Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 120 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 11.7 2018-09
Inflacja 2.7 2019-12
Stopa Procentowa 3.75 2019-12
Bilans Handlowy -2740 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -5.41 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 26 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-09
PKB 181 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 198613 2017-12
Środki Trwałe Brutto 8202500 2018-12
Pkb Per Capita 4816 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13886 2018-12
Rolnictwo w PKB 2491 2018-12
Budownictwo w PKB 2413 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 3026 2018-12
Usługi w PKB 5306 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.7 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1440 2017-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 7424 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.8 2017-12
Populacja 42.2 2018-12
Pracujący 10859 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 40325 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 41438 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 29.1 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1434 2019-09
Inflacja Żywności 1.6 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 219 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 163 2019-11
Cpi Transport 214 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.7 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.75 2019-12
Stopa Depozytowa 1.75 2019-12
Rezerwy Walutowe 88609 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2740 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -5.41 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9 2018-12
Eksport 9380 2019-03
Import 12120 2019-03
Rezerwy Złota 174 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1021 2019-12
Dług Zagraniczny 3858 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 0.48 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.41 2018-12
Dochody z Turystyki 207 2017-12
Przyjazdy Turystów 2102 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.2 2018-12
Wydatki Rządowe 527605 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 9459 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4.6 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.9 2019-09
Zmiany Zapasów 1341400 2018-12
Szybkość Internetu 2112 2017-03
Adresy IP 2024533 2017-03
Index Konkurencyjności 56.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 89 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Platformy wiertnicze 31 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 157 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.7 2019-09
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 8568300 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Algieria - Wskaźniki ekonomiczne.