Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 133.34 134 134 134 134 135

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.90 2 2.8 3.4 1.8 2.3
Stopa Bezrobocia 11.40 13.3 13 12.8 12.5 12.2
Inflacja 3.86 4.5 4.2 3.8 3.6 4
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3.25 3.25
Bilans Handlowy -1400.00 600 600 -478 -478 1000
Saldo Obrotów Bieżących -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.80 -8 -8 -8 -9.2 -9.2
Dług Publiczny do PKB 57.20 67 67 67 67 75
Budżet Państwa do PKB -11.50 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
Podatek Dochodowy Firmy 26.00 26 26 26 26 26
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.90 2 2.8 3.4 1.8 2.3
PKB 169.99 155 155 155 155 165
Pkb W Cenach Stałych 20288.40 20694 20856 20978 20654 21461
Środki Trwałe Brutto 8207500.00 8371650 8437310 8486555 8355235 8681746
Pkb Per Capita 4710.60 4600 4600 4600 4600 4700
Pkb Per Capita Ppp 11349.70 10750 10750 10750 10750 11000
Rolnictwo w PKB 2429.40 2478 2497 2512 2473 2570
Budownictwo w PKB 2386.80 2435 2454 2468 2430 2525
Administracja Publiczna w PKB 3120.20 3183 3208 3226 3176 3300
Usługi w PKB 5581.90 5694 5738 5772 5682 5904

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 11.40 13.3 13 12.8 12.5 12.2
Bezrobotni Zarejestrowani 1449.00 1720 1720 1740 1740 1740
Uczestnictwo w Rynku Pracy 42.20 41.5 41.5 41.6 41.6 41.6
Populacja 44.23 45.2 45.2 45.5 45.5 46.6
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.90 29.6 29.6 30.6 30.6 31
Pracujący 11281.00 10875 10875 10900 10900 10900

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.86 4.5 4.2 3.8 3.6 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1465.70 1430 1470 1471 1471 1471
Inflacja Żywności 3.44 1.3 0.6 1.1 1.1 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.40 0.8 1.1 1.1 1.1 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.20 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 228.60 231 236 248 234 243
Cpi Transport 220.63 224 227 244 229 238

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3.25 3.25
Stopa Depozytowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2
Rezerwy Walutowe 55000.00 27000 27000 20000 20000 30000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -1400.00 600 600 -478 -478 1000
Saldo Obrotów Bieżących -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.80 -8 -8 -8 -9.2 -9.2
Import 10200.00 12400 12400 12500 12500 12500
Eksport 8798.00 13000 13000 13500 13500 13500
Wydobycie Ropy Naftowej 891.00 1220 1220 1190 1190 1150
Przyjazdy Turystów 2371.00 2000 2000 2000 2000 2150
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 0.32 0.48 0.48 0.55 0.55 0.55

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 57.20 67 67 67 67 75
Budżet Państwa do PKB -11.50 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
Wydatki Rządowe 432190.90 440835 444292 446885 439970 457164

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 26.00 26 26 26 26 26
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -10.40 2.6 3 1.5 1.5 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -20.20 4 2.7 3.5 3.5 3
Produkcja w Górnictwie -5.20 -3 1.8 1.6 1.6 3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 8920100.00 9098502 9169863 9223383 9080662 9435521


Algieria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.