Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 554.51 560 566 572 578 589

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 -6 -2 -1.3 1.7 1.4
Stopa Bezrobocia 31.80 32.6 33 35 33 28
Inflacja 18.74 21 23 25 22.7 22
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.72 2.35 2.6 2.7 2.3 2.5
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15
Bilans Handlowy 4933.00 2000 4500 4500 3800 5600
Saldo Obrotów Bieżących 1894.10 -2500 -2500 -2500 -1700 -1700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 -2 -2 2 -1.6 -1.6
Dług Publiczny do PKB 111.00 130 130 130 100 100
Budżet Państwa do PKB -2.80 0.6 0.6 0.6 1 1
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -18 -12 -10 -7 -5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 -6 -2 -1.3 1.7 1.4
PKB 100.00 110 110 110 114 114
Pkb Per Capita 3229.60 3300 3300 3300 3325 3325
Pkb Per Capita Ppp 5725.33 5543 5543 6000 5543 6130
Pkb W Cenach Stałych 394217.00 360000 403000 407000 407000 410000
Rolnictwo w PKB 19019.00 20767 18639 18772 19342 19035
Budownictwo w PKB 46962.00 27092 46023 46351 47760 47000
Przemysł w PKB 16729.00 14523 16394 16512 17013 16743
Górnictwo w PKB 7292.00 6775 7146 7197 7416 7298
Administracja Publiczna w PKB 34820.00 22323 34124 34367 35412 34848
Usługi w PKB 48150.00 45232 47187 47524 48969 48189
Transport w PKB 11629.00 9635 11396 11478 11827 11639
Media w PKB 3350.00 3524 3283 3306 3407 3353

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 31.80 32.6 33 35 33 28
Płaca Minimalna 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
Populacja 31.70 32.8 32.8 32.79 33.6 33.78
Uczestnictwo w Rynku Pracy 88.40 86.5 86.7 87 87 87.3
Koszty Utrzymania Rodziny 149400.00 145400 145400 155400 155400 169400
Wskaźnik Zatrudnienia 60.30 61.7 60.5 61.2 61.2 62
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 211500.00 24000 24000 250000 250000 26000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.50 52 51.7 51.7 51.7 50.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 18.74 21 23 25 22.7 22
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.72 2.35 2.6 2.7 2.3 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 281.53 299 318 339 345 414
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 277.25 365 365 400 400 450
Cpi Transport 197.63 226 240 247 242 301
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 240.90 252 260 273 283 322
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 19.35 18.7 17.3 17.4 17.6 18

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15
Stopa Międzybankowa 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87
Stopa Depozytowa 6.88 6.88 6.88 6.33 6.88 5.83
Stopa Pożyczkowa 27.51 27.51 27.51 27.51 27.51 27.51
Kredyty Dla Banków 961986.00 743000 820000 820000 820000 809725
Kredyty dla Sektora prywatnego 4391914.74 3727792 3914502 4334820 4466577 4395507
Podaż Pieniądza M1 4885333.85 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
Podaż Pieniądza M2 10050420.12 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
Podaż Pieniądza M3 10055297.43 8400000 8400000 6517000 6517000 6517000
Rezerwy Walutowe 5365.26 3150 2200 2400 2600 3200
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15.00 15 15 15 15 15
Bilans Banku Centralnego 11987.80 12000 12400 12700 12500 13100

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 4933.00 2000 4500 4500 3800 5600
Saldo Obrotów Bieżących 1894.10 -2500 -2500 -2500 -1700 -1700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 -2 -2 2 -1.6 -1.6
Import 3207.90 5000 3500 4500 4800 4700
Eksport 8140.90 7000 8000 9000 8600 10300
Rachunek kapitałowy -1296.90 -6500 -6500 -6500 -5300 -5300
Wydobycie Ropy Naftowej 1387.00 1420 1480 1490 1470 1510
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6245.65 5800 5800 5800 7300 7300
Dług Zagraniczny 47553.80 47311 47311 47311 47311 46900

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 111.00 130 130 130 100 100
Budżet Państwa do PKB -2.80 0.6 0.6 0.6 1 1
Dochody Budżetu Państwa 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
Wydatki Budżetu Państwa 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
Wydatki Rządowe 3812.80 3698 3737 3763 3878 3816
Bilans Budżetu -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -18 -12 -10 -7 -5
Produkcja Przemysłowa -3.20 -1.2 -3 -5 0.3 -1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.40 0.7 -1.4 0.3 -0.5 -1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.90 2.8 7 2.6 1.8 4.3
Produkcja w Górnictwie -7.80 -4 -2.6 -3.7 -3.7 -4.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 19.76 19.76 19.76 19.76 19.76 19.76


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.