Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 129 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.9 2020-03
Stopa Bezrobocia 11.4 2019-04
Inflacja 1.2 2020-09
Stopa Procentowa 3 2020-10
Bilans Handlowy -2100 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -4.02 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 46.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.1 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 26 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 85927 2020-12
Śmierć koronawirusa 2480 2020-12
Odzyskany koronawirus 56139 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.9 2020-03
PKB 170 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 20288 2019-12
Środki Trwałe Brutto 8207500 2019-12
Pkb Per Capita 4711 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11350 2019-12
Rolnictwo w PKB 2429 2019-12
Budownictwo w PKB 2387 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 3026 2018-12
Usługi w PKB 5582 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.4 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 1462 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 7566 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.7 2018-12
Populacja 43.4 2019-12
Pracujący 11001 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 40955 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 41839 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.9 2019-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1470 2020-06
Inflacja Żywności -1.7 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 222 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 164 2020-09
Cpi Transport 220 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.2 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2020-10
Stopa Depozytowa 1.75 2020-09
Rezerwy Walutowe 55000 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2100 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -4.02 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.4 2019-12
Eksport 8271 2019-09
Import 10374 2019-09
Rezerwy Złota 174 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 861 2020-09
Dług Zagraniczny 3994 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 0.27 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.41 2018-12
Dochody z Turystyki 207 2017-12
Przyjazdy Turystów 2102 2017-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.1 2019-12
Wydatki Rządowe 432191 2019-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 9459 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -14.1 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -26.3 2020-06
Zmiany Zapasów 787200 2019-12
Szybkość Internetu 2112 2017-03
Adresy IP 2024533 2017-03
Index Konkurencyjności 56.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 89 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Platformy wiertnicze 19 2020-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 157 2019-12
Produkcja w Górnictwie -3.6 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 8920100 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 85927 2020-12
Śmierć koronawirusa 2480 2020-12
Odzyskany koronawirus 56139 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Algieria - Wskaźniki ekonomiczne.