Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 582.42 589 592 594 597 603

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.40 1.2 0.6 2 1.6 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.3 1.7 2 2.2 2.4
Stopa Bezrobocia 31.60 31.8 31.6 31.8 32 32
Inflacja 26.87 26.5 20 18 16 15
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.06 2.1 1.8 1.6 1.4 1.4
Stopa Procentowa 20.00 20 20 20 20 20
Bilans Handlowy 4950.00 7100 3800 4050 4200 4150
Saldo Obrotów Bieżących 3740.20 750 1200 1200 1200 1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 6 4.4 4.4 4.4 4.4
Dług Publiczny do PKB 120.00 115 108 108 108 108
Budżet Państwa do PKB -2.50 2.1 0.6 0.6 0.6 0.6
Koniunktura w Przemyśle -6.00 -7 -5 -6 -5 -6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 17 17 17 17 17

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.40 1.2 0.6 2 1.6 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.3 1.7 2 2.2 2.4
PKB 62.31 70 100 100 100 100
Pkb Per Capita 3213.78 3100 3300 3300 3300 3300
Pkb Per Capita Ppp 6198.08 6000 6000 6000 6000 6300
Pkb W Cenach Stałych 356096.30 410000 410000 410000 410000 410000
Rolnictwo w PKB 19800.00 19522 19829 20196 20236 19990
Budownictwo w PKB 32054.00 27035 29335 32695 32759 27684
Przemysł w PKB 16526.20 17446 16916 16857 16890 17865
Górnictwo w PKB 9254.00 7771 9411 9439 9458 7957
Administracja Publiczna w PKB 30443.80 29109 31503 31053 31114 29808
Usługi w PKB 58024.70 60911 61926 59185 59301 62373
Transport w PKB 7483.70 8858 6222 7633 7648 9070
Media w PKB 3892.00 3754 3837 3970 3978 3844

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 31.60 31.8 31.6 31.8 32 32
Płaca Minimalna 21454.10 21454 24000 24000 24000 24000
Populacja 33.00 33.78 33.78 33.78 33.78 34.77
Uczestnictwo w Rynku Pracy 90.20 90.5 91 90.8 91.3 91.3
Pracujący 10715.23 11050 10870 11000 11500 11500
Wskaźnik Zatrudnienia 61.70 61.6 61.3 62 62.3 62
Bezrobotni Zarejestrowani 4960.16 4740 4680 4700 4850 4700
Stopa Bezrobocia Młodzieży 57.70 57.5 57.2 57 56.8 56.8

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 26.87 26.5 20 18 16 15
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.06 2.1 1.8 1.6 1.4 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.88 338 127 132 139 145
Inflacja Żywności 36.40 34 30 28 24 20
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 344.60 425 425 425 425 425
Cpi Transport 276.75 261 288 292 296 300
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 362.19 271 404 422 435 460
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 30.82 32 28 25 20 18

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 20.00 20 20 20 20 20
Stopa Międzybankowa 20.99 15.76 20.99 20.99 20.99 20.99
Stopa Depozytowa 6.20 5.83 6.2 6.2 6.2 6.2
Stopa Pożyczkowa 25.00 16.5 25 25 25 25
Kredyty Dla Banków 920542.02 915000 875000 865000 850000 850000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4450631.85 4158819 4328799 4498263 4565975 4258630
Podaż Pieniądza M1 5647670.61 5850000 5650000 5450000 5400000 5400000
Podaż Pieniądza M2 11787510.06 12400000 12200000 11500000 11200000 11300000
Podaż Pieniądza M3 11792523.10 11800000 11500000 11250000 11200000 1100000
Rezerwy Walutowe 10148.82 9800 9600 9400 9600 9400
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 17.00 17 20 20 20 20
Bilans Banku Centralnego 14711.70 13600 13300 13100 13400 13400

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 4950.00 7100 3800 4050 4200 4150
Saldo Obrotów Bieżących 3740.20 750 1200 1200 1200 1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 6 4.4 4.4 4.4 4.4
Import 2834.30 2720 2900 3150 3300 3200
Eksport 7784.30 7000 6700 7200 7500 7350
Rachunek kapitałowy -3189.50 -1800 -2100 -2100 -2100 -2100
Wydobycie Ropy Naftowej 1106.00 1180 1200 1210 1280 1350
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3301.05 5500 7000 7000 7000 7000
Dług Zagraniczny 50132.50 51000 51500 51500 51500 51500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2.31 4.8 5.1 5.3 5.6 5.5

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 120.00 115 108 108 108 108
Budżet Państwa do PKB -2.50 2.1 0.6 0.6 0.6 0.6
Dochody Budżetu Państwa 6125.00 6400 5800 5800 5800 5800
Wydatki Budżetu Państwa 7392.60 6700 5900 5900 5900 5900
Wydatki Wojskowe 1301.00 2000 2000 2000 2000 1800
Wydatki Rządowe 5930.50 6008 6031 6049 6061 6152
Bilans Budżetu -1267.60 -2564 -100 -100 -100 -100

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle -6.00 -7 -5 -6 -5 -6
Produkcja Przemysłowa 3.00 2 1.3 1.5 -0.7 1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.60 1.3 -0.6 2 1.4 1.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.80 8 7.5 6 4.5 6
Produkcja w Górnictwie -3.50 4 3.5 1.8 2.3 2.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 19.42 20.23 19.42 19.42 19.42 19.42


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.