Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 103.30 104 104 105 105 106

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.30 0.5 0.6 0.6 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.53 3.5 3.8 3.8 4.3 5
Stopa Bezrobocia 12.10 12.9 13 13.1 13.2 13.3
Inflacja 2.40 2.6 3.1 3.1 2.8 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -37098.80 -37000 -37000 -37000 -37000 -37000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.90 -8.9 -8.9 -8.4 -8.4 -8.4
Dług Publiczny do PKB 65.90 75.3 75.3 75.1 75.1 75.1
Budżet Państwa do PKB -6.90 -5.5 -5.5 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle -1.50 -12 -8 -8 -8 -6
Optymizm Konsumentów -25.45 -13 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.30 0.5 0.6 0.6 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.53 3.5 3.8 3.8 4.3 5
PKB 14.80 17.12 17.12 18.29 18.29 18.29
Pkb W Cenach Stałych 394702.10 395082 403367 409701 411674 423535
Środki Trwałe Brutto 73757.72 94745 102276 76561 76929 125691
Pkb Per Capita 5064.06 5200 5200 5200 5200 5500
Pkb Per Capita Ppp 13295.41 13900 13900 13900 13900 14000
Rolnictwo w PKB 67057.65 69540 74174 69606 69941 72987
Budownictwo w PKB 36317.72 38591 40956 37698 37879 41023
Przemysł w PKB 27534.91 26782 28200 28581 28719 29462
Górnictwo w PKB 54071.04 51024 58032 56126 56396 59562
Administracja Publiczna w PKB 48337.02 48433 46919 50174 50416 52448
Usługi w PKB 60983.70 55112 66935 63301 63606 62764

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 12.10 12.9 13 13.1 13.2 13.3
Bezrobotni Zarejestrowani 98.00 80 80 80 80 80
Przeciętne Wynagrodzenia 56710.00 64000 64000 64000 64000 64000
Płaca Minimalna 30000.00 27000 28000 28000 28000 28000
Populacja 2.85 2.84 2.84 2.84 2.84 2.83
Wiek Emerytalny Kobiet 61.17 61.17 61.17 61.33 61.33 61.33
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.40 2.6 3.1 3.1 2.8 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.01 103 103 106 104 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.20 101 101 102 102 102
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 1.8 1.9 0.8 0.8 1
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.40 102 101 104 103 103
Inflacja Żywności 4.30 2.7 3.8 1.8 1.8 3.8
Cpi Transport 105.03 103 103 104 105 106

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Stopa Pożyczkowa 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -37098.80 -37000 -37000 -37000 -37000 -37000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.90 -8.9 -8.9 -8.4 -8.4 -8.4
Import 60854.80 62500 62500 62500 62500 62500
Eksport 23756.00 25500 25500 25500 25500 25500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 65.90 75.3 75.3 75.1 75.1 75.1
Budżet Państwa do PKB -6.90 -5.5 -5.5 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -29141.00 -983 -1002 -1002 -1002 -1002
Wydatki Rządowe 41813.24 42890 44409 43402 43611 52145
Wydatków Rządowych W Pkb 33.40 30.1 29.8 29.8 29.8 29.8

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 23.00 23 23 23 23 23
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle -1.50 -12 -8 -8 -8 -6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -25.45 -13 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Wydatki Konsumpcyjne 276246.00 293389 316678 286743 288125 307353
Cena Benzyny 1.63 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26
Kredyt Konsumencki 210709.78 202115 195635 209730 219770 217045
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93


Albania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.