Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 3.5 5.5 6.5 6.5 6
Stopa Bezrobocia 3.90 4 4 4 4 4
Inflacja 13.40 11 10.5 10 10 12.5
Bilans Handlowy 7222.00 4074 3827 3827 3827 3827
Saldo Obrotów Bieżących 481.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.10 -3.1 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 29.30 32.9 34.5 34.5 34.5 34.5
Budżet Państwa do PKB -0.90 -3.1 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 3.5 5.5 6.5 6.5 6
PKB 40.76 40.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Pkb W Cenach Stałych 43.27 47.3 44.79 45.65 46.08 49.8
Pkb Per Capita 7647.90 8312 8645 8645 8645 8645
Pkb Per Capita Ppp 14845.30 17700 17700 17700 17533 18227
Środki Trwałe Brutto 21.41 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.90 4 4 4 4 4
Populacja 5.94 6.03 6.12 6.12 6.12 6.12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Kobiet 57.00 57 57 57 57 57

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 13.40 11 10.5 10 10 12.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 7222.00 4074 3827 3827 3827 3827
Saldo Obrotów Bieżących 481.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.10 -3.1 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Import 2912.79 6002 6502 6502 6502 6502
Eksport 9695.39 10076 10328 10328 10328 10328
Wydobycie Ropy Naftowej 190.00 245 245 245 245 245

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 29.30 32.9 34.5 34.5 34.5 34.5
Budżet Państwa do PKB -0.90 -3.1 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Wydatki Rządowe 3.90 4.27 4.04 4.11 4.15 4.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 4.80 5.21 4.97 5.07 5.11 5.48


Turkmenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.