Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 103 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.53 2021-03
Stopa Bezrobocia 12.1 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 56.84 2021-09
Inflacja 2.4 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1632986 2021-09
Stopa Procentowa 0.5 2021-08
Bilans Handlowy -37099 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -243 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 65.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -1.5 2021-03
Optymizm Konsumentów -25.45 2021-09
Podatek Dochodowy Firmy 15 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Przypadki koronawirusa 160365 2021-09
Śmierć koronawirusa 2569 2021-09
Odzyskany koronawirus 130009 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.53 2021-03
PKB 14.8 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 394702 2021-03
Środki Trwałe Brutto 73758 2021-03
Pkb Per Capita 5064 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 13295 2020-12
Rolnictwo w PKB 67058 2021-03
Budownictwo w PKB 36318 2021-03
Przemysł w PKB 27535 2021-03
Górnictwo w PKB 54071 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 48337 2021-03
Usługi w PKB 60984 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.1 2021-06
Pracujący 1122 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 98 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.5 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 56710 2021-06
Płaca Minimalna 30000 2021-06
Populacja 2.85 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.3 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 56.84 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1632986 2021-09
Przypadki koronawirusa 160365 2021-09
Śmierć koronawirusa 2569 2021-09
Odzyskany koronawirus 130009 2021-09
Łóżka OIOM 263 2013-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2021-07
Cpi Transport 105 2021-08
Inflacja Żywności 4.3 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2021-08
Podaż Pieniądza M0 529788 2021-07
Podaż Pieniądza M1 674802 2021-07
Podaż Pieniądza M2 893757 2021-07
Podaż Pieniądza M3 1516655 2021-07
Bilans Banków 1697803 2021-06
Stopa Depozytowa 0.1 2021-08
Bilans Banku Centralnego 627920 2021-07
Stopa Pożyczkowa 0.9 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 376990 2021-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -37099 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -243 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.9 2020-12
Eksport 23756 2021-08
Import 60855 2021-08
Rachunek kapitałowy 30.97 2021-06
Rezerwy Złota 2.8 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 16 2021-05
Dług Zagraniczny 8811 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 229 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 169 2021-03
Indeks Terroryzmu 0.68 2019-12
Przyjazdy Turystów 1174138 2021-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.9 2020-12
Bilans Budżetu -29141 2021-06
Wydatki Rządowe 41813 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 324226 2021-08
Dług Publiczny 1225259 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 355284 2021-08
Rating Kredytowy 32 2021-09
Wydatków Rządowych W Pkb 33.4 2020-12
Wydatki Wojskowe 216 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.5 2021-03
Produkcja Przemysłowa 19.9 2021-03
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 57.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 81 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.9 2021-03
Produkcja w Górnictwie 13.9 2021-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -25.45 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 38.6 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 276246 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.93 2021-06
Kredyt Konsumencki 210710 2021-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 91.8 2021-03
Cena Benzyny 1.63 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.8 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 251 2021-03
Produkcja Budowlana 16.1 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.