ALBANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE


Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.36 2017-06
Stopa Bezrobocia 14.3 2017-06
Inflacja 1.6 2017-09
Stopa Procentowa 1.25 2017-10
Bilans Handlowy -29119 2017-09
Dług Publiczny do PKB 70.95 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 113 2017-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.36 % 2017-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.06 % 2017-06
PKB 11.93 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 362258 All Million 2017-06
Środki Trwałe Brutto 76989 All Million 2017-03
Pkb Per Capita 4712 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 11425 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 64139 All Million 2017-06
Budownictwo w PKB 38721 All Million 2017-06
Przemysł w PKB 22064 All Million 2017-06
Górnictwo w PKB 48592 All Million 2017-06
Administracja Publiczna w PKB 40066 All Million 2017-06
Usługi w PKB 57258 All Million 2017-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.3 % 2017-06
Pracujący 1091 Tysiąc 2017-06
Bezrobotni Zarejestrowani 92 Tysiąc 2017-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.9 % 2017-03
Przeciętne Wynagrodzenia 60500 All / Miesiąc 2017-06
Płaca Minimalna 24000 All / Miesiąc 2017-06
Populacja 2.88 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Zatrudnienie Kursy 57.3 % 2017-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.6 % 2017-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 % 2017-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2017-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2017-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2017-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.03 % 2017-03
Cpi Transport 100 Punkty Indeksowe 2017-09
Inflacja Zywności 3.5 % 2017-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 % 2017-10
Podaż Pieniądza M0 390563 All Million 2017-08
Podaż Pieniądza M1 438291 All Million 2017-08
Podaż Pieniądza M2 720532 All Million 2017-08
Podaż Pieniądza M3 1250280 All Million 2017-08
Bilans Banków 1449317 All Million 2017-08
Stopa Depozytowa 0.25 % 2017-09
Bilans Banku Centralnego 510161 All Million 2017-09
Stopa Pożyczkowa 2.25 % 2017-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 336191 All Million 2017-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -29119 All Million 2017-09
Eksport 24044 All Million 2017-09
Import 53163 All Million 2017-09
Saldo Obrotów Bieżących -231 W Mln Eur 2017-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.1 % 2015-12
Rachunek kapitałowy -86.55 W Mln Eur 2017-06
Rezerwy Złota 1.57 Ton 2017-06
Wydobycie Ropy Naftowej 21 BBL/D/1K 2017-06
Dług Zagraniczny 7958 W Mln Eur 2017-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 168 W Mln Eur 2017-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 137 W Mln Eur 2017-03
Główna Terroryzm 1.1 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 1157354 2017-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.95 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu 101 All Million 2017-08
Wydatki Rządowe 38657 All Million 2017-03
Dochody Budżetu Państwa 284279 All Million 2017-08
Długu Publicznego 1015366 All Million 2017-06
Wydatki Budżetu Państwa 284178 All Million 2017-08
Ocena Kredytowa 35
Wydatki Wojskowe 142 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.8 2017-09
Produkcja Przemysłowa 13.4 % 2017-03
Zmiany Zapasów 192706 All Million 2015-12
Index Konkurencyjności 4.18 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 75 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 83 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2016-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.7 % 2017-03
Produkcja w Górnictwie 35.1 % 2017-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8 2017-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.14 % 2017-03
Wydatki Konsumpcyjne 286646 All Million 2017-03
Kredyt Konsumencki 167320 All Million 2017-08
Cena Benzyny 1.52 Usd / Litr 2017-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 101 2017-03
Produkcja Budowlana 24.2 % 2017-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 % 2017-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.9 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.7 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.2 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.