Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 249.35 249 249 249 249 249
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 -0.7 -0.7 1.3 1.3 1.3
Stopa Bezrobocia 12.90 13.6 13.6 13 13 13
Inflacja 9.49 15 14 13 11 9
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 25
Bilans Handlowy -6651.64 -10162 -10553 -9228 -9228 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 0.2 0.2 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 63.20 58 58 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 -0.7 -0.7 1.3 1.3 1.3
PKB 26.91 27 27 32 32 32
Pkb W Cenach Stałych 3130050000.00 2929726800 3004848000 3036148500 3170740650 2914702560
Produkt Narodowy Brutto 5544110000.00 5189286960 5322345600 5377786700 5616183430 5162675232
Pkb Per Capita 667.90 420 420 420 420 420
Pkb Per Capita Ppp 2285.00 980 980 980 980 980
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 12.90 13.6 13.6 13 13 13
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 9.49 15 14 13 11 9
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 179.15 175 175 175 175 174
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 27.00 27 27 27 27 25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -6651.64 -10162 -10553 -9228 -9228 -9228
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.01 0.2 0.2 -2.2 -2.2 -2.2
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 63.20 58 58 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Wydatki Rządowe 543268000.00 508498848 521537280 526969960 550330484 505891162
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 14980251105.00 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


Jemen - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.