Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 110.28 110 110 111 111 112
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.81 3.6 3.5 3.2 3.7 3.8
Stopa Bezrobocia 11.80 12 11.8 11.7 11.9 11.9
Inflacja 1.10 1.8 2.3 2.4 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.4 -0.2 -0.2 0.9 1.1
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1.25 1.25
Bilans Handlowy -33600.30 -38800 -31500 -31500 -38500 -38500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.8
Dług Publiczny do PKB 63.63 60.5 60.5 60.5 60.5 56
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2 -2 -2 -2 -1.9
Koniunktura w Przemyśle -1.10 -0.5 -3.8 -4.1 -4.5 -4.5
Optymizm Konsumentów -13.60 -11.4 -11.6 -11.9 -12 -12.3
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.81 3.6 3.5 3.2 3.7 3.8
PKB 15.06 16.9 16.9 16.9 16.9 18.5
Pkb W Cenach Stałych 394099.20 391641 394278 400405 408681 424211
Środki Trwałe Brutto 90933.00 73791 92524 92388 94298 97881
Pkb Per Capita 5075.40 5500 5500 5500 5500 5700
Pkb Per Capita Ppp 12306.30 12700 12700 12700 12700 12700
Rolnictwo w PKB 66963.40 68393 69062 68035 69441 72080
Budownictwo w PKB 35622.63 36897 35855 36193 36941 38344
Przemysł w PKB 25392.67 25750 26516 25799 26332 27333
Górnictwo w PKB 49408.12 47599 53143 50199 51236 53183
Administracja Publiczna w PKB 45605.66 44357 44839 46335 47293 49090
Usługi w PKB 64044.95 62319 63938 65070 66415 68938
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 11.80 12 11.8 11.7 11.9 11.9
Bezrobotni Zarejestrowani 70.00 82 82 82 80 80
Przeciętne Wynagrodzenia 51870.00 62500 62500 62500 64000 64000
Płaca Minimalna 26000.00 27000 27000 27000 27000 28000
Populacja 2.87 2.85 2.85 2.85 2.85 2.84
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 61 61 61 61 61
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.10 1.8 2.3 2.4 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.4 -0.2 -0.2 0.9 1.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.10 110 109 109 109 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.40 105 105 105 104 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.60 2.1 2 2.3 2 2.1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.40 112 110 110 111 117
Inflacja Żywności 2.70 3.6 3.6 3.6 4 4
Cpi Transport 102.80 104 104 105 105 107
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1.25 1.25
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Stopa Pożyczkowa 1.90 1.9 1.9 1.9 2.15 2.15
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -33600.30 -38800 -31500 -31500 -38500 -38500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.8
Import 55491.70 57500 55200 55200 62500 62500
Eksport 21891.40 23700 23700 23700 25500 25500
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 63.63 60.5 60.5 60.5 60.5 56
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2 -2 -2 -2 -1.9
Bilans Budżetu -9421.00 -1271 -1271 -1271 -983 -1002
Wydatki Rządowe 40746.00 38556 42018 41398 42254 43859
Wydatków Rządowych W Pkb 28.90 30.1 30.1 30.1 30.1 29.8
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -1.10 -0.5 -3.8 -4.1 -4.5 -4.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -13.60 -11.4 -11.6 -11.9 -12 -12.3
Wydatki Konsumpcyjne 291199.00 269910 319284 295858 301973 313448
Cena Benzyny 1.63 1.79 1.83 1.88 1.92 1.92
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.10 4.1 4.1 4.1 4.35 4.35
Kredyt Konsumencki 186945.30 181120 184134 187759 193172 200512


Albania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.