Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 491.37 482 487 492 497 507
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 0.6 0.8 1 1.2 2.1
Stopa Bezrobocia 30.70 25 27 25 22 22
Inflacja 16.90 17.5 16.3 18 22 15
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.91 0.6 0.9 1.2 1.2 0.8
Stopa Procentowa 15.50 15.5 16.5 17.5 18.5 20
Bilans Handlowy 4933.00 4410 5100 6500 5450 5720
Saldo Obrotów Bieżących 1894.10 -1300 -1300 -1300 -1300 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.3
Dług Publiczny do PKB 80.50 77 77 77 77 64
Budżet Państwa do PKB -2.80 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -6 -2 -12 -7 -5.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 0.6 0.8 1 1.2 2.1
PKB 105.75 110 110 110 110 114
Pkb Per Capita 3229.60 3300 3300 3300 3300 3325
Pkb Per Capita Ppp 5725.33 6000 6000 6000 6000 6130
Pkb W Cenach Stałych 394217.00 385000 360000 403000 407000 410000
Rolnictwo w PKB 19019.00 16701 21495 19209 19247 19651
Budownictwo w PKB 46962.00 44721 28042 47432 47526 48524
Przemysł w PKB 16729.00 14995 15032 16896 16930 17285
Górnictwo w PKB 7292.00 6630 7013 7365 7380 7534
Administracja Publiczna w PKB 34820.00 30369 23105 35168 35238 35978
Usługi w PKB 48150.00 57352 46818 48632 48728 49751
Transport w PKB 11629.00 9741 9973 11745 11769 12016
Media w PKB 3350.00 3870 3648 3384 3390 3461
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 30.70 25 27 25 22 22
Płaca Minimalna 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
Populacja 30.81 32.8 32.8 32.8 32.79 33.78
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 211500.00 24000 24000 24000 250000 26000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 47400.00 77300 77300 77300 79300 82300
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.10 52 52 51.7 51.7 50.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 86.60 86.3 86.5 86.7 87 87.3
Koszty Utrzymania Rodziny 149400.00 145400 145400 145400 155400 169400
Wskaźnik Zatrudnienia 60.00 61.4 61.7 60.5 61.2 62
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 16.90 17.5 16.3 18 22 15
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.91 0.6 0.9 1.2 1.2 0.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 271.22 281 288 305 325 373
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 232.79 241 250 260 269 317
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.92 18.5 18 17.3 17.4 18
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 277.25 365 365 365 400 450
Cpi Transport 197.63 216 217 230 241 277
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 15.50 15.5 16.5 17.5 18.5 20
Stopa Międzybankowa 19.66 18.66 19.66 20.66 21.66 23.16
Stopa Depozytowa 6.88 5.88 6.88 7.88 8.88 10.38
Stopa Pożyczkowa 27.51 26.51 27.51 28.51 29.51 31.01
Kredyty Dla Banków 961986.00 743000 743000 820000 820000 809725
Kredyty dla Sektora prywatnego 4391914.74 3651397 3862733 4039629 4398499 4490868
Podaż Pieniądza M1 4939353.97 3865966 3900000 3900000 3900000 3861507
Podaż Pieniądza M2 10214346.47 8361135 8450000 8450000 8450000 8899851
Podaż Pieniądza M3 10219092.44 6342000 8400000 8400000 6517000 6517000
Rezerwy Walutowe 5708.46 6200 5300 4200 4400 4500
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15.00 15 15 15 15 15
Bilans Banku Centralnego 11987.80 11500 12000 12400 12700 13100
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 4933.00 4410 5100 6500 5450 5720
Saldo Obrotów Bieżących 1894.10 -1300 -1300 -1300 -1300 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.3
Import 3207.90 4590 5350 4100 4600 4780
Eksport 8140.90 9000 10450 10600 10050 10500
Rachunek kapitałowy -1296.90 -9400 -9400 -9400 -9400 -700
Wydobycie Ropy Naftowej 1369.00 1240 1360 1380 1400 1450
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6245.65 8000 8000 8000 8000 7500
Dług Zagraniczny 47553.80 48500 47311 47311 47311 46900
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 80.50 77 77 77 77 64
Budżet Państwa do PKB -2.80 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Dochody Budżetu Państwa 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
Wydatki Budżetu Państwa 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
Wydatki Rządowe 3812.80 3824 3828 3851 3859 3940
Bilans Budżetu -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -6 -2 -12 -7 -5.2
Produkcja Przemysłowa -3.20 -2.6 -0.5 -2.8 -5 -1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.40 -2 -2.5 0.7 0.3 -1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.90 -8 10 2 2.2 4.1
Produkcja w Górnictwie -7.80 -5.1 -4 -2.6 -3.7 -4.1
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 19.76 18.76 19.76 20.76 21.76 23.26


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.