Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 78.03 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.2 2017-12
Stopa Bezrobocia 8.8 2018-12
Inflacja 4 2019-06
Bilans Handlowy -6531 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -967 2017-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -28 2017-12
Dług Publiczny do PKB 7.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.2 2017-12
PKB 19.36 2018-12
Pkb Per Capita 564 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1735 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 557809 2018-12
Rolnictwo w PKB 139181 2017-12
Budownictwo w PKB 65138 2017-12
Przemysł w PKB 51872 2017-12
Górnictwo w PKB 4206 2017-12
Usługi w PKB 274350 2017-12
Transport w PKB 140570 2017-12
Media w PKB 235 2017-12
Środki Trwałe Brutto 265637 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.8 2018-12
Populacja 31.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4 2019-06
Inflacja Bazowa 2.9 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-05
Cpi Transport 114 2019-05
Inflacja Żywności 7 2019-05
Deflator Pkb 262 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6531 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -967 2017-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -28 2017-12
Eksport 875 2018-12
Import 7407 2018-12
Rezerwy Złota 21.87 2019-09
Indeks Terroryzmu 9.39 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 7.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Rating Kredytowy 15
Bilans Budżetu -10433 2017-12
Wydatki Rządowe 174187 2017-12
Wydatków Rządowych W Pkb 11.9 2017-12
Wydatki Wojskowe 204 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 1902 2017-03
Adresy IP 14505 2017-03
Produkcja Cementu 110 2017-12
Zmiany Zapasów 544374 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 16 2018-12
Ranking Korupcji 172 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 167 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1098 2017-12
Produkcja w Górnictwie 14.6 2017-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1112235 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Afganistan - Wskaźniki ekonomiczne.