Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 358.35 348 349 351 352 356
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.40 -0.6 0.2 0.7 -0.4 1.6
Stopa Bezrobocia 28.80 20 20 18 18 18
Inflacja 17.24 17.8 17.3 16.7 16.4 16
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
Bilans Handlowy 5832.70 6230 6660 7140 6040 7150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 80.50 72 72 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.40 -0.6 0.2 0.7 -0.4 1.6
PKB 105.75 115 115 110 110 110
Pkb Per Capita 3229.60 3200 3200 3300 3300 3300
Pkb Per Capita Ppp 5725.33 5920 5920 6000 6000 6000
Rolnictwo w PKB 16651.00 18705 14755 16768 16584 14992
Budownictwo w PKB 44587.00 45423 55052 44899 44409 55933
Przemysł w PKB 14950.00 16888 17905 15055 14890 18191
Górnictwo w PKB 6610.00 5127 8246 6656 6584 8378
Administracja Publiczna w PKB 30278.00 32891 34287 30490 30157 34836
Usługi w PKB 57180.00 44310 47135 57580 56951 47889
Transport w PKB 9712.00 622 627 630 624 637
Media w PKB 3858.00 3230 3727 3885 3843 3787
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 28.80 20 20 18 18 18
Płaca Minimalna 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Populacja 29.78 30.15 30.75 31.72 31.72 31.72
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 211500.00 205002 24000 24000 24000 250000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 47400.00 53749 77300 77300 77300 79300
Koszty Utrzymania Rodziny 149400.00 149400 145400 145400 145400 155400
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 17.24 17.8 17.3 16.7 16.4 16
Indeks Cen Konsumenta Cpi 251.30 262 272 280 288 316
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 215.31 221 231 236 247 274
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.24 17.4 17.9 16 16.2 18.9
Cpi Transport 179.62 212 211 210 209 244
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
Stopa Międzybankowa 14.65 16.26 16.26 16.26 15.55 16.26
Stopa Depozytowa 6.88 6.88 6.63 6.38 6.38 6.38
Stopa Pożyczkowa 17.00 17 17 17 16.5 17
Rezerwy Walutowe 3484.27 3450 3480 2650 3300 2650
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 5832.70 6230 6660 7140 6040 7150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
Wydobycie Ropy Naftowej 1259.00 1390 1360 1320 1320 1300
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 80.50 72 72 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
Wydatki Rządowe 3812.80 3790 3820 3839 3798 3882
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.73 20.73 20.73 20.73 17.03 20.73


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.