Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 115 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.15 2019-12
Stopa Bezrobocia 11.6 2019-12
Inflacja 2.1 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-03
Stopa Procentowa 0.5 2020-03
Bilans Handlowy -27280 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -346 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -4.8 2020-03
Optymizm Konsumentów -15.1 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Przypadki koronawirusa 409 2020-04
Śmierć koronawirusa 22 2020-04
Odzyskany koronawirus 165 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.15 2019-12
PKB 15.7 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 387860 2019-12
Środki Trwałe Brutto 87445 2019-09
Pkb Per Capita 5075 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12306 2018-12
Rolnictwo w PKB 67087 2019-12
Budownictwo w PKB 32407 2019-12
Przemysł w PKB 26423 2019-12
Górnictwo w PKB 54405 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 44329 2019-12
Usługi w PKB 62103 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.6 2019-12
Pracujący 1154 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 71 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.8 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 53458 2019-12
Płaca Minimalna 26000 2019-12
Populacja 2.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.4 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.1 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-03
Cpi Transport 100 2020-03
Inflacja Żywności 4.6 2020-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-03
Podaż Pieniądza M0 428401 2020-02
Podaż Pieniądza M1 528920 2020-02
Podaż Pieniądza M2 762539 2020-02
Podaż Pieniądza M3 1330924 2020-02
Bilans Banków 1523235 2019-12
Stopa Depozytowa 0.1 2020-02
Bilans Banku Centralnego 528261 2020-01
Stopa Pożyczkowa 0.9 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 334449 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -27280 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -346 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Eksport 24318 2020-02
Import 51598 2020-02
Rachunek kapitałowy -50.6 2019-12
Rezerwy Złota 2.18 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2019-11
Dług Zagraniczny 8258 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 272 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 185 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.42 2018-12
Przyjazdy Turystów 944036 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu 3498 2020-01
Wydatki Rządowe 40746 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 36012 2020-01
Dług Publiczny 1070191 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 32514 2020-01
Rating Kredytowy 26 2020-04
Wydatków Rządowych W Pkb 28.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 160 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -4.8 2020-03
Produkcja Przemysłowa 4.9 2019-09
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 57.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 81 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.07 2019-09
Produkcja w Górnictwie 1.2 2019-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -15.1 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 291199 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.39 2019-12
Kredyt Konsumencki 186510 2019-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 95.4 2019-12
Cena Benzyny 1.46 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.9 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 293 2019-09
Produkcja Budowlana -2.1 2019-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 409 2020-04
Śmierć koronawirusa 22 2020-04
Odzyskany koronawirus 165 2020-04
ICU Beds 263 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.