Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 358 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 28.8 2018-12
Inflacja 17.24 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.52 2019-07
Stopa Procentowa 15.5 2019-08
Bilans Handlowy 5833 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 7502 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 80.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Koniunktura w przemyśle -9 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.4 2019-03
PKB 106 2018-12
Pkb Per Capita 3230 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 5725 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 390102 2019-03
Rolnictwo w PKB 16651 2019-03
Budownictwo w PKB 44587 2019-03
Przemysł w PKB 14950 2019-03
Górnictwo w PKB 6610 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 30278 2019-03
Usługi w PKB 57180 2019-03
Transport w PKB 9712 2019-03
Media w PKB 3858 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 28.8 2018-12
Płaca Minimalna 21454 2019-03
Populacja 29.78 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 149400 2018-12
Koszty Utrzymania 61900 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 211500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 47400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 17.24 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.52 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 251 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 242 2018-09
Cpi Transport 180 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 215 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.24 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 14.65 2019-07
Stopa Depozytowa 6.88 2018-12
Bilans Banku Centralnego 7556 2019-03
Rezerwy Walutowe 3484 2019-06
Stopa Pożyczkowa 17 2019-07
Kredyty Dla Banków 609061 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 3649126 2019-03
Podaż Pieniądza M1 4297283 2019-06
Podaż Pieniądza M2 8183747 2019-06
Podaż Pieniądza M3 8190034 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5833 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 7502 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2018-12
Eksport 9567 2018-12
Import 3734 2018-12
Rachunek kapitałowy -6233 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1259 2019-07
Dług Zagraniczny 46982 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7650 2018-12
Rezerwy Złota 19.07 2018-10
Indeks Terroryzmu 4.47 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3668 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 4808 2017-12
Rating Kredytowy 41.25
Bilans Budżetu -1140 2017-12
Wydatki Rządowe 3813 2017-12
Wydatki Wojskowe 2508 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -9 2019-03
Produkcja Przemysłowa -4.4 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.1 2019-03
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 37.06 2018-12
Ranking Konkurencyjności 137 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 19 2018-12
Ranking Korupcji 165 2018-12
Platformy wiertnicze 5 2019-07
Łatwość Prowadzenia Biznesu 173 2018-12
Produkcja w Górnictwie -6.8 2019-03
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.73 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.