Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 481.10 491 496 500 505 515
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 -0.4 2 1.5 1.3 1.3
Stopa Bezrobocia 30.70 28 25 27 25 22
Inflacja 16.08 16.5 16.7 16.3 15.7 16
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.25 15.25 15.25 15
Bilans Handlowy 5920.10 6660 7140 4410 5100 7150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 2.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 80.50 82 77 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -2.80 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 -0.4 2 1.5 1.3 1.3
PKB 105.75 115 110 110 110 110
Pkb Per Capita 3229.60 3200 3300 3300 3300 3300
Pkb Per Capita Ppp 5725.33 5920 6000 6000 6000 6000
Rolnictwo w PKB 21409.00 14667 16984 21730 21687 14858
Budownictwo w PKB 27930.00 54722 45479 28349 28293 55434
Przemysł w PKB 14972.00 17798 15249 15197 15167 18029
Górnictwo w PKB 6985.00 8197 6742 7090 7076 8304
Administracja Publiczna w PKB 23013.00 34082 30884 23358 23312 34525
Usługi w PKB 46631.00 46853 58324 47330 47237 47462
Transport w PKB 9933.00 7211 9906 10082 10062 7305
Media w PKB 3633.00 3705 3935 3687 3680 3753
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 30.70 28 25 27 25 22
Płaca Minimalna 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
Populacja 30.81 31.11 31.4 31.4 31.4 31.4
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 211500.00 24000 24000 24000 24000 250000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 47400.00 77300 77300 77300 77300 79300
Koszty Utrzymania Rodziny 149400.00 145400 145400 145400 145400 155400
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 16.08 16.5 16.7 16.3 15.7 16
Indeks Cen Konsumenta Cpi 262.14 270 280 288 299 314
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 225.32 232 241 250 260 273
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.10 18.7 18.4 18 17.3 17.4
Cpi Transport 197.63 213 215 217 226 247
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.25 15.25 15.25 15
Stopa Międzybankowa 15.31 15.31 15.06 15.06 15.06 14.81
Stopa Depozytowa 6.88 6.88 6.63 6.63 6.63 6.38
Stopa Pożyczkowa 17.00 17 16.75 16.75 16.75 16.5
Rezerwy Walutowe 5066.26 3800 3400 3550 3700 3600
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 5920.10 6660 7140 4410 5100 7150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 2.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Wydobycie Ropy Naftowej 1391.00 1360 1320 1360 1380 1400
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 80.50 82 77 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -2.80 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Wydatki Rządowe 3812.80 3798 3889 3870 3862 3847
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 10 10 14 14 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.49 18.49 18.24 18.24 18.24 17.99


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.