Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 651.38 658 665 672 678 692

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 2 3.3 2.7 1 3.3
Stopa Bezrobocia 34.00 35 35.3 34.7 34 32.8
Inflacja 25.10 26.9 24.5 22.8 20 12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.06 1.9 2.1 2.3 2.2 2
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15 15 15 15
Bilans Handlowy 1342.60 4300 4900 4200 7100 4850
Saldo Obrotów Bieżących -133.50 1000 1000 1000 1000 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3
Dług Publiczny do PKB 111.00 107 107 107 107 95
Budżet Państwa do PKB -0.70 -7 -7 -7 -7 -3
Koniunktura w Przemyśle -24.00 -13 -15 -8 -8 -6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 2 3.3 2.7 1 3.3
PKB 94.64 100 100 100 100 118
Pkb Per Capita 3103.50 2900 2900 2900 2900 3100
Pkb Per Capita Ppp 6653.91 6250 6000 6000 6000 6300
Pkb W Cenach Stałych 362524.00 407000 407000 407000 410000 410000
Rolnictwo w PKB 21899.00 14008 17894 22622 1466 14148
Budownictwo w PKB 16489.00 53592 46774 17033 1931 54128
Przemysł w PKB 14473.00 18245 16923 14951 789 18427
Górnictwo w PKB 6572.00 6938 6753 6789 3476 7007
Administracja Publiczna w PKB 21659.00 32883 31240 22374 1684 33212
Usługi w PKB 47044.00 48831 56715 48596 2332 49319
Transport w PKB 2101.00 9911 9841 2170 671 10010
Media w PKB 3792.00 3743 4088 3917 76.09 3780

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 34.00 35 35.3 34.7 34 32.8
Płaca Minimalna 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Populacja 31.70 33.6 33.6 33.6 33.78 34.77
Uczestnictwo w Rynku Pracy 90.40 90.7 91 91.5 91 92.3
Pracujący 10112.90 10100 10150 10200 10100 10200
Wskaźnik Zatrudnienia 59.70 61 61 60.8 61 61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.40 54.5 55.3 56 55.6 56
Bezrobotni Zarejestrowani 5208.60 4790 4800 4830 4840 4920

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 25.10 26.9 24.5 22.8 20 12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.06 1.9 2.1 2.3 2.2 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 332.43 364 378 393 399 447
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 295.29 311 325 345 358 423
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 26.85 26.8 25 24.7 24 18
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 302.60 365 380 400 425 425
Cpi Transport 227.78 267 270 280 273 306

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15 15 15 15
Stopa Międzybankowa 12.50 14.13 14.13 13.63 15.76 13.63
Stopa Depozytowa 6.42 6.42 6.42 5.92 5.83 5.92
Stopa Pożyczkowa 15.50 15.5 15.5 15 16.5 15
Kredyty Dla Banków 963933.48 920000 930000 880000 880000 880000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4049556.40 4224631 4540688 4022579 4012666 4266878
Podaż Pieniądza M1 5870392.11 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
Podaż Pieniądza M2 12101151.39 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
Podaż Pieniądza M3 12106230.09 6517000 6517000 6517000 6517000 6517000
Rezerwy Walutowe 8555.00 8150 8300 8600 9000 9500
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15.00 15 15 15 15 15
Bilans Banku Centralnego 12577.30 135000 140000 143500 140000 145000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 1342.60 4300 4900 4200 7100 4850
Saldo Obrotów Bieżących -133.50 1000 1000 1000 1000 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3
Import 2110.70 3300 4300 4000 4150 4200
Eksport 3453.30 8200 8500 9300 9000 10600
Rachunek kapitałowy -2083.20 -1300 -1300 -1300 -1300 -1000
Wydobycie Ropy Naftowej 1145.00 1470 1470 1470 1510 1470
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2586.90 3500 3500 3500 3500 4200
Dług Zagraniczny 48797.00 51200 51200 51200 51200 52300

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 111.00 107 107 107 107 95
Budżet Państwa do PKB -0.70 -7 -7 -7 -7 -3
Dochody Budżetu Państwa 5986.10 3200 3200 3200 3200 3600
Wydatki Budżetu Państwa 5980.00 4800 4800 4900 4800 4800
Wydatki Wojskowe 2508.00 2000 2000 2000 2000 1800
Wydatki Rządowe 4956.30 4708 5055 5120 3547 4756
Bilans Budżetu 6.10 -2650 -4300 -1600 -2564 -2564

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 10 14 14 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -24.00 -13 -15 -8 -8 -6
Produkcja Przemysłowa 2.80 -3.8 -3.8 -3 -1.3 1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.80 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.60 4 -5 3 3 4
Produkcja w Górnictwie 3.40 2.5 2.5 -3 -3 -3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.51 18.51 18.51 18.01 20.23 18.01


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.