UCB | Dywidendy Wypłacane Kapitałowe

W Ubiegłym Roku:

225M EUR