Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 613 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2020-09
Stopa Bezrobocia 30.6 2020-12
Inflacja 24.41 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.5 2021-01
Stopa Procentowa 15.5 2021-02
Bilans Handlowy 1343 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -134 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 111 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -24 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Przypadki koronawirusa 21055 2021-03
Śmierć koronawirusa 514 2021-03
Odzyskany koronawirus 19624 2021-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2020-09
PKB 94.64 2019-12
Pkb Per Capita 3104 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6654 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 362524 2020-09
Rolnictwo w PKB 18741 2020-09
Budownictwo w PKB 28257 2020-09
Przemysł w PKB 18247 2020-09
Górnictwo w PKB 5718 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 29636 2020-09
Usługi w PKB 54201 2020-09
Transport w PKB 1813 2020-09
Media w PKB 3780 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 30.6 2020-12
Płaca Minimalna 21454 2020-12
Populacja 31.7 2019-12
Pracujący 10750 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.8 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 90.5 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 4748 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.4 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 24.41 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.5 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 314 2020-12
Cpi Transport 240 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 302 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.47 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.5 2021-02
Stopa Międzybankowa 13.34 2021-01
Stopa Depozytowa 6.42 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 17 2020-11
Bilans Banku Centralnego 12577 2020-08
Rezerwy Walutowe 8798 2021-01
Stopa Pożyczkowa 15.5 2020-12
Kredyty Dla Banków 963149 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 4145287 2021-01
Podaż Pieniądza M1 5970303 2021-01
Podaż Pieniądza M2 12487272 2021-01
Podaż Pieniądza M3 12492086 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1343 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -134 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2019-12
Eksport 3453 2020-06
Import 2111 2020-06
Rachunek kapitałowy -2083 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1133 2021-01
Dług Zagraniczny 48797 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2587 2020-12
Indeks Terroryzmu 3.43 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 111 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 5986 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5980 2019-12
Rating Kredytowy 21 2021-03
Bilans Budżetu 6.1 2019-12
Wydatki Rządowe 4956 2019-12
Wydatki Wojskowe 2508 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -24 2020-09
Produkcja Przemysłowa 2.8 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.8 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.6 2020-03
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 38.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 136 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 27 2020-12
Ranking Korupcji 142 2020-12
Platformy wiertnicze 4 2021-02
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177 2019-12
Produkcja w Górnictwie 3.4 2020-03

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.51 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 21055 2021-03
Śmierć koronawirusa 514 2021-03
Odzyskany koronawirus 19624 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.