Ostatni Poprzedni
Waluta 417 418
Tempo Wzrostu Pkb 4.3 1.6 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2.4 Procent
Stopa Bezrobocia 32.9 34.1 Procent
Inflacja 24.42 25.79 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.93 1.12 Procent
Stopa Procentowa 20 20 Procent
Bilans Handlowy 6878 5557 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 3740 872 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.4 1.6 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 85 120 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.3 -4 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 6 1 Punkty
Podatek Dochodowy Firmy 25 30 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 17 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 4.3 1.6 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2.4 Procent
PKB 62.31 89.42 W Mld Usd
PKB Per Capita 3214 3459 USD
PKB Per Capita PPP 6198 6670 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 0.7 -5.6 Procent
Pkb W Cenach Stałych 399862 389866 Aoa - Milion
Rolnictwo w PKB 20029 17732 Aoa - Milion
Budownictwo w PKB 34822 39292 Aoa - Milion
Przemysł w PKB 14284 17776 Aoa - Milion
Górnictwo w PKB 6057 9096 Aoa - Milion
Administracja Publiczna w PKB 34436 32566 Aoa - Milion
Usługi w PKB 73307 61521 Aoa - Milion
Transport w PKB 11950 14137 Aoa - Milion
Media w PKB 3459 3309 Aoa - Milion
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 32.9 34.1 Procent
Płaca Minimalna 32181 21454 AOA / Miesiąc
Populacja 33 32 Milion
Pracujący 10888 10649 Tysiące
Wskaźnik Zatrudnienia 61.2 60.5 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 91.3 91.8 Procent
Bezrobotni Zarejestrowani 5349 5517 Tysiące
Stopa Bezrobocia Młodzieży 59.8 59.2 %
Ostatni Poprzedni
Inflacja 24.42 25.79 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.93 1.12 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137 135 Punkty
Inflacja Żywności 30.4 33.1 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 382 376 Punkty
Cpi Transport 319 315 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 425 420 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 28.69 30.07 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 60.11 57.43 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 20397115 19486927 dawki
Zakażenia Koronawirusem 101320 99761 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 1900 1899 Osoby
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 20 20 Procent
Stopa Międzybankowa 15.9 18.21 Procent
Stopa Depozytowa 7.05 6.2 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 17 17 Procent
Bilans Banku Centralnego 11242 11959 Aoa - Miliard
Rezerwy Walutowe 15038 15317 W Mln Usd
Stopa Pożyczkowa 25 25 Procent
Kredyty Dla Banków 763106 721266 Mln - Aoa
Kredyty dla Sektora prywatnego 4288391 4234129 Mln - Aoa
Podaż Pieniądza M1 5763496 5643598 Aoa - Milion
Podaż Pieniądza M2 10931288 10703458 Aoa - Milion
Podaż Pieniądza M3 10931288 10703458 Aoa - Milion
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 6878 5557 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 3740 872 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.4 1.6 Procent Pkb
Eksport 10024 8802 W Mln Usd
Import 3145 3245 W Mln Usd
Rachunek kapitałowy -3190 -2083 W Mln Usd
Wydobycie Ropy Naftowej 1162 1183 BBL/D/1K
Dług Zagraniczny 50132 50114 W Mln Usd
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3301 6311 W Mln Usd
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3.39 2.73 W Mln Usd
Indeks Terroryzmu 3.43 3.78
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 85 120 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.3 -4 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 8105 6125 Aoa - Miliard
Wydatki Budżetu Państwa 9087 7393 Aoa - Miliard
Rating Kredytowy 23
Bilans Budżetu -982 -1268 Aoa - Miliard
Wydatki Rządowe 5930 4956 Aoa - Miliard
Wydatki Wojskowe 1301 1471 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 25 30 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 17 Procent
Podatek od Towarów i Usług 14 14 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 11 11 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 3 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 6 1 Punkty
Produkcja Przemysłowa 2.54 5.2 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 0.7 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.4 10.6 Procent
Szybkość Internetu 3719 2892 KBps
Adresy IP 156892 171208 IP
Index Konkurencyjności 38.11 37.06 Punkty
Ranking Konkurencyjności 136 137
Indeks Percepcji Korupcji 29 27 Punkty
Ranking Korupcji 136 142
Platformy wiertnicze 6 6
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177 173
Produkcja w Górnictwie 4.8 -2.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 20.4 18.53 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.