Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 118 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 11.7 2018-09
Inflacja 2.9 2019-04
Stopa Procentowa 3.75 2019-05
Bilans Handlowy -634 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -3.65 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 26 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2018-12
PKB 170 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 14584200000 2016-12
Środki Trwałe Brutto 7691099 2017-12
Pkb Per Capita 4825 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 13914 2017-12
Rolnictwo w PKB 2282 2017-12
Budownictwo w PKB 2117 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 3176 2017-12
Usługi w PKB 5154 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.7 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1440 2017-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 7424 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.8 2017-12
Populacja 41.8 2017-12
Pracujący 10859 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 41438 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 29.1 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1357 2018-12
Inflacja Żywności 2.83 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 218 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 162 2019-04
Cpi Transport 211 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.75 2019-05
Stopa Depozytowa 1.75 2019-05
Rezerwy Walutowe 88609 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -634 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -3.65 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9 2018-12
Eksport 2675 2018-09
Import 3309 2018-09
Rezerwy Złota 174 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1027 2019-05
Dług Zagraniczny 3966 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 0.36 2018-09
Indeks Terroryzmu 3.76 2017-12
Dochody z Turystyki 207 2017-12
Przyjazdy Turystów 2102 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.2 2018-12
Wydatki Rządowe 529165 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 9459 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 3.2 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.5 2018-12
Zmiany Zapasów 1308100 2017-12
Szybkość Internetu 2112 2017-03
Adresy IP 2024533 2017-03
Index Konkurencyjności 53.75 2018-12
Ranking Konkurencyjności 92 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Platformy wiertnicze 39 2019-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 157 2018-12
Produkcja w Górnictwie 112 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 8037200 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Algieria - Wskaźniki ekonomiczne.