Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 6.3 5.8 6 5.9 5.7
Stopa Bezrobocia 3.30 5 9 9 9 9
Inflacja 9.40 8.9 8 8 8 8
Bilans Handlowy 2886.58 4449 5062 5062 5062 5062
Saldo Obrotów Bieżących -1171.00 -5900 -5750 -5750 -5750 -5750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.20 -5.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 29.30 32 32.9 32.9 32.9 32.9
Budżet Państwa do PKB -0.90 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 6.3 5.8 6 5.9 5.7
PKB 40.76 42 45 45 45 45
Pkb W Cenach Stałych 42.10 44.5 44.33 44.54 44.62 47.3
Pkb Per Capita 7647.90 7716 7900 7900 7900 7900
Pkb Per Capita Ppp 17129.00 17286 17700 17700 17700 17700
Środki Trwałe Brutto 20.87 22.5 23.4 23.4 23.4 23.4
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.30 5 9 9 9 9
Populacja 5.85 5.88 5.91 5.91 5.91 5.91
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Kobiet 57.00 57 57 57 57 57
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 9.40 8.9 8 8 8 8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 2886.58 4449 5062 5062 5062 5062
Saldo Obrotów Bieżących -1171.00 -5900 -5750 -5750 -5750 -5750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.20 -5.9 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Import 2254.56 4454 4501 4501 4501 4501
Eksport 9809.20 8903 9563 9563 9563 9563
Wydobycie Ropy Naftowej 250.00 245 245 245 245 245
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 29.30 32 32.9 32.9 32.9 32.9
Budżet Państwa do PKB -0.90 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Wydatki Rządowe 3.80 4.02 4 4.02 4.03 4.27
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 4.63 4.9 4.88 4.9 4.91 5.21


Turkmenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.