Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 491 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-09
Stopa Bezrobocia 30.7 2019-09
Inflacja 16.9 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.91 2019-12
Stopa Procentowa 15.5 2020-01
Bilans Handlowy 4933 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 1894 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 80.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -7 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-09
PKB 106 2018-12
Pkb Per Capita 3230 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 5725 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 394217 2019-09
Rolnictwo w PKB 19019 2019-09
Budownictwo w PKB 46962 2019-09
Przemysł w PKB 16729 2019-09
Górnictwo w PKB 7292 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 34820 2019-09
Usługi w PKB 48150 2019-09
Transport w PKB 11629 2019-09
Media w PKB 3350 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 30.7 2019-09
Płaca Minimalna 21454 2019-03
Populacja 30.81 2018-12
Pracujący 9352 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 60 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 86.6 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 149400 2018-12
Koszty Utrzymania 61900 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 4151 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 211500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 47400 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.1 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 16.9 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.91 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 271 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 277 2019-10
Cpi Transport 198 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 233 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.92 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.5 2020-01
Stopa Międzybankowa 19.66 2019-12
Stopa Depozytowa 6.88 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2020-01
Bilans Banku Centralnego 11988 2019-11
Rezerwy Walutowe 5708 2019-12
Stopa Pożyczkowa 27.51 2019-12
Kredyty Dla Banków 961986 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 4391915 2019-12
Podaż Pieniądza M1 4939354 2019-12
Podaż Pieniądza M2 10214346 2019-12
Podaż Pieniądza M3 10219092 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4933 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 1894 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 8141 2019-09
Import 3208 2019-09
Rachunek kapitałowy -1297 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1369 2019-12
Dług Zagraniczny 47554 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6246 2019-12
Rezerwy Złota 19.07 2018-10
Indeks Terroryzmu 3.78 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3668 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 4808 2017-12
Rating Kredytowy 26 2020-01
Bilans Budżetu -1140 2017-12
Wydatki Rządowe 3813 2017-12
Wydatki Wojskowe 2508 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2019-10
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7 2019-09
Produkcja Przemysłowa -3.2 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.4 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.9 2019-09
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 38.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 136 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 5 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.8 2019-09
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 19.76 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.