Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 447 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 29 2019-06
Inflacja 16.08 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.45 2019-09
Stopa Procentowa 15.5 2019-10
Bilans Handlowy 5920 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 1894 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 80.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -5 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-06
PKB 106 2018-12
Pkb Per Capita 3230 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 5725 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 365016 2019-06
Rolnictwo w PKB 21409 2019-06
Budownictwo w PKB 27930 2019-06
Przemysł w PKB 14972 2019-06
Górnictwo w PKB 6985 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 23013 2019-06
Usługi w PKB 46631 2019-06
Transport w PKB 9933 2019-06
Media w PKB 3633 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 29 2019-06
Płaca Minimalna 21454 2019-03
Populacja 30.81 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 149400 2018-12
Koszty Utrzymania 61900 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 211500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 47400 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 53.8 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 16.08 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.45 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 259 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 242 2018-09
Cpi Transport 180 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 219 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.51 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.5 2019-10
Stopa Międzybankowa 14.69 2019-09
Stopa Depozytowa 6.88 2018-12
Bilans Banku Centralnego 8684 2019-08
Rezerwy Walutowe 3912 2019-08
Stopa Pożyczkowa 17 2019-10
Kredyty Dla Banków 756520 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 3925006 2019-08
Podaż Pieniądza M1 4670306 2019-08
Podaż Pieniądza M2 8715931 2019-08
Podaż Pieniądza M3 8722442 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5920 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 1894 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 9047 2019-06
Import 3126 2019-06
Rachunek kapitałowy -1297 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1369 2019-09
Dług Zagraniczny 47554 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6246 2019-12
Rezerwy Złota 19.07 2018-10
Indeks Terroryzmu 4.47 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3668 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 4808 2017-12
Rating Kredytowy 41.25
Bilans Budżetu -1140 2017-12
Wydatki Rządowe 3813 2017-12
Wydatki Wojskowe 2508 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2019-10
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5 2019-06
Produkcja Przemysłowa -4.4 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.1 2019-03
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 38.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 136 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 19 2018-12
Ranking Korupcji 165 2018-12
Platformy wiertnicze 4 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 173 2018-12
Produkcja w Górnictwie -6.8 2019-03
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.84 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.