Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 610 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.4 2021-03
Stopa Bezrobocia 31.6 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 8.31 2021-09
Inflacja 26.09 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.13 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2820134 2021-09
Stopa Procentowa 20 2021-07
Bilans Handlowy 4383 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 894 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 120 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -9 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2021-12
Przypadki koronawirusa 52644 2021-09
Śmierć koronawirusa 1434 2021-09
Odzyskany koronawirus 33242 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.4 2021-03
PKB 62.31 2020-12
Pkb Per Capita 2891 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 6198 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 364928 2021-03
Rolnictwo w PKB 19498 2021-03
Budownictwo w PKB 28845 2021-03
Przemysł w PKB 17120 2021-03
Górnictwo w PKB 9254 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 29177 2021-03
Usługi w PKB 60371 2021-03
Transport w PKB 6118 2021-03
Media w PKB 3773 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 31.6 2021-06
Płaca Minimalna 21454 2021-01
Populacja 33 2020-12
Pracujący 10715 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 61.7 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 90.2 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 4960 2021-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 57.7 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 8.31 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2820134 2021-09
Przypadki koronawirusa 52644 2021-09
Śmierć koronawirusa 1434 2021-09
Odzyskany koronawirus 33242 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 26.09 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.13 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 338 2021-07
Cpi Transport 270 2021-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 354 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 30.46 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 20 2021-07
Stopa Międzybankowa 19.03 2021-08
Stopa Depozytowa 6.2 2020-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 17 2021-06
Bilans Banku Centralnego 13755 2021-06
Rezerwy Walutowe 8265 2021-07
Stopa Pożyczkowa 25 2021-08
Kredyty Dla Banków 959431 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 4464061 2021-07
Podaż Pieniądza M1 5696666 2021-07
Podaż Pieniądza M2 12338061 2021-07
Podaż Pieniądza M3 12342873 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4383 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 894 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2020-12
Eksport 6884 2021-03
Import 2501 2021-03
Rachunek kapitałowy -2083 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1129 2021-08
Dług Zagraniczny 50132 2021-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6311 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3.27 2020-12
Indeks Terroryzmu 3.43 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 120 2020-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 5986 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5980 2019-12
Rating Kredytowy 20 2021-09
Bilans Budżetu 6.1 2019-12
Wydatki Rządowe 4956 2019-12
Wydatki Wojskowe 1301 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -9 2021-03
Produkcja Przemysłowa -3.94 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.4 2021-03
Szybkość Internetu 3719 2017-03
Adresy IP 156892 2017-03
Index Konkurencyjności 38.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 136 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 27 2020-12
Ranking Korupcji 142 2020-12
Platformy wiertnicze 4 2021-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 177 2019-12
Produkcja w Górnictwie -12.9 2021-03

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 17.43 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Angola - Wskaźniki ekonomiczne.