Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.4 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.6 2017-12
Inflacja 4 2019-09
Stopa Procentowa 25 2019-10
Bilans Handlowy 97.4 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -102 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 81.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 36 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2018-12
PKB 3.43 2018-12
Pkb Per Capita 8049 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13776 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 9433 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.6 2017-12
Populacja 0.58 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142 2019-09
Inflacja Żywności 5.4 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 25 2019-10
Stopa Międzybankowa 12.6 2019-09
Stopa Depozytowa 8.9 2019-09
Stopa Pożyczkowa 15.2 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 97.4 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -102 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.9 2018-12
Eksport 518 2019-06
Import 486 2019-06
Rezerwy Złota 1.3 2019-06
Rachunek kapitałowy 152 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -22.5 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 81.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.9 2018-12
Rating Kredytowy 28 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 7934 2018-12
Bilans Budżetu -2957 2018-12
Dług Publiczny 18729 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5970 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 36 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 2103 2017-03
Adresy IP 49087 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 162 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Surinam - Wskaźniki ekonomiczne.