Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 120 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 11.7 2018-09
Inflacja 0.4 2019-06
Stopa Procentowa 3.75 2019-06
Bilans Handlowy -634 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -5.41 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 26 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-03
PKB 181 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 198613 2017-12
Środki Trwałe Brutto 7691099 2017-12
Pkb Per Capita 4816 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13886 2018-12
Rolnictwo w PKB 2282 2017-12
Budownictwo w PKB 2117 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 3176 2017-12
Usługi w PKB 5154 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.7 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1440 2017-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 7424 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.8 2017-12
Populacja 41.8 2017-12
Pracujący 10859 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 41438 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 29.1 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1412 2019-03
Inflacja Żywności -3.5 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 219 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 163 2019-06
Cpi Transport 211 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.4 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.75 2019-06
Stopa Depozytowa 1.75 2019-05
Rezerwy Walutowe 88609 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -634 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -5.41 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9 2018-12
Eksport 2675 2018-09
Import 3309 2018-09
Rezerwy Złota 174 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1032 2019-07
Dług Zagraniczny 3966 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 0.36 2018-09
Indeks Terroryzmu 3.76 2017-12
Dochody z Turystyki 207 2017-12
Przyjazdy Turystów 2102 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.2 2018-12
Wydatki Rządowe 529165 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 9459 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.9 2019-03
Zmiany Zapasów 1308100 2017-12
Szybkość Internetu 2112 2017-03
Adresy IP 2024533 2017-03
Index Konkurencyjności 53.75 2018-12
Ranking Konkurencyjności 92 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Platformy wiertnicze 30 2019-07
Łatwość Prowadzenia Biznesu 157 2018-12
Produkcja w Górnictwie 6.7 2019-03
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 8037200 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Algieria - Wskaźniki ekonomiczne.