Volkswagen | Zysk Na Akcję W Tym Nadzwyczajnych

Last Quarter:

-3.16 EUR

W Ubiegłym Roku:

21.87 EUR