Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 129.29 129 129 130 130 130

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -2.6 1.4 1.4 1.4 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.90 -4.6 1.7 3 3.6 4
Stopa Bezrobocia 11.40 14 13.6 13.3 13 13
Inflacja 1.20 3 2.3 2.5 3.2 2.8
Stopa Procentowa 3.00 3 2.75 2.75 2.75 2.75
Bilans Handlowy -2100.00 600 600 600 600 1000
Saldo Obrotów Bieżących -4.02 -4.64 -4.64 -5 -5 -4.64
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.40 -18 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9
Dług Publiczny do PKB 46.30 57 67 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -9.10 -10 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6
Podatek Dochodowy Firmy 26.00 26 26 26 26 26
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -2.6 1.4 1.4 1.4 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.90 -4.6 1.7 3 3.6 4
PKB 169.99 140 155 155 155 155
Pkb W Cenach Stałych 20288.40 19355 20633 20897 21019 20129
Środki Trwałe Brutto 8207500.00 7829955 8347028 8453725 8502970 8143153
Pkb Per Capita 4710.60 4575 4600 4600 4600 4600
Pkb Per Capita Ppp 11349.70 10900 10750 10750 10750 10750
Rolnictwo w PKB 2429.40 2318 2471 2502 2517 2410
Budownictwo w PKB 2386.80 2277 2427 2458 2473 2368
Administracja Publiczna w PKB 3025.50 2886 3077 3116 3134 3002
Usługi w PKB 5581.90 5325 5677 5749 5783 5538

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 11.40 14 13.6 13.3 13 13
Bezrobotni Zarejestrowani 1462.00 1720 1720 1720 1720 1740
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.70 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
Populacja 43.40 44.4 45.2 45.2 45.2 45.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.90 29.8 29.6 29.6 29.6 30.6
Pracujący 11001.00 10875 10875 10875 10875 10900

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.20 3 2.3 2.5 3.2 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1469.80 1430 1470 1470 1470 1471
Inflacja Żywności -1.70 0.4 0.7 1.3 0.6 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.30 0.3 1 0.8 1.1 1.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.20 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 221.70 236 226 228 231 248
Cpi Transport 220.20 233 221 220 223 244

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 3.00 3 2.75 2.75 2.75 2.75
Stopa Depozytowa 1.75 2 1.75 1.5 1.5 2
Rezerwy Walutowe 55000.00 44000 38000 27000 27000 20000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -2100.00 600 600 600 600 1000
Saldo Obrotów Bieżących -4.02 -4.64 -4.64 -5 -5 -4.64
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.40 -18 -15.9 -15.9 -15.5 -15.9
Import 10374.00 12400 12400 12400 12400 12500
Eksport 8271.00 13000 13000 13000 13000 13500
Wydobycie Ropy Naftowej 861.00 1250 1220 1220 1220 1190
Przyjazdy Turystów 2102.00 1960 2000 2000 2000 2000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 0.27 0.48 0.48 0.48 0.48 0.55

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 46.30 57 67 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -9.10 -10 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6
Wydatki Rządowe 432190.90 412310 439538 445157 447750 428803

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 26.00 26 26 26 26 26
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 9 9 9

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -14.10 -10 -5 2.6 3 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -26.30 -10 3 4 2.7 3.5
Produkcja w Górnictwie -3.60 -7 4 -3 1.8 1.6

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 8920100.00 8509775 9071742 9187703 9241224 8850166


Algieria - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.