Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 105 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.52 2020-03
Stopa Bezrobocia 12.5 2020-06
Inflacja 1.3 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-08
Stopa Procentowa 0.5 2020-08
Bilans Handlowy -28686 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -378 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -29.7 2020-06
Optymizm Konsumentów -21.8 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Przypadki koronawirusa 12787 2020-09
Śmierć koronawirusa 370 2020-09
Odzyskany koronawirus 7139 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.52 2020-03
PKB 15.28 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 383471 2020-03
Środki Trwałe Brutto 61148 2020-03
Pkb Per Capita 5209 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13962 2019-12
Rolnictwo w PKB 67536 2020-03
Budownictwo w PKB 31440 2020-03
Przemysł w PKB 23757 2020-03
Górnictwo w PKB 49879 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 43974 2020-03
Usługi w PKB 61073 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.5 2020-06
Pracujący 1105 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 85 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 54149 2020-06
Płaca Minimalna 26000 2020-06
Populacja 2.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59.6 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.4 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.1 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-08
Cpi Transport 98.4 2020-08
Inflacja Żywności 3.1 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-08
Podaż Pieniądza M0 482049 2020-07
Podaż Pieniądza M1 586850 2020-07
Podaż Pieniądza M2 815158 2020-07
Podaż Pieniądza M3 1380156 2020-07
Bilans Banków 1583066 2020-07
Stopa Depozytowa 0.1 2020-08
Bilans Banku Centralnego 650223 2020-08
Stopa Pożyczkowa 0.9 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 349899 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -28686 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -378 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Eksport 19386 2020-08
Import 48072 2020-08
Rachunek kapitałowy -1087 2020-06
Rezerwy Złota 2.8 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2020-05
Dług Zagraniczny 8908 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 227 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 152 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.42 2018-12
Przyjazdy Turystów 208171 2020-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -2850 2020-08
Wydatki Rządowe 39688 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 270702 2020-08
Dług Publiczny 1219669 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 322954 2020-08
Rating Kredytowy 32 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 28.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 160 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -29.7 2020-06
Produkcja Przemysłowa -11.2 2020-03
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 57.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 81 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8 2020-03
Produkcja w Górnictwie -18.7 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -21.8 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -22.8 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 270287 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.79 2020-05
Kredyt Konsumencki 189890 2020-05
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 52.6 2020-06
Cena Benzyny 1.61 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -28.2 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 184 2020-03
Produkcja Budowlana -9.7 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 12787 2020-09
Śmierć koronawirusa 370 2020-09
Odzyskany koronawirus 7139 2020-09
Łóżka OIOM 263 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.