TCS | DŁUG

Last Quarter:

1.24B INR

W Ubiegłym Roku:

4.15B INR