwania inflacyjne 46.50 35 35 30 30 20
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 57.30 52 55 56 48 44

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 38.00 38 38 38 38 34
Stopa Międzybankowa 31.34 30.46 30.46 30.46 30.46 26.46
Podaż Pieniądza M1 3275863.20 3350000 2980000 2720000 2650000 2340000
Podaż Pieniądza M2 4758751.80 4950000 4700000 4500000 4200000 3800000
Podaż Pieniądza M3 8223239.10 8600000 8200000 7700000 5200000 6400000
Stopa Depozytowa 33.74 25 25 25 25 25
Bilans Banku Centralnego 14033889.95 14650000 12850000 11580000 11200000 10950000
Rezerwy Walutowe 34646.00 34800 35300 36500 38000 40000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 400.00 1120 900 200 200 1200
Saldo Obrotów Bieżących -1372.00 -2000 -2500 -2750 -3200 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2.3 2.3 2.3 1.3 1.3
Import 5320.00 4400 4350 4200 4350 4400
Eksport 5720.00 5300 5400 5600 5380 5600
Dług Zagraniczny 271505.09 284000 281500 283000 285000 290000
Rachunek kapitałowy -506.16 -1700 -2000 -2800 -2600 -3100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 58.18 65 67 80 75 100
Przyjazdy Turystów 11116.00 45000 70000 85000 115000 170000
Rezerwy Złota 61.74 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 89.40 95 95 95 93 93
Budżet Państwa do PKB -8.50 -6.3 -6.3 -6.3 -5 -5
Bilans Budżetu -74465.70 -80000 -30000 -18825 55000 150000
Wydatki Rządowe 96832.00 101247 96992 102255 99156 104811
Dochody Budżetu Państwa 761323.70 720000 740000 755000 747000 770000
Wydatki Wojskowe 3488.00 2800 2800 2800 3200 3200
Dochody z Podatków 817882.12 490000 480000 470000 470000 470000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 35 30 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.40 20.4 20.4 27 20.4 20.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa 1.59 5 3.6 5.2 -0.5 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.60 0.8 1.5 1.4 0.8 1.3
Stopa Utylizacji Surowców 58.30 57.4 58.1 58.5 59.4 59.8
Zmiany Zapasów 36443.00 -6000 -1500 1500 1500 3000
Produkcja Samochodów 43160.00 23000 27000 29000 30800 32000
Rejestracje nowych samochodów 32.36 32 34 36 38 40
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.03 2 1.4 1.7 0.9 1.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 35.30 41 41.3 41.5 42 42.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.00 40 35 10 8 5
Wydatki Konsumpcyjne 413952.00 478384 437054 437133 423887 448062
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5.20 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
Cena Benzyny 0.92 0.78 0.74 0.75 0.67 0.63

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 808.04 680 700 720 750 770
Produkcja Budowlana 22.70 25 7 5.8 3 1.8


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.