Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 249.50 250 250 250 250 250
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 -0.7 -0.7 -0.7 1.3 1.3
Stopa Bezrobocia 12.90 13.6 13.6 13.6 13 13
Inflacja 9.49 16 15 14 13 9
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 25
Bilans Handlowy -6651.64 -9771 -10162 -10553 -9228 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 0.2 0.2 0.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 63.20 58 58 58 45 45
Budżet Państwa do PKB -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 -0.7 -0.7 -0.7 1.3 1.3
PKB 18.21 27 27 27 32 32
Pkb W Cenach Stałych 3130050000.00 3108139650 3108139650 3108139650 3170740650 3148545465
Produkt Narodowy Brutto 5544110000.00 5505301230 5505301230 5505301230 5616183430 5576870146
Pkb Per Capita 432.40 420 420 420 420 420
Pkb Per Capita Ppp 1479.10 980 980 980 980 980
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 12.90 13.6 13.6 13.6 13 13
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 9.49 16 15 14 13 9
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 179.15 175 175 175 175 174
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 25
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -6651.64 -9771 -10162 -10553 -9228 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 0.2 0.2 0.2 -2.2 -2.2
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 63.20 58 58 58 45 45
Budżet Państwa do PKB -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Wydatki Rządowe 543268000.00 539465124 539465124 539465124 550330484 546478171
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 14980251105.00 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


Jemen - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.