Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 108.88 110 111 111 112 113
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1 0.7 0.6 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7
Stopa Bezrobocia 12.70 12.5 12.3 12.2 12.2 11.5
Inflacja 1.40 1.4 1.7 2.2 2.5 2.5
Stopa Procentowa 1.00 1 1.25 1.5 1.5 2
Bilans Handlowy -30284.00 -33400 -27130 -38800 -38800 -38500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6.3 -6.3 -6.3 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 63.63 61.3 61.3 61.3 60.5 60.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
Koniunktura w przemyśle -2.00 -2.8 -3.1 -3.3 -3.3 -5
Optymizm Konsumentów -8.70 -11.5 -10.9 -11 -11 -12
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1 0.7 0.6 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7
PKB 13.04 14.5 14.5 14 14.5 14.5
Pkb W Cenach Stałych 382509.60 384498 388497 397427 396280 412132
Środki Trwałe Brutto 91538.00 96056 93277 95108 94833 98627
Pkb Per Capita 4868.20 4960 4960 4960 4970 4970
Pkb Per Capita Ppp 11803.40 12200 12200 12200 12700 12700
Rolnictwo w PKB 66582.37 68081 67647 69179 68979 71739
Budownictwo w PKB 35480.86 35949 37352 36865 36758 38229
Przemysł w PKB 25406.64 26023 25719 26397 26321 27374
Górnictwo w PKB 51367.43 58811 52926 53371 53217 55345
Administracja Publiczna w PKB 43937.86 42191 42790 45651 45520 47341
Usługi w PKB 60163.77 60884 61046 62510 62330 64823
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 12.70 12.5 12.3 12.2 12.2 11.5
Bezrobotni Zarejestrowani 64.00 83 83 82 82 80
Przeciętne Wynagrodzenia 60494.00 63513 64059 62500 62500 64000
Płaca Minimalna 26000.00 26000 26000 26000 27000 27000
Populacja 2.87 2.87 2.87 2.86 2.85 2.85
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 60.67 60.67 60.83 61 61
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.40 1.4 1.7 2.2 2.5 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.63 106 107 108 111 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.30 106 106 105 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 2 1.8 1.9 2.1 2
Inflacja Żywności 2.90 3.4 3.5 3.6 3.6 4
Cpi Transport 101.80 104 105 105 104 107
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 1.00 1 1.25 1.5 1.5 2
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.35 0.35 0.35 0.85
Stopa Pożyczkowa 1.90 1.9 2.15 2.15 2.15 2.65
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -30284.00 -33400 -27130 -38800 -38800 -38500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6.3 -6.3 -6.3 -6 -6
Import 56952.00 58000 54062 62500 62500 64000
Eksport 26668.00 24600 26932 23700 23700 25500
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 63.63 61.3 61.3 61.3 60.5 60.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
Wydatki Rządowe 39746.00 40197 40501 41296 41177 42824
Wydatków Rządowych W Pkb 29.70 30.4 30.4 30.4 30.1 30.1
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -2.00 -2.8 -3.1 -3.3 -3.3 -5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -8.70 -11.5 -10.9 -11 -11 -12
Wydatki Konsumpcyjne 283429.09 312832 288814 294483 293633 305379
Cena Benzyny 1.61 1.55 1.51 1.47 1.44 1.44
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.59 4.59 4.84 4.84 4.84 5.34


Albania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.