Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 114.74 116 117 118 118 119

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 -0.5 -0.3 0.4 0.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.15 -3.5 -0.3 1 2.5 3.2
Stopa Bezrobocia 11.60 14.1 14.6 15.3 16.5 14.5
Inflacja 1.20 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.2 -0.2 0.9 0.9 1.1
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25
Bilans Handlowy -27280.00 -31500 -31500 -37000 -37000 -37000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6 -6 -6 -5.8 -5.8
Dług Publiczny do PKB 63.63 68 68 68 73 73
Budżet Państwa do PKB -1.60 -5.2 -5.2 -5.2 -7 -7
Koniunktura w Przemyśle -1.10 -26 -18 -16 -12 -8
Optymizm Konsumentów -13.60 -18.5 -15.9 -14 -13 -12.5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 -0.5 -0.3 0.4 0.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.15 -3.5 -0.3 1 2.5 3.2
PKB 15.70 16.9 16.9 16.9 18.5 18.5
Pkb W Cenach Stałych 387860.00 380716 393508 391739 397557 404274
Środki Trwałe Brutto 87445.00 89412 87314 88319 89631 91146
Pkb Per Capita 5075.40 5500 5500 5500 5700 5700
Pkb Per Capita Ppp 12306.30 12677 12700 12700 12677 13079
Rolnictwo w PKB 67086.97 66686 66863 67758 68764 69926
Budownictwo w PKB 32407.13 34622 35569 32731 33217 33779
Przemysł w PKB 26422.77 25603 25355 26687 27083 27541
Górnictwo w PKB 54405.49 51315 49334 54950 55766 56708
Administracja Publiczna w PKB 44328.81 43297 45537 44772 45437 46205
Usługi w PKB 62103.45 61739 63949 62724 63656 64732

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 11.60 14.1 14.6 15.3 16.5 14.5
Bezrobotni Zarejestrowani 71.00 82 82 80 80 80
Przeciętne Wynagrodzenia 53458.00 62500 62500 64000 64000 64000
Płaca Minimalna 26000.00 27000 27000 27000 27000 28000
Populacja 2.86 2.85 2.85 2.85 2.84 2.84
Wiek Emerytalny Kobiet 60.67 61 61 61 61 61
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.20 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.2 -0.2 0.9 0.9 1.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.54 109 109 110 112 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.20 105 105 104 104 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.10 2 2.3 2 2 2.1
Inflacja Żywności 1.90 3.6 3.6 4 4 4
Cpi Transport 102.48 104 105 105 105 108
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 11.80 110 110 111 111 117

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Stopa Pożyczkowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -27280.00 -31500 -31500 -37000 -37000 -37000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6 -6 -6 -5.8 -5.8
Import 51597.50 55200 55200 62500 62500 62500
Eksport 24317.50 23700 23700 25500 25500 25500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 63.63 68 68 68 73 73
Budżet Państwa do PKB -1.60 -5.2 -5.2 -5.2 -7 -7
Bilans Budżetu 3498.00 -1271 -1271 -983 -983 -1002
Wydatki Rządowe 40746.00 40572 40685 41153 41765 42470
Wydatków Rządowych W Pkb 28.90 30.1 30.1 30.1 30.1 29.8

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -1.10 -26 -18 -16 -12 -8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -13.60 -18.5 -15.9 -14 -13 -12.5
Wydatki Konsumpcyjne 291199.00 308302 290762 294111 298479 303523
Kredyt Konsumencki 186510.20 177800 184525 188375 191173 194403
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
Cena Benzyny 1.46 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13


Albania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.