Stoneridge | Amortyzacja Wartości Niematerialnych I Prawnych

W Ubiegłym Roku:

-17.2M USD