Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 119 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 11.7 2018-09
Inflacja 3.1 2019-09
Stopa Procentowa 3.75 2019-10
Bilans Handlowy -2740 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -5.41 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 26 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2019-06
PKB 181 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 198613 2017-12
Środki Trwałe Brutto 8202500 2018-12
Pkb Per Capita 4816 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13886 2018-12
Rolnictwo w PKB 2491 2018-12
Budownictwo w PKB 2413 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 3026 2018-12
Usługi w PKB 5306 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.7 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1440 2017-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 7424 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.8 2017-12
Populacja 42.2 2018-12
Pracujący 10859 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 40325 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 41438 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 29.1 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1424 2019-06
Inflacja Żywności 2.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 222 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 163 2019-10
Cpi Transport 212 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.7 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.75 2019-10
Stopa Depozytowa 1.75 2019-09
Rezerwy Walutowe 88609 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2740 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -5.41 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9 2018-12
Eksport 9380 2019-03
Import 12120 2019-03
Rezerwy Złota 174 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1023 2019-10
Dług Zagraniczny 3858 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 0.48 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.41 2018-12
Dochody z Turystyki 207 2017-12
Przyjazdy Turystów 2102 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.2 2018-12
Wydatki Rządowe 527605 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 9459 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 5.6 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.3 2019-06
Zmiany Zapasów 1341400 2018-12
Szybkość Internetu 2112 2017-03
Adresy IP 2024533 2017-03
Index Konkurencyjności 56.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 89 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Platformy wiertnicze 31 2019-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 157 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.9 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 8568300 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Algieria - Wskaźniki ekonomiczne.