Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 128 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 11.4 2019-04
Inflacja 1.6 2020-05
Stopa Procentowa 3.75 2020-05
Bilans Handlowy -2740 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -5.41 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 46.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.1 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 26 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 19195 2020-07
Śmierć koronawirusa 1011 2020-07
Odzyskany koronawirus 13743 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.2 2019-12
PKB 170 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 20288 2019-12
Środki Trwałe Brutto 8202500 2018-12
Pkb Per Capita 4711 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11350 2019-12
Rolnictwo w PKB 2429 2019-12
Budownictwo w PKB 2387 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 3026 2018-12
Usługi w PKB 5306 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.4 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 1462 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 7566 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.7 2018-12
Populacja 43.4 2019-12
Pracujący 11001 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 40955 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 41839 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.9 2019-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1448 2020-03
Inflacja Żywności -0.3 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 226 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 164 2020-05
Cpi Transport 215 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.75 2020-05
Stopa Depozytowa 1.75 2020-05
Rezerwy Walutowe 55000 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2740 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -5.41 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.4 2019-12
Eksport 9380 2019-03
Import 12120 2019-03
Rezerwy Złota 174 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 812 2020-05
Dług Zagraniczny 3858 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 0.48 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.41 2018-12
Dochody z Turystyki 207 2017-12
Przyjazdy Turystów 2102 2017-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.1 2019-12
Wydatki Rządowe 527605 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 9459 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6.7 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.6 2019-12
Zmiany Zapasów 1341400 2018-12
Szybkość Internetu 2112 2017-03
Adresy IP 2024533 2017-03
Index Konkurencyjności 56.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 89 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Platformy wiertnicze 18 2020-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 157 2019-12
Produkcja w Górnictwie -1.4 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 8568300 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 19195 2020-07
Śmierć koronawirusa 1011 2020-07
Odzyskany koronawirus 13743 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Algieria - Wskaźniki ekonomiczne.