Terna Rete Elettrica Nazionale | Zwykłego Kapitału Akcyjnego

Last Quarter:

442M EUR

W Ubiegłym Roku:

442M EUR