Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 45.00 45.19 45.38 45.58 45.77 46.17
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 12.90 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Inflacja 57.70 55 40 25 20 17
Stopa Procentowa 15.40 15 15 13.6 14 13.3
Bilans Handlowy -703105.00 -528406 -528406 -528406 -528406 -527034
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -12 -10 -10 -10 -10
Dług Publiczny do PKB 62.00 65 67 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -8.50 -8.7 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
PKB 40.85 55 60 60 60 60
Pkb Per Capita 1855.60 1750 1690 1690 1690 1690
Pkb Per Capita Ppp 4435.86 4869 4634 4634 4752 4752
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 12.90 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 57.70 55 40 25 20 17
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2203.74 2309 2290 2324 2592 2702
Cpi Transport 2231.72 3459 3124 2790 2678 4047
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 15.40 15 15 13.6 14 13.3
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -703105.00 -528406 -528406 -528406 -528406 -527034
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -12 -10 -10 -10 -10
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 62.00 65 67 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -8.50 -8.7 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17


Sudan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.