Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 110 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.81 2019-09
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-09
Inflacja 1.1 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-12
Stopa Procentowa 1 2019-12
Bilans Handlowy -33600 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -161 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -1.1 2019-12
Optymizm Konsumentów -13.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.81 2019-09
PKB 15.06 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 394099 2019-09
Środki Trwałe Brutto 90933 2019-06
Pkb Per Capita 5075 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12306 2018-12
Rolnictwo w PKB 66963 2019-09
Budownictwo w PKB 35623 2019-09
Przemysł w PKB 25393 2019-09
Górnictwo w PKB 49408 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 45606 2019-09
Usługi w PKB 64045 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-09
Pracujący 1162 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 70 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.8 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 51870 2019-09
Płaca Minimalna 26000 2019-12
Populacja 2.87 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.4 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.6 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-12
Cpi Transport 103 2019-12
Inflacja Żywności 2.7 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-12
Podaż Pieniądza M0 420167 2019-11
Podaż Pieniądza M1 513765 2019-11
Podaż Pieniądza M2 746625 2019-11
Podaż Pieniądza M3 1302982 2019-11
Bilans Banków 1515083 2019-11
Stopa Depozytowa 0.1 2019-12
Bilans Banku Centralnego 531030 2019-11
Stopa Pożyczkowa 1.9 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 334449 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -33600 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -161 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Eksport 21891 2019-12
Import 55492 2019-12
Rachunek kapitałowy -105 2019-09
Rezerwy Złota 2.18 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2019-08
Dług Zagraniczny 8328 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 248 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 185 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.42 2018-12
Przyjazdy Turystów 3325050 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -9421 2019-11
Wydatki Rządowe 40746 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 421266 2019-11
Dług Publiczny 1066769 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 430687 2019-11
Rating Kredytowy 26 2020-01
Wydatków Rządowych W Pkb 28.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 160 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.1 2019-12
Produkcja Przemysłowa 4.9 2019-09
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 57.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 81 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.07 2019-09
Produkcja w Górnictwie 1.2 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13.6 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 291199 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.1 2019-11
Kredyt Konsumencki 186945 2019-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 109 2019-09
Cena Benzyny 1.63 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.9 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 293 2019-09
Produkcja Budowlana -2.1 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.