Terna Rete Elettrica Nazionale | Zmiana Stanu Srodków Pieniężnych I Papierów Wartościowych

W Ubiegłym Roku:

-399M EUR