Yandex N V | Dług Netto

Last Quarter:

-11.9M USD

W Ubiegłym Roku:

-872K USD