Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 649 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.4 2020-12
Stopa Bezrobocia 30.6 2020-12
Inflacja 24.77 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.78 2021-03
Stopa Procentowa 15.5 2021-03
Bilans Handlowy 2814 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -134 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 120 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -16 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Przypadki koronawirusa 28875 2021-05
Śmierć koronawirusa 639 2021-05
Odzyskany koronawirus 25145 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.4 2020-12
PKB 94.64 2019-12
Pkb Per Capita 3104 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6654 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 363914 2020-12
Rolnictwo w PKB 19271 2020-12
Budownictwo w PKB 26089 2020-12
Przemysł w PKB 17222 2020-12
Górnictwo w PKB 7006 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 28736 2020-12
Usługi w PKB 60129 2020-12
Transport w PKB 8744 2020-12
Media w PKB 3706 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 30.6 2020-12
Płaca Minimalna 21454 2020-12
Populacja 31.82 2019-12
Pracujący 10750 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.8 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 90.5 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 4748 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 55.3 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 24.77 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.78 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 327 2021-03
Cpi Transport 250 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 316 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 28.55 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 1.39 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 456349 2021-05
Przypadki koronawirusa 28875 2021-05
Śmierć koronawirusa 639 2021-05
Odzyskany koronawirus 25145 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.5 2021-03
Stopa Międzybankowa 14.03 2021-04
Stopa Depozytowa 6.42 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 17 2021-03
Bilans Banku Centralnego 13523 2021-03
Rezerwy Walutowe 8378 2021-03
Stopa Pożyczkowa 19.88 2021-03
Kredyty Dla Banków 1433161 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 3801894 2021-03
Podaż Pieniądza M1 6245671 2021-03
Podaż Pieniądza M2 12437688 2021-03
Podaż Pieniądza M3 12442631 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2814 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -134 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2020-12
Eksport 5176 2020-09
Import 2362 2020-09
Rachunek kapitałowy -2083 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1177 2021-04
Dług Zagraniczny 48797 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2587 2020-12
Indeks Terroryzmu 3.43 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 120 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 5986 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5980 2019-12
Rating Kredytowy 21 2021-05
Bilans Budżetu 6.1 2019-12
Wydatki Rządowe 4956 2019-12
Wydatki Wojskowe 1810 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -16 2020-12
Produkcja Przemysłowa 2.3 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.7 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.5 2020-09
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 38.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 136 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 27 2020-12
Ranking Korupcji 142 2020-12
Platformy wiertnicze 4 2021-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.9 2020-12

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 13.44 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.