Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 108.59 108 109 109 110 111
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.56 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.21 3.8 3.9 3.6 3.5 3.7
Stopa Bezrobocia 12.60 12.3 12.2 12.2 12.2 11.5
Inflacja 1.30 1.7 2.2 2.5 2.3 2.5
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1.25
Bilans Handlowy -27891.10 0 -38800 -38800 -38800 -38500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6.3 -6.3 -6 -6 -6
Dług Publiczny do PKB 63.63 61.3 61.3 60.5 60.5 60.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.1 -2.1 -2 -2 -2
Koniunktura w przemyśle -4.10 -3.1 -3.3 -3.5 -3.8 -4.5
Optymizm Konsumentów -11.30 -10.9 -11 -11.4 -11.6 -12
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.56 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.21 3.8 3.9 3.6 3.5 3.7
PKB 15.06 15.7 15.7 16.9 16.9 16.9
Pkb W Cenach Stałych 383435.30 388497 396122 393453 396280 410778
Środki Trwałe Brutto 91538.00 93277 95108 94467 94833 98627
Pkb Per Capita 5075.40 5350 5350 6000 6000 6000
Pkb Per Capita Ppp 12306.30 12350 12350 12700 12700 12700
Rolnictwo w PKB 66938.96 67647 68975 68510 68979 71527
Budownictwo w PKB 36085.42 37352 38085 37829 36758 39494
Przemysł w PKB 25275.27 25719 26224 26047 26321 27194
Górnictwo w PKB 46653.17 52926 53965 53601 53217 55962
Administracja Publiczna w PKB 43625.25 42790 43630 43336 45520 45245
Usługi w PKB 60924.05 61046 62244 61824 62330 64547
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 12.60 12.3 12.2 12.2 12.2 11.5
Bezrobotni Zarejestrowani 70.00 83 82 82 82 80
Przeciętne Wynagrodzenia 60494.00 63513 62500 62500 62500 64000
Płaca Minimalna 26000.00 26000 26000 27000 27000 27000
Populacja 2.87 2.87 2.86 2.85 2.85 2.85
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 60.67 60.83 61 61 61
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.30 1.7 2.2 2.5 2.3 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.20 107 108 111 109 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.10 106 105 105 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.20 1.8 1.9 2.1 2 2
Inflacja Żywności 2.90 3.5 3.6 3.6 3.6 4
Cpi Transport 101.80 105 105 104 104 107
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1.25
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35
Stopa Pożyczkowa 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.15
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -27891.10 0 -38800 -38800 -38800 -38500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6.3 -6.3 -6 -6 -6
Import 53372.00 58000 62500 62500 62500 64000
Eksport 25480.90 24600 23700 23700 23700 25500
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 63.63 61.3 61.3 60.5 60.5 60.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.1 -2.1 -2 -2 -2
Wydatki Rządowe 39746.00 40501 41296 41018 41177 42824
Wydatków Rządowych W Pkb 29.70 30.4 30.4 30.1 30.1 30.1
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -4.10 -3.1 -3.3 -3.5 -3.8 -4.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -11.30 -10.9 -11 -11.4 -11.6 -12
Wydatki Konsumpcyjne 283429.09 288814 294483 292499 293633 305379
Cena Benzyny 1.64 1.51 1.47 1.44 1.47 1.44
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.84


Albania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.