Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 530 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-09
Stopa Bezrobocia 31.8 2019-12
Inflacja 18.74 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.72 2020-02
Stopa Procentowa 15.5 2020-02
Bilans Handlowy 4933 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 1894 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 80.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -7 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Przypadki koronawirusa 4 2020-03
Śmierć koronawirusa 0 2020-03
Odzyskany koronawirus 0 2020-03

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-09
PKB 100 2019-12
Pkb Per Capita 3230 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 5725 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 394217 2019-09
Rolnictwo w PKB 19019 2019-09
Budownictwo w PKB 46962 2019-09
Przemysł w PKB 16729 2019-09
Górnictwo w PKB 7292 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 34820 2019-09
Usługi w PKB 48150 2019-09
Transport w PKB 11629 2019-09
Media w PKB 3350 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 31.8 2019-12
Płaca Minimalna 21454 2019-03
Populacja 31.7 2019-12
Pracujący 9925 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.3 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 88.4 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 149400 2018-12
Koszty Utrzymania 61900 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 4627 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 211500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 47400 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.5 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 18.74 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.72 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 282 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 277 2019-10
Cpi Transport 198 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 237 2020-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 19.35 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.5 2020-02
Stopa Międzybankowa 19.87 2020-02
Stopa Depozytowa 6.88 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2020-01
Bilans Banku Centralnego 11988 2019-11
Rezerwy Walutowe 5365 2020-02
Stopa Pożyczkowa 27.51 2019-12
Kredyty Dla Banków 961986 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 4391915 2019-12
Podaż Pieniądza M1 4885334 2020-02
Podaż Pieniądza M2 10050420 2020-02
Podaż Pieniądza M3 10055297 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4933 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 1894 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 8141 2019-09
Import 3208 2019-09
Rachunek kapitałowy -1297 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1387 2020-02
Dług Zagraniczny 47554 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6246 2019-12
Rezerwy Złota 19.07 2018-10
Indeks Terroryzmu 3.78 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3668 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 4808 2017-12
Rating Kredytowy 25 2020-03
Bilans Budżetu -1140 2017-12
Wydatki Rządowe 3813 2017-12
Wydatki Wojskowe 2508 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7 2019-09
Produkcja Przemysłowa -3.2 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.4 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.9 2019-09
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 38.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 136 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 6 2020-02
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.8 2019-09

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 19.76 2019-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4 2020-03
Śmierć koronawirusa 0 2020-03
Odzyskany koronawirus 0 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.