Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 410.42 413 416 419 422 428

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 -1.5 1.6 2 0.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.7 2 2.4 2.3 2.6
Stopa Bezrobocia 32.90 33 34 32.8 32.5 33
Inflacja 25.79 27 24 20 18 16
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.12 1.8 1.6 1.4 1.2 1.3
Stopa Procentowa 20.00 20 20 20 20 20
Bilans Handlowy 6878.20 5800 5200 5100 3300 4300
Saldo Obrotów Bieżących 3740.20 1200 1200 1200 1200 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.40 8 8 8 6 6
Dług Publiczny do PKB 85.00 73 73 73 60 60
Budżet Państwa do PKB -2.30 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -6 -5 -6 -6 -3
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 17 17 17 17 17

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 -1.5 1.6 2 0.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.7 2 2.4 2.3 2.6
PKB 62.31 70 100 100 100 110
PKB Per Capita 3213.78 3300 3300 3300 3300 3400
PKB Per Capita PPP 6198.08 6000 6000 6300 6300 6300
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 0.70 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
Pkb W Cenach Stałych 387533.00 410000 410000 410000 410000 410000
Rolnictwo w PKB 17677.00 24773 22665 18101 18084 18572
Budownictwo w PKB 39292.00 15855 33710 40235 40196 41281
Przemysł w PKB 18290.00 14366 17364 18729 18711 19216
Górnictwo w PKB 8808.00 5900 5741 9019 9011 9254
Administracja Publiczna w PKB 32322.00 23039 34850 33098 33065 33958
Usługi w PKB 61185.00 51553 61141 62653 62592 64282
Transport w PKB 13909.00 3358 6327 14243 14229 14613
Media w PKB 3879.00 3908 3560 3972 3968 4075

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 32.90 33 34 32.8 32.5 33
Płaca Minimalna 32181.20 32181 32181 32181 32181 32181
Populacja 33.00 33.78 33.78 34.77 34.77 34.77
Uczestnictwo w Rynku Pracy 91.30 91.4 91.6 91.8 91.8 92
Pracujący 10888.05 10800 10750 10850 10800 11000
Wskaźnik Zatrudnienia 61.20 62 62.3 62 61.7 63
Stopa Bezrobocia Młodzieży 59.80 57 56.8 56.8 56.8 56.5
Bezrobotni Zarejestrowani 5348.62 5300 5400 5380 5400 5300

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 25.79 27 24 20 18 16
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.12 1.8 1.6 1.4 1.2 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 135.42 142 148 152 158 177
Inflacja Żywności 30.40 32 28 24 20 18
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 375.70 425 425 425 425 425
Cpi Transport 315.30 321 326 331 335 339
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 419.73 432 453 465 488 539
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 30.07 28 25 20 18 16

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 20.00 20 20 20 20 20
Stopa Międzybankowa 18.21 18.21 18.21 18.21 18.21 18.21
Stopa Depozytowa 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05
Stopa Pożyczkowa 25.00 25 25 25 25 25
Kredyty Dla Banków 752285.22 765000 750000 750000 730000 730000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4257888.21 4485033 4559341 4475691 4355820 4592059
Podaż Pieniądza M1 5768359.00 5450000 5400000 5400000 5400000 5200000
Podaż Pieniądza M2 10848137.00 11500000 11200000 11300000 11300000 10150000
Podaż Pieniądza M3 10848137.00 11250000 11200000 1100000 1100000 10500000
Rezerwy Walutowe 14767.00 14700 15100 15300 15500 16200
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 17.00 17 17 17 17 17
Bilans Banku Centralnego 11242.00 13100 13400 13400 13400 14000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 6878.20 5800 5200 5100 3300 4300
Saldo Obrotów Bieżących 3740.20 1200 1200 1200 1200 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.40 8 8 8 6 6
Import 3145.30 3100 3300 3700 4000 4200
Eksport 10023.50 8900 8500 8800 7300 8500
Rachunek kapitałowy -3189.50 -2100 -2100 -2100 -2100 700
Wydobycie Ropy Naftowej 1183.00 1210 1280 1350 1350 1350
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3301.05 7000 7000 7000 7000 10000
Dług Zagraniczny 50132.50 51500 51500 51500 51500 53000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3.39 4.5 3.8 4.3 4.5 4.7

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 85.00 73 73 73 60 60
Budżet Państwa do PKB -2.30 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
Dochody Budżetu Państwa 8104.90 8500 8500 8500 7800 7800
Wydatki Budżetu Państwa 9086.60 9400 9400 9400 9700 9700
Wydatki Wojskowe 1301.00 2000 2000 1800 1800 1800
Wydatki Rządowe 5930.50 6031 6049 6073 6067 6231
Bilans Budżetu -981.80 -900 -900 -900 -1900 -1900

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 17 17 17 17 17
Podatek od Towarów i Usług 14.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 8 8 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -6 -5 -6 -6 -3
Produkcja Przemysłowa 5.20 1.8 -0.7 -1.3 1.2 1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 2 1.4 1.2 0.8 -0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.40 6 4.5 6 4.7 5
Produkcja w Górnictwie 4.80 -2 -1.8 2 1.4 1.6
Platformy wiertnicze 6.00 6 6 6 8 8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4


Angola - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.