Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 583.32 586 592 598 604 616

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 -4.1 -4 2 0.2 2
Stopa Bezrobocia 32.00 34 35 33 34 34.3
Inflacja 22.62 24.6 27 25.5 23 19
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.74 1.8 2 1.9 2.1 2.2
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
Bilans Handlowy 4086.90 4500 4500 3800 3800 5600
Saldo Obrotów Bieżących 1216.00 -2500 -2500 -1700 -1700 -1700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 3 3 -1.6 -1.6 -1.6
Dług Publiczny do PKB 111.00 130 130 115 115 115
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.7 -4.7 -1.8 -1.8 -1.8
Koniunktura w Przemyśle -16.00 -12 -10 -7 -5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 -4.1 -4 2 0.2 2
PKB 94.64 70 70 100 100 100
Pkb Per Capita 3103.50 2980 2980 2900 2900 2900
Pkb Per Capita Ppp 6653.91 6250 6250 6000 6000 6000
Pkb W Cenach Stałych 382426.00 403000 407000 407000 407000 410000
Rolnictwo w PKB 16727.00 18239 14155 15040 14774 14438
Budownictwo w PKB 45857.00 45037 54156 57541 56526 55240
Przemysł w PKB 16591.00 16321 18212 19350 19009 18576
Górnictwo w PKB 6621.00 7527 7011 7449 7318 7151
Administracja Publiczna w PKB 30627.00 30952 33229 35306 34683 33894
Usługi w PKB 52084.00 46459 49336 52420 51495 50323
Transport w PKB 9648.00 11152 10016 10642 10454 10216
Media w PKB 4008.00 3211 3773 4009 3938 3848

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 32.00 34 35 33 34 34.3
Płaca Minimalna 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
Populacja 31.70 32.8 32.79 33.6 33.6 33.78
Uczestnictwo w Rynku Pracy 89.20 89.6 90 90.7 91 91
Pracujący 10083.99 9900 10000 10100 10150 10100
Wskaźnik Zatrudnienia 60.70 60.5 60.6 61 61.2 61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 57.80 61.5 63 63.5 63.8 64.5
Bezrobotni Zarejestrowani 4735.50 5200 5400 5560 5700 5750

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 22.62 24.6 27 25.5 23 19
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.74 1.8 2 1.9 2.1 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 303.48 322 344 360 373 410
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 260.34 277 294 304 318 347
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 22.70 25 26.5 24 22 18
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 291.57 365 400 400 400 450
Cpi Transport 212.75 243 259 264 262 308

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
Stopa Międzybankowa 15.20 14.81 14.81 14.81 14.31 14.31
Stopa Depozytowa 6.42 6.42 6.42 6.42 5.92 5.92
Stopa Pożyczkowa 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
Kredyty Dla Banków 869353.50 820000 820000 820000 820000 809725
Kredyty dla Sektora prywatnego 4300995.00 3830620 4244852 4387015 4309597 4329749
Podaż Pieniądza M1 5407680.62 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
Podaż Pieniądza M2 10896380.89 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
Podaż Pieniądza M3 10901124.67 8400000 6517000 6517000 6517000 6517000
Rezerwy Walutowe 6032.62 4500 5300 5500 5650 5600
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15.00 15 15 15 15 15
Bilans Banku Centralnego 13430.73 13450 14050 14100 14250 14200

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 4086.90 4500 4500 3800 3800 5600
Saldo Obrotów Bieżących 1216.00 -2500 -2500 -1700 -1700 -1700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.10 3 3 -1.6 -1.6 -1.6
Import 2449.70 3500 4500 4800 4800 4700
Eksport 6536.60 8000 9000 8600 8600 10300
Rachunek kapitałowy -1415.20 -6500 -6500 -5300 -5300 -5300
Wydobycie Ropy Naftowej 1230.00 1480 1490 1470 1470 1510
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1559.35 5800 5800 7300 7300 7300
Dług Zagraniczny 47553.80 47311 47311 47311 47311 46900

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 111.00 130 130 115 115 115
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.7 -4.7 -1.8 -1.8 -1.8
Dochody Budżetu Państwa 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
Wydatki Budżetu Państwa 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
Wydatki Rządowe 3812.80 3656 3660 3889 3820 3733
Bilans Budżetu -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 17.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -16.00 -12 -10 -7 -5 -5
Produkcja Przemysłowa -3.20 -3 -5 0.3 0.3 -1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.40 -1.4 0.3 -0.5 -0.5 -1.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.90 7 2.6 1.8 1.8 4.3
Produkcja w Górnictwie -7.80 -2.6 -3.7 -3.7 -3.7 -4.1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 19.50 19.24 19.24 19.24 18.74 18.74


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.