Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 249.55 250 250 250 250 250
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.00 -3 -3 -6.4 -4 -3
Stopa Bezrobocia 14.00 13.6 13.6 13.6 13.6 13
Inflacja 9.49 17 16 15 14 9
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 25
Bilans Handlowy -6966.68 -9381 -9771 -10162 -10553 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.60 -7 -7 -7 -7 -4
Dług Publiczny do PKB 83.50 58 58 58 58 56
Budżet Państwa do PKB -13.50 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.00 -3 -3 -6.4 -4 -3
PKB 18.21 27 27 27 27 32
Pkb W Cenach Stałych 3130050000.00 3036148500 3036148500 2929726800 3004848000 2914702560
Produkt Narodowy Brutto 5544110000.00 5377786700 5377786700 5189286960 5322345600 5162675232
Pkb Per Capita 432.40 420 420 420 420 420
Pkb Per Capita Ppp 1479.10 980 980 980 980 980
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 14.00 13.6 13.6 13.6 13.6 13
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 9.49 17 16 15 14 9
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 179.15 175 175 175 175 174
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 25
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -6966.68 -9381 -9771 -10162 -10553 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.60 -7 -7 -7 -7 -4
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 83.50 58 58 58 58 56
Budżet Państwa do PKB -13.50 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Wydatki Rządowe 543268000.00 526969960 526969960 508498848 521537280 505891162
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 14980251105.00 13296715832 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


Yemen Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne