Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 109 2019-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.09 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.48 2018-09
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-09
Inflacja 1.8 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2018-12
Stopa Procentowa 1 2018-12
Bilans Handlowy -38422 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -146 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.4 2017-12
Dług Publiczny do PKB 69.92 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2017-12
Koniunktura w przemyśle -1.3 2018-12
Optymizm Konsumentów -12.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.09 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.48 2018-09
PKB 13.04 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 381253 2018-09
Środki Trwałe Brutto 93772 2018-06
Pkb Per Capita 4868 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 11803 2017-12
Rolnictwo w PKB 66386 2018-09
Budownictwo w PKB 36656 2018-09
Przemysł w PKB 25240 2018-09
Górnictwo w PKB 51939 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 41992 2018-09
Usługi w PKB 59907 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-09
Pracujący 1152 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 72 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.3 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 60494 2018-09
Płaca Minimalna 26000 2019-12
Populacja 2.87 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59.7 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.2 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.83 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2018-12
Cpi Transport 103 2018-12
Inflacja Żywności 2.18 2018-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2018-12
Podaż Pieniądza M0 404067 2018-11
Podaż Pieniądza M1 466636 2018-11
Podaż Pieniądza M2 719997 2018-11
Podaż Pieniądza M3 1246780 2018-11
Bilans Banków 1485684 2018-09
Stopa Depozytowa 0.1 2018-09
Bilans Banku Centralnego 556462 2018-10
Stopa Pożyczkowa 1.9 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 322399 2018-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -38422 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -146 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.4 2017-12
Eksport 21608 2018-12
Import 60030 2018-12
Rachunek kapitałowy -143 2018-09
Rezerwy Złota 1.6 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2018-08
Dług Zagraniczny 8041 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 212 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 182 2018-06
Indeks Terroryzmu 1.49 2016-12
Przyjazdy Turystów 3142318 2018-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.92 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2017-12
Bilans Budżetu 4084 2018-08
Wydatki Rządowe 39428 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 293799 2018-08
Dług Publiczny 1042090 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 289714 2018-08
Rating Kredytowy 35
Wydatków Rządowych W Pkb 29.7 2017-12
Wydatki Wojskowe 152 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1.3 2018-12
Produkcja Przemysłowa 13.4 2018-06
Zmiany Zapasów 128787 2016-12
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 58.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 76 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2017-12
Ranking Korupcji 91 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.9 2018-06
Produkcja w Górnictwie 14.7 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -12.3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.5 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 306718 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.31 2018-09
Kredyt Konsumencki 174681 2018-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 102 2018-09
Cena Benzyny 1.71 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 343 2018-09
Produkcja Budowlana -3 2018-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.