Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 249.98 250 251 251 252 253

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 3 3 3 3 3
Stopa Bezrobocia 13.42 18 18 18 18 17.5
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 27
Bilans Handlowy -8693.91 -7478 -9228 -9228 -9228 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 0.1 0.1 0.1 2 2
Dług Publiczny do PKB 81.70 79.5 79.5 71 75 75
Budżet Państwa do PKB -4.40 -9.8 -9.8 -6.5 -6.5 -6.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 3 3 3 3 3
PKB 23.49 26.9 26.9 26.9 27.3 27.3
PKB Per Capita 631.50 430 430 500 348 348

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 13.42 18 18 18 18 17.5
Populacja 29.82 30.51 30.51 30.51 31.18 31.18

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 27

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -8693.91 -7478 -9228 -9228 -9228 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 0.1 0.1 0.1 2 2
Import 4759.10 12733 12733 12733 12733 12733
Eksport 34.08 3505 3505 3505 3505 3505

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 81.70 79.5 79.5 71 75 75
Budżet Państwa do PKB -4.40 -9.8 -9.8 -6.5 -6.5 -6.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wydatki Konsumpcyjne 23154927507.91 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


Jemen - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.