Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 649.91 655 662 669 676 689

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 -2 0.8 1.2 0.6 -0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.40 6 1.5 0.7 1.4 2.5
Stopa Bezrobocia 30.60 31.8 34 32 32.8 34
Inflacja 24.77 27 25 18.7 14 12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.78 2.1 1.7 1.7 1.4 1.6
Stopa Procentowa 15.50 15 15 15 15 15
Bilans Handlowy 2814.10 3900 4720 7100 5600 5300
Saldo Obrotów Bieżących -133.50 1000 1000 1000 2100 2100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 0.3 0.3 0.3 -0.6 -0.6
Dług Publiczny do PKB 120.00 115 115 115 108 108
Budżet Państwa do PKB -2.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.4
Koniunktura w Przemyśle -16.00 -15 -10 -8 -4 -6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 -2 0.8 1.2 0.6 -0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.40 6 1.5 0.7 1.4 2.5
PKB 94.64 100 100 100 100 118
Pkb Per Capita 3103.50 2900 2900 2900 2900 3100
Pkb Per Capita Ppp 6653.91 6000 6000 6000 6000 6300
Pkb W Cenach Stałych 363914.00 407000 407000 410000 410000 410000
Rolnictwo w PKB 19271.00 19269 19022 18872 19003 19344
Budownictwo w PKB 26089.00 34429 28681 28455 28653 29166
Przemysł w PKB 17222.00 17140 18521 18375 18502 18834
Górnictwo w PKB 7006.00 6871 5804 5758 5798 5902
Administracja Publiczna w PKB 28736.00 30919 30081 29843 30051 30590
Usługi w PKB 60129.00 51914 55014 54580 54960 55945
Transport w PKB 8744.00 1884 1840 1826 1838 1871
Media w PKB 3706.00 4038 3837 3806 3833 3902

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 30.60 31.8 34 32 32.8 34
Płaca Minimalna 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Populacja 31.82 33.6 33.6 33.78 33.78 34.77
Uczestnictwo w Rynku Pracy 90.50 90.2 90.5 90.7 91 91.4
Pracujący 10749.50 10500 10800 11200 10870 10800
Wskaźnik Zatrudnienia 62.80 62.4 60.8 61 61.3 61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 55.30 53 56 55.6 57.2 57.8
Bezrobotni Zarejestrowani 4747.60 4800 5100 4840 4700 4920

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 24.77 27 25 18.7 14 12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.78 2.1 1.7 1.7 1.4 1.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.45 114 118 119 118 133
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 308.57 336 351 366 376 432
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 28.09 29.2 26.7 24 22 18
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 313.99 380 400 425 425 425
Cpi Transport 239.54 275 285 284 273 318

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 15.50 15 15 15 15 15
Stopa Międzybankowa 12.35 12.35 11.85 15.76 11.85 11.85
Stopa Depozytowa 6.42 6.42 5.92 5.83 5.92 5.92
Stopa Pożyczkowa 15.50 15.5 15 16.5 15 15
Kredyty Dla Banków 846441.65 818000 825000 806000 780000 810000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4166780.78 4126977 3969580 4159385 4225116 4263369
Podaż Pieniądza M1 6400090.57 6400000 6050000 5700000 5350000 5150000
Podaż Pieniądza M2 12427850.22 12200000 11800000 11650000 10800000 10350000
Podaż Pieniądza M3 12432725.34 12800000 12200000 11800000 11500000 11000000
Rezerwy Walutowe 8681.73 8600 8800 8710 8800 9200
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 17.00 15 15 15 15 15
Bilans Banku Centralnego 13717.48 14100 13700 14300 13650 14500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 2814.10 3900 4720 7100 5600 5300
Saldo Obrotów Bieżących -133.50 1000 1000 1000 2100 2100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 0.3 0.3 0.3 -0.6 -0.6
Import 2362.10 2280 2600 2800 3200 3400
Eksport 5176.20 7000 8200 8400 8500 8700
Rachunek kapitałowy -2083.20 -1600 -1600 -1600 -1300 -1300
Wydobycie Ropy Naftowej 1138.00 1470 1470 1510 1510 1470
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2586.90 3100 3100 3100 4000 4000
Dług Zagraniczny 48797.00 49100 49100 49100 50000 50000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 120.00 115 115 115 108 108
Budżet Państwa do PKB -2.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.4
Dochody Budżetu Państwa 5986.10 5300 5300 5300 5500 5500
Wydatki Budżetu Państwa 5980.00 5700 5700 5700 5400 5400
Wydatki Rządowe 4956.30 5254 5031 4991 5026 5116
Bilans Budżetu 6.10 -400 -400 -2564 -400 100
Wydatki Wojskowe 1810.00 2000 2000 2000 2000 1800

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 10 14 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -16.00 -15 -10 -8 -4 -6
Produkcja Przemysłowa 2.30 -0.9 1.6 2 1.3 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.70 -2.2 0.6 1.2 -0.6 -1.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.50 4 2.8 3 1.9 2.8
Produkcja w Górnictwie -7.70 2.2 -1.8 2 1.2 1.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.77 20.01 19.51 20.23 19.51 19.51


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.