ALBANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.15 2018-03
Stopa Bezrobocia 12.9 2018-06
Inflacja 2.2 2018-08
Stopa Procentowa 1 2018-08
Bilans Handlowy -27740 2018-08
Dług Publiczny do PKB 69.92 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 107 2018-09
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.15 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.45 % 2018-03
PKB 13.04 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 372884 All Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 72483 All Million 2018-03
Pkb Per Capita 4868 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 11803 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 66147 All Million 2018-03
Budownictwo w PKB 35582 All Million 2018-03
Przemysł w PKB 24474 All Million 2018-03
Górnictwo w PKB 53181 All Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 41447 All Million 2018-03
Usługi w PKB 58168 All Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.9 % 2018-06
Pracujący 1137 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 78 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68 % 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 60595 All / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 24000 All / Miesiąc 2018-06
Populacja 2.87 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 57.3 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 22.6 % 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 % 2018-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 Punkty Indeksowe 2018-08
Cpi Transport 103 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 2.95 % 2018-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 391056 All Million 2018-07
Podaż Pieniądza M1 464023 All Million 2018-07
Podaż Pieniądza M2 725400 All Million 2018-07
Podaż Pieniądza M3 1239678 All Million 2018-07
Bilans Banków 1447342 All Million 2018-06
Stopa Depozytowa 0.1 % 2018-08
Bilans Banku Centralnego 504422 All Million 2018-07
Stopa Pożyczkowa 1.9 % 2018-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 320863 All Million 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -27740 All Million 2018-08
Eksport 20375 All Million 2018-08
Import 48115 All Million 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -173 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.4 % 2017-12
Rachunek kapitałowy -265 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Złota 1.6 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 15 BBL/D/1K 2018-05
Dług Zagraniczny 8111 W Mln Eur 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 284 W Mln Eur 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 147 W Mln Eur 2018-03
Indeks Terroryzmu 1.49 2016-12
Przyjazdy Turystów 1242616 2018-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.92 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 3101 All Million 2018-07
Wydatki Rządowe 37646 All Million 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 255873 All Million 2018-07
Dług Publiczny 1028219 All Million 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 252772 All Million 2018-07
Rating Kredytowy 35
Wydatków Rządowych W Pkb 29.7 % 2017-12
Wydatki Wojskowe 152 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1.4 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Przemysłowa 2.4 % 2018-03
Zmiany Zapasów 128787 All Million 2016-12
Szybkość Internetu 6793 KBps 2017-03
Adresy IP 122132 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.18 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 75 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 91 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2017-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.4 % 2018-03
Produkcja w Górnictwie -3.3 % 2018-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -12.5 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.3 % 2018-03
Wydatki Konsumpcyjne 262816 All Million 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.08 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 172202 All Million 2018-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 107 2018-06
Cena Benzyny 1.66 Usd / Litr 2018-08
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 221 2018-03
Produkcja Budowlana 6.1 % 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 1.95 mm 2015-12
Temperatura 3.89 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.