Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 111 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.68 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.31 2019-06
Stopa Bezrobocia 12 2019-06
Inflacja 1.3 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-10
Stopa Procentowa 1 2019-11
Bilans Handlowy -27280 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -273 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 4.2 2019-09
Optymizm Konsumentów -12.3 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.68 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.31 2019-06
PKB 15.06 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 386848 2019-06
Środki Trwałe Brutto 90933 2019-06
Pkb Per Capita 5075 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12306 2018-12
Rolnictwo w PKB 67874 2019-06
Budownictwo w PKB 35201 2019-06
Przemysł w PKB 26023 2019-06
Górnictwo w PKB 52103 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 44147 2019-06
Usługi w PKB 62522 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12 2019-06
Pracujący 1145 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 72 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.8 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 52645 2019-06
Płaca Minimalna 26000 2019-12
Populacja 2.87 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.4 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.9 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-10
Cpi Transport 102 2019-10
Inflacja Żywności 3.2 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-11
Podaż Pieniądza M0 438273 2019-09
Podaż Pieniądza M1 504747 2019-09
Podaż Pieniądza M2 740485 2019-09
Podaż Pieniądza M3 1296204 2019-09
Bilans Banków 1506228 2019-09
Stopa Depozytowa 0.1 2019-11
Bilans Banku Centralnego 550846 2019-09
Stopa Pożyczkowa 1.9 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 335068 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -27280 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -273 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Eksport 24774 2019-09
Import 52054 2019-09
Rachunek kapitałowy -295 2019-06
Rezerwy Złota 2.18 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2019-07
Dług Zagraniczny 8339 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 248 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 185 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.01 2017-12
Przyjazdy Turystów 3325050 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -2288 2019-09
Wydatki Rządowe 41296 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 343546 2019-09
Dług Publiczny 1066769 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 345835 2019-09
Rating Kredytowy 35
Wydatków Rządowych W Pkb 29.7 2017-12
Wydatki Wojskowe 160 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 4.2 2019-09
Produkcja Przemysłowa 6.1 2019-06
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 57.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 81 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.86 2019-06
Produkcja w Górnictwie -0.7 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -12.3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.8 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 313597 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.92 2019-09
Kredyt Konsumencki 184802 2019-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 109 2019-09
Cena Benzyny 1.6 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 310 2019-06
Produkcja Budowlana -0.7 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.