Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 249.25 249 249 249 249 249

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 2 2 2 2 13.5
Stopa Bezrobocia 12.80 13 13 13 13 13
Inflacja 0.77 13 11 9 8 6
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 25 20
Bilans Handlowy -7409.45 -9771 -9228 -9228 -9500 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 1.5 1.5 1.5 1.5 0.1
Dług Publiczny do PKB 63.20 45 45 45 45 59
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 2 2 2 2 13.5
PKB 26.91 28 28 28 28 32
Pkb Per Capita 667.90 513 513 513 513 430
Pkb Per Capita Ppp 2285.00 980 980 980 980 980

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 12.80 13 13 13 13 13
Populacja 28.50 29.84 29.84 29.84 29.84 30.51

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 0.77 13 11 9 8 6
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 179.15 175 175 175 175 174

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 25 20

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -7409.45 -9771 -9228 -9228 -9500 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 1.5 1.5 1.5 1.5 0.1
Eksport 495.65 1091 3505 3505 3505 3505
Import 7905.10 10863 12733 12733 12733 12733

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 63.20 45 45 45 45 59
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wydatki Konsumpcyjne 23779030020.82 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


Jemen - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.