Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 110 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Inflacja 1.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-03
Stopa Procentowa 1 2019-03
Bilans Handlowy -28064 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -364 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 69.92 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2017-12
Koniunktura w przemyśle -2 2019-03
Optymizm Konsumentów -8.7 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
PKB 13.04 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 382510 2018-12
Środki Trwałe Brutto 91538 2018-09
Pkb Per Capita 4868 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 11803 2017-12
Rolnictwo w PKB 66582 2018-12
Budownictwo w PKB 35481 2018-12
Przemysł w PKB 25407 2018-12
Górnictwo w PKB 51367 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 43938 2018-12
Usługi w PKB 60164 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Pracujący 1135 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 64 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.7 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 60494 2018-09
Płaca Minimalna 26000 2019-12
Populacja 2.87 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 22.3 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-03
Cpi Transport 102 2019-03
Inflacja Żywności 2.2 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-03
Podaż Pieniądza M0 412382 2019-02
Podaż Pieniądza M1 483695 2019-02
Podaż Pieniądza M2 733257 2019-02
Podaż Pieniądza M3 1278583 2019-02
Bilans Banków 1472914 2019-01
Stopa Depozytowa 0.1 2019-03
Bilans Banku Centralnego 527659 2019-02
Stopa Pożyczkowa 1.9 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 320223 2019-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -28064 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -364 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2018-12
Eksport 27804 2019-03
Import 55868 2019-03
Rachunek kapitałowy -500 2018-12
Rezerwy Złota 1.6 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2018-12
Dług Zagraniczny 8347 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 266 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 170 2018-09
Indeks Terroryzmu 1.01 2017-12
Przyjazdy Turystów 864980 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.92 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2017-12
Bilans Budżetu 1178 2019-02
Wydatki Rządowe 39746 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 68709 2019-02
Dług Publiczny 1061897 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 67532 2019-02
Rating Kredytowy 35
Wydatków Rządowych W Pkb 29.7 2017-12
Wydatki Wojskowe 152 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -2 2019-03
Produkcja Przemysłowa 12.9 2018-12
Zmiany Zapasów 128787 2016-12
Szybkość Internetu 6793 2017-03
Adresy IP 122132 2017-03
Index Konkurencyjności 58.1 2018-12
Ranking Konkurencyjności 76 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8 2018-12
Produkcja w Górnictwie 19.7 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.7 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 283429 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.8 2019-01
Kredyt Konsumencki 175700 2019-01
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 102 2018-09
Cena Benzyny 1.6 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 360 2018-12
Produkcja Budowlana 11.9 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.