Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 650 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.8 2020-06
Stopa Bezrobocia 34 2020-09
Inflacja 24.34 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.81 2020-10
Stopa Procentowa 15.5 2020-11
Bilans Handlowy 1343 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -134 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 111 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -21 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Przypadki koronawirusa 15319 2020-12
Śmierć koronawirusa 351 2020-12
Odzyskany koronawirus 8139 2020-12

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.8 2020-06
PKB 94.64 2019-12
Pkb Per Capita 3104 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6654 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 328777 2020-06
Rolnictwo w PKB 21899 2020-06
Budownictwo w PKB 16489 2020-06
Przemysł w PKB 14473 2020-06
Górnictwo w PKB 6572 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 21659 2020-06
Usługi w PKB 47044 2020-06
Transport w PKB 2101 2020-06
Media w PKB 3792 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 34 2020-09
Płaca Minimalna 21454 2020-12
Populacja 31.7 2019-12
Pracujący 10113 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 59.7 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 90.4 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 5209 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.4 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 24.34 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.81 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 326 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 303 2020-09
Cpi Transport 228 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 283 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 25.51 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.5 2020-11
Stopa Międzybankowa 14.13 2020-10
Stopa Depozytowa 6.42 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2020-08
Bilans Banku Centralnego 12577 2020-08
Rezerwy Walutowe 9173 2020-10
Stopa Pożyczkowa 15.5 2020-08
Kredyty Dla Banków 963933 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 4001173 2020-10
Podaż Pieniądza M1 5588581 2020-10
Podaż Pieniądza M2 12151684 2020-10
Podaż Pieniądza M3 12156697 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1343 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -134 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.1 2019-12
Eksport 3453 2020-06
Import 2111 2020-06
Rachunek kapitałowy -2083 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1216 2020-09
Dług Zagraniczny 48797 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2587 2020-12
Indeks Terroryzmu 3.78 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 111 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 5986 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5980 2019-12
Rating Kredytowy 21 2020-12
Bilans Budżetu 6.1 2019-12
Wydatki Rządowe 4956 2019-12
Wydatki Wojskowe 2508 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -21 2020-06
Produkcja Przemysłowa 2.8 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.8 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.6 2020-03
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 38.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 136 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 2 2020-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177 2019-12
Produkcja w Górnictwie 3.4 2020-03

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.51 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 15319 2020-12
Śmierć koronawirusa 351 2020-12
Odzyskany koronawirus 8139 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.