Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 101 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.99 2020-12
Stopa Bezrobocia 12.3 2020-12
Inflacja 1.9 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-04
Stopa Procentowa 0.5 2021-05
Bilans Handlowy -34237 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -352 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 65.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -1.5 2021-03
Optymizm Konsumentów -18.9 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 15 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Przypadki koronawirusa 131978 2021-05
Śmierć koronawirusa 2432 2021-05
Odzyskany koronawirus 122105 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.99 2020-12
PKB 15.28 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 388600 2020-12
Środki Trwałe Brutto 116497 2020-12
Pkb Per Capita 5209 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13962 2019-12
Rolnictwo w PKB 67199 2020-12
Budownictwo w PKB 37427 2020-12
Przemysł w PKB 27070 2020-12
Górnictwo w PKB 58143 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 46025 2020-12
Usługi w PKB 55632 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.3 2020-12
Pracujący 1145 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 91 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.7 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 54951 2020-12
Płaca Minimalna 26000 2020-12
Populacja 2.85 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.2 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.7 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2021-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.7 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.4 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2021-04
Cpi Transport 101 2021-04
Inflacja Żywności 4.8 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 22.7 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 653330 2021-05
Przypadki koronawirusa 131978 2021-05
Śmierć koronawirusa 2432 2021-05
Odzyskany koronawirus 122105 2021-05
Łóżka OIOM 263 2013-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2021-05
Podaż Pieniądza M0 530271 2021-03
Podaż Pieniądza M1 644027 2021-03
Podaż Pieniądza M2 866788 2021-03
Podaż Pieniądza M3 1469039 2021-03
Bilans Banków 1640664 2021-02
Stopa Depozytowa 0.1 2021-03
Bilans Banku Centralnego 619858 2021-02
Stopa Pożyczkowa 0.9 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 370595 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -34237 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -352 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2019-12
Eksport 28691 2021-04
Import 62929 2021-04
Rachunek kapitałowy 14.62 2020-12
Rezerwy Złota 2.8 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2021-01
Dług Zagraniczny 8554 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 242 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 203 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.68 2019-12
Przyjazdy Turystów 535616 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu -7162 2021-03
Wydatki Rządowe 48086 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 108591 2021-03
Dług Publiczny 1220922 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 115753 2021-03
Rating Kredytowy 32 2021-05
Wydatków Rządowych W Pkb 29.3 2019-12
Wydatki Wojskowe 197 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.5 2021-03
Produkcja Przemysłowa -1.8 2020-12
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 57.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 81 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.5 2020-12
Produkcja w Górnictwie -24 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -18.9 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 280772 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.2 2021-02
Kredyt Konsumencki 200153 2021-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 81.1 2020-12
Cena Benzyny 1.42 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 306 2020-12
Produkcja Budowlana 25.9 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.