Stoneridge | Wartość Księgowa - Wyemitowanych Akcji Fiskalna

Last Quarter:

4.30 USD

W Ubiegłym Roku:

3.34 USD