Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 109 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.56 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.21 2019-03
Stopa Bezrobocia 12 2019-06
Inflacja 1.4 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-08
Stopa Procentowa 1 2019-08
Bilans Handlowy -31500 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -273 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle -4.1 2019-06
Optymizm Konsumentów -11.3 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.56 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.21 2019-03
PKB 15.06 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 383435 2019-03
Środki Trwałe Brutto 91538 2018-09
Pkb Per Capita 5075 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12306 2018-12
Rolnictwo w PKB 66939 2019-03
Budownictwo w PKB 36085 2019-03
Przemysł w PKB 25275 2019-03
Górnictwo w PKB 46653 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 43625 2019-03
Usługi w PKB 60924 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12 2019-06
Pracujący 1145 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 72 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 52645 2019-06
Płaca Minimalna 26000 2019-12
Populacja 2.87 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.3 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.9 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-08
Cpi Transport 104 2019-08
Inflacja Żywności 2.6 2019-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-08
Podaż Pieniądza M0 421388 2019-07
Podaż Pieniądza M1 504386 2019-07
Podaż Pieniądza M2 745775 2019-07
Podaż Pieniądza M3 1283842 2019-07
Bilans Banków 1487871 2019-07
Stopa Depozytowa 0.1 2019-08
Bilans Banku Centralnego 534754 2019-08
Stopa Pożyczkowa 1.9 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 329999 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -31500 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -273 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Eksport 20045 2019-08
Import 51545 2019-08
Rachunek kapitałowy -295 2019-06
Rezerwy Złota 2.07 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2019-05
Dług Zagraniczny 8339 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 248 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 185 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.01 2017-12
Przyjazdy Turystów 1441925 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -3275 2019-06
Wydatki Rządowe 39746 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 265287 2019-07
Dług Publiczny 1061477 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 271464 2019-07
Rating Kredytowy 35
Wydatków Rządowych W Pkb 29.7 2017-12
Wydatki Wojskowe 160 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -4.1 2019-06
Produkcja Przemysłowa 5.8 2019-03
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 58.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 76 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.13 2019-03
Produkcja w Górnictwie 2.8 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.8 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 283429 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.96 2019-07
Kredyt Konsumencki 181933 2019-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 106 2019-06
Cena Benzyny 1.62 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 310 2019-06
Produkcja Budowlana 3 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.