Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 109 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.56 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.21 2019-03
Stopa Bezrobocia 12.6 2019-03
Inflacja 1.3 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-06
Stopa Procentowa 1 2019-07
Bilans Handlowy -27891 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -243 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle -4.1 2019-06
Optymizm Konsumentów -11.3 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.56 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.21 2019-03
PKB 15.06 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 383435 2019-03
Środki Trwałe Brutto 91538 2018-09
Pkb Per Capita 5075 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12306 2018-12
Rolnictwo w PKB 66939 2019-03
Budownictwo w PKB 36085 2019-03
Przemysł w PKB 25275 2019-03
Górnictwo w PKB 46653 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 43625 2019-03
Usługi w PKB 60924 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.6 2019-03
Pracujący 1127 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 70 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 60494 2018-09
Płaca Minimalna 26000 2019-12
Populacja 2.87 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.3 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 22.2 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-06
Cpi Transport 102 2019-06
Inflacja Żywności 2.9 2019-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-07
Podaż Pieniądza M0 414282 2019-05
Podaż Pieniądza M1 487750 2019-05
Podaż Pieniądza M2 733653 2019-05
Podaż Pieniądza M3 1268366 2019-05
Bilans Banków 1481989 2019-03
Stopa Depozytowa 0.1 2019-07
Bilans Banku Centralnego 527659 2019-02
Stopa Pożyczkowa 1.9 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 326948 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -27891 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -243 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Eksport 25481 2019-06
Import 53372 2019-06
Rachunek kapitałowy -271 2019-03
Rezerwy Złota 1.6 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2019-03
Dług Zagraniczny 8411 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 266 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 170 2018-09
Indeks Terroryzmu 1.01 2017-12
Przyjazdy Turystów 864980 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu 866 2019-05
Wydatki Rządowe 39746 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 188291 2019-05
Dług Publiczny 1071283 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 187424 2019-05
Rating Kredytowy 35
Wydatków Rządowych W Pkb 29.7 2017-12
Wydatki Wojskowe 160 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -4.1 2019-06
Produkcja Przemysłowa 12.9 2018-12
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 58.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 76 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8 2018-12
Produkcja w Górnictwie 19.7 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 283429 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.59 2019-03
Kredyt Konsumencki 177917 2019-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 102 2018-09
Cena Benzyny 1.64 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 360 2018-12
Produkcja Budowlana 11.9 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.