Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 103 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.23 2020-06
Stopa Bezrobocia 12.5 2020-06
Inflacja 2 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-10
Stopa Procentowa 0.5 2020-11
Bilans Handlowy -32526 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -378 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 65.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -20.3 2020-09
Optymizm Konsumentów -18.3 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Przypadki koronawirusa 36245 2020-11
Śmierć koronawirusa 771 2020-11
Odzyskany koronawirus 17755 2020-11

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.23 2020-06
PKB 15.28 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 344085 2020-06
Środki Trwałe Brutto 61148 2020-03
Pkb Per Capita 5209 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13962 2019-12
Rolnictwo w PKB 68397 2020-06
Budownictwo w PKB 30929 2020-06
Przemysł w PKB 21073 2020-06
Górnictwo w PKB 46578 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 41585 2020-06
Usługi w PKB 43752 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.5 2020-06
Pracujący 1105 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 85 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 54149 2020-06
Płaca Minimalna 26000 2020-06
Populacja 2.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59.6 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.4 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.1 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-10
Cpi Transport 97.8 2020-10
Inflacja Żywności 4.9 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-11
Podaż Pieniądza M0 493891 2020-10
Podaż Pieniądza M1 603654 2020-10
Podaż Pieniądza M2 829036 2020-10
Podaż Pieniądza M3 1412669 2020-10
Bilans Banków 1605926 2020-09
Stopa Depozytowa 0.1 2020-11
Bilans Banku Centralnego 657923 2020-10
Stopa Pożyczkowa 0.9 2020-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 357486 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -32526 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -378 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2019-12
Eksport 26779 2020-10
Import 59304 2020-10
Rachunek kapitałowy -1087 2020-06
Rezerwy Złota 2.8 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2020-07
Dług Zagraniczny 8908 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 227 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 152 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.42 2018-12
Przyjazdy Turystów 208171 2020-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu -65486 2020-10
Wydatki Rządowe 39688 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 347167 2020-10
Dług Publiczny 1211227 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 412653 2020-10
Rating Kredytowy 32 2020-11
Wydatków Rządowych W Pkb 28.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 160 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -20.3 2020-09
Produkcja Przemysłowa -11.2 2020-03
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 57.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 81 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8 2020-03
Produkcja w Górnictwie -18.7 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -18.3 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.2 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 270287 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.73 2020-09
Kredyt Konsumencki 195280 2020-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 75.3 2020-09
Cena Benzyny 1.59 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.3 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 184 2020-03
Produkcja Budowlana -9.7 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 36245 2020-11
Śmierć koronawirusa 771 2020-11
Odzyskany koronawirus 17755 2020-11
Łóżka OIOM 263 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.