Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 87.60 90.52 93.51 96.59 99.78 106

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.93 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
Stopa Bezrobocia 11.20 25 25 25 25 20
Inflacja 1.56 2.5 4.3 4.3 4.3 4.3
Bilans Handlowy -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
Saldo Obrotów Bieżących -848.67 -516 -516 -516 -516 -516
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -21.20 -20 -20 -20 -20 -20
Dług Publiczny do PKB 7.80 9.5 9.5 9.5 9.5 10
Budżet Państwa do PKB -3.40 -11 -13 -13 -13 -13
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.93 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
PKB 19.81 20.46 21.43 21.43 21.43 21.43
PKB Per Capita 553.49 575 575 575 575 575
PKB Per Capita PPP 1978.96 2400 2400 2400 2400 2400
Środki Trwałe Brutto 181686.00 261500 261500 261500 261500 261500
Rolnictwo w PKB 396052.33 401500 411500 411500 411500 411500
Budownictwo w PKB 39642.66 50000 60000 60000 60000 60000
Przemysł w PKB 75024.54 59500 62770 62770 62770 62770
Górnictwo w PKB 22030.68 24950 25960 25960 25960 25960
Usługi w PKB 686354.41 726000 776000 776000 776000 776000
Transport w PKB 51535.72 53640 63470 63470 63470 63470
Media w PKB 19227.35 17350 18350 18350 18350 18350

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 11.20 25 25 25 25 20
Populacja 33.20 37.3 39.2 39.2 39.2 39.2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 1.56 2.5 4.3 4.3 4.3 4.3
Inflacja Bazowa 3.60 2 2 2 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Inflacja Żywności -0.40 4 4 4 4 4
Deflator Pkb 269.60 278 277 280 280 288
Indeks Cen Konsumenta Cpi 124.38 130 130 127 129 131
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.80 109 109 109 109 109
Cpi Transport 108.70 110 112 114 115 117

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
Saldo Obrotów Bieżących -848.67 -516 -516 -516 -516 -516
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -21.20 -20 -20 -20 -20 -20
Eksport 776.73 692 692 692 692 692
Import 6537.64 7060 7060 7060 7060 7060

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 7.80 9.5 9.5 9.5 9.5 10
Budżet Państwa do PKB -3.40 -11 -13 -13 -13 -13
Wydatki Wojskowe 262.00 175 175 175 175 175
Bilans Budżetu 51319.31 -13550 -9000 -9000 -9000 -9000
Wydatki Rządowe 335480.24 387900 357890 357890 357890 357890
Wydatków Rządowych W Pkb 24.10 11 11 11 11 11

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja w Górnictwie -6.90 4700 4700 4700 4700 4700
Produkcja Cementu 93.80 224 224 224 224 224
Zmiany Zapasów 316982.00 481000 481000 481000 481000 481000
Produkcja Energii Elektrycznej 1030.87 1350 1450 1450 1450 1450

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wydatki Konsumpcyjne 1301241.27 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000


Afganistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.