ALBANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.15 2018-03
Stopa Bezrobocia 13 2018-03
Inflacja 2.4 2018-06
Stopa Procentowa 1 2018-07
Bilans Handlowy -26582 2018-05
Dług Publiczny do PKB 69.92 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 107 2018-07
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.15 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.45 % 2018-03
PKB 13.04 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 372884 All Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 119162 All Million 2017-12
Pkb Per Capita 4868 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 11803 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 66147 All Million 2018-03
Budownictwo w PKB 35582 All Million 2018-03
Przemysł w PKB 24474 All Million 2018-03
Górnictwo w PKB 53181 All Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 41447 All Million 2018-03
Usługi w PKB 58168 All Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13 % 2018-03
Pracujący 1128 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 85 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68 % 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 59728 All / Miesiąc 2018-03
Płaca Minimalna 24000 All / Miesiąc 2018-03
Populacja 2.87 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59.2 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.5 % 2018-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1 % 2018-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 3.2 % 2018-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 % 2018-07
Podaż Pieniądza M0 377274 All Million 2018-05
Podaż Pieniądza M1 447289 All Million 2018-05
Podaż Pieniądza M2 713508 All Million 2018-05
Podaż Pieniądza M3 1223010 All Million 2018-05
Bilans Banków 1455331 All Million 2018-04
Stopa Depozytowa 0.1 % 2018-07
Bilans Banku Centralnego 503601 All Million 2018-04
Stopa Pożyczkowa 1.9 % 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 329290 All Million 2018-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -26582 All Million 2018-05
Eksport 30125 All Million 2018-05
Import 56706 All Million 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących -165 W Mln Eur 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.4 % 2017-12
Rachunek kapitałowy -127 W Mln Eur 2018-03
Rezerwy Złota 1.6 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 20 BBL/D/1K 2018-03
Dług Zagraniczny 7928 W Mln Eur 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 232 W Mln Eur 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 147 W Mln Eur 2018-03
Indeks Terroryzmu 1.49 2016-12
Przyjazdy Turystów 1706295 2018-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.92 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -735 All Million 2018-05
Wydatki Rządowe 43396 All Million 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 180009 All Million 2018-05
Dług Publiczny 1036964 All Million 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 180744 All Million 2018-05
Rating Kredytowy 35
Wydatków Rządowych W Pkb 29.7 % 2017-12
Wydatki Wojskowe 152 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1.4 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Przemysłowa 3 % 2017-12
Zmiany Zapasów 128787 All Million 2016-12
Szybkość Internetu 6793 KBps 2017-03
Adresy IP 122132 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.18 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 75 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 91 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2017-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.5 % 2017-12
Produkcja w Górnictwie 0.75 % 2017-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -12.5 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.2 % 2017-12
Wydatki Konsumpcyjne 266063 All Million 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.36 % 2018-05
Kredyt Konsumencki 170697 All Million 2018-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 111 2017-12
Cena Benzyny 1.65 Usd / Litr 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 221 2018-03
Produkcja Budowlana 7.5 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 1.95 mm 2015-12
Temperatura 3.89 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.