ALBANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.36 2017-06
Stopa Bezrobocia 13.6 2017-09
Inflacja 1.7 2017-11
Stopa Procentowa 1.25 2017-11
Bilans Handlowy -32424 2017-10
Dług Publiczny do PKB 70.95 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 113 2017-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.36 % 2017-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.06 % 2017-06
PKB 11.93 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 362258 All Million 2017-06
Środki Trwałe Brutto 96759 All Million 2017-06
Pkb Per Capita 4712 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 11425 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 64139 All Million 2017-06
Budownictwo w PKB 38721 All Million 2017-06
Przemysł w PKB 22064 All Million 2017-06
Górnictwo w PKB 48592 All Million 2017-06
Administracja Publiczna w PKB 40066 All Million 2017-06
Usługi w PKB 57258 All Million 2017-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.6 % 2017-09
Pracujący 1103 Tysiąc 2017-09
Bezrobotni Zarejestrowani 86 Tysiąc 2017-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.8 % 2017-06
Przeciętne Wynagrodzenia 60650 All / Miesiąc 2017-09
Płaca Minimalna 24000 All / Miesiąc 2017-09
Populacja 2.88 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 57.3 % 2017-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.4 % 2017-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 % 2017-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 % 2017-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2017-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2017-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.71 % 2017-06
Cpi Transport 101 Punkty Indeksowe 2017-11
Inflacja Żywności 3.7 % 2017-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2017-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 % 2017-11
Podaż Pieniądza M0 391081 All Million 2017-10
Podaż Pieniądza M1 441269 All Million 2017-10
Podaż Pieniądza M2 720751 All Million 2017-10
Podaż Pieniądza M3 1249958 All Million 2017-10
Bilans Banków 1456924 All Million 2017-09
Stopa Depozytowa 0.25 % 2017-09
Bilans Banku Centralnego 510161 All Million 2017-09
Stopa Pożyczkowa 2.25 % 2017-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 339280 All Million 2017-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -32424 All Million 2017-10
Eksport 24761 All Million 2017-10
Import 57185 All Million 2017-10
Saldo Obrotów Bieżących -133 W Mln Eur 2017-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.1 % 2016-12
Rachunek kapitałowy -194 W Mln Eur 2017-09
Rezerwy Złota 1.57 Ton 2017-06
Wydobycie Ropy Naftowej 21 BBL/D/1K 2017-06
Dług Zagraniczny 7851 W Mln Eur 2017-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 200 W Mln Eur 2017-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 163 W Mln Eur 2017-06
Indeks Terroryzmu 1.49 2016-12
Przyjazdy Turystów 2465389 2017-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.95 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -3505 All Million 2017-10
Wydatki Rządowe 40991 All Million 2017-06
Dochody Budżetu Państwa 356376 All Million 2017-10
Dług Publiczny 1024491 All Million 2017-09
Wydatki Budżetu Państwa 359881 All Million 2017-10
Rating Kredytowy 35
Wydatki Wojskowe 142 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.8 2017-09
Produkcja Przemysłowa 14.5 % 2017-06
Zmiany Zapasów 192706 All Million 2015-12
Szybkość Internetu 6793 KBps 2017-03
Adresy IP 122132 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.18 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 75 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 83 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2017-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.6 % 2017-06
Produkcja w Górnictwie 32.5 % 2017-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8 2017-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 % 2017-06
Wydatki Konsumpcyjne 297478 All Million 2017-06
Kredyt Konsumencki 167987 All Million 2017-09
Cena Benzyny 1.54 Usd / Litr 2017-11
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 197 2017-06
Produkcja Budowlana 32.9 % 2017-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 % 2017-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.9 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.7 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.2 % 2016-12
Klimat Ostatni okres
Osad 1 mm 2015-12
Temperatura 3 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.