ALBANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.38 2017-09
Stopa Bezrobocia 13.6 2017-12
Inflacja 2.1 2018-02
Stopa Procentowa 1.25 2018-02
Bilans Handlowy -21312 2018-01
Dług Publiczny do PKB 70.95 2016-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 106 2018-03
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.38 % 2017-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.55 % 2017-09
PKB 11.93 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 363722 All Million 2017-09
Środki Trwałe Brutto 90530 All Million 2017-09
Pkb Per Capita 4712 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 11425 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 65058 All Million 2017-09
Budownictwo w PKB 36402 All Million 2017-09
Przemysł w PKB 22819 All Million 2017-09
Górnictwo w PKB 44100 All Million 2017-09
Administracja Publiczna w PKB 42139 All Million 2017-09
Usługi w PKB 59229 All Million 2017-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.6 % 2017-12
Pracujący 1123 Tysiąc 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 85 Tysiąc 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.4 % 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 61600 All / Miesiąc 2017-12
Płaca Minimalna 24000 All / Miesiąc 2017-12
Populacja 2.88 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.2 % 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.6 % 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 % 2018-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 Punkty Indeksowe 2018-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2017-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.01 % 2017-12
Cpi Transport 101 Punkty Indeksowe 2018-02
Inflacja Żywności 2.7 % 2018-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 % 2018-02
Podaż Pieniądza M0 402930 All Million 2018-01
Podaż Pieniądza M1 451804 All Million 2018-01
Podaż Pieniądza M2 725453 All Million 2018-01
Podaż Pieniądza M3 1259090 All Million 2018-01
Bilans Banków 1476883 All Million 2018-01
Stopa Depozytowa 0.25 % 2018-01
Bilans Banku Centralnego 519506 All Million 2018-01
Stopa Pożyczkowa 2.25 % 2018-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 334304 All Million 2018-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -21312 All Million 2018-01
Eksport 23390 All Million 2018-01
Import 44702 All Million 2018-01
Saldo Obrotów Bieżących -133 W Mln Eur 2017-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.1 % 2016-12
Rachunek kapitałowy -194 W Mln Eur 2017-09
Rezerwy Złota 1.57 Ton 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 21 BBL/D/1K 2017-11
Dług Zagraniczny 7833 W Mln Eur 2017-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 299 W Mln Eur 2017-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 166 W Mln Eur 2017-09
Indeks Terroryzmu 1.49 2016-12
Przyjazdy Turystów 893017 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.95 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -31012 All Million 2017-12
Wydatki Rządowe 41449 All Million 2017-09
Dochody Budżetu Państwa 430397 All Million 2017-12
Dług Publiczny 1037457 All Million 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 461410 All Million 2017-12
Rating Kredytowy 35
Wydatki Wojskowe 142 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -0.5 Punkty Indeksowe 2017-12
Produkcja Przemysłowa 6 % 2017-09
Zmiany Zapasów 192706 All Million 2015-12
Szybkość Internetu 6793 KBps 2017-03
Adresy IP 122132 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.18 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 75 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 83 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2017-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.2 % 2017-09
Produkcja w Górnictwie 2.6 % 2017-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.7 Punkty Indeksowe 2017-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.09 % 2017-09
Wydatki Konsumpcyjne 274726 All Million 2017-09
Kredyt Konsumencki 170108 All Million 2018-01
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 111 2017-12
Cena Benzyny 1.57 Usd / Litr 2018-02
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 211 2017-12
Produkcja Budowlana 18.6 % 2017-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 24.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 1.95 mm 2015-12
Temperatura 3.89 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Albania - Wskaźniki ekonomiczne.