ALBANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.65 2017-12
Stopa Bezrobocia 13.6 2017-12
Inflacja 2.1 2018-04
Stopa Procentowa 1.25 2018-05
Bilans Handlowy -25698 2018-04
Dług Publiczny do PKB 69.92 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 107 2018-05
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.65 % 2017-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.36 % 2017-12
PKB 11.93 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 367049 All Million 2017-12
Środki Trwałe Brutto 119162 All Million 2017-12
Pkb Per Capita 4712 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 11425 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 65506 All Million 2017-12
Budownictwo w PKB 35560 All Million 2017-12
Przemysł w PKB 24360 All Million 2017-12
Górnictwo w PKB 46763 All Million 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 42206 All Million 2017-12
Usługi w PKB 57108 All Million 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.6 % 2017-12
Pracujący 1123 Tysiąc 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 85 Tysiąc 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.4 % 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 61600 All / Miesiąc 2017-12
Płaca Minimalna 24000 All / Miesiąc 2017-12
Populacja 2.88 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.2 % 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.6 % 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 % 2018-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 Punkty Indeksowe 2018-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2017-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.01 % 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 Punkty Indeksowe 2018-04
Cpi Transport 101 Punkty Indeksowe 2018-04
Inflacja Żywności 3.1 % 2018-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 Punkty Indeksowe 2018-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 % 2018-05
Podaż Pieniądza M0 392310 All Million 2018-03
Podaż Pieniądza M1 443566 All Million 2018-03
Podaż Pieniądza M2 715264 All Million 2018-03
Podaż Pieniądza M3 1238423 All Million 2018-03
Bilans Banków 1449457 All Million 2018-03
Stopa Depozytowa 0.25 % 2018-04
Bilans Banku Centralnego 503601 All Million 2018-04
Stopa Pożyczkowa 2.25 % 2018-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 331652 All Million 2018-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -25698 All Million 2018-04
Eksport 26704 All Million 2018-04
Import 52402 All Million 2018-04
Saldo Obrotów Bieżących -295 W Mln Eur 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.1 % 2016-12
Rachunek kapitałowy -375 W Mln Eur 2017-12
Rezerwy Złota 1.6 Ton 2018-03
Wydobycie Ropy Naftowej 21 BBL/D/1K 2018-01
Dług Zagraniczny 7928 W Mln Eur 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 232 W Mln Eur 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 172 W Mln Eur 2017-12
Indeks Terroryzmu 1.49 2016-12
Przyjazdy Turystów 1706295 2018-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.92 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 5195 All Million 2018-03
Wydatki Rządowe 43396 All Million 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 105380 All Million 2018-03
Dług Publiczny 1036964 All Million 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 100185 All Million 2018-03
Rating Kredytowy 35
Wydatków Rządowych W Pkb 29.7 % 2017-12
Wydatki Wojskowe 152 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.4 Punkty Indeksowe 2018-03
Produkcja Przemysłowa 3 % 2017-12
Zmiany Zapasów 128787 All Million 2016-12
Szybkość Internetu 6793 KBps 2017-03
Adresy IP 122132 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.18 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 75 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 91 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2017-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.5 % 2017-12
Produkcja w Górnictwie 0.75 % 2017-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.9 Punkty Indeksowe 2018-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.2 % 2017-12
Wydatki Konsumpcyjne 266063 All Million 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.58 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 170264 All Million 2018-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 111 2017-12
Cena Benzyny 1.58 Usd / Litr 2018-04
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 211 2017-12
Produkcja Budowlana 7.5 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 1.95 mm 2015-12
Temperatura 3.89 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.