Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 109.81 110 111 112 112 114
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.56 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.21 2.7 2.9 3.6 3.5 3.7
Stopa Bezrobocia 12.00 11.9 11.8 12 11.8 11.9
Inflacja 1.40 1.5 1.8 2.5 2.3 2.5
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1.25
Bilans Handlowy -31500.00 0 -38800 -38800 -31500 -38500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6.3 -6.3 -6 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 63.63 61.3 61.3 60.5 60.5 60.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.1 -2.1 -2 -2 -2
Koniunktura w przemyśle -4.10 -3.1 -3.3 -3.5 -3.8 -4.5
Optymizm Konsumentów -11.30 -10.9 -11 -11.4 -11.6 -12
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.56 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.21 2.7 2.9 3.6 3.5 3.7
PKB 15.06 15.7 15.7 16.9 16.9 16.9
Pkb W Cenach Stałych 383435.30 391547 393602 397239 396856 408166
Środki Trwałe Brutto 72373.00 94010 94193 94833 94742 97678
Pkb Per Capita 5075.40 5350 5350 6000 6000 6000
Pkb Per Capita Ppp 12306.30 12350 12350 12700 12700 12700
Rolnictwo w PKB 66938.96 68178 68513 69349 69282 71048
Budownictwo w PKB 36085.42 37645 36510 37384 37348 37861
Przemysł w PKB 25275.27 25921 26143 26185 26160 27111
Górnictwo w PKB 46653.17 53342 52857 48333 48286 54813
Administracja Publiczna w PKB 43625.25 43126 45212 45196 45152 46885
Usługi w PKB 60924.05 61525 61909 63117 63056 64199
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 12.00 11.9 11.8 12 11.8 11.9
Bezrobotni Zarejestrowani 72.00 83 82 82 82 80
Przeciętne Wynagrodzenia 52645.00 63513 62500 62500 62500 64000
Płaca Minimalna 26000.00 26000 26000 27000 27000 27000
Populacja 2.87 2.87 2.86 2.85 2.85 2.85
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 60.67 60.83 61 61 61
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.40 1.5 1.8 2.5 2.3 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.50 107 108 111 109 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.20 103 104 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 -0.5 1 2.1 2 2
Inflacja Żywności 2.60 3.5 3.6 3.6 3.6 4
Cpi Transport 104.50 105 104 104 104 107
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1.25
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35
Stopa Pożyczkowa 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.15
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -31500.00 0 -38800 -38800 -31500 -38500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6.3 -6.3 -6 -6 -6
Import 51544.60 50000 61300 57500 55200 62500
Eksport 20044.60 24600 23700 23700 23700 25500
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 63.63 61.3 61.3 60.5 60.5 60.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.1 -2.1 -2 -2 -2
Wydatki Rządowe 37872.00 40819 40899 41177 41137 42412
Wydatków Rządowych W Pkb 29.70 30.4 30.4 30.1 30.1 30.1
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -4.10 -3.1 -3.3 -3.5 -3.8 -4.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -11.30 -10.9 -11 -11.4 -11.6 -12
Wydatki Konsumpcyjne 264408.00 291082 291649 293633 293349 302440
Cena Benzyny 1.62 1.55 1.5 1.46 1.42 1.42
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.96 4.59 4.59 4.59 4.59 4.84


Albania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.