Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 656.68 666 673 680 687 700

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.80 -5 -3 0.3 0.7 1
Stopa Bezrobocia 32.70 34.5 35 35.3 34.7 34
Inflacja 23.82 25.7 26.9 26.5 25.8 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.78 2 1.9 2.1 2.3 2.2
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.5 15 15 15
Bilans Handlowy 1342.60 4300 4900 4200 5300 4850
Saldo Obrotów Bieżących -133.50 1600 1000 1000 1000 1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Dług Publiczny do PKB 111.00 120 115 115 115 115
Budżet Państwa do PKB -0.70 -9.5 -7 -7 -7 -7
Koniunktura w Przemyśle -21.00 -16 -13 -15 -8 -8
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.80 -5 -3 0.3 0.7 1
PKB 94.64 70 100 100 100 100
Pkb Per Capita 3103.50 2980 2900 2900 2900 2900
Pkb Per Capita Ppp 6653.91 6250 6250 6000 6000 6000
Pkb W Cenach Stałych 328777.00 407000 407000 407000 407000 410000
Rolnictwo w PKB 21899.00 14008 16225 16777 16844 14148
Budownictwo w PKB 16489.00 53592 44481 45995 46178 54128
Przemysł w PKB 14473.00 18245 16093 16641 16707 18427
Górnictwo w PKB 6572.00 6938 6422 6641 6667 7007
Administracja Publiczna w PKB 21659.00 32883 29708 30719 30841 33212
Usługi w PKB 47044.00 48927 50521 52240 52449 49416
Transport w PKB 2101.00 9911 9359 9677 9716 10010
Media w PKB 3792.00 3743 3888 4020 4036 3780

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 32.70 34.5 35 35.3 34.7 34
Płaca Minimalna 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Populacja 31.70 32.79 33.6 33.6 33.6 33.78
Uczestnictwo w Rynku Pracy 87.50 90 90.7 91 91.5 91
Pracujący 9751.46 10000 10100 10150 10200 10100
Wskaźnik Zatrudnienia 58.90 60.1 61 61 60.8 61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 50.80 54 54.5 55.3 56 55.6
Bezrobotni Zarejestrowani 4737.70 4780 4790 4800 4830 4840

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 23.82 25.7 26.9 26.5 25.8 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.78 2 1.9 2.1 2.3 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 320.15 341 364 384 403 426
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 276.86 247 294 311 325 271
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.82 26.5 26.8 25 24.7 24
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 302.60 350 365 380 400 425
Cpi Transport 227.78 256 267 274 281 320

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.5 15 15 15
Stopa Międzybankowa 14.13 16.26 15.28 15.28 14.78 15.76
Stopa Depozytowa 6.42 6.33 6.42 6.42 5.92 5.83
Stopa Pożyczkowa 15.50 17 15.5 15.5 15 16.5
Kredyty Dla Banków 963933.48 939000 920000 930000 880000 880000
Kredyty dla Sektora prywatnego 3907172.52 4224631 4318105 3905757 3923962 4266878
Podaż Pieniądza M1 5568172.68 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
Podaż Pieniądza M2 11357687.82 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
Podaż Pieniądza M3 11362632.99 6517000 6517000 6517000 6517000 6517000
Rezerwy Walutowe 9297.54 8800 8750 8700 8900 9000
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15.00 15 15 15 15 15
Bilans Banku Centralnego 12577.30 130000 135000 140000 143500 140000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 1342.60 4300 4900 4200 5300 4850
Saldo Obrotów Bieżących -133.50 1600 1000 1000 1000 1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Import 2110.70 2700 3300 4300 4000 4150
Eksport 3453.30 7000 8200 8500 9300 9000
Rachunek kapitałowy -2083.20 -1600 -1300 -1300 -1300 -1300
Wydobycie Ropy Naftowej 1216.00 1490 1470 1470 1470 1510
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2586.90 1500 3500 3500 3500 3500
Dług Zagraniczny 48797.00 49500 51200 51200 51200 51200

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 111.00 120 115 115 115 115
Budżet Państwa do PKB -0.70 -9.5 -7 -7 -7 -7
Dochody Budżetu Państwa 5986.10 2300 3200 3200 3200 3200
Wydatki Budżetu Państwa 5980.00 6600 4800 4800 4900 4800
Wydatki Wojskowe 2508.00 2200 2000 2000 2000 2000
Wydatki Rządowe 4956.30 4708 4808 4971 4991 4756
Bilans Budżetu 6.10 -2650 -4300 -1600 -1600 -2564

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 10 14 14 14 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -21.00 -16 -13 -15 -8 -8
Produkcja Przemysłowa 2.80 -5 -3.8 -3.8 -3 -1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.80 0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.60 -4 4 -5 3 3
Produkcja w Górnictwie 3.40 -4.5 2.5 2.5 -3 -3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.51 20.73 19.5 19.5 19 20.23


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.