Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 249.10 249 249 249 249 249
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 -0.7 1.3 1.3 1.3 1.3
Stopa Bezrobocia 12.90 13.6 13 13 13 13
Inflacja 0.77 20 13 11 9 8
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 25
Bilans Handlowy -7409.45 -10553 -9228 -9228 -9228 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 0.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 63.20 58 45 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 -0.7 1.3 1.3 1.3 1.3
PKB 26.91 27 32 32 32 32
Pkb Per Capita 667.90 420 420 420 420 420
Pkb Per Capita Ppp 2285.00 980 980 980 980 980
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 12.90 13.6 13 13 13 13
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.77 20 13 11 9 8
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 179.15 175 175 175 175 174
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 25
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -7409.45 -10553 -9228 -9228 -9228 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 0.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 63.20 58 45 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 14980251105.00 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


Jemen - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.