Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 617 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-03
Stopa Bezrobocia 32.7 2020-06
Inflacja 23.41 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.83 2020-08
Stopa Procentowa 15.5 2020-08
Bilans Handlowy 4087 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 1216 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 111 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -21 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Przypadki koronawirusa 3991 2020-09
Śmierć koronawirusa 152 2020-09
Odzyskany koronawirus 1445 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-03
PKB 94.64 2019-12
Pkb Per Capita 3104 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6654 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 382426 2020-03
Rolnictwo w PKB 16727 2020-03
Budownictwo w PKB 45857 2020-03
Przemysł w PKB 16591 2020-03
Górnictwo w PKB 6621 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 30627 2020-03
Usługi w PKB 52084 2020-03
Transport w PKB 9648 2020-03
Media w PKB 4008 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 32.7 2020-06
Płaca Minimalna 21454 2020-12
Populacja 31.7 2019-12
Pracujący 9751 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 58.9 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 87.5 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 4738 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 50.8 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 23.41 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.83 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 315 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 300 2020-08
Cpi Transport 223 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 271 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.1 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.5 2020-08
Stopa Międzybankowa 15.28 2020-08
Stopa Depozytowa 6.42 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2020-05
Bilans Banku Centralnego 13431 2020-05
Rezerwy Walutowe 5928 2020-07
Stopa Pożyczkowa 15.5 2020-07
Kredyty Dla Banków 869354 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 4300995 2020-02
Podaż Pieniądza M1 5299487 2020-07
Podaż Pieniądza M2 10902754 2020-07
Podaż Pieniądza M3 10907566 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4087 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 1216 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2019-12
Eksport 6537 2020-03
Import 2450 2020-03
Rachunek kapitałowy -1415 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1266 2020-08
Dług Zagraniczny 47554 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1559 2020-12
Indeks Terroryzmu 3.78 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 111 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 5986 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5980 2019-12
Rating Kredytowy 21 2020-09
Bilans Budżetu 6.1 2019-12
Wydatki Rządowe 4956 2019-12
Wydatki Wojskowe 2508 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -21 2020-06
Produkcja Przemysłowa 2.8 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.8 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.6 2020-03
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 38.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 136 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 1 2020-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177 2019-12
Produkcja w Górnictwie 3.4 2020-03

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 19.5 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3991 2020-09
Śmierć koronawirusa 152 2020-09
Odzyskany koronawirus 1445 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.