Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 103 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.65 2020-09
Stopa Bezrobocia 11.6 2020-09
Inflacja 0.4 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2021-01
Stopa Procentowa 0.5 2021-02
Bilans Handlowy -21684 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -193 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 65.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -11.7 2020-12
Optymizm Konsumentów -20.2 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Przypadki koronawirusa 108823 2021-03
Śmierć koronawirusa 1835 2021-03
Odzyskany koronawirus 71173 2021-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.65 2020-09
PKB 15.28 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 381722 2020-09
Środki Trwałe Brutto 61148 2020-03
Pkb Per Capita 5209 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13962 2019-12
Rolnictwo w PKB 67787 2020-09
Budownictwo w PKB 35578 2020-09
Przemysł w PKB 25721 2020-09
Górnictwo w PKB 52835 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 46055 2020-09
Usługi w PKB 50551 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.6 2020-09
Pracujący 1133 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 88 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.8 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 52815 2020-09
Płaca Minimalna 26000 2020-09
Populacja 2.86 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59.6 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.7 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.2 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.1 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2021-01
Cpi Transport 100 2021-01
Inflacja Żywności 1.2 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2021-02
Podaż Pieniądza M0 519607 2021-01
Podaż Pieniądza M1 635405 2021-01
Podaż Pieniądza M2 859170 2021-01
Podaż Pieniądza M3 1456814 2021-01
Bilans Banków 1637080 2020-12
Stopa Depozytowa 0.1 2021-02
Bilans Banku Centralnego 621077 2021-01
Stopa Pożyczkowa 0.9 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 370356 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -21684 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -193 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2019-12
Eksport 23736 2021-01
Import 45420 2021-01
Rachunek kapitałowy -55.59 2020-09
Rezerwy Złota 2.8 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2020-10
Dług Zagraniczny 8829 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 237 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 197 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.68 2019-12
Przyjazdy Turystów 535616 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu -110569 2020-12
Wydatki Rządowe 39688 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 425905 2020-12
Dług Publiczny 1174997 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 536474 2020-12
Rating Kredytowy 32 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 29.3 2019-12
Wydatki Wojskowe 160 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -11.7 2020-12
Produkcja Przemysłowa -1.8 2020-09
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 57.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 81 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.1 2020-09
Produkcja w Górnictwie -12.5 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -20.2 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.6 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 281886 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.6 2020-12
Kredyt Konsumencki 199142 2020-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 81.1 2020-12
Cena Benzyny 1.42 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.6 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 262 2020-09
Produkcja Budowlana 14.8 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 108823 2021-03
Śmierć koronawirusa 1835 2021-03
Odzyskany koronawirus 71173 2021-03
Łóżka OIOM 263 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.