Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 447.01 369 370 371 372 375
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 -0.4 2 -0.6 1.3 1.4
Stopa Bezrobocia 29.00 28 25 25 25 22
Inflacja 16.08 17.6 16.8 16.3 15.7 16
Stopa Procentowa 15.50 15.25 15 15 14.75 14.75
Bilans Handlowy 5920.10 6660 7140 4410 5100 7150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 2.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 80.50 82 77 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -2.80 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 -0.4 2 -0.6 1.3 1.4
PKB 105.75 115 110 110 110 110
Pkb Per Capita 3229.60 3200 3300 3300 3300 3300
Pkb Per Capita Ppp 5725.33 5920 6000 6000 6000 6000
Rolnictwo w PKB 21409.00 14667 16984 21281 21687 14872
Budownictwo w PKB 27930.00 54722 45479 27762 28293 55488
Przemysł w PKB 14972.00 17798 15249 14882 15167 18047
Górnictwo w PKB 6985.00 8197 6742 6943 7076 8312
Administracja Publiczna w PKB 23013.00 34082 30884 22875 23312 34559
Usługi w PKB 46631.00 46853 58324 46351 47237 47509
Transport w PKB 9933.00 7211 9906 9654 9838 7312
Media w PKB 3633.00 3705 3935 3611 3680 3757
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 29.00 28 25 25 25 22
Płaca Minimalna 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Populacja 30.81 31.11 31.4 31.4 31.4 31.4
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 211500.00 24000 24000 24000 24000 250000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 47400.00 77300 77300 77300 77300 79300
Koszty Utrzymania Rodziny 149400.00 145400 145400 145400 145400 155400
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 16.08 17.6 16.8 16.3 15.7 16
Indeks Cen Konsumenta Cpi 258.56 273 280 288 299 316
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 218.51 224 229 240 249 247
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.51 18.1 17.6 17.3 17 17.4
Cpi Transport 179.62 211 210 209 208 245
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 15.50 15.25 15 15 14.75 14.75
Stopa Międzybankowa 14.69 16.26 16.26 14.15 14.15 16.26
Stopa Depozytowa 6.88 6.33 6.33 6.38 6.38 6.33
Stopa Pożyczkowa 17.00 17 17 16.5 16.5 17
Rezerwy Walutowe 3911.99 3800 3400 3550 3700 3600
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 5920.10 6660 7140 4410 5100 7150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 2.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Wydobycie Ropy Naftowej 1369.00 1360 1320 1360 1380 1400
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 80.50 82 77 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -2.80 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Wydatki Rządowe 3812.80 3798 3889 3790 3862 3851
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 10 10 14 14 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.84 20.73 20.73 18.38 18.38 20.73


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.