Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 571 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 31.8 2019-12
Inflacja 21.82 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.94 2020-05
Stopa Procentowa 15.5 2020-06
Bilans Handlowy 5593 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 1894 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 111 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -4 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Przypadki koronawirusa 353 2020-07
Śmierć koronawirusa 19 2020-07
Odzyskany koronawirus 108 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-12
PKB 94.64 2019-12
Pkb Per Capita 3104 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6654 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 400841 2019-12
Rolnictwo w PKB 14745 2019-12
Budownictwo w PKB 56413 2019-12
Przemysł w PKB 18971 2019-12
Górnictwo w PKB 7303 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 34614 2019-12
Usługi w PKB 51392 2019-12
Transport w PKB 10433 2019-12
Media w PKB 3930 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 31.8 2019-12
Płaca Minimalna 21454 2020-12
Populacja 31.7 2019-12
Pracujący 9925 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.3 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 88.4 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 4627 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.5 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 21.82 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.94 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 298 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 292 2020-04
Cpi Transport 213 2020-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 255 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 21.91 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.5 2020-06
Stopa Międzybankowa 15.2 2020-06
Stopa Depozytowa 6.42 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2020-05
Bilans Banku Centralnego 12546 2020-04
Rezerwy Walutowe 5952 2020-05
Stopa Pożyczkowa 15.5 2020-03
Kredyty Dla Banków 1103771 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 4300995 2020-02
Podaż Pieniądza M1 5467777 2020-05
Podaż Pieniądza M2 11032053 2020-05
Podaż Pieniądza M3 11037132 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5593 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 1894 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2019-12
Eksport 8669 2019-12
Import 3086 2019-12
Rachunek kapitałowy -1297 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1222 2020-05
Dług Zagraniczny 47554 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6246 2019-12
Rezerwy Złota 19.07 2018-10
Indeks Terroryzmu 3.78 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 111 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 3668 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 4808 2017-12
Rating Kredytowy 23 2020-07
Bilans Budżetu -1140 2017-12
Wydatki Rządowe 3813 2017-12
Wydatki Wojskowe 2508 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -4 2019-12
Produkcja Przemysłowa -3.2 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.4 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.9 2019-09
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 38.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 136 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 0 2020-05
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.8 2019-09

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 19.24 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 353 2020-07
Śmierć koronawirusa 19 2020-07
Odzyskany koronawirus 108 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.