Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 109 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.52 2020-03
Stopa Bezrobocia 11.9 2020-03
Inflacja 1.8 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-06
Stopa Procentowa 0.5 2020-07
Bilans Handlowy -23000 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -226 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -29.7 2020-06
Optymizm Konsumentów -21.8 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Przypadki koronawirusa 3371 2020-07
Śmierć koronawirusa 95 2020-07
Odzyskany koronawirus 1946 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.52 2020-03
PKB 15.28 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 383471 2020-03
Środki Trwałe Brutto 61148 2020-03
Pkb Per Capita 5209 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13962 2019-12
Rolnictwo w PKB 67536 2020-03
Budownictwo w PKB 31440 2020-03
Przemysł w PKB 23757 2020-03
Górnictwo w PKB 49879 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 43974 2020-03
Usługi w PKB 61073 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.9 2020-03
Pracujący 1134 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 67 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.6 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 53232 2020-03
Płaca Minimalna 26000 2020-03
Populacja 2.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.4 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-06
Cpi Transport 97.8 2020-06
Inflacja Żywności 4.1 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-07
Podaż Pieniądza M0 453319 2020-05
Podaż Pieniądza M1 565911 2020-05
Podaż Pieniądza M2 797077 2020-05
Podaż Pieniądza M3 1361707 2020-05
Bilans Banków 1598841 2020-03
Stopa Depozytowa 0.1 2020-05
Bilans Banku Centralnego 564181 2020-03
Stopa Pożyczkowa 0.9 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 355040 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -23000 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -226 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Eksport 21000 2020-05
Import 45000 2020-05
Rachunek kapitałowy -186 2020-03
Rezerwy Złota 2.8 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2020-03
Dług Zagraniczny 8211 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 227 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 152 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.42 2018-12
Przyjazdy Turystów 944036 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -26329 2020-05
Wydatki Rządowe 39688 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 160749 2020-05
Dług Publiczny 1117842 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 187078 2020-05
Rating Kredytowy 32 2020-07
Wydatków Rządowych W Pkb 28.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 160 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -29.7 2020-06
Produkcja Przemysłowa -11.2 2020-03
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 57.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 81 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8 2020-03
Produkcja w Górnictwie -18.7 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -21.8 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.1 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 276654 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.16 2020-03
Kredyt Konsumencki 192678 2020-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 52.6 2020-06
Cena Benzyny 1.53 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 184 2020-03
Produkcja Budowlana -9.7 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3371 2020-07
Śmierć koronawirusa 95 2020-07
Odzyskany koronawirus 1946 2020-07
Łóżka OIOM 263 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.