Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.34 2018-06
Stopa Bezrobocia 12.9 2018-06
Inflacja 1.9 2018-10
Stopa Procentowa 1 2018-10
Bilans Handlowy -24721 2018-09
Dług Publiczny do PKB 69.92 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 108 2018-11
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.34 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.32 % 2018-06
PKB 13.04 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 377940 All Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 93772 All Million 2018-06
Pkb Per Capita 4868 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 11803 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 66779 All Million 2018-06
Budownictwo w PKB 35261 All Million 2018-06
Przemysł w PKB 25525 All Million 2018-06
Górnictwo w PKB 57686 All Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 41384 All Million 2018-06
Usługi w PKB 59719 All Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.9 % 2018-06
Pracujący 1137 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 78 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68 % 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 60595 All / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 24000 All / Miesiąc 2018-06
Populacja 2.87 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 57.3 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 22.6 % 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 104 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 1.89 % 2018-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 413030 All Million 2018-09
Podaż Pieniądza M1 469047 All Million 2018-09
Podaż Pieniądza M2 722980 All Million 2018-09
Podaż Pieniądza M3 1254292 All Million 2018-09
Bilans Banków 1460438 All Million 2018-07
Stopa Depozytowa 0.1 % 2018-09
Bilans Banku Centralnego 516553 All Million 2018-08
Stopa Pożyczkowa 1.9 % 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 321618 All Million 2018-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -24721 All Million 2018-09
Eksport 26160 All Million 2018-09
Import 50881 All Million 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -173 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.4 % 2017-12
Rachunek kapitałowy -265 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Złota 1.6 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 14 BBL/D/1K 2018-07
Dług Zagraniczny 8111 W Mln Eur 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 212 W Mln Eur 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 182 W Mln Eur 2018-06
Indeks Terroryzmu 1.49 2016-12
Przyjazdy Turystów 1242616 2018-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.92 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 4084 All Million 2018-08
Wydatki Rządowe 39428 All Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 293799 All Million 2018-08
Dług Publiczny 1042090 All Million 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 289714 All Million 2018-08
Rating Kredytowy 35
Wydatków Rządowych W Pkb 29.7 % 2017-12
Wydatki Wojskowe 152 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1.6 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 13.4 % 2018-06
Zmiany Zapasów 128787 All Million 2016-12
Szybkość Internetu 6793 KBps 2017-03
Adresy IP 122132 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 58.1 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 76 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 91 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.9 % 2018-06
Produkcja w Górnictwie 14.7 % 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13.1 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.5 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 306718 All Million 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.29 % 2018-07
Kredyt Konsumencki 173245 All Million 2018-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 107 2018-06
Cena Benzyny 1.63 Usd / Litr 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 270 2018-06
Produkcja Budowlana -3 % 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 1.95 mm 2015-12
Temperatura 3.89 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.