Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 99.09 99.29 99.5 99.71 99.92 100
Indeks Giełdowy 81990.22 77669 73578 69700 66027 59252

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 1.3 0.8 0.6 0.6 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.90 3.6 2.4 3 3.5 3.5
Stopa Bezrobocia 9.60 9.8 9.8 9.6 9.4 9.5
Inflacja 52.50 53 45 30 30 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.50 3 3 2 2 2
Stopa Procentowa 38.00 38 38 36 36 34
Bilans Handlowy 2339.00 200 200 1030 1000 1200
Saldo Obrotów Bieżących 2763.00 -2750 -3200 -3500 -3500 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Dług Publiczny do PKB 102.00 105 100 100 100 100
Budżet Państwa do PKB -8.50 -6.3 -5 -5 -5 -5
Optymizm Konsumentów 40.52 40 42 39 39 42
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 1.3 0.8 0.6 0.6 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.90 3.6 2.4 3 3.5 3.5
PKB 383.10 425 437 437 437 437
Pkb W Cenach Stałych 717953.00 701574 665280 663732 739492 688565
Środki Trwałe Brutto 134971.00 124382 133866 132491 139020 138551
Pkb Per Capita 8692.71 9200 9500 9500 9500 9500
Pkb Per Capita Ppp 19686.52 21700 22000 22000 22000 22000
Wskaźnik aktywności gospodarczej 11.70 4 3.5 2.2 2.2 2.5
Rolnictwo w PKB 89195.22 35000 35000 35000 35000 35000
Budownictwo w PKB 19532.52 21149 20802 21705 20119 21530
Przemysł w PKB 115618.74 117114 117121 105753 119087 121220
Górnictwo w PKB 20269.95 21860 19909 20333 20878 20606
Administracja Publiczna w PKB 31940.38 34234 32336 32793 32899 33468
Usługi w PKB 89303.55 87528 90276 86376 91983 93435
Transport w PKB 52694.39 57192 46552 48172 54275 48181
Media w PKB 12736.60 12127 12665 12594 13119 13108

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 9.60 9.8 9.8 9.6 9.4 9.5
Pracujący 11981.00 11300 11300 11500 11500 11500
Bezrobotni Zarejestrowani 1273.00 1420 1400 1390 1390 1370
Wskaźnik Zatrudnienia 41.50 40.1 40.3 40.8 40.8 41
Uczestnictwo w Rynku Pracy 45.90 45.5 45.9 46 46 46
Przeciętne Wynagrodzenia 86128.00 37111 104822 87183 87420 106290
Płaca Minimalna 32000.00 24492 24529 24565 24565 24637
Populacja 45.38 45.85 46.3 46.3 46.3 46.3
Wzrost Wynagrodzeń 5.16 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 52.50 53 45 30 30 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.50 3 3 2 2 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 528.50 590 632 629 687 738
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 825.54 1122 781 755 815 976
Wskaźnik Cen Importowych 184.00 160 157 155 155 150
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 65.80 27 6 3.5 3.5 25
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 445.77 568 563 546 580 711
Cpi Transport 576.49 594 612 624 636 649
Inflacja Bazowa 55.50 52 48 45 45 30
Inflacja Żywności 53.40 37 35 33 33 34
Oczekiwania inflacyjne 50.00 50 45 30 30 25

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 38.00 38 38 36 36 34
Podaż Pieniądza M1 3942886.90 3316483 3328669 3340856 3340856 3365228
Stopa Międzybankowa 31.46 31.46 31.46 29.46 29.46 27.46
Podaż Pieniądza M2 5801824.30 4816326 4833598 4850871 4850871 4885415
Podaż Pieniądza M3 10221904.50 8318720 8347365 8376009 8376009 8433298
Stopa Depozytowa 34.18 25 25 25 25 25
Bilans Banku Centralnego 16223923.86 15948515 16264595 16580675 16580675 17528914
Rezerwy Walutowe 37330.00 36500 38000 38000 38000 40000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 2339.00 200 200 1030 1000 1200
Saldo Obrotów Bieżących 2763.00 -2750 -3200 -3500 -3500 -4000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 2.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Import 5754.00 4200 4350 4500 4500 4400
Eksport 8093.00 5600 5380 5500 5500 5600
Dług Zagraniczny 269157.91 283000 285000 280000 280000 290000
Rachunek kapitałowy 2641.00 -2800 -2600 -2500 -2500 -3100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 54.03 80 75 90 90 100
Przyjazdy Turystów 6123.00 70000 115000 150000 150000 170000
Rezerwy Złota 61.74 62 63 63 63 63

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 102.00 105 100 100 100 100
Budżet Państwa do PKB -8.50 -6.3 -5 -5 -5 -5
Bilans Budżetu -193393.20 -18825 70000 80000 80000 180000
Wydatki Rządowe 96397.00 98421 103054 92526 99289 106661
Dochody Budżetu Państwa 929105.60 770000 780000 780000 780000 800000
Wydatki Wojskowe 3143.00 3000 3200 3200 3200 3200
Dochody z Podatków 976300.00 750000 700000 690000 690000 600000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.40 27 27 27 20.4 20.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 17.00 17 17 17 17 17

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa 13.80 3 2 1 1 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 1.4 0.8 0.6 0.6 1.3
Stopa Utylizacji Surowców 64.10 59 61 61 61 61
Zmiany Zapasów 3664.00 -7241 11160 -7120 -7120 3000
Produkcja Samochodów 43535.00 29000 30800 31000 31000 32000
Rejestracje nowych samochodów 25.70 36 38 38 38 40
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.69 1.7 0.9 0.8 0.8 1.3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 40.52 40 42 39 39 42
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 496.30 10 8 6 6 5
Wydatki Konsumpcyjne 499411.00 474550 414613 470542 514393 429125
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 5.20 5.2 5.4 5.4 5.4 5.4
Cena Benzyny 0.92 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 5.00 3 2.2 1.9 1.9 1.5
Produkcja Budowlana 22.70 5.8 3 2.1 2.1 1.8
Pozwolenia Na Budowę 710.19 720 750 730 730 770


Argentyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.